Lịch BTGTU tuần thứ 33/2016

Lịch BTGTU tuần thứ 33

Số kí hiệu VB304
Ngày ban hành 13/08/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 13/08/2016
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nông Hồng Thức

Nội dung

TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    BAN TUYÊN GIÁO                            Đồng Xoài, ngày 12 tháng  8  năm 2016
                  *
 
LỊCH LÀM VIỆC
 Tuần thứ  33 (từ ngày 15/8/2016 đến ngày 19/8/2016)
 
Chủ nhật  (14/8):
 
- 14h00: Thức (CVP): Đón, bố trí nơi nghỉ cho Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Nhà khách Tỉnh ủy.
 
- 17h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Tiếp Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương. Địa điểm: Nhà khách Tỉnh ủy.
 
Thứ hai  (15/8):
Sáng:
 
- 8h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Tham gia đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Đồng Xoài. Địa điểm: Thị ủy Đồng Xoài.
Cùng dự:  Đ/c Danh, Dương.
 
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
 
- 7h30: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Giảng bài lớp LLCT dành cho đảng viên mới năm 2016 của Đảng ủy Công an tỉnh. Địa điểm: Công an tỉnh.
 
Chiều:
 
- 14h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), đ/c Nguyễn Văn Tư (PB), đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Cùng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương. Địa điểm: phòng họp B Tỉnh ủy.
Cùng dự:  Đ/c Danh, Dương.
 
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
 
- 13h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp LLCT dành cho đảng viên mới năm 2016 của Đảng ủy Công an tỉnh. Địa điểm: Công an tỉnh.
 
- 17h00: Đ/c CVP, Khiêm, Tú: Cùng dự tiếp đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Nhà ăn Tỉnh ủy.
 
Thứ ba (16/8):
Sáng:
 
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): dự Lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác tuyên giáo dành cho lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội (đến hết tuần).
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
 
- 6h30: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Tiếp và tiễn đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương. Địa điểm: Nhà khách Tỉnh ủy.
Cùng dự:  Đ/c CVP.
 
- 8h00: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Giảng bài lớp LLCT dành cho đảng viên mới năm 2016 của Đảng ủy Công an tỉnh. Địa điểm: Công an tỉnh.
 
- 7h30: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt thị xã Phước Long. Địa điểm: Thị xã Phước Long.
 
- 8h00: Đ/c Triều: Triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho Hội Nhà báo. Địa điểm: Hội trường Đài PT - TH Bình Phước.
 
- 7h30: Đ/c Danh, Dương, Quang Trung: Đi khảo sát công tác giáo dục lý luận chính trị tại Trung tâm BDCT huyện Hớn Quản.
 
Chiều:
 
- 14h00: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB - Chủ trì), đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Họp lãnh đạo Ban với lãnh đạo các phòng, trung tâm. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Nội dung:
+ Xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2017 (những việc cần lập dự trù kinh phí để thực hiện).
+ Đánh giá công tác tuần 32, nhiệm vụ tuần 33.
Thành phần: Lãnh đạo các phòng, trung tâm.
 
- 13h30: Đ/c Thạch Sơn: Giảng bài lớp LLCT dành cho đảng viên mới năm 2016 của Đảng ủy Công an tỉnh. Địa điểm: Công an tỉnh.
 
- 13h30: Đ/c Danh, Dương, Quang Trung: Đi khảo sát công tác giáo dục lý luận chính trị tại Trung tâm BDCT thị xã Bình Long.
 
Thứ tư (17/8):
Sáng
 
          - Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
 
- 8h00: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho Hội Văn học nghệ thuật. Địa điểm: Hội trường Đoàn ca múa nhạc tổng hợp Bình Phước.
 
- 7h30: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt huyện Lộc Ninh. Địa điểm: huyện Lộc Ninh.
 
- 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp LLCT dành cho đảng viên mới năm 2016 của Đảng ủy Công an tỉnh. Địa điểm: Công an tỉnh (01 ngày).
         
- 7h30: Đ/c Khiêm - CUV, Bí thư chi đoàn: Dự hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
 
- 6h30: Đ/c Đức: Tham gia Đoàn giám sát 33 của Tỉnh ủy về công tác tôn giáo. Địa điểm: huyện Bù Đăng (theo ủy quyền của đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm - PBTT) (01 ngày).
 
Chiều:
 
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
- 13h30:  Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Đi khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về thể dục thể thao; Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giáo dục ­- đào tạo. Địa điểm: huyện Đồng Phú.
Cùng dự:   Đ/c Khiêm, Thạch Sơn.
 
 
Tối:   - 19h00: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Dự lễ khai mạc liên hoan võ thuật và giải vô địch Vovinam tỉnh Bình Phước lần thứ II/2016. Địa điểm: Trung tâm TDTT tỉnh.
 
Thứ năm (18/8):
Sáng:
 
- Đ/c  Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
 
- 7h30:  Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Đi khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về thể dục thể thao; Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giáo dục ­- đào tạo. Địa điểm: huyện Bù Đốp.
Cùng dự:   Đ/c Khiêm, Thạch Sơn.
 
- 7h30: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Giảng bài lớp LLCT dành cho đảng viên mới năm 2016 của Đảng ủy Công an tỉnh. Địa điểm: Công an tỉnh .
 
- 8h00: Đ/c Triều: Giảng bài lớp bồi dưỡng “kỹ năng viết Xây dựng Đảng” cho Hội Nhà báo. Địa điểm: Hội trường Đài PT - TH Bình Phước.
 
- 6h30: Đ/c Đức: Tham gia Đoàn giám sát 33 của Tỉnh ủy về công tác tôn giáo. Địa điểm: huyện Bù Gia Mập (theo ủy quyền của đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm - PBTT) (01 ngày).
Chiều:
         
- Các đ/c phó trưởng ban: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ sáu (19/8):
Sáng:
 
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
 
- 7h30:  Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Đi khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về thể dục thể thao; Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giáo dục ­- đào tạo. Địa điểm: huyện Hớn Quản.
Cùng dự:   Đ/c Khiêm, Thạch Sơn.
 
- 7h30: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt huyện Bù Đăng. Địa điểm: huyện Bù Đăng.
 
- 11h00: Đ/c Tú: Dự bế mạc, liên hoan thân mật Hội thao chào mừng Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (28/8) năm 2016. Địa điểm: Sở Thông tin - Truyền thông.
 
Chiều:
 
- Các đ/c phó trưởng ban: Làm việc tại cơ quan.
 
                                                                                     T/L TRƯỞNG BAN
                                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                             
                                                                                     
 
                                                                                              (Đã ký)
 
                            
                                                                                    Nông Hồng Thức  

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập100
  • Máy chủ tìm kiếm43
  • Khách viếng thăm57
  • Hôm nay7,183
  • Tháng hiện tại133,281
  • Tổng lượt truy cập5,626,828
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây