00:45 EDT Thứ hai, 16/07/2018

TIN TỨC

Văn bản

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Văn bản

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
61 Số 04-NQ/TU

Nghị quyết về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước

31/03/2017 Tải về
62 Số 35-TM/TU

Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

31/03/2017 Tải về
63 Số 1212-CV/TU

Về việc phổ biến việc tiếp nhận thông tin của người dân và tiếp doanh nghiệp

30/03/2017 Tải về
64 Số 546 - QĐ/TU

V/v ban hành đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 - 2020

24/03/2017 Tải về
65 Số 1191-CV/TU

V/v xử lý trách nhiệm trong thi hành công vụ

24/03/2017 Tải về
66 số 53 - KH/TU

Thực hiện kế luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới

24/03/2017 Tải về
67 Số 1164-CV/TU

Về việc chuẩn bị nội dung hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, khóa X

14/03/2017 Tải về
68 Số 1136-CV/TU

V/v đề nghị thống kê các thủ tục hành chính trong Đảng

02/03/2017 Tải về
69 Số 1126-CV/TU

V/v tổ chức gặp gỡ lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

27/02/2017 Tải về
70 Số 1104-CV/TU

Về việc tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "

21/02/2017 Tải về
71 Số 1009-CV/TU

V/v báo cáo các vụ việc có đơn thư về công tác thi hành án

03/01/2017 Tải về
72 số 946 - CV/TU

Về việc kiểm tra, xử lý phản ánh vi phạm pháp luật về môi trường

08/12/2016 Tải về
73 Số 916-CV/TU

Về việc điều chỉnh lịch làm việc của Thường trưc, BTV Tỉnh ủy tuần thứ 49

05/12/2016 Tải về
74 Số 43-KH/TU

Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghi quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chập hành Trung ương Đảng khóa XII

30/11/2016 Tải về
75 Số 26 - TM/TU

Thư mời dự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

21/11/2016 Tải về
76 Số 709-TB/TU

Thông báo của đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức

16/11/2016 Tải về
77 Số 24-TM/TU

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án LT13

10/11/2016 Tải về
78 Thông báo

Tài liệu ôn thi nâng ngạch chuyên viên năm 2016

04/11/2016 Tải về
79 số 826-CV/TU

V/v bổ sung, điều chỉnh lịch làm việc của Thường trực, BTV Tỉnh ủy tuần thứ 45

04/11/2016 Tải về
80 số 700-TB/TU

V/v thông báo kết luận của đ/c Phó Bí thư Thường trục Tỉnh ủy tại cuộc họp Ban đề thi nâng ngạch công chức

03/11/2016 Tải về
81 CT-16/TU

Về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

19/10/2016 Tải về
82 Số 04 - TM/BCĐ

Thư mời Dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) trong tình hình mới”

17/10/2016 Tải về
83 Số 768-CV/TU

Về việc thay đổi Lịch làm việc của TT và BTV tuần thứ 42/2016

17/10/2016 Tải về
84 Số 767-CV/TU

V/v bổ sung lịch của TT và BTVTU tuần thứ 24

14/10/2016 Tải về
85 Số 640-TB/TU

Tthông báo triệu tập dự Hội nghị tập huấn công tác nội chính và PCTN năm 2016

11/10/2016 Tải về
86 Số 96-BC/TU

Báo cáo tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng.

06/10/2016 Tải về
87 07-TB/BCĐ

Thông báo về việc phân công các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

20/09/2016 Tải về
88 728-CV/TU

Về việc tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra của năm 2016

03/10/2016 Tải về
89 Số 22 - TM/TU

THƯ MỜI Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 5 - Khoá X (Ngày 05 tháng 10 năm 2016)

30/09/2016 Tải về
90 Số 676-CV/TU

V/v giải quyết kiến nghị của Công an tỉnh tại Công văn số 716/CAT-PC49

11/09/2016 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5  Trang sau