08:47 EDT Thứ sáu, 20/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Lịch TT và BTVTU tuần 30-2018

Lịch TT và BTVTU tuần 30-2018

20/07/2018 Tải về
2 Lịch TT và BTV tuần thứ 29/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 29/2018

13/07/2018 Tải về
3 Lịch TT và BTV tuần thứ 28/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 28/2018

06/07/2018 Tải về
4 Lịch TT và BTV tuần thứ 27/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 27/2018

29/06/2018 Tải về
5 Lịch TT và BTV tuần thứ 26/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 26

22/06/2018 Tải về
6 Lịch TT và BTV tuần thứ 25/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 25

15/06/2018 Tải về
7 Lịch TT và BTV tuần thứ 24/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 24

08/06/2018 Tải về
8 Lịch TT và tuần 23 ( bản điều chỉnh)

Điều chỉnh lịch làm việc TT và BTVTU tuần 23

04/06/2018 Tải về
9 Lịch TT và BTVTU tuần 23

Lịch TT và BTVTU tuần 23

01/06/2018 Tải về
10 Lịch TT và BTV tuần thứ 22/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 22/2018

25/05/2018 Tải về
11 Lịch TT và BTV tuần thứ 21/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 21

17/05/2018 Tải về
12 Lịch TT và BTV tuần thứ 20/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 20

11/05/2018 Tải về
13 Lịch TT và BTVTU tuần 19

Lịch TT và BTVTU tuần 19

03/05/2018 Tải về
14 Lịch TT và BTV tuần thứ 18/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 18/2018

27/04/2018 Tải về
15 Lịch TT và BTV tuần thứ 17/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 17

19/04/2018 Tải về
16 Lịch TT và BTV tuần thứ 16/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 16

13/04/2018 Tải về
17 Lịch TT và BTV tuần thứ 15/2018 (có thay đổi)

Lịch TT và BTV tuần thứ 15/2018 (có thay đổi)

06/04/2018 Tải về
18 Lịch TT và BTVTU tuần 14

Lịch TT và BTVTU tuần 14

30/03/2018 Tải về
19 Lịch TT và BTV tuần thứ 13/2018

23/03/2018 Tải về
20 Lịch TT và BTV tuần 12/2018

Lịch TT và BTV tuần 12

15/03/2018 Tải về
21 Lịch TT và BTV tuần 11/2018

Lịch TT và BTV tuần 11/2018

07/03/2018 Tải về
22 Lịch TT và BTV tuần 10/2018

Lịch TT và BTV tuần 10/2018

01/03/2018 Tải về
23 Công văn bổ sung Lịch làm việc tuần 09/2018

Điều chỉnh chương trình làm việc tuần 9/2018

25/02/2018 Tải về
24 Lịch TT và BTVTU tuần 9/2018

Lịch TT và BTVTU tuần 9/2018

23/02/2018 Tải về
25 Lịch TT và BTV tuần thứ 07+08/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 07+08

08/02/2018 Tải về
26 Công văn bổ sung Lịch làm việc tuần 06/2018

Điều chỉnh LLV tuần thứ 06/2018

05/02/2018 Tải về
27 Lịch TT và BTV tuần thứ 06/2018 (Có thay đổi)

Lịch TT và BTV tuần thứ 06

02/02/2018 Tải về
28 Lịch TT và BTV tuần thứ 05/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 05

26/01/2018 Tải về
29 Lịch TT và BTV tuần thứ 04/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 04

18/01/2018 Tải về
30 Lịch TT và BTVTU tuần 03/2018

Lịch TT và BTVTU tuần 03/2018

11/01/2018 Tải về
31 Lịch TT và BTVTU tuần 02/2018

Lịch TT và BTVTU tuần 02/2018

05/01/2018 Tải về
32 Lịch TT và BTVTU tuần 01/2018

Lịch TT và BTVU tuần 01/2018

27/12/2017 Tải về
33 Công văn bổ sung Lịch làm việc tuần 52/2017

24/12/2017 Tải về
34 Lịch TT và BTV tuần thứ 52/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 52

21/12/2017 Tải về
35 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 51/2017

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 51/

14/12/2017 Tải về
36 Lịch TT và BTVTU tuần 50

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 50

07/12/2017 Tải về
37 Lịch TT và BTVTU tuần 49

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 49

30/11/2017 Tải về
38 Lịch TT và BTVTU tuần 48

Lịch TT và BTVTU tuần 48

23/11/2017 Tải về
39 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 47

Lịch TT và BTVTU tuần 47

17/11/2017 Tải về
40 Lịch TT và BTVTU tuần 46

Lịch TT và BTVTU tuần 46

10/11/2017 Tải về
41 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 45

Lịch TT và BTVTU tuần 45

03/11/2017 Tải về
42 Lịch TT và BTV tuần thứ 44/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 44

27/10/2017 Tải về
43 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 43

Lịch TT và BTVTU tuần 43

20/10/2017 Tải về
44 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 42

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 42

12/10/2017 Tải về
45 Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần thứ 41

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần thứ 41

06/10/2017 Tải về
46 Lịch TT và BTV tuần thứ 40/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 40

29/09/2017 Tải về
47 Lịch TT và BTV tuần thứ 39/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 39

22/09/2017 Tải về
48 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 38 - 2017

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 38/2017

15/09/2017 Tải về
49 Lịch TT và BTV tuần thứ 37/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 37

08/09/2017 Tải về
50 Lịch TT và BTV tuần thứ 36/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 36

01/09/2017 Tải về
1 2 3  Trang sau