Lịch HĐND tuần thứ 45/2018

Lịch HĐND tuần thứ 45

Số kí hiệu VB257
Ngày ban hành 03/11/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký Nguyễn Văn Thành

Nội dung

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TỈNH BÌNH PHƯỚC                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                           
                                                                            Bình Phước, ngày  02  tháng 11  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  45 (Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018)


THỨ HAI (ngày 05/11)
SÁNG + CHIỀU:
1/ 7 giờ 00, Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công  –  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ chào cờ.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 30/2018 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Nội dung: thông qua báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
3/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các Sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: đ/c Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP. HCTCQT, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
Mời dự: đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước, Cục Thống kê; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
+ Sáng: 9 giờ 00, làm việc với Cục Hải quan, tại trụ sở Cục Hải quan.
+ Chiều: 14 giờ 00, làm việc với Cục Thuế, tại trụ sở Cục thuế.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
THỨ BA (ngày 06/11)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 20/2018 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: Địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để chuẩn bị nội dung thẩm tra đối với các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.
Thành phần: đ/c Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Ban Quản lý khu kinh tế; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
+ Từ 7h30 - 9h30: tiến hành khảo sát tình hình thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày12/7/2018 của HĐND tỉnh và một số dự án chuẩn bị đưa vào thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh. (Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất địa điểm khảo sát và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Đoàn tiến hành khảo sát).
+ Từ 9h30 – 11h30: làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Gia Mập.
                        Thời gian, địa điểm:
                        + Sáng: 8 giờ 00, tại UBND xã Đa Kia.
                        + Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Phú Nghĩa.
                        Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
4/ Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Họp Ban Tổ chức Lễ công bố thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh (theo Lịch UBND tỉnh).
  Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
5/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Gia Mập.
                        Thời gian, địa điểm:
                        + Sáng: 8 giờ 00, tại UBND xã Đức Hạnh.
                        + Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Phú Văn.
                        Lái xe: đ/c Nguyễn Hồng Thịnh.
5/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Chơn Thành.


                        Thời gian, địa điểm:
                        + Sáng: 7 giờ 30, tại UBND xã Minh Long.
                        + Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Minh Thắng.
                        Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
6/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Đồng Xoài.
                        Thời gian, địa điểm:
                        + Sáng: 7 giờ 30, tại UBND phường Tân Đồng.
                        + Chiều: 13 giờ 30, tại UBND phường Tân Xuân.
7/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Đồng Phú.
                        Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại UBND xã Tân Tiến.
                        Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách Ban KT-NS HĐND tỉnh dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018 (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
3/ Đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Phú Riềng.
                        Thời gian, địa điểm: 13 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Long Tân.
                        Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
4/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Phú Riềng.
                        Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Phú Riềng.
                        Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
THỨ TƯ (ngày 07/11)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Đồng Phú.
                        Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại UBND xã Tân Phước.
                        Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp: Tình hình thu chi ngân sách năm 2018 và dự toán năm 2019, những kiến nghị đề xuất; Tình hình nợ tạm ứng kéo dài và phương hướng  giải quyết (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00, tại Phòng họp A - UBND tỉnh.
3/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp.
Thành phần: đ/c Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi.
Mời dự: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Sở Tư pháp; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, tại trụ sở Công an tỉnh.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
4/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản.
                        Thời gian, địa điểm:
                        + Sáng: 7 giờ 30, tại UBND xã Tân Lợi.
                        + Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã An Phú.
                        Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
5/ Đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản.
                        Thời gian, địa điểm:
                        + Sáng: 7 giờ 30, tại UBND xã Tân Hưng.
                        + Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Thanh Bình.
                        Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
6/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Đồng Xoài.
                        Thời gian, địa điểm:
                        + Sáng: 7 giờ 30, tại UBND phường Tân Thiện.
                        + Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Tiến Hưng.
7/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Chơn Thành.
                        Thời gian, địa điểm:
                        + Sáng: 7 giờ 30, tại UBND xã Nha Bích.
                        + Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Quang Minh.
                        Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
8/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 08/11)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 217, 2018-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Ban Dân vận Tỉnh ủy.
                        Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp VP.HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
                        Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Đồng Nai.
                        Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
                        Thời gian, địa điểm:
                        + Sáng: 8 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Nghĩa Bình.
                        + Chiều: 14 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Nghĩa Trung.
                        Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
4/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Bình Long.
                        Thời gian, địa điểm:
+ Sáng: 7 giờ 30, tại UBND phường An Lộc.
+ Chiều: 14 giờ 00, tại UBND phường Phú Đức.
Lái xe: đ/c Nguyễn Hồng Thịnh.
5/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Chơn Thành.
                        Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại UBND xã Minh Hưng.
                        Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
6/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Sở Tài chính.
                        Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.

2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các Sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: đ/c Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
Mời dự: đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước, Cục thuế, Cục Thống kê; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, làm việc với Sở Tài chính, tại trụ sở Sở Tài chính.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 09/11)
SÁNG
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự đoàn giám sát của họp Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
                        Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các Sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: đ/c Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
Mời dự: đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước, Cục thuế, Cục Thống kê; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.


Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, tại trụ sở Kế hoạch và Đầu tư.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp.
Thành phần: đ/c Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi.
Mời dự: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
4/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
                        Thời gian, địa điểm:
                        + Sáng: 8 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Minh Hưng.
                        + Chiều: 14 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Đức Liễu.
                        Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
5/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Bình Long.
                        Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại UBND phường Hưng Chiến.
                        Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
6/ Đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp VP.HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
                        Thời gian, địa điểm:
                        + Sáng: 8 giờ 00, tại Hội trường UBND thị trấn Đức Phong.
                        + Chiều: 14 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Thọ Sơn.
            CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
                        Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Thọ Sơn.
                        Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
                       
(Lịch này thay thư mời).   

                                                                                                               TL. CHỦ TỊCH
                                                                                   CHÁNH VĂN PHÒNG                                                                                   Nguyễn Văn Thành
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay5,581
  • Tháng hiện tại132,266
  • Tổng lượt truy cập5,403,719
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây