07:22 EST Thứ năm, 22/02/2018

TIN TỨC

Văn bản

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Văn bản

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
31 Số 36-TM/TU

Dự Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt của tỉnh - Quý II/2017

10/05/2017 Tải về
32 Số 1305-CV/TU

Về việc dự hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

08/05/2017 Tải về
33 Số 1293-CV/TU

V/v hoãn chương trình làm việc của Phó Bí thư Tỉnh ủy trong tuần thứ 18/2017

03/05/2017 Tải về
34 Số 1292-CV/TU

V/v điều chỉnh chương trình làm việc tuần thứ 18/2017 của TT, BTV Tỉnh ủy

03/05/2017 Tải về
35 số 1276 - CV/TU

v/vxem xét mô hình chăn nuôi vịt dưới tán vườn cây cao su

24/04/2017 Tải về
36 số 05-NQ/TU

về chuyển đổi, phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017 - 2020

25/04/2017 Tải về
37 Số 909-TB/TU

V/v điều chỉnh lịch làm việc của TTTU tuần 17/2017

23/04/2017 Tải về
38 Số 13-CTr/TU

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH TW Đảng về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, giũ vưng ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia cáchiêp định thương mại tự do thế hệ mới

19/04/2017 Tải về
39 Số 12-CTr/TU

Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của BCH TW Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế

13/04/2017 Tải về
40 Số 12-BC/TU

Kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

20/04/2017 Tải về
41 Số 56-KH/TU

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững

13/04/2017 Tải về
42 Số 161-CV/TU

Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2017

09/04/2017 Tải về
43 Số 04-NQ/TU

Nghị quyết về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước

31/03/2017 Tải về
44 Số 35-TM/TU

Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

31/03/2017 Tải về
45 Số 1212-CV/TU

Về việc phổ biến việc tiếp nhận thông tin của người dân và tiếp doanh nghiệp

30/03/2017 Tải về
46 Số 546 - QĐ/TU

V/v ban hành đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 - 2020

24/03/2017 Tải về
47 Số 1191-CV/TU

V/v xử lý trách nhiệm trong thi hành công vụ

24/03/2017 Tải về
48 số 53 - KH/TU

Thực hiện kế luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới

24/03/2017 Tải về
49 Số 1164-CV/TU

Về việc chuẩn bị nội dung hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, khóa X

14/03/2017 Tải về
50 Số 1136-CV/TU

V/v đề nghị thống kê các thủ tục hành chính trong Đảng

02/03/2017 Tải về
51 Số 1126-CV/TU

V/v tổ chức gặp gỡ lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

27/02/2017 Tải về
52 Số 1104-CV/TU

Về việc tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "

21/02/2017 Tải về
53 Số 1009-CV/TU

V/v báo cáo các vụ việc có đơn thư về công tác thi hành án

03/01/2017 Tải về
54 số 946 - CV/TU

Về việc kiểm tra, xử lý phản ánh vi phạm pháp luật về môi trường

08/12/2016 Tải về
55 Số 916-CV/TU

Về việc điều chỉnh lịch làm việc của Thường trưc, BTV Tỉnh ủy tuần thứ 49

05/12/2016 Tải về
56 Số 43-KH/TU

Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghi quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chập hành Trung ương Đảng khóa XII

30/11/2016 Tải về
57 Số 26 - TM/TU

Thư mời dự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

21/11/2016 Tải về
58 Số 709-TB/TU

Thông báo của đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức

16/11/2016 Tải về
59 Số 24-TM/TU

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án LT13

10/11/2016 Tải về
60 Thông báo

Tài liệu ôn thi nâng ngạch chuyên viên năm 2016

04/11/2016 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4  Trang sau