06:20 ICT Thứ tư, 17/01/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Lịch VPTU tuần 01/2018

Lịch VPTU tuần 01/2018

29/12/2017 Tải về
2 Lịch TT và BTVTU tuần 01/2018

Lịch TT và BTVU tuần 01/2018

28/12/2017 Tải về
3 Lịch VPTU tuần 51/2017

Lịch VPTU tuần 51

15/12/2017 Tải về
4 Lịch TT và BTVTU tuần 50

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 50

08/12/2017 Tải về
5 Lịch VPTU tuần 49

Lịch VPTU tuần 49

01/12/2017 Tải về
6 Lịch TT và BTVTU tuần 49

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 49

01/12/2017 Tải về
7 Lịch BDVTU tuần 48

Lịch BDVTU tuần 48

24/11/2017 Tải về
8 Lịch BNCTU tuần 48

Lịch BNCTU tuần 48

24/11/2017 Tải về
9 Lịch BTCTU tuần 48

Lịch BTCTU tuần 48

24/11/2017 Tải về
10 Lịch TT và BTVTU tuần 48

Lịch TT và BTVTU tuần 48

24/11/2017 Tải về
11 Lịch BTCTU tuần 47

Lịch BTCTU tuần 47

17/11/2017 Tải về
12 Lịch VPTU tuần 47/2017

Lịch VPTU tuần 47

17/11/2017 Tải về
13 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 47

Lịch TT và BTVTU tuần 47

17/11/2017 Tải về
14 Lịch VPTU tuần 46/2017

Lịch VPTU tuần 46

10/11/2017 Tải về
15 Lịch BTCTU tuần 46

Lịch BTCTU tuần thứ 46

10/11/2017 Tải về
16 Lịch TT và BTVTU tuần 46

Lịch TT và BTVTU tuần 46

10/11/2017 Tải về
17 Lịch BNCTU tuần 45

Lịch BNCTU tuần 45

03/11/2017 Tải về
18 Lịch BDVTU tuần 45

Lịch BDVTU tuần 45

03/11/2017 Tải về
19 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 45

Lịch TT và BTVTU tuần 45

03/11/2017 Tải về
20 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 43

Lịch TT và BTVTU tuần 43

20/10/2017 Tải về
21 Lịch UBKTTU tuần 42

Lịch UBKTTU tuần 42

13/10/2017 Tải về
22 Lịch BDVTU tuần 42

Lịch BDVTU tuần 42

13/10/2017 Tải về
23 Lịch VPTU tuần 42/2017

Lịch VPTU tuần 42/2017

14/10/2017 Tải về
24 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 42

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 42

13/10/2017 Tải về
25 Lịch BTCTU tuần 41

Lịch làm việc BTCTU tuần 41

09/10/2017 Tải về
26 Lịch UBKTTU tuần 41

Lịch UBKTTU tuần 41

06/10/2017 Tải về
27 Lịch BNCTU tuần 41

Lịch BNCTU tuần 41

06/10/2017 Tải về
28 Lịch BDVTU tuần 41

Lịch BDVTU tuần 41

06/10/2017 Tải về
29 Lịch VPTU tuần 41

Lịch VPTU tuần 41

06/10/2017 Tải về
30 Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần thứ 41

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần thứ 41

06/10/2017 Tải về
31 Lịch VPTU tuần 38/2017

Lịch VPTU tuần thứ 38/2017

15/09/2017 Tải về
32 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 38 - 2017

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 38/2017

15/09/2017 Tải về
33 Lịch làm việc BDVTU tuần 35/2017

Lịch làm việc BDVTU tuần 35/2017

25/08/2017 Tải về
34 Lịch VPTU tuần 35/2017

Lịch làm việc VPTU tuần 35/2017

25/08/2017 Tải về
35 Lịch làm việc BTCTU tuần thứ 35

Lịch làm việc của BTCTU tuần 35/2017

25/08/2017 Tải về
36 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 35 - 2017

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 35 - 2017

25/08/2017 Tải về
37 Lịch TT và BTV tuần thứ 26/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 26/2017

23/06/2017 Tải về
38 Lịch làm việc BTCTU tuần thứ 21

Lịch làm việc của BTCTU tuần 21

19/05/2017 Tải về
39 Lịch BTCTU tuần thứ 20

Lịch làm việc tuần 20 của BTCTU

13/05/2017 Tải về
40 Lịch UBKTTU tuần thứ 20/2017

Lịch UBKTTU tuần thứ 20/2017

12/05/2017 Tải về
41 Lịch BDVTU tuần thứ 20/2017

Lịch BDVTU tuần thứ 20/2017

12/05/2017 Tải về
42 Lịch TT và BTV tuần thứ 20/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 20/2017

12/05/2017 Tải về
43 Lịch UBND tuẩn thứ 14/2017

Lịch làm việc của UBND tỉnh tuần thứ 14

31/03/2017 Tải về
44 Lịch BDVTU tuần thứ 14

Lịch làm việc BDVTU tuần thứ 14

31/03/2017 Tải về
45 Lịch BNCTU tuần thứ 14/2017

Lịch làm việc BNCTU tuần thứ 14

31/03/2017 Tải về
46 Lịch BTCTU tuần 1/2017

Lịch làm việc của BTCTU tuần 14

31/03/2017 Tải về
47 Lịch TT và BTV tuần thứ 45/2016

Lịch TT và BTV tuần thứ 45/2016

04/11/2016 Tải về
48 Lịch VPTU tuần thứ 45/2016

Lịch VPTU tuần thứ 45/2016

04/11/2016 Tải về
49 Lịch VPTU tuần 42

Lịch làm việc của VPTU tuần 42

14/10/2016 Tải về
50 Lịch VPTU tuần 41/2016

Lịch VPTU tuần 41

07/10/2016 Tải về
1 2  Trang sau