Lịch UBND tuần thứ 07/2017

Lịch UBND tuần thứ 07

Số kí hiệu VB471
Ngày ban hành 11/02/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 11/02/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

`ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
                                                              Bình Phước, ngày 10 tháng 02  năm 2017


LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 07 (từ ngày 13/02 đến ngày 17/02/2017)
 
THỨ BẢY (11/02):
1. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Họp mặt đầu năm 2017 cán bộ, công nhân Công ty TNHH New Apparel Far Eastern.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 45 tại Công ty TNHH New Apparel Far Eastern, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chứng kiến xây dựng mốc phụ số 68/4 tại xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự lễ khai mạc giải bóng đá hạng nhất quốc gia mùa bóng 2017 và trận đấu giữa CLB Bình Phước và CLB Đắk Lắk.
Thời gian, địa điểm:14 giờ 45 tại Sân vận động tỉnh.
THỨ HAI (ngày 13/02)
SÁNG
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nghe Sở NN&PTNT báo cáo kết quả sắp xếp lại các đơn vị quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh (theo nội dung Công văn số 2038/SNN-KL ngày 23/11/2016 của Sở NN&PTNT).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, các Công ty TNHH MTV cao su: Bình Phước, Sông Bé, Phước Long, UBND các huyện: Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Đồng Phú; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp D.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Hội ý cùng Bí thư Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại Phòng làm việc Bí thư Tỉnh ủy.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra tiến độ triển khai các dự án tại Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
Cùng đi: GĐ: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở VH-TT&DL, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT; GĐ Công an tỉnh, CHT BCHQS tỉnh, CHT BCH BĐBP tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, BQLRPH Tà Thiết, UBND xã Lộc Thành (giao UBND huyện Lộc Ninh mời), các Đồn Biên phòng: Tà Pét, Tà Vát (giao BCH BĐBP tỉnh mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN, VHXH. 
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại BCH miền Tà Thiết.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở KH&ĐT năm 2016, gắn với kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Sở KH&ĐT.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp Tổ công tác theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung).
Mời họp: Thành viên Tổ (các ông, bà: Trần Văn Lộc - GĐ Sở NN&PTNT, Phạm Văn Thuấn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Nguyễn Song Đoàn - PGĐ Sở TN&MT, Phạm Thành Chung - PGĐ Sở Nội vụ, Nguyễn Xuân Hoan - PCT UBND huyện Bù Gia Mập, Giang Xuân Sơn - PCT UBND thị xã Đồng Xoài, Hoàng Xuân Lương - PCT UBND thị xã Phước Long, Nguyễn Minh Thắng - PTB TCD tỉnh, Trần Hoàng Tâm - TP Nghiệp vụ 2 Thanh tra tỉnh, Nguyễn Đức Toàn - PTP PA88 Công an tỉnh, Lê Quang Nghĩa - TP TN&MT thị xã Phước Long, Đặng Thanh Hoàng - PTP CCVC Sở Nội vụ, Hoàng Thức Thành - Phó Chánh thanh tra Sở NN&PTNT, Phan Hữu Đồng - PTP Nghiệp vụ 1 Thanh tra tỉnh, Nông Thanh Thủy - PTP Nghiệp vụ 2 Thanh tra tỉnh, Lê Thị Thức - CV Phòng Nghiệp vụ 5 Thanh tra tỉnh, Nguyễn Phú Hòa - CV Ban TCD tỉnh, Trịnh Xuân Liên - CV Thanh tra Sở TN&MT, Phạm Quang Khẩn - CV UBND huyện Bù Gia Mập, Lê Thị Hà - CV VPUBND thị xã Đồng Xoài); VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp kiểm đểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH năm 2016, gắn với kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Sở LĐ-TB&XH.
TỐI:     
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ hội Ngày thơ Việt Nam lần thứ XV.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 tại Trường THPT Nguyễn Du, thị xã Đồng Xoài.
THỨ BA (ngày 14/02)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng:
- 7 giờ 30: Họp Tổ biên tập xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, số 06-NQ/TW, số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị (Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Công Thương chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Tổ biên tập xây dựng Chương trình hành động theo Quyết định số 444-QĐ/TU của Tỉnh ủy (gồm các ông, bà: Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Võ Sá - GĐ Sở KH&ĐT, Nguyễn Anh Hoàng - GĐ Sở Công Thương, Trần Thắng Phúc - GĐ Công an tỉnh, Nguyễn Quốc Bình - CHT BCHQS tỉnh, Trần Văn Lộc - GĐ Sở NN&PTNT, Trần Văn Vân - GĐ Sở KH&CN, Phạm Thị Ánh Hoa - CVP UBND tỉnh, Nguyễn Phú Quới - GĐ Sở TN&MT, Võ Văn Mãng - GĐ Sở LĐ-TB&XH, Nguyễn Tuấn - GĐ Sở VH-TT&DL, Phạm Thị Anh Thư - GĐ Sở Ngoại vụ, Nguyễn Công Sởi - PTB TGTU, Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê, Nguyễn Minh Chiến - PCVP UBND tỉnh); Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hài quan, GĐ KBNN Bình Phước; VPUB: LĐVP, Phòng KTTH.
- 10 giờ 00: Làm việc với các ngành về thuế xăng dầu (Cục Thuế chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở KH&CN, Cục Thuế; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTTH.
Địa điểm: Phòng họp D.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân. 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Chủ trì họp giải quyết kiến nghị, vướng mắc của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh điều trên địa bàn tỉnh (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở Công Thương, Sở NN&PTNT, BQL Khu kinh tế, Cục Thuế, Cục Hải quan, Chi nhánh NHNN, BHXH tỉnh, Hội điều, Hội Nông dân, Liên minh hợp tác xã, một số doanh nghiệp điều tiêu biểu, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh (có Thư mời riêng); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A. 
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh (Văn phòng Quỹ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: HĐQL Quỹ (giao Sở KH&CN mời); VPUB: Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp E.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2016, gắn với kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Ban Quản lý Khu kinh tế.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở VH-TT&DL năm 2016, gắn với kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Sở VH-TT&DL.
TỐI
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác cán bộ (ông Nguyễn Thành Chương - Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh - GĐ Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên BCS Đảng UBND tỉnh; VPUB: TP KTTH Nguyễn Tín Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00 tại Phòng họp D.
THỨ TƯ (ngày 15/02)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 (Sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo).
Mời họp: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; VPUB: LĐVP, Phòng NC-NgV, VHXH, KTN, KTTH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp G.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long năm 2016, gắn với kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Thị ủy Bình Long.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Sở Ngoại vụ. VPUB: Phòng NC-NgV cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Sở Ngoại vụ.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh về kết quả hoạt động của Ban đại diện quý IV năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2017 (Ngân hàng CSXH tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Ban Đại diện HĐQT NH CSXH tỉnh (các ông, bà: Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Võ Sá - GĐ Sở KH&ĐT, Võ Văn Mãng - GĐ Sở LĐ-TB&XH, Trần Văn Lộc - GĐ Sở NN&PTNT, Trương Quang Dũng - GĐ Chi nhánh NHNN Bình Phước, Đào Thị Lanh - CT Hội Nông dân tỉnh, Nguyễn Thị Xuân Hòa - CT Hội LHPN tỉnh, Trần Quốc Duy - BT Tỉnh đoàn, Trương Thanh Dũng - GĐ NH CSXH tỉnh); Ngân hàng CSXH tỉnh; VPUB: Phòng VHXH.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Ngân hàng CSXH tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 16/02)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Thanh tra tỉnh năm 2016 , gắn với kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Thanh tra tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp về:
- Thành lập Quỹ an sinh xã hội (Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo),
- Tiếp nhận diện tích 10% (Đoàn Công tác 646 của Tỉnh ủy báo cáo);
- Đề án thành lập Ban quản lý rừng trực thuộc Tỉnh ủy (GĐ Sở NN&PTNT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác tỉnh Lâm Đồng (đến hết tuần).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Công Thương, TN&MT, NN&PTNT, Cục Thuế tỉnh, Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao tỉnh, UBND huyện Bù Đăng, Công ty CP thủy điện Trường Sơn Bình Phước, VPUB: Phòng KTN.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2016 của Công ty TNHH MTV cao su Bình Long. VPUB: Phòng KTTH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Công ty TNHH MTV cao su Bình Long.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: PCVP UBND tỉnh Phan Xuân Linh chủ trì họp làm rõ những vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng và phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở TT&TT, Sở KH&CN, Đài PTTH Bình Phước; VPUB: Phòng VHXH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp E.
6. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo BCHQS tỉnh dự lễ giao, nhận quân năm 2017 (theo Công văn số 247/UBND-NC ngày 24/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00 tại Nhà thi đấu đa năng huyện Bù Đốp.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp mặt báo chí đầu năm 2017.
Mời dự: TTTU, TT HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: TT&TT, KH&ĐT, GTVT, Xây dựng, NN&PTNT, Công Thương; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, tập thể lãnh đạo, Trưởng các phòng, ban chuyên môn và 01 phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh: Báo Bình Phước, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước, Tạp chí Khoa học thời đại, Tạp chí Văn nghệ Bình Phước (riêng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Tạp chí Khoa học thời đại mời 2 phóng viên), lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và ngoài tỉnh (có thư mời riêng);VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng VHXH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ về những vướng mắc của Công ty.
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở TN&MT; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng KTN.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00 tại Phòng họp D.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2016 của Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé. VPUB: Phòng KTTH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé.
4. Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất ủy quyền: Ông Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính - PCT Hội đồng chủ trì họp thẩm định giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm cho Công ty TNHH KS Phu Miêng; thẩm định giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền giao đất, tiền thuê đất trả tiền một lần cho Công ty CP Quang Minh Tiến.
Mời họp: Các ông, bà: Trương Văn Phúc - PGĐ Sở TN&MT, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, lãnh đạo UBND thị xã Đồng Xoài, lãnh đạo UBND huyện Hớn Quản, Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá - QLCS - Sở Tài chính, Nguyễn Công Thuận - Phó Chi cục trưởng CCQLĐĐ, Sở TN&MT, Lê Ngọc Cần - TP QLTTNCN - Cục Thuế; VPUB: Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Phòng họp E.
THỨ SÁU (ngày 17/02)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy:
a) Ban TCTU báo cáo:
- Công tác cán bộ.
- Thông qua Hồ sơ kết nạp lại người vào Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng.
- Báo cáo việc xử lý đảng viên thuộc Đảng bộ thị xã Bình Long vi phạm khuyết điểm.
b. UBMTQVN tỉnh tỉnh phối hợp với UBND tỉnh chuẩn bị nội dung và báo cáo: Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo năm 2017 và những năm tiếp theo từ quỹ vận động Vì người nghèo và các nguồn kinh phí khác.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng, Sở LĐ-TB&XL, Sở Xây dựng.
c) UBND tỉnh báo cáo:
- Kế hoạch sử dụng nguồn vượt thu ngân sách năm 2016 (GĐ Sở KH&ĐT, GĐ Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo báo cáo).
- Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 (GĐ Sở LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung , cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Công tác chuẩn bị thành lập Trung tâm hành chính công (công tác cán bộ, tình hình sửa chữa trụ sở, việc xây dựng phần mềm và hệ thống công nghệ thông tin...) (GĐ Sở Nội vụ, GĐ Sở Xây dựng, GĐ Chi nhánh Viettel Bình Phước chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
Mời dự: GĐ Trung tâm Hành chính công.
- Công tác giao đất và thu hồi đất đối với các Công ty trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (Trưởng BQL Khu kinh tế chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Thống nhất Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới (GĐ Sở NN&PTNT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Kết quả triển khai các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Đề xuất kiến nghị các ngành.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở KH&CN năm 2016, gắn với kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Sở KH&CN.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Họp mặt với già làng và người có uy tín tiêu biểu các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017. VPUB: Phòng VHXH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại UBMTTQVN tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 13 giờ 30: Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Nội vụ năm 2016 , gắn với kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Địa điểm: Sở Nội vụ. 
- 14 giờ 30: Đi kiểm tra tiến độ triển khai các dự án tại Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
Cùng đi: GĐ: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở VH-TT&DL, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT; GĐ Công an tỉnh, CHT BCHQS tỉnh, CHT BCH BĐBP tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, BQLRPH Tà Thiết, UBND xã Lộc Thành (giao UBND huyện Lộc Ninh mời), các Đồn Biên phòng: Tà Pét, Tà Vát (giao BCH BĐBP tỉnh mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN, VHXH. 
Địa điểm: BCH miền Tà Thiết.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi kiểm tra tiến độ triển khai các dự án tại Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại BCH miền Tà Thiết.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                               TL. CHỦ TỊCH

                                                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG                              

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập41
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay4,288
  • Tháng hiện tại109,644
  • Tổng lượt truy cập5,381,097
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây