13:46 EDT Thứ bảy, 24/03/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 lịch VPTU tuần 13

Lịch VPTU tuần 13

23/03/2018 Tải về
2 Lịch TT và BTV tuần thứ 13/2018

23/03/2018 Tải về
3 Lịch BTCTU tuần thứ 12/2018

Lịch BTCTU tuần thứ 12/2018

19/03/2018 Tải về
4 Lịch BNCTU tuần thứ 12/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 12/2018

18/03/2018 Tải về
5 Lịch BDVTU tuần thứ 12/2018

Lịch BDVTU tuần thứ 12

16/03/2018 Tải về
6 Lịch VPTU tuần thứ 12/2018

Lịch VPTU tuần thứ 12

15/03/2018 Tải về
7 Lịch BTGTU tuần thứ 12/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 12

16/03/2018 Tải về
8 Lịch UBND tuần thứ 12/2018

Lịch UBND tuần thứ 12

16/03/2018 Tải về
9 Lịch TT và BTV tuần 12/2018

Lịch TT và BTV tuần 12

15/03/2018 Tải về
10 Lịch UBND tuần thứ 11/2018

Lịch UBND tuần thứ 11

11/03/2018 Tải về
11 Lịch UBKTTU tuần thứ 11/2018

Lịch UBKTTU tuần thứ 11/2018

11/03/2018 Tải về
12 Lịch BTGTU tuần thứ 11/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 11

10/03/2018 Tải về
13 Lịch BTCTU tuần thứ 11/2018

Lịch BTCTU tuần thứ 11

10/03/2018 Tải về
14 Lịch BNCTU tuần thứ 11/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 11

10/03/2018 Tải về
15 Lịch VPTU tuần 11/2018

Lịch VPTU tuần 11/2018

08/03/2018 Tải về
16 Lịch TT và BTV tuần 11/2018

Lịch TT và BTV tuần 11/2018

07/03/2018 Tải về
17 Lịch BTCTU tuần thứ 10/2018

Lịch BTCTU tuần thứ 10

03/03/2018 Tải về
18 Lịch UBND tuần thứ 10/2018

Lịch UBND tuần thứ 10

03/03/2018 Tải về
19 Lịch BTGTU tuần thứ 10/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 10

03/03/2018 Tải về
20 Lịch BNCTU tuần thứ 10/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 10

03/03/2018 Tải về
21 Lịch VPTU tuần thứ 10/2018

Lịch VPTU tuần thứ 10/2018

01/03/2018 Tải về
22 Lịch TT và BTV tuần 10/2018

Lịch TT và BTV tuần 10/2018

01/03/2018 Tải về
23 Công văn bổ sung Lịch làm việc tuần 09/2018

Điều chỉnh chương trình làm việc tuần 9/2018

25/02/2018 Tải về
24 Lịch BNCTU tuần thứ 09/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 09

25/02/2018 Tải về
25 Lịch VPTU tuần thứ 09/2018

Lịch VPTU tuần thứ 09

22/02/2018 Tải về
26 Lịch BTGTU tuần thứ 09/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 09

23/02/2018 Tải về
27 Lịch BDVTU tuần thứ 09/2018

Lịch BDVTU tuần thứ 09

23/02/2018 Tải về
28 Lịch BTCTU tuần thứ 09/2018

Lịch BTCTU tuần thứ 09

23/02/2018 Tải về
29 Lịch UBKTTU tuần thứ 09/2018

Lịch UBKTTU tuần thứ 09

23/02/2018 Tải về
30 Lịch UBND tuần thứ 09/2018

23/02/2018 Tải về
31 Lịch TT và BTVTU tuần 9/2018

Lịch TT và BTVTU tuần 9/2018

23/02/2018 Tải về
32 Lịch BTCTU tuần 07-08

Lịch BTCTU tuần 07-08

11/02/2018 Tải về
33 Lịch UBND tuần thứ 07+8/2018

Lịch UBND tuần thứ 07+8

10/02/2018 Tải về
34 Lịch BTGTU tuần thứ 07+8/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 07+8/2018

10/02/2018 Tải về
35 Lịch BNCTU tuần thứ 07 + 8/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 07 + 8

10/02/2018 Tải về
36 Lịch VPTU tuần thứ 07+8/2018

Lịch VPTU tuần thứ 07+8

08/02/2018 Tải về
37 Lịch TT và BTV tuần thứ 07+08/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 07+08

08/02/2018 Tải về
38 Công văn bổ sung Lịch làm việc tuần 06/2018

Điều chỉnh LLV tuần thứ 06/2018

05/02/2018 Tải về
39 Lịch UBKTTU tuần thứ 06/2018

Lịch UBKTTU tuần thứ 06

04/02/2018 Tải về
40 Lịch BTGTU tuần thứ 06/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 06

03/02/2018 Tải về
41 Lịch BNCTU tuần thứ 06/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 06

03/02/2018 Tải về
42 Lịch UBND tuần thứ 06/2018

Lịch UBND tuần thứ 06

03/02/2018 Tải về
43 Lịch VPTU tuần thứ 06/2018

Lịch VPTU tuần thứ 06/2018

01/02/2018 Tải về
44 Lịch BTCTU tuần thứ 06/2018

Lịch BTCTU tuần thứ 06

02/02/2018 Tải về
45 Lịch TT và BTV tuần thứ 06/2018 (Có thay đổi)

Lịch TT và BTV tuần thứ 06

02/02/2018 Tải về
46 Lịch BNCTU tuần thứ 05/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 05

28/01/2018 Tải về
47 Lịch BTCTU tuần thứ 05/2018 (có điều chỉnh)

Lịch BTCTU tuần thứ 05

26/01/2018 Tải về
48 Lịch UBND tuần thứ 05/2018

Lịch UBND tuần thứ 05

26/01/2018 Tải về
49 Lịch BTGTU tuần thứ 05/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 05

26/01/2018 Tải về
50 Lịch VPTU tuần thứ 05/2018

Lịch VPTU tuần thứ 05

25/01/2018 Tải về
1 2 3 ... 13 14 15  Trang sau