Lịch UBND tuần thứ 27/2017

Lịch UBND tuần thứ 27

Số kí hiệu VB606
Ngày ban hành 02/07/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 02/07/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
                                                              Bình Phước, ngày 30 tháng 6  năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 27 (từ ngày 03/7 đến ngày 07/7/2017)
 
 
THỨ BẢY (ngày 01/7)
Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương dự Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Đề án Quản lý, nhận diện truy suất nguồn gốc thịt heo và Công bố triển khai Kế hoạch truy xuất nguồn gốc thịt gia cầm, trứng gia cầm (UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Hội trường UBND TP Hồ Chí Minh, số 86 Lê Thánh Tôn, TP Hồ Chí Minh.
THỨ HAI (ngày 03/7)
1. Lãnh đạo UBND tỉnh: Dự chào cờ.
Cùng dự: Toàn thể CB, CC, VC, NV Văn phòng UBND tỉnh, Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 15 tại sảnh trụ sở UBND tỉnh
2. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017 (cả ngày).
Mời họp: TTTU, TT HĐND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: BQL Khu kinh tế, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN Bình Phước; VPUB: LĐVP, các Phòng: KT, KGVX, NC, TH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp G.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì công bố Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Chung giữ chức vụ Quyền Giám đốc Sở VH-TT&DL (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Sở VH-TT&DL, đại diện lãnh đạo: Ban TCTU, Sở Nội vụ; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Sở VH-TT&DL.
THỨ BA (ngày 04/7)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng:
- 7 giờ 00: Hội ý.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVH, NC, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB).
- 8 giờ 30: Nghe Sở NN&PTNT báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát giao khoán đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh (thực hiện nội dung Kết luận thanh tra số 2299 của Thanh tra Chính phủ).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, UBND các huyện: Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Đồng Phú, Lộc Ninh; các Công ty TNHH MTV cao su: Bình Phước, Phước Long, Sông Bé, BQLRPH: Tà Thiết, Lộc Ninh, Bù Đăng (giao Sở NN&PTNT mời); VPUB: LĐVP, Phòng: NC, KT.
- 10 giờ 30: Nghe Giám đốc Sở TN&MT báo cáo kết quả giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục Thuế; VPUB: LĐVP, Phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ của Tỉnh ủy. VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp Tỉnh ủy.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời). 
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân. 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội (đến hết ngày 05/7).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng theo Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề án “Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và vai trò của các Hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên họp Hội đồng (các ông, bà: Nguyễn Anh Hoàng - GĐ Sở Công Thương, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Lê Văn Mãi - PGĐ Sở LĐTB&XH, Lê Tấn Nam - PGĐ Sở KH&ĐT, Nguyễn Văn Châu - PGĐ Sở KH&CN, Nguyễn Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch thường trực Liên Hiệp các Hội KHKT tỉnh, Phùng Hữu Sơn - Phó Chủ tịch Hội Điều Bình Phước, Lường Thị Xuyến - Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ, Lý Thị Mỹ Loan - PTP. QLCN Sở Công Thương); VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp D.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp Tổ rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, Sở TN&MT chuẩn bị nội dung báo cáo; riêng Sở Xây dựng báo cáo thêm theo Công văn số 906/VPUBND-KT ngày 22/6/2017 của Văn phòng UBND tỉnh).
Mời họp: Các ông, bà: Võ Sá - GĐ Sở KH&ĐT, Phạm Thị Ánh Hoa - CVP UBND tỉnh, Nguyễn Văn Dũng - Trưởng BQL Khu kinh tế, Lê Tiến Hiếu - PGĐ Sở Tư pháp, Nguyễn Song Đoàn - PGĐ Sở TN&MT, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Võ Tất Dũng - PGĐ Sở Xây dựng, Phạm Thành Chung - PGĐ Sở Nội vụ, Nguyễn Văn Ngọc - PGĐ Sở GTVT, Bùi Gia Khánh - PGĐ Trung tâm HCC tỉnh; VPUB: Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp C.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với lãnh đạo Sở Y tế.
Cùng dự: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Y tế.
THỨ TƯ (ngày 05/7)
SÁNG
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm ngành tài chính.
Mời họp: Lãnh đạo: Sở Tài chính, Cục Thuế, KBNN Bình Phước, Cục Hải quan và lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại KBNN Bình Phước.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 7 giờ 30: Chủ trì họp tư vấn giải quyết đơn tranh chấp đất đai của ông Nguyễn Ngọc Hân, ngụ tại tổ 7, Khu phố 7, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành (Sở TN&MT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Chơn Thành (giao UBND huyện Chơn Thành mời UBND xã Thành Tâm); VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
- 9 giờ 00: Chủ trì họp tư vấn giải quyết đơn tranh chấp đất đai của ông Nguyễn Văn Nhàn - ấp 5, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh (Sở TN&MT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Lộc Ninh (giao huyện Lộc Ninh mời UBND xã Lộc Điền); VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
Địa điểm: Phòng họp C.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị BCH Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh mở rộng (lần thứ 3). VPUB: Phòng KGVX cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường Liên hiệp các Hội KH&KT.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 14 giờ 00: Chủ trì họp xử lý khoản tiền giảm trừ vào giá trị thanh toán dự án BT Lộc Tấn - Bù Đốp (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở GTVT, Quỹ Đầu tư phát triển, các nhà đầu tư thực hiện dự án đường BT đường Lộc Tấn - Bù Đốp (giao Sở GTVT mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
- 15 giờ 00: Làm việc với Liên hiệp HTX Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) về đầu tư, mở rộng mạng lưới siêu thị Co.opmart trên địa bàn tỉnh.
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Công Thương, Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thị xã: Đồng Phú, Chơn Thành, Bình Long, Phước Long, Công ty Hải Vương; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Nghe UBND huyện Bù Đốp báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát quỹ đất để cấp cho các hộ thiếu đất theo chính sách an sinh xã hội (thực hiện mục 6, Thông báo số 45/TB-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh về kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 07/3/2017).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Thanh tra tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân tộc; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND huyện Bù Đốp.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự cuộc họp giao ban của TTTU với BTT UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp Tỉnh ủy.
THỨ NĂM (ngày 06/7)
SÁNG
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp:
- 7 giờ 30: Nghe BQL Khu kinh tế báo cáo việc quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh: Thứ tự ưu tiên các dự án cần thực hiện cưa cắt cao su trong năm 2017 (yêu cầu có danh mục cụ thể); xem xét các khu đất có vị trí thuận lợi điều chỉnh thành các dự án khu dân cư; tham mưu UBND tỉnh các khu đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất;
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, BQL Khu kinh tế; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng KT.
- 9 giờ 00: Xem xét việc triển khai các bước chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng khu đất 97,33ha tại xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài (Sở Xây dựng và BQL Khu kinh tế chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, BQL Khu kinh tế, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng KT.
- 10 giờ 00: Nghe Báo cáo đề xuất giao đất cho các đơn vị:
+ Giao 404 ha cho Công ty CP Đầu tư Hoa Lư - Bình Phước đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư;
 + Giao 425 ha cho Công ty CP Quốc tế Lê Đại Nam để giải phóng mặt bằng và đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư;
+ Giao đất cho Công ty CP C&N New Vina đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Tân Khai II;
+ Xem xét chủ trương thu hồi 1.640 ha tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư do BQL Khu kinh tế quản lý giao về UBND huyện Lộc Ninh quản lý, sử dụng
(BQL Khu kinh tế chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, BQL Khu kinh tế, UBND huyện Lộc Ninh; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D.
2. Ủy viên UBND tỉnh - GĐ Sở KH&ĐT: Dự và thông báo tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm tại Hội nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 9 - khóa VIII.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại UBMTTQVN tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Huyện ủy Phú Riềng.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định giá đất:
- 14 giờ 00: Thẩm định giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng các khu đất chợ Đăk Ơ, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập;
- 14 giờ 30: Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở bồi thường Dự án xây dựng khu tái định cư thôn 3, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng.
- 15 giờ 00: Thẩm định giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng các khu đất: 68 lô đất thuộc khu quy hoạch dân cư TTHC huyện Chơn Thành, khu phố Trung Lợi, TT. Chơn Thành, huyện Chơn Thành; thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở bồi thường dự án khu dân cư đô thị và dịch vụ, thương mại Suối Đôi, khu phố 6, TT. Chơn Thành, huyện Chơn Thành;
(Sở Tài chính chuẩn bị nội dung báo cáo)
Mời họp: Các ông, bà: Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Trương Văn Phúc - PGĐ Sở TN&MT, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, lãnh đạo UBND các huyện: Bù Đăng, Bù Gia Mập, Chơn Thành, Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá - QLCS - Sở Tài chính, Nguyễn Công Thuận - Phó Chi cục trưởng CCQLĐĐ, Sở TN&MT, Phạm Quang Vinh - PTP Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế, Bùi Văn Tâm - PTP Phòng Giá - QLCS, Sở Tài chính, Tống Thị Minh Thương - PTP Phòng Định giá đất - CCQLĐĐ, Sở TN&MT, Huỳnh Minh - CV Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; VPUB: Phòng TH.
- 16 giờ 00: Tiếp Công ty Hưng Phát đến tìm hiểu cơ hội đầu tư.
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Công Thương, Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, Sở TN&MT; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự buổi khánh thành Cơ sở Đào tạo Ơn gọi Linh mục Giáo phận Phú Cường. VPUB: Phòng KGVX cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 00 tại Tòa Giám mục - Nhà chung Giáo phận Phú Cường, số 10 Lạc Long Quân, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
THỨ SÁU (ngày 07/7)
SÁNG
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: 
- 7 giờ 30: Họp thông qua Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung báo cáo); Sở KH&ĐT báo cáo việc thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng theo Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ theo Công văn số 824/SKHĐT-ĐTG ngày 22/5/2017 của Sở KH&ĐT.
Mời họp: GĐ: Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở GTVT, Sở NN&PTNT, Sở Công Thương, BQL Khu kinh tế, các BQLDA chuyên ngành, UBND các huyện, thị xã; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, các Phòng: TH, KT.
- 10 giờ 00: Xem xét đề xuất dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng khu tái định cư Lâm viên và khu dân cư Phú Thịnh giai đoạn 2, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài theo hình thức hợp đồng Xây dựng - chuyển giao (Sở KH&ĐT phối hợp với Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT, TH.
Địa điểm: Phòng họp D.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc với Trung tâm Hành chính công về tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công.
Mời dự: Theo Công văn số 786/VPUBND-HCTC ngày 02/6/2017; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Trung tâm HCC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Trung tâm Hành chính công.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                             TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                              (đã ký)
                                                                                         Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập97
  • Máy chủ tìm kiếm43
  • Khách viếng thăm54
  • Hôm nay7,183
  • Tháng hiện tại133,277
  • Tổng lượt truy cập5,626,824
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây