00:22 EDT Thứ năm, 21/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tuần thứ 42/2017
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tuần thứ 42

Ngày ban hành 14/10/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 242 | Tải về : 133 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
                                                              Bình Phước, ngày 13  tháng 10  năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 42 (từ ngày 16/10 đến ngày 20/10/2017)
 
THỨ BẢY (ngày 14/10)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy.
Mời dự: Theo Công văn số 1636/UBND-TH ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ HAI (ngày 16/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh:
- 07 giờ 30: Hội ý tuần 42/2017.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm: TH, KT, KGVX, NC, TCD, TH-CB).
- 08 giờ 30: Làm việc với Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ (Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ chuẩn bị nội dung báo cáo theo Công văn số 2862/UBND-NC ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thị xã Phước Long (Cục Thuế mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC.
- 10 giờ 00: Làm việc với Cục Thuế, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Phước và các ngân hàng thương mại giải quyết tình hình nợ thuế của Công ty Hà Mỵ.
Mời dự: Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Phước, Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bình Phước và 03 Ngân hàng thương mại có liên quan (giao Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Phước mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác Vương quốc Campuchia theo Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh (đến hết ngày 18/10/2017).
Cùng đi: PCVP Lê Đức Long.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ: Dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018 của Trường Cao đẳng sư phạm Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Nhà Đa năng, Trường Cao đẳng sư phạm Bình Phước.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác cơ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 15 năm thực hiện chính sách tín dụng giai đoạn 2002 - 2017 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì (Theo Công điện số 1039/CĐ-VPCP ngày 11/10/2017 của Chính phủ).
(Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam để chuẩn bị tài liệu cho các đại biểu dự Hội nghị)
Kính mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.
Mời dự: Các thành viên Ban Đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện và đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các thành phần có liên quan (giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh mời); VPUB: LĐVP, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với UBND huyện Hớn Quản để xem xét giải quyết một số khó khăn vướng mắc của huyện.
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy Hớn Quản.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tư pháp, Ban Quản lý Khu kinh tế; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
THỨ BA (ngày 17/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc với lãnh đạo Công ty Bessco Vina (Công ty Bessco Vina báo cáo).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch, UBND huyện Chơn Thành; Công ty Bessco (Ban Quản lý Khu kinh tế mời); VPUB: CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp giao ban Khối Kinh tế ngành quý III/2017 (các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo theo Công văn số 1548/VPUBND-KT ngày 29/9/2017 của Văn phòng UBND tỉnh).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối Kinh tế ngành; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Quản lý Khu kinh tế.
3. Chủ tịch UBND tỉnh:
- Ủy quyền đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ (do TT. HĐND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
- Ủy quyền đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ năm 2017, triển khai kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Cục Chính trị Quân khu 7 (204 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh).
- Ủy quyền đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội dự họp thảo luận, thống nhất ý kiến tham mưu UBND tỉnh giải quyết tình hình của Công ty TNHH Sang Hun.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.
- Ủy quyền đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư: dự Hội nghị nắm tình hình kinh tế, xã hội của địa phương và những đề xuất, kiến nghị đối với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương do Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp C, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.
4. Ủy viên UBND tỉnh, CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Chủ trì họp về một số nội dung:
- 08 giờ 00: Giải quyết một số vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và một số Chi cục, phòng, ban trực thuộc có liên quan (Cục Thuế tỉnh mời); VPUB: lãnh đạo Trung tâm Hành chính công, Phòng KSTTHC.
- 09 giờ 00: Triển khai việc nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
 Mời dự: đại diện lãnh đạo: Sở Tư pháp, Bưu điện tỉnh, VPUB: lãnh đạo Trung tâm Hành chính công, Phòng KSTTHC.
Địa điểm: Phòng họp B, Trung tâm Hành chính công.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 13 giờ 30: Thông qua Đề án thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bình Phước (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; VPUB: LĐVP, phòng TH.
- 14 giờ 30: Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 11 khu vực Tam giác phát triển CLV tại tỉnh Bình Phước (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế, Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM và DL, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước; UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: CVP, PCVP, Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 18/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh:
- 07 giờ 30: Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành (Yêu cầu các ngành theo chức năng nhiệm vụ thực hiện rà soát các dự án của Công ty Hải Vương để bàn, tháo gỡ tại cuộc họp).
Mời dự: Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, BCH Quân sự tỉnh; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH, KT.
- 09 giờ 00: Cùng Bí thư Tỉnh ủy nghe Công ty Hải Vương báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị).
Mời dự: Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, BCH Quân sự tỉnh; Đại diện lãnh đạo Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Công ty Hải Vương (Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH, KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền PCVP Phan Xuân Linh: Tham gia Đoàn Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại trụ sở HĐND-UBND huyện Hớn Quản.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Họp UBND tỉnh thông qua các nội dung:
- Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2017.
- Thông qua báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2017.
- Thông qua Kế hoạch điều hòa vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2017.
- Chủ trương sử dụng 10% dự phòng để bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.
(Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo)
Kính mời dự: Thường trực HĐND tỉnh, Ban KTNS HĐND tỉnh.
Mời dự: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; VPUB: LĐVP, các Phòng.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 19/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 19/2017, nội dung:
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tổng giám đốc kho bạc nhà nước Việt Nam.
- Báo cáo kết quả rà soát bảo vệ chính trị nội bộ đối với nguồn quy hoạch cán bộ diện Trung ương quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Thị ủy Đồng Xoài báo cáo tiến độ thực hiện Đề án đưa thị xã Đồng Xoài lên thành phố vào năm 2018 và các nội dung khác.
Cùng dự: Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Tổ Công tác 586 của Tỉnh ủy báo cáo kết quả giám sát dự án đầu tư xây dựng công trình đường cứu hộ, cứu nạn Sao Bọng - Đăng Hà.
- Tổ trưởng các Tổ khảo sát giúp việc của BCĐ thực hiện tinh giản biên chế của Tỉnh ủy báo cáo tình hình khảo sát tại các đơn vị.
- Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua Đề án phát huy vai trò của MTTQ VN và các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và Luật Đấu giá Tài sản (Sở Tư pháp chuẩn bị nội dung, tài liệu và tổ chức Hội nghị theo Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh).
Kính mời dự: Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (theo Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh); đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thị xã; các Phòng: Tư pháp, Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã (Giao UBND các huyện, thị xã mời); VPUB: Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh (đường Trường Chinh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài).
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với Phòng Kinh tế (VP. UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp bàn về định mức trần thanh toán Bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Mời dự: Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc BHXH tỉnh, Giám đốc BVĐK tỉnh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đài tiếng nói Việt Nam.
Kính mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Mời dự: Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, điạ điểm: 16 giờ 00 tại phòng khách VIP, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì, họp Hội đồng thẩm định giá đất, cụ thể:
- Thẩm định giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Nam.
- Thẩm định giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng khu đất thực hiện dự án Khu đô thị mới Tiến Hưng.
Mời dự: Các ông/bà Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, gồm: Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính; Trương Văn Phúc - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Xuân Thành - PCT Cục Thuế; Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá - QLCS - Sở Tài chính; Nguyễn Công Thuận - Phó CCT CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Phạm Quang Vinh - PTP.Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; Bùi Văn Tâm - PTP. Phòng Giá - QLCS, Sở Tài chính; Tống Thị Minh Thương - PTP. Phòng Định Giá đất - CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Huỳnh Minh - CV. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Đồng Xoài, Bù Đăng. VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đại diện lãnh đạo BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh: Dự họp BQLDA đường tuần tra biên giới trên địa bàn Quân khu 7 (Do Quân khu 7 tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp Sở Chỉ huy Quân khu (số 204 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh).
THỨ SÁU (ngày 20/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị thông tin thời sự Báo cáo viên cấp tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.
Mời dự: Theo Thư mời của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ năm (cuối năm 2017), HĐND tỉnh khóa IX (Phòng TH cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại phòng họp B, trụ sở HĐND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị giao ban ngành Y tế 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ đến cuối năm 2017 (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Trung tâm Y tế thị xã Phước Long.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác Hà Nội Tham dự diễn đàn xúc tiến xuất khẩu thịt lợn Việt Nam.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Khách sạn JW Marriott, số 8 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền PCVP Phan Xuân Linh: Tham gia Đoàn Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại trụ sở HĐND-UBND huyện Bù Đăng. 
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Lữ đoàn 94 - Tổng cục II và đón nhận Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng nhì.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại Hội trường Lữ đoàn 94 (KP Bình Đức 3, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương)
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)
 

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                       
                                                                                             
                                                                                                (Đã ký)
 
                                                                                          Phạm Thị Ánh Hoa