00:23 EDT Thứ năm, 21/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch VPTU tuần thứ 45/2017
Về việc / trích yếu

Lịch VPTU tuần thứ 45

Ngày ban hành 03/11/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Văn Khánh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Xem : 236 | Tải về : 122 Tải về
Nội dung chi tiết

TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC

        VĂN PHÒNG
                  *

 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                           Đồng Xoài, ngày  03 tháng 11 năm 2017
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA VĂN PHÒNG TỈNH UỶ TUẦN THỨ 45
(từ ngày 06/11 đến ngày 10/11 /2017)
 
Thứ bảy (04/11): Đ/c Dương Thanh Huân trực cơ quan.
                         - Đ/c Lê Thị Duyên (NV PQT) trực phục vụ Đoàn kiểm toán làm việc tại  Tỉnh ủy.
Chủ nhật 05/11): Đ/c Nguyễn Thành Phương trực cơ quan.
Thứ hai (06/11):
Sáng:
- Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Nguyễn Văn Thưng (PP QT).   
- Đ/c Hoàng Văn Toàn (TP CY-CNTT) đi tập huấn chứng thư số và nghiệp vụ cơ yếu tại TP. HCM. Thời gian đến hết ngày 12/11/2017.
Chiều:        -  14 giờ 00: Đ/c Dương Thanh Huân (PCVP) dự Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 11/2017.
Tối:            - 07 giờ 30: Cán bộ,  công chức cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy học Tiếng Anh tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thứ ba (07/11):
Sáng:        - 07 giờ 30: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Nguyễn Thành Phương (PCVP), Nguyễn Chí Thanh (TP TCĐ), Phạm Thị Hương (TP QT), Kế toán  dự công bố kết luận kiểm toán Tỉnh ủy và các đơn vị trực thuộc. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
                 - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Đức Hạnh (PPTH) dự tiếp công dân định kỳ tháng 11/2017. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh.
                 - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Lý Thanh Tâm (PPTH) tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua, khen thưởng năm 2017 tại Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh. Thời gian đến hết ngày 08/11/2017.
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Dương Thanh Huân (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Phạm viết Chuẩn (PP QT).         
Chiều:       - 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Đức Hạnh (PPTH) tham gia đoàn công tác 746 tại Huyện ủy Bù Gia Mập.    
Thứ tư (08/11):
Sáng:        - 07 giờ 30: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Nguyễn Đức Khánh (PPTH) dự tiếp Doanh nghiệp định kỳ tháng 11/2017. Địa điểm: Trung tâm Hành chính công tỉnh.
                 - 07 giờ 30: Các đồng chí Dương Thanh Huân (PCVP), Hoàng Minh Trình (PPTH) đi cùng đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2017-2022. Địa điểm: Tại Hội trường tỉnh.
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Phạm Viết Chuẩn (PP QT).        
Chiều:       - 14 giờ 00: Đ/c Dương Thanh Huân (PCVP), Hoàng Minh Trình (PPTH) đi cùng đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy dự buổi làm việc của Trung ương Hội LHPN Việt Nam với Hội LHPN tỉnh. Địa điểm: Tại Hội LHPN tỉnh.
Tối:           - 07 giờ 30: Cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy học Tiếng Anh tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thứ năm (09/11):    
Sáng:        - 08 giờ 00: Đ/c Dương Thanh Huân (PCVP), Phạm Hải Thu (CV CY-CNTT) dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2017-2022. Địa điểm:  Hội trường tỉnh.
                 - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (PPTH) tham gia giảng bài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy cơ sở năm 2017 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Đồng Xoài.
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Văn Khánh (CVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Phạm Thị Hương (TP QT).         
Chiều:       - 13 giờ 30: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Dương Thanh Huân (PCVP), Phòng Tổng hợp họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 22. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Thứ sáu (10/11):
Sáng:        - 08 giờ 00: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Nguyễn Văn Thư (PPTH) dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy gặp Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc và các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại tỉnh. Địa điểm: Tại Khách sạn Bom Bo.
- 08 giờ 00: Đ/c Dương Thanh Huân (PCVP) dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2017-2022. Địa điểm: Tại Hội trường tỉnh.
                 - 07 giờ 30: Đ/c Trần Văn Toàn (TPLT) tham gia giảng bài tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy cơ sở năm 2017 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Đồng Xoài.
                 - 07 giờ 30: Đ/c Phạm Hải Thu (CV CY-CNTT) dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2017-2022. Địa điểm:  Hội trường tỉnh.
                 - 08 giờ 00: Họp Chi bộ 3 tại phòng họp C – Tỉnh ủy
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Dương Thanh Huân (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Nguyễn Văn Thưng (PP QT).     
Chiều:       - 14 giờ 00: Họp Chi bộ 1 tại phòng họp C – Tỉnh ủy
   
 
 
                                                                                        CHÁNH VĂN PHÒNG   
                                                                                                  (ĐÃ KÝ)
                                                                                      
 
                                                                                         Nguyễn Văn Khánh