Lịch UBND tuần thứ 22/2017

Lịch UBND tuần thứ 22

Số kí hiệu VB575
Ngày ban hành 28/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 28/05/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          
                                                              Bình Phước, ngày 26 tháng 5  năm 2017
LỊCH LÀM VIỆC 
Tuần lễ 22 (từ ngày 29/5 đến ngày 02/6/2017)
 
 
THỨ BẢY (ngày 27/5)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác Vương quốc Campuchia (đến hết ngày 29/5). 
CHỦ NHẬT (ngày 28/5)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh tiếp Đoàn công tác của       UBTWMTTQVN (theo Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 18/5/2017 của  UBND tỉnh).
Thành phần: Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo: Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các Sở: KH&ĐT, NN&PTNT, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, GTVT, LĐ-TB&XH và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Tỉnh ủy; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00 tại Khách sạn Bom Bo. 
THỨ HAI (ngày 29/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: 
- 7 giờ 30: Đi kiểm tra tiến độ thực hiện những nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh giao theo Công văn số 54/UBND-KTTH ngày 25/4/2017.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở GTVT, Sở VH-TT&DL, Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, Công ty CP BOT Quốc lộ 13 đoạn An Lộc - Hoa Lư (giao Sở GTVT mời); VPUB: các PCVP Lê Đức Long, Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
- 10 giờ 00: Dự Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Y tế, Sở NN&PTNT, Sở Công Thương, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở TN&MT, Công an tỉnh, BCH BĐBP tỉnh, Cục Hải Quan, UBND huyện Lộc Ninh, UBND xã Lộc Hoà và UBND xã Lộc Thạnh (giao UBND huyện Lộc Ninh); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Địa điểm: Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Hoa Lư.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Cùng Đoàn khảo sát làm việc tại Hợp tác xã Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ nông nghiệp Nguyên Khang Garden và Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Phước (theo Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh).
Cùng đi: 
+ Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ;
+ Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
+ Liên minh Hợp tác xã tỉnh (Chủ tịch và các phòng, ban có liên quan);  
+ Giám đốc các Sở: KH&ĐT, NN&PTNT, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, GTVT, LĐ,TB&XH và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
+ Đại diện Thường trực Thị uỷ, lãnh đạo UBND thị xã Đồng Xoài và đại diện Thường trực Đảng uỷ, lãnh đạo UBND xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài (do UBND thị xã Đồng Xoài mời);
+ Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và các thành viên Ban kiểm soát Hợp tác xã Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ nông nghiệp Nguyên Khang Garden (do UBND thị xã Đồng Xoài mời);
+ Các phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH Bình Phước đưa tin.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại trụ sở của 02 HTX trên.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra các dự án tại Khu di tích Bộ chỉ huy miền Tà Thiết.
Cùng đi: GĐ: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở VH-TT&DL, Sở NN&PTNT, CHT BCH BĐBP tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, BQLRPH Tà Thiết, UBND xã Lộc Thành (giao UBND huyện Lộc Ninh mời), các Đồn Biên phòng: Tà Pét, Tà Vát (giao BCH BĐBP tỉnh mời); VPUB: PCVP Lê Đức Long, các Phòng: KT, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại BCH miền Tà Thiết.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Đại hội Chi bộ 1, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2017-2020.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp G. 
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với Đoàn công tác của UBTWMTTQVN về tình hình phát triển HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 18/5/2017 của                    UBND tỉnh).
Mời họp: 
+ Đại diện Thường trực Tỉnh ủy;
+ Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh.
+ Giám đốc các Sở: KH&ĐT, NN&PTNT, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, GTVT, LĐ-TB&XH và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
+ Liên minh Hợp tác xã tỉnh (Chủ tịch và các phòng, ban liên quan);
+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ;
+ VPUB: Phòng KT.  
+ Đại diện Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện Đồng Phú và Thường trực Thị uỷ, UBND thị xã Đồng Xoài.
+ Các phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH Bình Phước đưa tin.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A.
THỨ BA (ngày 30/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Hội ý.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVH, NC, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB). 
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp D.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Nghe Sở KH&ĐT báo cáo: 
+ Thông qua Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND điều chỉnh chính sách hỗ trợ khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh và chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác xã.
+ Chủ trương thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp.
Mời họp: Đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban KTNS HĐND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; VPUB: LĐVP, Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30 tại Phòng họp G.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự buổi làm việc của TTTU với Thị ủy Phước Long về tình hình KTXH 5 tháng đầu năm.
Cùng dự: Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các Sở: KH&ĐT, GTVT, Tài chính, Xây dựng, Văn phòng Tỉnh ủy; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Thị ủy Phước Long.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự công bố quyết định kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Bình Phước.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Cục Thuế tỉnh, Thanh tra tỉnh, KBNN Bình Phước, Tổ công tác theo Quyết định số 179/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD, các Phòng: KTN, NC.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30 tại Phòng họp A.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).  
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.  
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Chủ trì họp nghe BQL Khu kinh tế báo cáo các nội dung liên quan đến cảng ICD tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: BQL Khu kinh tế, Sở TN&MT, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, các Phòng: KT, TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Nghe Tổ công tác 179 của UBND tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện kết luận thanh tra.
Mời họp: Thành viên tổ công tác theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh (gồm lãnh đạo và công chức các sở, ngành, địa phương: Thanh tra tỉnh. Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, UBND huyện Bù Gia Mập, UBND thị xã Đồng Xoài, UBND thị xã Phước Long); VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00 tại Phòng họp D.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc với Thường trực Hội đồng Quỹ phát triển KH&CN. VPUB: Phòng TH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Phòng họp E.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh thông qua các nội dung: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm - Ngày Thương binh liệt sĩ và Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Bình Phước; công tác tổ chức các ngày lễ theo Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn năm 2017 của UBND tỉnh (Sở VH, TT&DL, Sở LĐ, TB & XH chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Kính mời: Bà Trần Tuyết Minh - UV BTVTU - TBTGTU, Trưởng BCĐ các ngày lễ lớn tỉnh dự và chủ trì; 
Mời họp: GĐ Sở Tài chính, GĐ Sở LĐ-TB&XH, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, PGĐ PT Sở VH-TT&DL; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp C.
THỨ TƯ (ngày 31/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị chất vấn giữa 2 kỳ họp của HĐND tỉnh (Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở Y tế, Công an tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu trả lời chất vấn theo Công văn số 1442/UBND-TH ngày 08/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh). 
Cùng dự: GĐ Sở NN&PTNT, GĐ Sở Y tế, GĐ Sở TN&MT, GĐ Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở GTVT, BQLDA các công trình NN&PTNT; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Khai mạc lớp tập huấn phổ biến Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
Mời họp: Lãnh đạo Vụ Ngân sách Nhà nước, Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính), Sở Tài chính (đại diện lãnh đạo Sở và các Phòng: Ngân sách, đầu tư, hành chính văn xã), Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế; cấp huyện: Phòng Tài chính - Kế hoạch (03 đại biểu), Kho bạc Nhà nước huyện (02 đại biểu); cấp xã: Chủ tịch UBND và phụ trách tài chính kế toán xã (02 đại biểu); VPUB: Phòng Tổng hợp.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp thông qua điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Phước Long (Sở Xây dựng, UBND thị xã Phước Long chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT, Sở GTVT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bình Phước, Công ty CP Cấp thoát nước; VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp D.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị thông tin thời sự cho các vị chức sắc tiêu biểu các tôn giáo và già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 giờ tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Đồng Xoài.
5. Chi bộ 3, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh: Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp A. 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án tại Khu du lịch Trảng cỏ - Bù Lạch và Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo.
Cùng đi: GĐ: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở VH-TT&DL, Sở NN&PTNT, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; VPUB: Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại Khu du lịch Trảng cỏ - Bù Lạch lúc 14 giờ 00.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất các dự án: 
- Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico tại xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản.
- Xây dựng bãi chôn lấp rác sinh hoạt huyện Bù Đăng tại xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng. 
- Trạm Biến áp 110Kv Khu Công nghiệp Minh Hưng và đường dây đấu nối tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành. 
Mời họp: Bà Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, ông Trương Văn Phúc - PGĐ Sở TN&MT, ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, lãnh đạo UBND các huyện: Bù Đăng, Chơn Thành, Hớn Quản; bà Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá - QLCS - Sở Tài chính, ông Nguyễn Công Thuận - Phó Chi cục trưởng CCQLĐĐ, Sở TN&MT, ông Phạm Quang Vinh – PTP Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế, ông Bùi Văn Tâm - PTP Phòng Giá g Giá đất - CCQLĐĐ, Sở TN&MT, ông Huỳnh Minh - CV. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi kiểm tra việc GPMB đường dây điện dự án BOT đầu tư, mở rộng ĐT741 đoạn Bàu Trư - Đồng Xoài
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở GTVT, Sở TN&MT, Sở Tài chình, UBND huyện Đồng Phú, Công ty Điện lực Bình Phước; VPUB: Phòng KT (tập trung tại UBND tỉnh lúc 13 giờ 30 để cùng đi).
4. Ủy viên UBND tỉnh - CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Chủ trì sinh hoạt “ngày pháp luật”.
Mời dự: Toàn thể Công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp G.
THỨ NĂM (ngày 01/6) 
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác Hà Nội (đến hết tuần). 
Cùng đi: GĐ Sở Công Thương, GĐ Sở NN&PTNT, GĐ Công ty Điện lực Bình Phước; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự buổi tọa đàm khoa học giữa Đoàn khảo sát của Học viện CTQG với lãnh đạo tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường Tỉnh ủy.
Cùng đi: GĐ Sở Công Thương; GĐ Sở NN&PTNT; GĐ Công ty Điện lực Bình Phước; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Bộ Chính trị.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi công tác Hà Nội, dự Hội thảo giới thiệu Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam (VCCI tổ chức, đến hết tuần).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở VH-TT&DL, Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&XL, Phòng Tổng hợp.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Phú về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017. 
Cùng dự: Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các Sở: KH&ĐT, GTVT, Tài chính, Xây dựng, Văn phòng Tỉnh ủy; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Huyện ủy Đồng Phú.
TỐI
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với Tập đoàn Điên lực Việt Nam.
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 30 tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
THỨ SÁU (ngày 02/6) 
SÁNG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: 
- 8 giờ 00: Chủ trì Hội nghị bàn giao chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở GD&ĐT sang Sở LĐ-TB&XH.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn: Sở LĐ-TB&XH, Sở GD&ĐT, đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Trường Cao đẳng Công nghiệp cao su, Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Bình Phước; VPUB: Phòng KGVX.
- 9 giờ 30: Làm việc với PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX Văn phòng UBND tỉnh. 
Địa điểm: Phòng họp C.
CHIỀU
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Trung tâm Hành chính công về tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công.
Kính mời dự: TTTU.
Mời dự: Như thành phần tại Công văn số 680/VPUBND-HCTC ngày 12/5/2017 của Văn phòng UBND tỉnh; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Trung tâm HCC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Trung tâm Hành chính công.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.     
(Lịch này thay thư mời)
                                                                                      TL. CHỦ TỊCH
                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                    
      (đã ký)
                                                                                         Phạm Thị Ánh Hoa
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm30
  • Hôm nay7,183
  • Tháng hiện tại133,434
  • Tổng lượt truy cập5,626,981
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây