20:36 EDT Chủ nhật, 15/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Lịch VPTU tuần 28 (có chỉnh sửa bổ sung)

Lịch VPTU tuần 28

06/07/2018 Tải về
2 Lịch TT và BTV tuần thứ 27/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 27/2018

29/06/2018 Tải về
3 Lịch TT và BTVTU tuần 23

Lịch TT và BTVTU tuần 23

01/06/2018 Tải về
4 Lịch VPTU tuần 14

Lịch VPTU tuần 14

29/03/2018 Tải về
5 lịch VPTU tuần 13

Lịch VPTU tuần 13

23/03/2018 Tải về
6 Lịch VPTU tuần thứ 10/2018

Lịch VPTU tuần thứ 10/2018

01/03/2018 Tải về
7 Lịch TT và BTV tuần 10/2018

Lịch TT và BTV tuần 10/2018

01/03/2018 Tải về
8 Lịch TT và BTVTU tuần 9/2018

Lịch TT và BTVTU tuần 9/2018

23/02/2018 Tải về
9 Lịch BTCTU tuần 07-08

Lịch BTCTU tuần 07-08

11/02/2018 Tải về
10 Lịch VPTU tuần thứ 06/2018

Lịch VPTU tuần thứ 06/2018

01/02/2018 Tải về
11 Lịch VPTU tuần 01/2018

Lịch VPTU tuần 01/2018

28/12/2017 Tải về
12 Lịch TT và BTVTU tuần 01/2018

Lịch TT và BTVU tuần 01/2018

27/12/2017 Tải về
13 Lịch VPTU tuần 51/2017

Lịch VPTU tuần 51

14/12/2017 Tải về
14 Lịch TT và BTVTU tuần 50

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 50

07/12/2017 Tải về
15 Lịch VPTU tuần 49

Lịch VPTU tuần 49

01/12/2017 Tải về
16 Lịch TT và BTVTU tuần 49

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 49

30/11/2017 Tải về
17 Lịch BDVTU tuần 48

Lịch BDVTU tuần 48

24/11/2017 Tải về
18 Lịch BNCTU tuần 48

Lịch BNCTU tuần 48

24/11/2017 Tải về
19 Lịch BTCTU tuần 48

Lịch BTCTU tuần 48

24/11/2017 Tải về
20 Lịch TT và BTVTU tuần 48

Lịch TT và BTVTU tuần 48

23/11/2017 Tải về
21 Lịch BTCTU tuần 47

Lịch BTCTU tuần 47

17/11/2017 Tải về
22 Lịch VPTU tuần 47/2017

Lịch VPTU tuần 47

17/11/2017 Tải về
23 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 47

Lịch TT và BTVTU tuần 47

17/11/2017 Tải về
24 Lịch VPTU tuần 46/2017

Lịch VPTU tuần 46

09/11/2017 Tải về
25 Lịch BTCTU tuần 46

Lịch BTCTU tuần thứ 46

10/11/2017 Tải về
26 Lịch TT và BTVTU tuần 46

Lịch TT và BTVTU tuần 46

10/11/2017 Tải về
27 Lịch BNCTU tuần 45

Lịch BNCTU tuần 45

03/11/2017 Tải về
28 Lịch BDVTU tuần 45

Lịch BDVTU tuần 45

03/11/2017 Tải về
29 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 45

Lịch TT và BTVTU tuần 45

03/11/2017 Tải về
30 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 43

Lịch TT và BTVTU tuần 43

20/10/2017 Tải về
31 Lịch UBKTTU tuần 42

Lịch UBKTTU tuần 42

12/10/2017 Tải về
32 Lịch BDVTU tuần 42

Lịch BDVTU tuần 42

12/10/2017 Tải về
33 Lịch VPTU tuần 42/2017

Lịch VPTU tuần 42/2017

13/10/2017 Tải về
34 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 42

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 42

12/10/2017 Tải về
35 Lịch BTCTU tuần 41

Lịch làm việc BTCTU tuần 41

08/10/2017 Tải về
36 Lịch UBKTTU tuần 41

Lịch UBKTTU tuần 41

06/10/2017 Tải về
37 Lịch BNCTU tuần 41

Lịch BNCTU tuần 41

06/10/2017 Tải về
38 Lịch BDVTU tuần 41

Lịch BDVTU tuần 41

06/10/2017 Tải về
39 Lịch VPTU tuần 41

Lịch VPTU tuần 41

06/10/2017 Tải về
40 Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần thứ 41

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần thứ 41

06/10/2017 Tải về
41 Lịch VPTU tuần 38/2017

Lịch VPTU tuần thứ 38/2017

15/09/2017 Tải về
42 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 38 - 2017

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 38/2017

15/09/2017 Tải về
43 Lịch làm việc BDVTU tuần 35/2017

Lịch làm việc BDVTU tuần 35/2017

25/08/2017 Tải về
44 Lịch VPTU tuần 35/2017

Lịch làm việc VPTU tuần 35/2017

25/08/2017 Tải về
45 Lịch làm việc BTCTU tuần thứ 35

Lịch làm việc của BTCTU tuần 35/2017

25/08/2017 Tải về
46 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 35 - 2017

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 35 - 2017

25/08/2017 Tải về
47 Lịch TT và BTV tuần thứ 26/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 26/2017

23/06/2017 Tải về
48 Lịch làm việc BTCTU tuần thứ 21

Lịch làm việc của BTCTU tuần 21

18/05/2017 Tải về
49 Lịch BTCTU tuần thứ 20

Lịch làm việc tuần 20 của BTCTU

12/05/2017 Tải về
50 Lịch UBKTTU tuần thứ 20/2017

Lịch UBKTTU tuần thứ 20/2017

12/05/2017 Tải về
1 2  Trang sau