17:49 ICT Thứ sáu, 20/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tuần thứ 48/2017
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tuần thứ 48

Ngày ban hành 26/11/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 166 | Tải về : 96 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
                                                              Bình Phước, ngày 24  tháng 11  năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 48 (từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2017)
 
CHỦ NHẬT (ngày 26/11)
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự giao lưu với Đoàn cán bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương và các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00 tại Nhà khách tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp Đoàn Thanh tra của Ban Tôn giáo Chính phủ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 00 tại Nhà khách tỉnh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường: Dự Hội nghị chuyên đề “Kêu gọi đầu tư xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt - phát điện” do UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường thành phố Hồ Chí Minh, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
THỨ HAI (ngày 27/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh:
- 07 giờ 30: Hội ý tuần 48/2017.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm: TH, KT, KGVX, NC, TCD, TH-CB).
- 08 giờ 30: Nghe Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo dự kiến phân bổ nguồn vượt thu năm 2018.
Mời dự: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế; VPUB: LĐVP, Phòng KT, TH.
- 09 giờ 30: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét phương án đầu tư mở rộng dự án đường ĐT 741 đoạn Đồng Xoài - Phước Long (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương, CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Đồng Xoài, Đồng Phú, Phước Long; Nhà đầu tư (Sở Giao thông vận tải mời); VPUB: Phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Đoàn Thanh tra của Ban Tôn giáo Chính phủ nghe công bố Quyết định Thanh tra; nghe báo cáo kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Kính mời dự: Đại diện lãnh đạo: BCĐ công tác tôn giáo tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh.
Mời dự: Theo Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh, gồm: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), UBND các huyện, thị xã; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp B, HĐND tỉnh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông: Dự Hội nghị toàn thể Thành phố thông minh Bình Dương 2017.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, đường Lê Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Nghe Sở Công Thương báo cáo tiến độ thực hiện chương trình phát triển điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh và những đề xuất kiến nghị.
Kính mời dự: Bí thư Tỉnh ủy.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước, UBND huyện Bù Đốp, UBND huyện Lộc Ninh, Ban QLRPH Tà Thiết (UBND huyện Lộc Ninh mời), các nhà đầu tư dự án điện mặt trời (giao Sở Công Thương mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH, KT.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (Phòng KT cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp Ban Tổ chức triển khai Kế hoạch tổ chức giải Vô địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2018 (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 2991/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh, gồm các ông (bà): Trần Văn Chung - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phan Văn Thảo - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình; Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính; Võ Quốc Thắng - PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hồ Hải Thạch - PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo; Từ Phương Nam - PGĐ Sở Y tế; Dương Văn Mạnh - PGĐ Công an tỉnh; Nguyễn Văn Lập - Phó TMT BCHQS tỉnh; Nguyễn Văn Ngọc - PGĐ Sở Giao thông vận tải; Phạm Thụy Luân - PCT UBND thị xã Phước Long; Trần Thị Loan - PCT UNND huyện Phú Riềng; Phạm Hồng Khanh - PCT UBND huyện Bù Gia Mập; Trần Văn Cương - PGĐ Xí nghiệp cáp treo Bà Rá; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
THỨ BA (ngày 28/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 17/2017, nội dung: Văn phòng Tỉnh ủy báo: (1) tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Tỉnh ủy; (2) Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình làm việc năm 2017 của Tỉnh ủy; (3) dự thảo Chương trình làm việc năm 2018 của Tỉnh ủy.
Mời dự: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 07 giờ 30: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Khu kinh tế, Trung tâm Xúc tiến ĐT, TM&DL; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: TH, KT.
- 09 giờ 00: Thông qua Kế hoạch chuẩn bị nội dung họp phân công nhiệm vụ tổ chức tọa đàm kết nối xuất khẩu theo chuỗi các sản phẩm công nghệ cao các tỉnh Đông Nam bộ (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung theo Công văn số 3909/UBND-KT ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh).
Kính mời dự: Cục Kinh tế HTX và PTNT (Bộ NN&PTNT).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến ĐT, TM&DL, Tập đoàn Hùng Nhơn, Tập đoàn DE Heus; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp tục họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nội dung:
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Thông qua dự thảo: Quyết định thành lập BCĐ thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 - khóa XII, Kế hoạch thực hiện của  BCĐ; Đề cương Đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đề cương Đề án thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW  về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Đoàn kiểm tra theo Quyết định 746-QĐ/TU ngày 03/8/2017: báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, kỷ luật Đảng.
- UBKT Tỉnh ủy: báo cáo Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 29/11)
SÁNG:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự công bố quyết định về công tác cán bộ tại Cục Thống kê Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Cục Thống kê.
THỨ NĂM (ngày 30/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Luật Dân quân tự vệ năm 2009.
Cùng dự: Theo Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông báo).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường giao ban trực tuyến, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đại diện lãnh đạo Sở Công Thương: Dự Hội thảo xin ý kiến Đề án “Điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” và Quyết định số 1155/QĐ-BCT ngày 03/4/2017.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại phòng họp tầng 4, trụ sở Bộ Công Thương phía Nam, số 12, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội (đến hết ngày 01/12/2017).
Cùng đi: PCVP Nguyễn Minh Chiến.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Dự họp Tổ đại biểu số 2 và số 6 trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp A (tầng 2), HĐND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Đại hội thi đua quyết thắng Bệnh viện Quân dân y 16 giai đoạn 2012 - 2017 (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường Bệnh viện Quân dân y 16, khu phố Phước An, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
 - Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất ủy quyền Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thụy Phương Thảo - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định giá đất, nội dung:
- Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng chợ Bù Na, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng.
- Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu Công nghiệp và Dân cư Becamex - Bình Phước (giai đoạn 1).
Mời dự: Thành viên Hội đồng thẩm định giá đất, gồm các ông (bà): Trương Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế; lãnh đạo UBND các huyện: Bù Đăng, Chơn Thành; Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá - QLCS - Sở Tài chính; Nguyễn Công Thuận - Phó Chi cục trưởng CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Phạm Quang Vinh - PTP. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; Bùi Văn Tâm - PTP. Phòng Giá - QLCS, Sở Tài chính; Tống Thị Minh Thương - PTP. Phòng Định Giá đất - CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Huỳnh Minh - CV. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế.; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp Sở Tài chính.
- Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Văn Vân - Phó Chủ tịch Hội đồng: Chủ trì họp Hội đồng tuyển chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học cấp tỉnh giai đoạn 2010 - 2015”.
Mời dự: Các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh theo Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh gồm các ông/bà: Đặng Hà Giang - PGĐ Sở KH&CN, Nguyễn Anh Hoàng - GĐ Sở Công Thương, Phạm Văn Hoang - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Phan Thị Kim Oanh - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch liên hiệp các Hội KHKT, Nguyễn Thị Minh Nhâm - PTB Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lý Văn Dưỡng - TP.QLKH, Sở Khoa học và Công nghệ; Các nhà khoa học (Sở KH&CN mời); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.
THỨ SÁU (ngày 01/12)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước (Liên hiệp các Hội KHKT chuẩn bị nội dung, tài liệu, báo cáo).
Mời dự: Các thành viên BTC, Tổ giúp việc theo Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh (giao Liên hiệp các Hội KHKT thông báo đến các thành viên); lãnh đạo UBND các huyện, thị xã là Trưởng BTC Hội thi cấp huyện; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ huy diễn tập chữa cháy rừng tỉnh Bình Phước năm 2017 thông qua Dự thảo Kịch bản Phương án diễn tập và Kế hoạch tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện Phương án diễn tập chữa cháy rừng (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ huy theo Quyết định số 2981/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 và Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh (giao Sở Nông nghiệp và PTNT mời); VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Hội khỏe Phù Đổng, Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2017 - 2018.
Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc (giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các thành viên); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị Việt - Lào và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam do Tổng lãnh sự Nước CHDCND Lào tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00 tại phòng tiệc Sunflower Ballroom, tầng 1, khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 02/12)
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử nơi thành lập Sư đoàn 302 và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại ấp 2, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Nội vụ: Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại khách sạn TTC Hotel Premium - Ngọc Lan, số 42 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)
 

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                       
                                                                                     
       
                                                                                               
                                                                                          Phạm Thị Ánh Hoa