Lịch HĐND tuần thứ 46/2018

Lịch HĐND tuần thứ 46

Số kí hiệu VB262
Ngày ban hành 08/11/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký Nguyễn Văn Thành

Nội dung


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                           
                                                                            Bình Phước, ngày  09  tháng 11  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  46 (Từ ngày 11/11/2018 đến ngày 16/11/2018)

CHỦ NHẬT (ngày 11/11)
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự “Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2018 tại huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại ấp Suối Đôi, xã Tân Hưng.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
THỨ HAI (ngày 12/11)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì  giao ban giữa lãnh đạo Văn phòng và Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn. Đ/c Kế toán cùng dự.
Địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự “Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2018 tại huyện Phú Riềng. đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh cùng dự.
                     Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại thôn Phú Thuận, xã Phú Riềng.
                     (13 giờ 15, xe xuất phát tại Văn phòng HĐND tỉnh).
                     Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
THỨ BA (ngày 13/11)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Thường trực HĐND tỉnh về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX và một số công việc trọng tâm cuối năm 2018.


Thành phần: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Đào Thị Triển – TP. Tổng hợp.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
2/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp.
Thành phần: đ/c Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi.
Mời dự: đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3/ Lãnh đạo chuyên trách Ban KT-NS HĐND tỉnh dự họp UBND tỉnh thông qua các báo cáo: đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; (2) tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (Lưu ý: bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm để hoàn thành kế hoạch năm 2018); (3) đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016-2020; (4) kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2019; (5) sửa đổi chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư ; (6) tình hình thu, chi ngân sách năm 2018 và dự toán thu chi ngân sách năm 2019; (7) Tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
4/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
          CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh họp Ban Tổ chức Lễ công bố thành lập thành phố Đồng Xoài (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.THỨ TƯ (ngày 14/11)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Thành phần đoàn: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Đào Thị Triển – TP. Tổng hợp, chuyên viên Tổng hợp.
Mời dự: đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
                     Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp A - UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 15/11)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng chỉ số PCI trong hoạt động của Hội đồng nhân dân” của Ban Công tác đại biểu Quốc hội tổ chức tại TP. Vũng Tàu.
Thời gian, địa điểm: Khai mạc lúc 8 giờ 00, ngày 16/11/2018, tại Khách sạn Mỹ Lệ, đường Thùy Vân, TP. Vũng Tàu.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
          2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Lễ Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường A – Sở Giáo dục và Đào tạo.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Ra mắt Sở Chỉ huy mới tại Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30, tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh (ấp 2, xã Tân Thành, TX. Đồng Xoài).
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.

THỨ SÁU (ngày 16/11)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp mặt cán bộ lãnh đạo MTTQVN các cấp tỉnh Bình Phước qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 88 năm ngày Truyền thống MTTQVN (18/11/1930 – 18/11/2018).
                     Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
                              
(Lịch này thay thư mời).   

                                                                                                               TL. CHỦ TỊCH
                                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG                                                                                            Nguyễn Văn Thành
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay5,581
  • Tháng hiện tại132,024
  • Tổng lượt truy cập5,403,477
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây