Lịch BTGTU tuần thứ 39/2016

Lịch BTGTU tuần thứ 39

Số kí hiệu VB352
Ngày ban hành 23/09/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 23/09/2016
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nông Hồng Thức

Nội dung

TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN TUYÊN GIÁO                            Đồng Xoài, ngày 23 tháng  9  năm 2016
                  *
LỊCH LÀM VIỆC
 Tuần thứ 39 (từ ngày 24/9/2016 đến ngày 30/9/2016)
 
Thứ bảy  (24/9):
 
- 17h00: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Chủ trì đón tiếp Đoàn cán bộ tuyên giáo các cấp của Thành phố Cần Thơ. Địa điểm: Nhà khách tỉnh.
          Cùng dự:   Đ/c CVP, Danh, Khiêm, Quân, Triều, Giang, Tú, Dương, Hùng.
 
Chủ nhật  (25/9):
 
- 6h30: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Tiếp ăn sáng Đoàn cán bộ tuyên giáo các cấp của Thành phố Cần Thơ. Địa điểm: Nhà khách tỉnh.
          Cùng dự:  Đ/c Thức, Danh, Quân.
 
- 7h00: Đ/c Thức, Danh, Quân: Dẫn đoàn tham quan Tà Thiết, Nhà giao tế Lộc Ninh.
(Văn phòng Ban chịu trách nhiệm liên hệ cho đoàn tham quan 2 địa điểm trên và các công việc khác theo đề nghị của Đoàn).
 
Thứ hai  (26/9):
Sáng:
 
- 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự lễ khởi công xây dựng đường giao thông. Địa điểm: Trảng cỏ Bù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng.
 
- 7h30: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy về dự toán ngân sách Đảng năm 2017. Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy.
Cùng dự:   Đ/c Giang.
 
- Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB), đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
- 7h30:  Đ/c Triều: Giảng bài lớp Trung cấp LLCT tại Trường Chính trị (01 ngày).
 
- Đ/c Giang: Đi học lớp Cao cấp LLCT tại Trường Chính trị (đến hết tuần).
 
Chiều:
 
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
 
- 14h00: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Họp Đảng đoàn Liên hiệp hội (mở rộng) lần thứ 18. Địa điểm: phòng họp Liên hiệp hội.
- 14h00: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Tham gia Đoàn kiểm tra 302 của Tỉnh ủy thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với đ/c Giám đốc Sở Xây dựng. Địa điểm: Sở Xây dựng.
 
- 13h00: Đ/c Thức: Tham gia đoàn của Văn phòng Tỉnh ủy đi khảo sát địa điểm tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển du lịch bền vững từ thực tiễn của các tỉnh, thành phía Nam” tại thị xã Bình Long.
 
Thứ ba (27/9):
Sáng:
 
- 6h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Đi thăm người cao tuổi nhân Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10/20016 theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Địa điểm: tập trung tại UBND xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng lúc 7h30.
Cùng dựĐ/c Hùng.
 
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), đ/c Nguyễn Văn Tư (PB), đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
Chiều:
 
- 14h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), đ/c Nguyễn Văn Tư (PB), đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Họp lãnh đạo Ban định kỳ tuần thứ 39/2016. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
                Cùng dự:  Đ/c Thức.
 
Thứ tư (28/9):
Sáng
 
-7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), đ/c Nguyễn Công Sởi (PB), đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Dự hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III/2016.  Địa điểm: Hội trường B - cơ quan.
Cùng dựLãnh đạo các phòng, trung tâm, đ/c Hùng.
 
- 8h00: Đ/c Dương: Dự duyệt sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Địa điểm: phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 
Chiều:
 
- 14h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB - Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh): Dự họp thường kỳ quý IV/2016 của Thường trực HĐND tỉnh. Địa điểm: phòng họp B - HĐND tỉnh.
  
- 13h30: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Dự hội nghị giao ban Báo chí quý III/2016. Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin - Truyền thông.
Cùng dự:  Đ/c Tú.
 
- 14h00: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Dự họp thống nhất kết quả kiểm tra xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, Hớn Quản. Địa điểm: phòng họp C - Tỉnh ủy.
 
- Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ năm (29/9):
Sáng:         
 
- 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Họp Ban thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: phòng họp B - Tỉnh ủy (01 ngày).
 
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
 
- 8h00: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Tham gia Đoàn kiểm tra 302 của Tỉnh ủy thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với đ/c Cục trưởng Cục Hải quan. Địa điểm: Cục Hải quan tỉnh.
 
- 8h00: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Dự đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh Bình Phước lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
 
- 8h00: Đ/c Thức: Chủ trì họp tổ phục vụ Hội thảo khoa học “Phát triển du lịch bền vững từ thực tiễn của các tỉnh, thành phía Nam” tại Hội trường A cơ quan.
Thành phần dựĐ/c Khiêm, Đức, Tú, Dung, Hùng.
(Văn phòng Ban gửi thư mời các thành viên của tổ là cán bộ của Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch dự họp)
 
Chiều:
 
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
- 13h30: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Giảng bài lớp Trung cấp LLCT tại Đảng ủy Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng.
 
Thứ sáu (30/9):
Sáng:
 
- 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
 
- 8h00: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Chủ trì họp định hướng tuyên truyền báo chí tháng 10/2016. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Cùng dự:  Đ/c  Quân, Khiêm, Tú, Đức, Nhã.
 
- 7h30: đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Dự kỷ niệm 25 năm ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10 (01/10/1991 - 01/10/2016) và đón nhận Huân chương lao động Hạng Ba, do Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường tỉnh.
 
          - Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
- 7h30: Đ/c Triều: Thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt huyện Bù Đốp. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Bù Đốp.
 
Chiều:
 
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
                                                                                               
- 13h30: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Tham gia Đoàn giám sát 304 của Tỉnh ủy làm việc tại Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
 
                                                                                     T/L TRƯỞNG BAN
                                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                             
                                                                                     
                                                                                                Đã ký
 
                            
                                                                              Nông Hồng Thức   

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay4,292
  • Tháng hiện tại136,073
  • Tổng lượt truy cập5,407,526
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây