Lịch UBND tuần thứ 34/2016

Lịch UBND tuần thứ 34

Số kí hiệu VB310
Ngày ban hành 19/08/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 19/08/2016
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
                                                              Bình Phước, ngày 19 tháng 8 năm 2016
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 34 (từ ngày 22/8 đến ngày 26/8/2016)
 
 
CHỦ NHẬT (ngày 21/8)
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18.
Thời gian, địa điểm: 01 ngày, bắt đầu từ 8 giờ 00 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị kỷ niệm 20 năm thành lập Bảo Việt Nhân thọ và nhận cờ thi đua của Bộ Tài chính (Bảo việt Nhân thọ Bình Phước tổ chức). VPUB: Phòng KTTH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30 tại KS Bom Bo, thị xã Đồng Xoài.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp tục công tác tại Hà Nội (đến hết ngày 23/8).
THỨ HAI (ngày 22/8)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc với Bộ trưởng Bộ KH&ĐT về dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Cùng dự: GĐ Sở KH&ĐT, GĐ Sở Y tế; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến.
Địa điểm: Bộ KH&ĐT, Hà Nội.
2 . Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 7 giờ 30: Chủ trì họp nghe Sở TN&MT báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 498/VPCP-VI ngày 22/3/2016.
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, UBND thị xã Phước Long; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
- 9 giờ 00: Xem xét bồi thường cho hộ ông Bùi Xuân Dũng và bà Thái Thị Huệ thuộc dự án Khu dân cư và đất xây dựng trụ sở ngành NN&PTNT (Sở NN&PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở NN&PTNT, Thanh tra tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD, Phòng KTN.
Địa điểm: Phòng họp C.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác tỉnh Quảng Ngãi, dự Hội thảo hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam lần thứ XX năm 2016 (đến hết tuần).
CHIỀU
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp nghe báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác giao đất, cho thuê đất đối với diện tích đất tách ra khỏi lâm phần trên địa bàn tỉnh (Trưởng Đoàn thanh tra theo Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đoàn Thanh tra (giao Sở TN&MT mời); đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Bù Gia Mập, Bù Đốp, Bù Đăng, Bình Long, Đồng Phú, Hớn Quản, Phước Long, Lộc Ninh, Đồng Xoài; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KTN, NC-NgV.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D.
THỨ BA (ngày 23/8)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị ngoại giao lần thứ 29.
Thời gian, địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi kiểm tra tiến độ thực hiện quy hoạch Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, UBND huyện Phú Riềng; VPUB: Phòng KTN (tập trung tại UBND huyện Phú Riềng lúc 8 giờ 00 để cùng đi).
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ.
Cùng dự: Lãnh đạo: Thanh tra tỉnh,  Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời). 
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân. 
CHIỀU
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 24/8)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước, Công ty TNHH MTV cao su Phước Long về dự án trồng cao su tạo quỹ An sinh xã hội tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi kiểm tra chương trình nông thôn mới tại thị xã Bình Long (giao UBND thị xã Bình Long thông báo cho các xã):
- 8 giờ 00: Tại UBND xã Thanh Phú.
- 10 giờ 00: Tại UBND xã Thanh Lương.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở NN&PTNT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở GTVT, Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT, Thị ủy, UBND thị xã Bình Long, Văn phòng Điều phối Chương trình; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN (các đơn vị ở thị xã Đồng Xoài tập trung tại Văn phòng UBND tỉnh lúc 7 giờ 00 để cùng đi 01 xe, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe 16 chỗ).
Phóng viên cùng đi và đưa tin.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Lễ ký cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.
Cùng dự: GĐ Sở KH&ĐT; VPUB: Trịnh Duy Thanh - CV Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường Thành ủy TP Hồ Chí Minh, số 272 Võ Thị Sáu, TP Hồ Chí Minh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: GĐ Sở KH&CN chủ trì hội thảo tham vấn hồ sơ đăng bạ và mô hình quản lí chỉ dẫn địa lí hạt điều Bình Phước.
Mời họp: Thành viên Tổ phối hợp triển khai thực hiện dự án “Hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam” cho sản phẩm hạt Điều tại tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh (gồm các ông, bà: Nguyễn Minh Quang - PGĐ Sở KH&CN, Đào Thị Lanh - Chủ tịch Hội Nông dân, Nguyễn Văn Hiếu - PGĐ Sở Công Thương, Phạm Văn Hoang - PGĐ Sở NN&PTNT, Nguyễn Thị Kim Nga - Chủ tịch Hội Điều Bình Phước, Điểu Hà Hồng Lý - PCT UBND huyện Bù Đăng, Nguyễn Quốc Dũng - PCT UBND huyện Phú Riềng, Hoàng Xuân Lương - PCT UBND thị xã Phước Long, Nguyễn Xuân Hoang - PCT UBND huyện Bù Gia Mập, Lê Hữu Hoà - TP. Quản lý Chuyên ngành, Sở KH&CN, Bùi Thanh Liêm - Chuyên viên Phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở KH&CN); đại diện lãnh đạo UBND, Phòng NN&PTNT các huyện, thị xã; đại diện các Sở ngành, các doanh nghiệp chế biến hạt điều, chuyên gia về ngành điều và một số nông dân trồng điều tiêu biểu trên địa bàn tỉnh (giao Sở KH&CN mời); VPUB: Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Hội trường Sở KH&CN.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị và báo cáo các nội dung:
- Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 8 tháng đầu năm, ước thực hiện 9 tháng của năm 2016; kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (GĐ Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong 8 tháng đầu năm (GĐ Sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Báo cáo tóm tắt các Đề án thành lập các BQL Dự án Đầu tư xây dựng: công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; công trình giao thông tỉnh; công trình NN và PTNT tỉnh (GĐ Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Điều chỉnh quy hoạch vị trí, diện tích khu đất xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng cấp tỉnh (GĐ Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
(Các sở, ngành gửi tài liệu cuộc họp về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất là 9 giờ 00 ngày 22/8 để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, gửi Thường trực Tỉnh ủy)
Cùng dự: CVP UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Văn phòng Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 25/8)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp giao ban khối Nội chính Tỉnh ủy. VPUB: PCVP Phan Xuân Linh cùng dự.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 7 giờ 30: Chủ trì họp thống nhất nội dung thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV Phước Long - Đồng Xoài (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Công Thương, Sở GTVT, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT UBND huyện Đồng Phú, UBND huyện Phú Riềng, UBND thị xã Đồng Xoài, Công ty Điện lực Bình phước; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTTH.
Địa điểm: Phòng họp C.
- 8 giờ 30: Làm việc với BQLDA Điện lực Miền Nam về vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB 02 công trình lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh.
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Công Thương, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, BQL Khu kinh tế; Trung tâm kỹ thuật địa chính - Sở TN&MT; UBND huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng TN&MT, các phòng, ban, UBND xã liên quan thuộc các huyện: Chơn Thành, Đồng Phú; Công ty Điện lực Bình Phước, BQLDA điện lực miền Nam (Công ty Điện lực Bình Phước mời); Công ty lưới điện cao thế miền Nam; các Công ty: CP cao su Đồng Phú, TNHH MTV Tân Khai, Phúc Thạnh Khang (Công ty Điện lực Bình Phước mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTTH.
Địa điểm: Phòng họp A.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 7 giờ 30: Chủ trì họp HĐQL Quỹ Bảo trì đường bộ (Văn phòng HĐQL Quỹ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Hội đồng (giao Văn phòng HĐQL Quỹ mời); VPUB: Phòng KTN.
Địa điểm: Phòng họp E.
- 9 giờ 00: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định các đề án thăm dò khoáng sản xây dựng tại xã Thanh Lương, thị xã Bình Long do Công ty CP ĐTTC Bình Phước làm chủ đầu tư.
Mời họp: Thành viên Hội đồng (giao Sở TN&MT mời); VPUB: Phòng KTN.
Địa điểm: Phòng họp D.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Họp giao ban chuyên đề về lĩnh vực XDCB (Sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo).
Mời họp: Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, Sở GTVT, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở KH&CN, Sở GD&ĐT, Sở VH-TT&DL, Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH, KBNN Bình Phước, BQL Khu kinh tế, Ban Dân tộc, BCHQS tỉnh, VQG Bù Gia Mập, Đài PTTH Bình Phước; UBND các huyện, thị xã; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN, VHXH, KTTH.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp A.   
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Chủ trì trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh:
- Ông Trần Hiệp - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bình Phước nghỉ hưu.
- Bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Minh - CVP Sở KH&ĐT giữ chức vụ PGĐ Sở KH&ĐT; 
- Bổ nhiệm lại ông Trương Văn Phúc - PGĐ Sở TN&MT
(Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban TCTU, Sở Nội vụ, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Trường Cao đẳng nghề Bình Phước, các cá nhân có tên trên; VPUB: Phòng NC-NgV.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00 tại Phòng khách VIP.
THỨ SÁU (ngày 26/8)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng.
Cùng dự: CHT BCHQS tỉnh, CHT BCH BĐBP tỉnh, GĐ Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng NC-NgV.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường Quân khu 7.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Lễ trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ IX năm 2015-2016 và phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ X năm 2016-2017.  
Mời họp: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Cuộc thi cấp tỉnh (gồm các ông, bà: Trần Văn Vân - GĐ Sở KH&CN, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Tôn Ngọc Hạnh - Bí thư Tỉnh đoàn, Hồ Trọng Đường - PGĐ Sở GD&ĐT, Nguyễn Minh Quang - PGĐ Sở KH&CN, Trần Hữu Quyền -PGĐ Sở LĐ-TB&XH, Phạm Thành Chung - PGĐ Sở Nội vụ, Nguyễn Ngọc Vũ - PCT Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, Phan Văn Thảo - PGĐ Đài PTTH Bình Phước, Trịnh Thị Tâm - PTBT Báo Bình Phước, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã là Trưởng BTC Cuộc thi cấp huyện, thị xã, Lê Hữu Hoà - TP. Quản lý Chuyên ngành, Sở KH&CN, Hoa Vận Khải - PTP. HCSN, Sở Tài chính, Trần Hồng Quyết - CVP Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, Lường Thị Xuyến - Trưởng ban TNNN, CNVC&ĐT, Tỉnh đoàn, Cao Quang Hùng - Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Phú, Hoàng Ngọc Thu - TP Báo điện tử Báo Bình Phước, Lê Hưng Cát - PTP Phát thanh, Đài PTTH Bình Phước, Hồ Minh Hiệp - Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ, Trịnh Duy Thanh - CV Phòng KTTH Văn phòng UBND tỉnh, Bùi Thanh Liêm - Chuyên viên Phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở KH&CN, Phan Thanh Bình - Chuyên viên Văn phòng Sở KH&CN, Lê Thị Hương Bình - Chuyên viên Phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở KH&CN); đại diện Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi các huyện, thị xã.
+ Các ông, bà thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan: Ban Tổ chức có giấy mời riêng
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Trung tâm Văn hóa huyện Lộc Ninh.
Phóng viên cùng đi và đưa tin.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 7 giờ 45: Cùng TTTU thăm và làm việc với HTX sản xuất nông nghiệp bơ sáp Mã Đường.
Địa điểm: Xã Phước Tân, huyện Phú Riềng.
- 9 giờ 45: Dự Lễ ra mắt Liên hiệp HTX Điều Bình Phước
Địa điểm: UBND xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên UBND tỉnh - GĐ Sở GD&ĐT chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017.
Thời gian, địa điểm: 01 ngày, bắt đầu từ 8 giờ 00 tại Sở GD&ĐT.
CHIỀU
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự buổi làm việc của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam với tỉnh về thỏa thuận hợp tác và Liên minh HTX Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018; kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của LMHTX Việt Nam và TT Tỉnh ủy tại buổi làm việc ngày 26/7/2016.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Tỉnh ủy.
THỨ BẢY (ngày 27/8)
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội thao và Lễ kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống văn phòng cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945-28/8/2016).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00 tại khuôn viên UBND huyện Chơn Thành.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 7 giờ 30: Cùng Đoàn công tác của LM HTX Việt Nam và TTTIU thăm HTX SX-TM-DVNN Nguyên Khang Garden và kiểm tra công tác chuẩn bị thành lập HTX rau an toàn, công nghệ cao.
- 9 giờ 30: Cùng Đoàn công tác LM HTX Việt Nam và TTTU thăm và làm việc với HTX bưởi da xanh Bình Phước.
Địa điểm: Xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.     
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG                              
                                                                                                (đã ký)
                                                                                       Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập35
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay7,183
  • Tháng hiện tại133,339
  • Tổng lượt truy cập5,626,886
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây