Lịch TT và BTV tuần thứ 19/2016 (có thay đổi)

Lịch TT và BTV tuần thứ 19

Số kí hiệu VB200
Ngày ban hành 06/05/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 06/05/2016
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

  TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
                    *
 
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đồng Xoài, ngày 06  tháng 5  năm 2016
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 19 (từ ngày 09/5 đến ngày 13/5/2016)
 
Chủ nhật (08/5):
Tối:            - 19 giờ 30: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đồng chí Lê Thị Xuân Trang (UVBTV, Trưởng BDV Tỉnh ủy) dự Ngày hội tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tuyên dương công nhân có thành tích xuất sắc và phát động Tháng Công nhân 2016. Địa điểm: tại trục đường chính vào KCN Chơn Thành 2, Ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành.
Thứ hai (09/5):
Sáng:         - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Lợi (UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh) tiếp xúc cử tri với ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Địa điểm: tại Hội trường UBND xã Thanh Phú, Thị xã Bình Long.
- 07 giờ 00 - 08 giờ 00: Đ/c Trần Tuệ Hiền (Phó BTTT Tỉnh ủy) làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long. Địa điểm: tại trụ sở Thị ủy Phước Long.
Nội dung: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử. Mời dự: Đại diện UBBC tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Tuệ Hiền (Phó BTTT Tỉnh ủy) tiếp xúc cử tri với ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Địa điểm: tại Hội trường UBND Thị xã Phước Long.
- Đ/c Lê Văn Châu (Phó Bí thư Tỉnh ủy) làm việc tại trụ sở.
Chiều:        - 13 giờ 30: Đ/c Trần Tuệ Hiền (Phó BTTT Tỉnh ủy) tiếp xúc cử tri với ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Địa điểm: tại Hội trường UBND phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long.
Tối:            - 20 giờ 00: Đ/c Trần Tuệ Hiền (Phó BTTT Tỉnh ủy) dự chương trình “Biên giới khúc tình ca” lần thứ 15 năm 2016. Địa điểm: Trung tâm hành chính huyện Bù Gia Mập.
 
Thứ ba (10/5):
Sáng:         - 07 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 11/2016. Địa điểm: phòng họp B - Tỉnh ủy. Mời dự: Đại diện vụ địa phương phía Nam các cơ quan: VPTW Đảng (vụ II), Ban TCTW (vụ III), UBKTTW (vụ VII).
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung thông qua: Công tác cán bộ; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2016. Mời dự: Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
2. UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Mời dự: Đại diện: Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.
3. Công an tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong dịp bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Mời dự: Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh.
4. Đoàn kiểm tra (theo Quyết định số 249-QĐ/TU ngày 26/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) báo cáo kết quả kiểm tra giải quyết tố cáo cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Mời dự: Trưởng, phó đoàn kiểm tra.
Thứ tư (11/5):
Sáng:         - 08 giờ 00: Đ/c Lê Văn Châu (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ) chủ trì họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
                   Nội dung: Sơ kết tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo Công tác Tôn giáo quý 1/2016; Những đề xuất, kiến nghị (Ban Dân vận Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực BCĐ chuẩn bị nội dung).
                   Thành phần: Lê Thị Xuân Trang (UVBTV, Trưởng BDV Tỉnh ủy), Huỳnh Thị Hằng (UVBTV, PCT UBND tỉnh), Nguyễn Quang Toản (TUV, CT. UBMTTQVN tỉnh), Nguyễn Thị Minh Nhâm (TUV, Phó ban TT BTG Tỉnh ủy), Lý Trọng Nhân (Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy), Phạm Thành Chung (PGĐ Sở Nội Vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh), Võ Hùng Minh (Phó Giám đốc Công an tỉnh), Nguyễn Thanh Bình (Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh), Trương Văn Phúc (PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường), Nguyễn Minh Bình (Phó Giám đốc Sở Xây dựng), Hồ Thanh Sơn (TP Phòng chống phản động và chống khủng bố, Công an tỉnh), Đinh Ngọc Sinh (TP Dân tộc - Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy), Lê Lương Ngọc (Phó phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy), Trần Ngọc Thành (Phó phòng Dân tộc - Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy), Trần Thương Huyền (Phó Trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ).
Chiều:        - 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Lợi (UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh) tiếp xúc cử tri với ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Địa điểm: tại Hội trường UBND xã Quang Minh, huyện Chơn Thành.
Thứ năm (12/5):
Sáng:                   - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Lợi (UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh) tiếp xúc cử tri với ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Địa điểm: tại Hội trường UBND xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Tuệ Hiền (Phó BTTT Tỉnh ủy) làm việc với Đoàn công tác của Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh trật tự và công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Địa điểm: Hội trường Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Văn Châu (Phó Bí thư Tỉnh ủy) làm việc với Thường trực Huyện ủy Phú Riềng. Địa điểm: Tại trụ sở Huyện ủy Phú Riềng.
Nội dung: Huyện ủy chuẩn bị nội dung báo cáo cụ thể công tác quy hoạch chung của huyện và khu Trung tâm hành chính huyện. Thành phần: Đại diện lãnh đạo Sở xây dựng; Thường trực Huyện ủy Phú Riềng; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.
Chiều:        - 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Lợi (UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh) tiếp xúc cử tri với ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Địa điểm: tại Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
Thứ sáu (13/5):
Sáng:                   - 07 giờ 00 - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Lợi (UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh) làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập. Địa điểm: tại trụ sở UBND huyện Bù Gia Mập.
                   Nội dung: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử. Mời dự: Đ/c Trần Thắng Phúc (UVBTV, GĐ Công an tỉnh, thành viên UBBC phụ trách công tác bầu cử tại huyện Bù Gia Mập); Đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.
                   - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Lợi (UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh) tiếp xúc cử tri với ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Địa điểm: tại Hội trường UBND huyện Bù Gia Mập.
- Các đồng chí: Trần Tuệ Hiền (Phó BTTT Tỉnh ủy), Lê Văn Châu (Phó Bí thư Tỉnh ủy) làm việc tại trụ sở.
Chiều:        - 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Lợi (UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh) tiếp xúc cử tri với ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Địa điểm: tại Hội trường UBND xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập.
Tối:            - 19 giờ 30: Đ/c Trần Tuệ Hiền (Phó BTTT Tỉnh ủy) dự Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2016). Địa điểm: tại Tượng đài chiến thắng Đồng Xoài.
Chủ nhật (15/5):
Tối:            - 19 giờ 30: Đ/c Trần Tuệ Hiền (Phó BTTT Tỉnh ủy) dự Ngày hội “Đồng hành cùng công nhân 247”; tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Địa điểm: tại trục đường chính KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú.
 
* Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 07 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 20 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.    
 
(Lịch này thay thư mời; đăng trên Website Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
 
    T/L BAN THƯỜNG VỤ
 CHÁNH VĂN PHÒNG
 
         (ĐÃ KÝ)
 
 
Nguyễn Văn Khánh
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập67
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm59
  • Hôm nay4,321
  • Tháng hiện tại109,677
  • Tổng lượt truy cập5,381,130
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây