Lịch UBND tuần thứ 23/2017

Lịch UBND tuần thứ 23

Số kí hiệu VB581
Ngày ban hành 03/06/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 03/06/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                              Bình Phước, ngày 03 tháng 6  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 23 (từ ngày 05/6 đến ngày 09/6/2017)
 
 
THỨ BẢY (ngày 03/6)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn về công tác tổ chức, cán bộ và quản lý công chức, viên chức (Ban Tổ chức Trung ương tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 01 ngày, bắt đầu từ 8 giờ 00 tại Hội trường Ban TCTU.
CHỦ NHẬT (ngày 04/6)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dự Lễ kỷ niệm và các hoạt động nhân Ngày môi trường thế giới (đến ngày 06/6).
THỨ HAI (ngày 05/6)
SÁNG
1. Lãnh đạo UBND tỉnh: Dự chào cờ.
Cùng dự: Toàn thể CB, CC, VC, NV Văn phòng UBND tỉnh, Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 15 tại sảnh trụ sở UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: 
- 7 giờ 30: Hội ý.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVH, NC, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB).
- 8 giờ 30: Thông qua phương án phân bổ tăng chi đầu tư XDCB năm 2017 từ nguồn tiền sử dụng đất (GĐ Sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung báo cáo). VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH cùng dự.
Địa điểm: Phòng họp D.
3. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự buổi trao đổi giữa Bí thư Tỉnh ủy với các Phó Bí thư Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ tại mục B, khoản 1, điểm 9, Kết luận số 103-KL/TU ngày 01/6/2017 của Tỉnh ủy. 
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: GĐ Sở TN&MT chủ trì Lễ mitting hưởng ứng Tuần lễ quốc gia NSVSMT và Ngày môi trường thế giới năm 2017.
Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo (các ông, bà: Trần Văn Lộc - GĐ Sở NN&PTNT, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Trương Đình Vũ - PGĐ Sở TT&TT, Hồ Hải Thạch - PGĐ Sở GD&ĐT, Quách Ái Đức - PGĐ Sở Y tế, Đỗ Đại Đồng - PCT UBMTTQVN tỉnh, Phạm Kim Trọng - PCT Hội Nông dân, Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh đoàn, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00 tại UBND huyện Lộc Ninh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 7.
Mời dự: GĐ: Sở Xây dựng, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở GTVT, Công an tỉnh; CHT và Chính ủy BCHQS tỉnh, Chính ủy và CHT BCH BĐBP tỉnh; PGĐ Sở VH-TT&DL Đỗ Minh Trung, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, Chủ tịch UBND xã Lộc Thạnh (giao UBND huyện Lộc Ninh mời), Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tà Nốt (giao BCH BĐBP mời), GĐ Công ty BOT Quốc lộ 13 đoạn An Lộc - Hoa Lư (giao Sở GTVT mời); VPUB: PCVP Lê Đức Long, các Phòng: NC, KT, TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 06/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ của Thường trực Tỉnh ủy.
Mời họp: GĐ Sở Công Thương, GĐ Sở TN&MT, GĐ Sở Xây dựng, GĐ Sở NN&PTNT, GĐ Sở Tài chính, GĐ Sở KH&CN, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Trưởng ban BQL KKT, GĐ Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy. 
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp xúc cử tri thị xã Bình Long (đến hết buổi sáng ngày 07/6).
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 80/NĐ-CP của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (Công an tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở LĐ-TB&XH, Sở TT&TT, Sở Tư pháp, Hội đồng Thường trực Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Cục THADS tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh, Hội CCB tỉnh; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các xã, phường, thị trấn, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, một số doanh nghiệp tiêu biểu (giao Công an tỉnh mời và tổ chức đưa đón đại biểu cấp xã, các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu); các phóng viên; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh giao: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời) tiếp công dân định kỳ.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân. 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy.
a) Ban TCTU báo cáo: Công tác cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ; Đề án thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; Kế hoạch thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2017; 
b) BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo:
- Dự toán điều chỉnh chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017 từ nguồn tăng thu ngân sách (GĐ Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, trực tiếp báo cáo theo Thông báo kết luận số 926-TB/TU ngày 01/6/2017 của Tỉnh ủy).
- Dự thảo sửa đổi chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh (GĐ Sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
c) Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo một số Tờ trình các đơn vị.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác cơ sở.
TỐI
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh: Họp về công tác cán bộ (ông Nguyễn Thành Chương - GĐ Sở Nội vụ - Thành viên BCS Đảng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên BCS Đảng UBND tỉnh; VPUB: TP TH.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00 tại Phòng họp D.
THỨ TƯ (ngày 07/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
a) Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ, công tác quy hoạch cán bộ, Đề án thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý.
b) BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo:
- Điều chỉnh tăng thu ngân sách năm 2017 (GĐ Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Dự thảo sửa đổi chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh (GĐ Sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn (PGĐ PT Sở VH-TT&DL chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo theo Thông báo kết luận số 926-TB/TU ngày 01/6/2017 của Tỉnh ủy).
c) Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh báo cáo dự thảo văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì họp:
- 8 giờ 00: Nghe Sở NN&PTNT báo cáo việc chọn quy mô diện tích tối thiểu cánh đồng lớn.
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở NN&PTNT; VPUB: Phòng KT.
- 9 giờ 00: Thống nhất xác định thời điểm thu tiền sử dụng đất đối với các hộ dân đuợc cấp đất tái định cư thuộc dự án thủy điện Srok Phu Miêng (Sở TN&MT, UBND huyện Phú Riềng chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở Tài chính, Cục Thuế, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Phú Riềng; VPUB: Phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.
Mời dự:
- Thành viên Ban Chỉ đạo 01 triển khai thực hiện “phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” (gồm các ông, bà: Nguyễn Quang Toản - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Lê Thị Xuân Trang - Trưởng Ban DVTU, Hoàng Văn Thành - Phó Chính uỷ BCH BĐBP tỉnh, Võ Hùng Minh - PGĐ Công an tỉnh, Nguyễn Thanh Bình - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Lê Đức Long - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Phó Trưởng ban, Phạm Văn Đảng - Phó Chủ nhiệm Chính trị BCH BĐBP tỉnh, Trần Văn Lộc - GĐ Sở NN&PTNT, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Lê Hải Đăng - PGĐ Sở  GD&ĐT, Đoàn Văn Thảo - Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, Lê Quang Oanh - Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, Nguyễn Gia Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, Nguyễn Lê Vân - Trưởng phòng Báo chí xuất bản, Sở TT&TT).
- Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (gồm các ông, bà Trần Xuân Nhã - Trưởng Ban Vận động quần chúng BCH BĐBP tỉnh, Lê Văn Sâm - Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND&UBND các huyện Bù Đốp, Bù Gia Mập, Lộc Ninh - Tổ viên, Chính trị viên 15 đồn Biên phòng thuộc BCH BĐBP tỉnh, Chủ tịch UBND của 15 xã Biên giới).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường BCH BĐBP tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 14 giờ 00: Chủ trì đối thoại với Công ty Cổ phần Kim Tín MDF, khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú (Công an tỉnh chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Công an tỉnh, Sở TN&MT, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Đồng Phú, Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động và Công ty Cổ phần Kim Tín MDF, (giao công an tỉnh mời 02 đơn vị trên); VPUB PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
- 16 giờ 00: Làm việc với Công ty CP Đầu tư - Địa ốc Khang Nam tìm hiểu đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Công Thương, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D.
2. PCT UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì nghe Đoàn thanh tra của Bộ TN&MT thông qua dự thảo kết luận thanh tra (Sở TN&MT chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Sở VH-TT&DL, Sở Tài chính, UBND thị xã Đồng Xoài, UBND phường Tân Bình (giao thị xã mời); VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A.
3. Ủy viên UBND tỉnh - CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Chủ trì sinh hoạt “ngày pháp luật”.
Mời dự: Toàn thể CC, VC, NV Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp G.
THỨ NĂM (ngày 08/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Thành phố Đà Nẵng (đến hết tuần).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tham gia đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 tại thị xã Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại UBND thị xã Bình Long.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tiếp xúc cử tri xã Phước An, huyện Hớn Quản.
Thời gian: 7 giờ 30 tại UBND xã Phước An.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Bộ Chính trị.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
5. Ủy viên UBND tỉnh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Chủ trì buổi tập huấn phần mềm “một cửa điện tử” tại Trung tâm Hành chính công.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, các phòng, ban trung tâm trực thuộc, bộ phận tiếp nhận và phát hành văn bản - Phòng HCTC).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp D.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự án vay vốn “Xây dựng nhà màng trồng rau thủy canh ứng dụng công nghệ cao của KTX Sản xuất thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Nguyên Khang Garden.
Mời họp: Hội đồng Quản lý Quỹ theo QĐ số 205/QĐ-UBND ngày 23/01/2017, các nhà khoa học (Giao Sở Khoa học và Công nghệ mời).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Phú về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017.
Cùng dự: Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các Sở: KH&ĐT, GTVT, Tài chính, Xây dựng, Văn phòng Tỉnh ủy; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Huyện ủy Đồng Phú.
THỨ SÁU (ngày 09/6)
SÁNG
1. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự Lễ viếng, Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quy tập về Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh (theo Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 6 giờ 00 tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
2. UBND tỉnh họp: Thông qua dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh:
a) Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết về: Điều chỉnh, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016 - 2020;
b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết về: Quy định mức thu, trích nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
c) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết về:
+ Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh;
+ Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh;
+ Quy định về mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
d) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết về:
+ Thông qua chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
+ Thông qua chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2017;
e) Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thông qua: Danh mục các dự án, công trình thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
g) Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết: Quy định một số nội dung của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
h) Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết Quy định về mức thu phí, cơ quan thu phí, quản lý và sử dụng tiền thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
i) Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thông qua  tờ trình và dự thảo nghị quyết: Đặt tên đường trên địa bàn thị xã Phước Long;
k) BQL cửa khẩu quốc tế Hoa lư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu; khu vực của khẩu quốc tế Hoa Lư).
(các sở, ngành được giao chuẩn bị nội dung phô tô 40 bộ tài liệu).
Mời họp: Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh, thành viên UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo: BQL Khu kinh tế, Cục Thuế, Cục Hải quan, BCH BĐBP tỉnh, KBNN Bình Phước; VPUB: LĐVP, các Phòng: TH, KT, KGVX, NC.
Thời gian, địa điểm: 01 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 30 tại Phòng họp A.
CHIỀU
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Trung tâm Hành chính công về tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công.
Kính mời dự: TTTU.
Mời dự: Có Thư mời riêng; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Trung tâm HCC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Trung tâm Hành chính công.
THỨ BẢY (ngày 10/6)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Khai mạc “Ngày trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa - thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số Việt Nam” theo Kế hoạch và Thư mời của Ban Tổ chức.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                             TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                                  (đã ký)
                                                                                         Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay4,396
  • Tháng hiện tại109,752
  • Tổng lượt truy cập5,381,205
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây