08:22 EDT Thứ hai, 16/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch VPTU tuần thứ 24/2017
Về việc / trích yếu

Lịch VPTU tuần thứ 24

Ngày ban hành 09/06/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Văn Khánh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Xem : 370 | Tải về : 142 Tải về
Nội dung chi tiết

TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC

        VĂN PHÒNG
                  *

 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                        Đồng Xoài, ngày 09 tháng  6  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA VĂN PHÒNG TỈNH UỶ TUẦN THỨ 24

(từ ngày 12/6 đến ngày 16 /6 /2017)

 
Thứ bảy (10/6): Đ/c Dương Thanh Huân trực cơ quan.
Chủ nhật 11/6): Đ/c Nguyễn Thành Phương trực cơ quan.
Thứ hai (12/6):
Sáng:          - 08 giờ 00: Họp phòng Tổng hợp tại phòng họp C - Tỉnh ủy.
                   Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV - CVP)
                   - Đ/c Lê Lương Ngọc (PPTH) đi học lớp Cao học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Thời gian đến hết tuần.
- Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Dương Thanh Huân (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Nguyễn Văn Thưng (PP QT).     
- Đ/c Thái Thị Tuyết Hồng (PP CY- CNTT), Lê Lý Thiên Thanh (GĐ NK) học lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 03 theo Quyết định số 97-QĐ/VPTU ngày 27/4/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy.
Chiều:        Họp Chi đoàn tại Phòng họp C Tỉnh ủy.
Thứ ba (13/6):
Sáng:        -7 giờ 30 - 9 giờ 30: Các  Đ/c Nguyễn Văn Khánh(CVPTU), Hoàng Minh Trình (PPTH) dự họp Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể năm 2017. Nội dung: về kế hoạch thi tuyển, xét tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2017. Địa điểm: phòng họp C - Tỉnh ủy.
                 - 9 giờ 30: Các Đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP), Phùng Thị Cẩm Tú(PPTH)  dự làm việc cùng đ/c PBT TT với Ban tổ chức Tỉnh ủy về kết quả phúc tra, kiểm tra đảng viên nghèo. Địa điểm: phòng họp C-Tỉnh ủy.
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Văn Khánh (CVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Phạm Thị Hương (TP QT).         
Chiều:         - 14 giờ 00: Họp Phòng Quản trị tại phòng họp C - Tỉnh ủy
                     Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV - CVP)
- 14 giờ 00: Đ/c Phạm Hải Thu (CV Phòng Cơ yếu – CNTT) họp Ban giám khảo Hội thi tin học trẻ khối học sinh tỉnh Bình Phước năm 2017 do Tỉnh Đoàn tổ chức. Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su Bình Phước.
Thứ tư (14/6):
Sáng:        - 7 giờ 30: Các đ/c Nguyễn Văn Khánh (CVP), Nguyễn Thành Phương (PCVP), Nguyễn Chí Thanh (TPTCĐ), Nguyễn Thị Ngọc Hương (PPTCĐ) họp Thành viên đoàn công tác 646 về báo cáo tình hình thực hiện KH 01/BĐHQ. Địa điểm: phòng họp C-Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Các đ/c Dương Thanh Huân (PCVP), Phùng Thị Cẩm Tú (PPTH) dự buổi gặp mặt, đối thoại với tri thức năm 2017. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.    
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Phạm Viết Chuẩn (PP QT).        
Chiều:       - 14 giờ 00: Các đ/c Nguyễn Văn Khánh (CVPTU- Tổ trưởng 536), Nguyễn Văn Thư (PPTH - Thành viên tổ 536) tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và kế hoạch số 01-KH/TCT ngày 04/04/2017 của Tổ công tác tại Sở Tài nguyên - Môi trường.
Thứ năm (15/6):      
Sáng:        - 7 giờ 30: Đ/c Phùng Thị Cẩm Tú dự cùng đ/c PBT TTTU họp Hội đồng ĐT-BD cán bộ tỉnh. Địa điểm: phòng Họp B-Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Họp Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy tại phòng họp C - Tỉnh ủy.   
- Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Dương Thanh Huân (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Nguyễn Văn Thưng (PP QT).               
Chiều:       - 14 giờ 00: Các đ/c Nguyễn Văn Khánh (CVPTU- Tổ trưởng 536), Nguyễn Văn Thư (PPTH - Thành viên tổ 536) tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và kế hoạch số 01-KH/TCT ngày 04/04/2017 của Tổ công tác tại Sở Giao thông vận tải.
Thứ sáu (16/6):
Sáng:        - 07 giờ 30: Các đ/c Nguyễn Văn Khánh (CVP), Dương Thanh Huân (PCVP), Phòng TH dự họp Ban thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 9/2017. Địa điểm: phòng họp B-Tỉnh ủy (thời gian cả ngày).
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Nguyễn Văn Thưng (PP QT).      
 
 
                                                                                        CHÁNH VĂN PHÒNG                                          
                                                                                                                        
                                                                                                 (ĐÃ KÝ)
 
                                                                                         Nguyễn Văn Khánh