20:37 EDT Chủ nhật, 15/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái










Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Lịch VPTU tuần thứ 29/2018

Lịch VPTU tuần thứ 29

13/07/2018 Tải về
2 Lịch TT và BTV tuần thứ 29/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 29/2018

13/07/2018 Tải về
3 Lịch BNCTU tuần thứ 28/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 28

08/07/2018 Tải về
4 Lịch BTCTU tuần thứ 28/2018

Lịch BTCTU tuần thứ 28/2018

08/07/2018 Tải về
5 Lịch BDVTU tuần thứ 28/2018

Lịch BDVTU tuần thứ 28

08/07/2018 Tải về
6 Lịch UBND tuần thứ 28/2018

Lịch UBND tuần thứ 28

07/07/2018 Tải về
7 Lịch BTGTU tuần thứ 28/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 28

07/07/2018 Tải về
8 Lịch VPTU tuần 28 (có chỉnh sửa bổ sung)

Lịch VPTU tuần 28

06/07/2018 Tải về
9 Lịch TT và BTV tuần thứ 28/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 28/2018

06/07/2018 Tải về
10 Lịch BDVTU tuần thứ 27/2018

Lịch BDVTU tuần thứ 27

01/07/2018 Tải về
11 Lịch BTCTU tuần thứ 27/2018

Lịch BTCTU tuần thứ 27

01/07/2018 Tải về
12 Lịch BNCTU tuần thứ 27/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 27

01/07/2018 Tải về
13 Lịch UBKTTU tuần thứ 27/2018

Lịch UBKTTU tuần thứ 27

01/07/2018 Tải về
14 Lịch BTGTU tuần thứ 27/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 27

29/06/2018 Tải về
15 Lịch UBND tuần thứ 27/2018

Lịch UBND tuần thứ 27

29/06/2018 Tải về
16 Lịch VPTU tuần thứ 27/2018

Lịch VPTU tuần thứ 27

29/06/2018 Tải về
17 Lịch TT và BTV tuần thứ 27/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 27/2018

29/06/2018 Tải về
18 Lịch BDVTU tuần thứ 26/2018

Lịch BDVTU tuần thứ 26

24/06/2018 Tải về
19 Lịch UBKTTU tuần thứ 26/2018

Lịch UBKTTU tuần thứ 26

24/06/2018 Tải về
20 Lịch BTCTU tuần thứ 26/2018

Lịch BTCTU tuần thứ 26

24/06/2018 Tải về
21 Lịch UBND tuần thứ 26/2018

Lịch UBND tuần thứ 26

23/06/2018 Tải về
22 Lịch BNCTU tuần thứ 26/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 26

23/06/2018 Tải về
23 Lịch BTGTU tuần thứ 26/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 26

23/06/2018 Tải về
24 Lịch VPTU tuần thứ 26/2018

Lịch VPTU tuần thứ 26

22/06/2018 Tải về
25 Lịch TT và BTV tuần thứ 26/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 26

22/06/2018 Tải về
26 Lịch BTCTU tuần thứ 25/2018

Lịch BTCTU tuần thứ 25

17/06/2018 Tải về
27 Lịch UBKTTU tuần thứ 25/2018

Lịch UBKTTU tuần thứ 25/2018

17/06/2018 Tải về
28 Lịch BTGTU tuần thứ 25/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 25

16/06/2018 Tải về
29 Lịch UBND tuần thứ 25/2018

Lịch UBND tuần thứ 25

15/06/2018 Tải về
30 Lịch BNCTU tuần thứ 25/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 25

15/06/2018 Tải về
31 Lịch VPTU tuần thứ 25/2018

Lịch VPTU tuần thứ 25

15/06/2018 Tải về
32 Lịch TT và BTV tuần thứ 25/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 25

15/06/2018 Tải về
33 Lịch BTCTU tuần thứ 24/2018

Lịch BTCTU tuần thứ 24/2018

11/06/2018 Tải về
34 Lịch BNCTU tuần thứ 24/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 24

10/06/2018 Tải về
35 Lịch BTGTU tuần thứ 24/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 24

10/06/2018 Tải về
36 Lịch UBND tuần thứ 24/2018

Lịch UBND tuần thứ 24/2018

08/06/2018 Tải về
37 Lịch VPTU tuần thứ 24/2018

Lịch VPTU tuần thứ 24/2018

08/06/2018 Tải về
38 Lịch BDVTU tuần thứ 24/2018

Lịch BDVTU tuần thứ 24/2018

08/06/2018 Tải về
39 Lịch TT và BTV tuần thứ 24/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 24

08/06/2018 Tải về
40 Lịch TT và tuần 23 ( bản điều chỉnh)

Điều chỉnh lịch làm việc TT và BTVTU tuần 23

04/06/2018 Tải về
41 Lịch UBKTTU tuần thứ 23/2018

Lịch UBKTTU tuần thứ 23

03/06/2018 Tải về
42 Lịch BTCTU tuần thứ 23/2018

Lịch BTCTU tuần thứ 23

03/06/2018 Tải về
43 Lịch BTGTU tuần thứ 23/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 23

02/06/2018 Tải về
44 Lịch BNCTU tuần thứ 23/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 23

02/06/2018 Tải về
45 Lịch UBND tuần thứ 23/2018

Lịch UBND tuần thứ 23

01/06/2018 Tải về
46 Lịch VPTU tuần thứ 23/2018

Lịch VPTU tuần thứ 23

02/06/2018 Tải về
47 Lịch TT và BTVTU tuần 23

Lịch TT và BTVTU tuần 23

01/06/2018 Tải về
48 Lịch BDVTU tuần thứ 22/2018

Lịch BDVTU tuần thứ 22

27/05/2018 Tải về
49 Lịch BTCTU tuần thứ 22/2018

Lịch BTCTU tuần thứ 22

27/05/2018 Tải về
50 Lịch UBND tuần thứ 22/2018

Lịch UBND tuần thứ 22

25/05/2018 Tải về
1 2 3 ... 15 16 17  Trang sau