Lịch TT và BTVTU tuần thứ 33/2016

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 33

Số kí hiệu VB301
Ngày ban hành 11/08/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 11/08/2016
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

  TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
                    *
 
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   Đồng Xoài, ngày   12 tháng 8 năm 2016
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ

Tuần thứ 33 (từ ngày 15/8 đến ngày 19/8/2016)
Chủ nhật (14/8):
Chiều:        - 17 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó BTTT Tỉnh ủy tiếp Đoàn Công tác của Ban Tuyên giáo TW. Địa điểm: Nhà khách Tỉnh ủy.
Thành phần dự: Theo Kế hoạch 29-KH/TU ngày 09/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thứ hai (15/8):
Sáng:         - 06 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó BTTT Tỉnh ủy tiếp Đoàn Công
tác của Ban Tuyên giáo TW. Địa điểm: Nhà khách Tỉnh ủy.
Thành phần dự: Theo Kế hoạch 29-KH/TU ngày 09/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó BTTT Tỉnh ủy làm việc với Đoàn Công tác của Ban Tuyên giáo TW. Địa điểm: Thị ủy Đồng Xoài.
Nội dung và thành phần dự: Theo Kế hoạch 29-KH/TU ngày 09/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Trăm – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP và các tỉnh ủy, thành ủy giai đoạn 2011 – 2015. Địa điểm: Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (theo Giấy mời số 227-GM/ĐU ngày 28/7/2016 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng).
Chiều:        - 14 giờ 00’: Các đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó BTTT Tỉnh ủy, đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đoàn Công tác của Ban Tuyên giáo Tuyên giáo TW. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung và thành phần dự: Theo Kế hoạch 29-KH/TU ngày 09/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát 303 ủy quyền cho đ/c Nguyễn Văn Khánh – TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn Giám sát 303; làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chơn Thành. Địa điểm: Huyện ủy Chơn Thành.
Nội dung: Theo Chương trình làm việc của Đoàn Giám sát 303. Thành phần dự: Theo Quyết định số 303-QĐ/TU ngày 24/6/2016 của BTV Tỉnh ủy.
- 17 giờ 30’: Các đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó BTTT Tỉnh ủy, đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp Đoàn Công tác của Ban Tuyên giáo TW. Địa điểm: Trụ sở Tỉnh ủy. Thành phần dự: Theo Kế hoạch 29-KH/TU ngày 09/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thứ ba (16/8):
Sáng:        - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ chủ trì họp Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác xã tỉnh. Địa điểm: phòng họp B - Tỉnh ủy.
Nội dung: Liên minh HTX tỉnh chuẩn bị và báo cáo các nội dung:
1. Đề xuất giải pháp triển khai thực hiện việc hỗ trợ chương trình cải tạo vườn điều, chi hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình tưới nhỏ giọt vườn tiêu (Theo Kết luận số 52-KL/TU ngày 22/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
2. Xây dựng mô hình hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.
3. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển Hợp tác xã 6 tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh; dự thảo Kế hoạch hoạt động của BCĐ kinh tế hợp tác tỉnh 6 tháng cuối năm 2016.
Thành phần dự: Thành viên BCĐ theo Quyết định số 173-QĐ/TU ngày 23/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách Khối kinh tế ngành), Chủ tịch LMHTX tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốc các sở: KH-ĐT, GT-VT, NN&PTNT, Công thương, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Tài nguyên-Môi trường; Chủ tịch: UBMTTQVN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội phụ nữ tỉnh, Cựu Chiến binh tỉnh; Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc NHNN tỉnh; đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, trưởng phòng TC-HC LMHTX tỉnh và Chuyên viên phòng tổng hợp VPTU phụ trách kinh tế); Lãnh đạo Sở KH-CN, Giám đốc TT NNCNC; TT Khuyến nông; Chi cục trồng trọt và BVTV; Chi cục Thú y.
 - 06 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó BTTT Tỉnh ủy tiếp và tiến Đoàn Công tác của Ban Tuyên giáo TW. Địa điểm: Nhà khách Tỉnh ủy. Thành phần dự: Theo Kế hoạch 29-KH/TU ngày 09/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Giám sát 303 ủy quyền cho đ/c Nguyễn Văn Khánh – TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn Giám sát 303; làm việc với Đảng ủy Sở Nội vụ (theo lịch làm việc của Đoàn Giám sát 303). Địa điểm: Sở Nội vụ.
Nội dung: Theo Chương trình làm việc của Đoàn Giám sát 303; Thành phần dự: Theo Quyết định số 303-QĐ/TU ngày 24/6/2016 của BTV Tỉnh ủy.
Chiều:                  - 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó BTTT Tỉnh ủy, đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với BTV Đảng ủy và BGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. Địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. Nội dung: Tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty những tháng đầu năm 2016; những vấn đề liên quan đến việc sử dụng đất Tập đoàn CN Cao su giao về cho tỉnh.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Tấn Hưng – Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch – Đầu tư, Tài nguyên – Môi trường, Sở Xây dựng, NN&PTNT; Trưởng BQL các Khu kinh tế; Đại diện Thường trực Thị ủy Bình Long.
Thứ tư (17/8):
Sáng:         - Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự Hội nghị công tác dân vận chính quyền các cơ quan Nhà nước. Địa điểm: Hội trường tỉnh.
- 07 giờ 30’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát 303 ủy quyền cho đ/c Nguyễn Văn Khánh – TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn Giám sát 303; làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Đồng Xoài. Địa điểm: Thị ủy Đồng Xoài.
Nội dung: Theo Chương trình làm việc của Đoàn Giám sát 303. Thành phần dự: Theo Quyết định số 303-QĐ/TU ngày 24/6/2016 của BTV Tỉnh ủy.
- 10 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó BTTT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự làm việc với Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam. Địa điểm: Phòng khách VIP- VP.HĐND tỉnh.
Chiều:        - 13 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 26/2016. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung:  
1. Ban Tổ chức chuẩn bị và báo cáo các nội dung:
- Công tác cán bộ; về thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương; nâng ngạch lương chuyên viên chính.
- Kế hoạch phân bổ biên chế cho các huyện, thị ủy và các cơ quan, đơn vị khối đảng, đoàn thể tỉnh.
- Xét tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2016.
Mời dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy (phụ trách công tác tổ chức đảng, đảng viên).
2. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị và báo cáo các nội dung:
- Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 8 tháng đầu năm, ước thực hiện 9 tháng của năm 2016; kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
- Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong 8 tháng đầu năm.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, HĐND tỉnh; Chánh văn phòng UBND tỉnh; các thành phần khác do UBND tỉnh mời.
Tối:            - 19 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó BTTT Tỉnh ủy dự Lễ Khai mạc Liên hoan võ thuật và giải vô địch Vovinam tỉnh Bình Phước lần thứ II, năm 2016. Địa điểm: Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Bình Phước.
Thứ năm (18/8):
Sáng:         - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì giao ban Khối Nội chính 6 tháng đầu năm 2016. Địa điểm: tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị tài liệu và ghi biên bản cuộc họp.
Thành phần dự: Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan Khối Nội chính tỉnh (Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục kiểm lâm, Chi cục quản lý thị trường, Sở Nội vụ); Văn phòng Tỉnh ủy.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Trăm – PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Binh đoàn 16; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
Thứ sáu (19/8):
Sáng:         - 07 giờ 00: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
                                     * Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 08 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.    
             (Lịch này thay thư mời; đăng trên Website Internet tại địa chỉ:  Tinhuybinhphuoc.vn)
    T/L BAN THƯỜNG VỤ
 CHÁNH VĂN PHÒNG
(ĐÃ KÝ)
 
Nguyễn Văn Khánh
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập92
  • Máy chủ tìm kiếm43
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay7,183
  • Tháng hiện tại133,272
  • Tổng lượt truy cập5,626,819
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây