Lịch UBND tuần thứ 11/2017

Lịch UBND tuần thứ 11

Số kí hiệu VB501
Ngày ban hành 11/03/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 11/03/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
                                                              Bình Phước, ngày 10 tháng 3  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 11 (từ ngày 13/10 đến ngày 17/3/2017)
 
CHỦ NHẬT (ngày 12/3)
Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở NN&PTNT dự Hội thảo “Phát triển ngành hàng cà phê Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế”.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại KS Sài Gòn - Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
THỨ HAI (ngày 13/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng:
- 7 giờ 30: Hội ý.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: KTTH, KTN, VH-XH, NC-NgV, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB).
- 8 giờ 30: Nghe VQG Bù Gia Mập báo cáo công tác quản lý, bảo vệ rừng và đề nghị giải quyết nguồn vốn thiếu hụt 2016 và giải quyết vốn trồng rừng năm 2017.
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở NN&PTNT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, KBNN Bình Phước, BCH BĐBP tỉnh; VPUB: Phòng KTTH, KTN.
- 9 giờ 30:
+ Họp xem xét xử lý phát sinh trong phương án đầu tư bổ sung dự án BOT nâng cấp, mở rộng đường ĐT741 đoạn từ ranh giới tỉnh Bình Dương đến Trường Cao đẳng Công nghiệp cao su (Sở GTVT phối hợp Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé chuẩn bị nội dung báo cáo). 
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở GTVT, Sở TN&MT, UBND huyện Đồng Phú, UBND thị xã Đồng Xoài, Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé, Công ty Điện lực Bình Phước, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước; VPUB: Phòng KTTH, KTN.
+ Xem xét phương án đầu tư bổ sung dự án BOT đường ĐT741 đoạn Đồng Xoài - Phước Long (Sở GTVT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở GTVT, Sở TN&MT, UBND các huyện, thị xã: Đồng Phú, Phú Riềng, Đồng Xoài, Phước Long, Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé, Công ty CP BOT đường ĐT741 (Sở GTVT mời); VPUB: Phòng KTTH, KTN.
- 10 giờ 30: Họp Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé (Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Ban Chỉ đạo (các ông, bà: Trần Văn Lộc - GĐ Sở NN&PTNT tỉnh, Nguyễn Phước Thành - PGĐ Sở Tài chính, Lê Tấn Nam - PGĐ Sở KH&ĐT, Phan Thị Phấn - PGĐ Sở Nội vụ, Lê Văn Mãi - PGĐ Sở LĐ-TB&XH, Nguyễn Anh Tuấn - PGĐ Sở GTVT, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Huỳnh Thị Thùy Trang - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, Nguyễn Đông Dần - TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé); VPUB: Phòng KTTH.
Địa điểm: Phòng họp D.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp tục công tác Hà Nội.
3. Ủy viên UBND tỉnh - Chánh Văn phòng - Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh: Chủ trì họp kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh năm 2016, gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
Mời dự: Đại diện BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên BCH Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Phòng họp A.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội (đến hết ngày 14/3). Cùng đi: GĐ Sở Tài chính, PCVP UBND tỉnh Nguyễn Minh Chiến.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Cùng Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra trụ sở Trung tâm Hành chính công (Trung tâm Hành chính công - Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Hội doanh nghiệp trẻ, Chi nhánh Viettel Bình Phước, Văn phòng Tỉnh ủy, VPUB: CVP, Trung tâm Hành chính công.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Trung tâm Hành chính công.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Ban Giám đốc Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng VHXH cùng dự
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp E.
THỨ BA (ngày 14/3)
SÁNG
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Lễ công bố năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016; Hội thảo chia sẻ thực tiễn tốt trong cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh (cả ngày). Cùng dự: GĐ Sở Công Thương, GĐ Sở KH&ĐT, GĐ TT Xúc tiến ĐT-TM&DL, GĐ Trung tâm Khuyến công, Phòng KTTH.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác Vương quốc Campuchia (đến hết ngày 16/3). VPUB: PCVP Phan Xuân Linh cùng đi.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Bộ Nội vụ, BTT Ủy ban Trung ương MTTQVN, Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức).
Cùng dự:
- Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh và cán bộ phụ trách liên quan;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành và chuyên viên phụ trách CCHC; VPUB: Phòng NC-NgV;
- Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội CCB, Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thị xã; mỗi huyện, thị xã mời Chủ tịch UBND 01 xã, phường tiêu biểu (giao UBND các huyện, thị xã mời);
- Sở Nội vụ (GĐ, PGĐ Sở phụ trách CCHC; Trưởng phòng CCHC và chuyên viên phụ trách);
- Phóng viên báo, đài;
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Phòng họp G.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Đại diện lãnh đạo: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân. 
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: GĐ Sở Tài chính dự buổi đối thoại giữa Cục Thuế với các doanh nghiệp (cụm 1).
Cùng dự: GĐ: Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, KBNN Bình Phước, Chi nhánh NHNN; Trưởng BQL Khu kinh tế; VPUB: Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường lớn Trường Cao đẳng Công nghiệp cao su.
CHIỀU
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Cùng Bí thư Tỉnh ủy đi thăm một số hộ nông dân thành viên hợp tác xã (theo Lịch làm việc của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy).  
THỨ TƯ (ngày 15/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác cơ sở (cả ngày)
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự buổi đối thoại giữa Cục Thuế với các doanh nghiệp (cụm 3).
Cùng dự:  GĐ: Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, KBNN Bình Phước, Chi nhánh NHNN; Trưởng BQL Khu kinh tế; VPUB: Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường Nhà khách thị xã Phước Long (cũ).
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh. VPUB: Phòng VHXH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Hội trường Liên hiệp các hội tỉnh.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự buổi làm việc của Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
3. Thành viên UBND tỉnh - Trưởng Ban Dân tộc Maly Phước: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2016, triển khai kế hoạch công tác năm 2017.
Thành phần: Giao Ban Dân tộc mời.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Ban Dân tộc.
THỨ NĂM (ngày 16/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự trao đổi thông tin thời sự với Thị ủy Bình Long (thành phần cụ thể do Thị ủy Bình Long mời).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Thị ủy Bình Long.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Cục Hải quan năm 2016, gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Cục Hải quan.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác TP Hồ Chí Minh, làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Chánh Thanh tra tỉnh dự Hội nghị tổng kết thực hiện dự án Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 01 ngày, bắt đầu từ 8 giờ 00 tại KS La Thành, số 218, đường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: GĐ Sở Tài chính dự buổi đối thoại giữa Cục Thuế với các doanh nghiệp (cụm 2).
Cùng dự: GĐ: Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, KBNN Bình Phước, Chi nhánh NHNN; Trưởng BQL Khu kinh tế; VPUB: Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường UBND huyện Chơn Thành.
6. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở VH-TT&DL dự Tọa đàm Nâng ca0 hiệu quả quản lý nhà nước về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.
Mời dự: Theo Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 21/02/2017.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Sở VH-TT&DL.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác cơ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 13 giờ 30: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định Đề án “Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.
- 15 giờ 30: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định Đề án “Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và vai trò các Hội trên địa bàn tỉnh.
(Sở Công Thương chuẩn bị nội dung và mời các thành phần dự họp).
Địa điểm: Phòng họp D.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Gặp mặt sinh viên tỉnh Bình Phước đang theo học ngành Y trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Cùng dự: Theo Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Trường Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh.  
THỨ SÁU (ngày 17/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
a) 7 giờ 30: Họp Ban Chỉ đạo Quỹ An sinh xã hội tỉnh: Phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, nghe báo cáo tiến độ thực hiện các công việc liên quan đến công tác thành lập Quỹ An sinh xã hội, nghe báo cáo tiến độ thực hiện các công việc liên quan đến công tác thành lập Quỹ An sinh xã hội.  VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa cùng dự.
b) 8 giờ 00: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (cả ngày), UBND tỉnh báo cáo:
- Đề án và dự thảo kết luận về phát triển ngành y tế giai đoạn 2016-2020 (chuẩn bị báo cáo tóm tắt) (GĐ Sở Y tế chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Đề án và dự thảo kết luận về phát triển ngành giáo dục giai đoạn 2016-2020 (chuẩn bị báo cáo tóm tắt) (GĐ Sở GD&ĐT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Kế hoạch bố trí nguồn vượt thu ngân sách năm 2016 (GĐ Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 - 2025 ở cấp tỉnh (chuẩn bị báo cáo tóm tắt) (GĐ Sở TN&MT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Việc thành lập Thị trấn Tân Khai (huyện Hớn Quản), thị trấn Phú Nghĩa (huyện Bù Gia Mập) (GĐ Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo). Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: UBND huyện Bù Gia Mập, UBND huyện Hớn Quản.
- Đề xuất, kiến nghị các ngành.
Cùng dự: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng, CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa.
Địa điểm: Phòng họp C Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Đại hội cổ đông lần đầu Công ty TNHH MTV cấp, thoát nước Bình Phước. VPUB: Phòng KTTH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Công ty TNHH MTV Cấp, thoát nước Bình Phước.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở NN&PTNT dự Hội nghị về hành lang an toàn, hiệu quả hồ chứa nước thủy điện (Bộ Công Thương tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại KS Grand Tourane, số 252 Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp tục dự họp Thường trực Tỉnh ủy:
a) Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung và báo cáo: Công tác cán bộ.
b) Trường Chính trị chuẩn bị nội dung và báo cáo:
- Đề án và dự thảo kết luận “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030”.
c) Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung và báo cáo: Chuyển đổi mô hình hoạt động của Nhà khách tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp C Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Báo Nông nghiệp Việt Nam, Báo Sài Gòn Giải Phóng.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban TGTU, Sở TT&TT, Đài PTTH Bình Phước, Báo Bình Phước; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng VHXH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp E.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                               TL. CHỦ TỊCH

                                                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG                    
 
 
 
 
 
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay4,271
  • Tháng hiện tại109,627
  • Tổng lượt truy cập5,381,080
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây