16:41 EDT Thứ hai, 18/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
51 Lịch TT và BTV tuần thứ 30/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 30

21/07/2017 Tải về
52 Lịch TT và BTV tuần thứ 29/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 29

14/07/2017 Tải về
53 Lịch TT và BTV tuần thứ 28/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 28

07/07/2017 Tải về
54 Lịch TT và BTV tuần thứ 27/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 27/2017

30/06/2017 Tải về
55 Lịch TT và BTV tuần thứ 26/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 26/2017

23/06/2017 Tải về
56 Lịch TT và BTV tuần thứ 25/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 25

16/06/2017 Tải về
57 Lịch TT và BTV tuần thứ 24/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 24

09/06/2017 Tải về
58 Lịch TT và BTV tuần thứ 23/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 23

02/06/2017 Tải về
59 Lịch TT và BTV tuần thứ 22/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 22

26/05/2017 Tải về
60 Lịch TT và BTV tuần thứ 21/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 21

19/05/2017 Tải về
61 Lịch TT và BTV tuần thứ 20/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 20/2017

12/05/2017 Tải về
62 Lịch TT và BTV tuần thứ 19/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 19

04/05/2017 Tải về
63 Lịch TT và BTV tuần thứ 18/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 18

28/04/2017 Tải về
64 Thay đổi Lịch TTTU

V/v điều chỉnh Lịch làm việc của Thường trực Tỉnh ủy tuần 17/2017

23/04/2017 Tải về
65 Lịch TT và BTV tuần thứ 17/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 17

21/04/2017 Tải về
66 Lịch TT và BTV tuần thứ 16/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 16

14/04/2017 Tải về
67 Lịch TT và BTV tuần thứ 15/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 15

07/04/2017 Tải về
68 Lịch TT và BTV tuần thứ 14/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 14

30/03/2017 Tải về
69 Lịch TT và BTV tuần thứ 13/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 13

24/03/2017 Tải về
70 Lịch TT và BTV tuần thứ 12/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 12

17/03/2017 Tải về
71 Lịch TT và BTV tuần thứ 11/2017 (có sửa đổi bổ sung)

Lịch TT và BTV tuần thứ 11 (có sửa đổi bổ sung)

10/03/2017 Tải về
72 Lich TT và BTV tuần thứ 10/2017

Lich TT và BTV tuần thứ 10/2017

03/03/2017 Tải về
73 Lịch TT và BTV tuần thứ 09/2017 (có sửa đổi bổ sung)

Lịch TT và BTV tuần thứ 09

24/02/2017 Tải về
74 Lịch TT và BTV tuần 8/2017

Lịch TT và BTV tuần 8

16/02/2017 Tải về
75 Lịch TT và BTV tuần 7/2017

Lịch TT và BTV tuần 07

10/02/2017 Tải về
76 Lịch TT và BTV tuần thứ 06/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 06

03/02/2017 Tải về
77 Lịch TT và BTV tuần thứ 04+05/2017 (có sửa đổi)

Lịch TT và BTV tuần thứ 04+05 (có sửa đổi)

20/01/2017 Tải về
78 Lịch TT và BTV tuần thứ 03/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 03

12/01/2017 Tải về
79 Lịch TT và BTV tuần thứ 02/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 02

06/01/2017 Tải về
80 Lịch TT và BTV tuần thứ 01/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 01

30/12/2016 Tải về
81 Lịch TT và BTV tuần thứ 52/2016

Lịch TT và BTV tuần thứ 52

23/12/2016 Tải về
82 Lịch TT và BTV tuần thứ 51/2016

Lịch TT và BTV tuần thứ 51

15/12/2016 Tải về
83 Lịch TT và BTV tuần thứ 50/2016

Lịch TT và BTV tuần thứ 50

09/12/2016 Tải về
84 Lịch TT và BTV tuần thứ 49/2016

Lịch TT và BTV tuần thứ 49

01/12/2016 Tải về
85 Lịch TT và BTV tuần thứ 48/2016

Lịch TT và BTV tuần thứ 48

25/11/2016 Tải về
86 Lịch TT và BTV tuần thứ 47/2016 (có thay đổi)

Lịch TT và BTV tuần thứ 47

18/11/2016 Tải về
87 Lịch TT và BTV tuần thứ 46/2016

Lịch TT và BTV tuần thứ 46

11/11/2016 Tải về
88 Lịch TT và BTV tuần thứ 45/2016

Lịch TT và BTV tuần thứ 45/2016

04/11/2016 Tải về
89 Lịch TT và BTV tuần thứ 44/2016

Lịch TT và BTV tuần thứ 44

28/10/2016 Tải về
90 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 43/2016

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 43

21/10/2016 Tải về
91 Lịch TT và BTV tuần thứ 42/2016

Lịch TT và BTV tuần thứ 42

13/10/2016 Tải về
92 Lịch TT và BTV tuần thứ 41/2016

Lịch TT và BTV tuần thứ 41

07/10/2016 Tải về
93 Lịch TT và BTV tuần thứ 40/2016

Lịch TT và BTV tuần thứ 40

30/09/2016 Tải về
94 Lịch TT và BTV tuần thứ 39/2016

Lịch TT và BTV tuần thứ 39

22/09/2016 Tải về
95 Lịch TT và BTV tuần thứ 38/2016

Lịch TT và BTV tuần thứ 38

16/09/2016 Tải về
96 Lịch TT và BTVTU tuần 37

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 37

09/09/2016 Tải về
97 lịch TT và BTVTU tuần 36

Lịch TT và BTVTU tuần 36

30/08/2016 Tải về
98 Lịch TT và BTV tuần 35/2016

Lịch TT và BTV tuần 35

25/08/2016 Tải về
99 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 34/2016 (có thay đổi, bổ sung)

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 34

19/08/2016 Tải về
100 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 33/2016

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 33

11/08/2016 Tải về
  Trang trước  1 2 3  Trang sau