Lịch TT và BTVTU tuần 37

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 37

Số kí hiệu VB331
Ngày ban hành 09/09/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 09/09/2016
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

  TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
                    *
 
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     Đồng Xoài, ngày 9 tháng 9 năm 2016
 
                                                                        LỊCH LÀM VIỆC
                                    CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
                                           Tuần thứ 37 (từ ngày 12/9 đến ngày 16/9/2016)

 
Thứ hai (12/9):
Sáng:          - 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
- Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, khoá 62 tại Học viện Quốc phòng. Thời gian: đến hết ngày 14/10/2016.
- 08 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban vận động Quỹ hỗ trợ nông dân chủ trì họp Ban vận động Quỹ. Nội dung: Kết quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thành phần cùng dự: Theo Quyết định số 343-QĐ/TU ngày 10/8/2016 của Tỉnh ủy.
Chiều:        - 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, kiểm tra tình hình cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu QH tỉnh, Ban VH-XH HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Sở KH-ĐT, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, VP. Đoàn ĐBQH tỉnh.
- 15 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Lãnh đạo Sở Y tế. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội phối hợp với Sở Y tế chuẩn bị nội dung làm việc.
Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu QH tỉnh; Ban VH-XH HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Sở KH-ĐT, Bảo hiểm xã hội tỉnh, VP. Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; Đảng ủy Sở Y tế, BGĐ Bệnh viện ĐK tỉnh; trưởng các phòng thuộc Sở Y tế, trưởng các Khoa thuộc Bệnh viện ĐK tỉnh.
- 14 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì họp với 02 Công ty cao su của Đảng. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung: về tiến độ thực hiện thu hồi và cấp Giấy chứng nhận QSD đất đối với 10% diện tích cao su tạo Quỹ hỗ trợ An sinh xã hội (Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước và Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long chuẩn bị nội dung).
Thành phần dự: Lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: TN-MT, NN&PTNT; Tài chính; BGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước và Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long.
Tối:             - 18 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ tiếp Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng. Địa điểm: Nhà Khách Tỉnh ủy.
Thành phần cùng dự: Theo Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 07/9/2016 của Tỉnh ủy.
Thứ ba (13/9):  
Sáng:          - 06 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng. Địa điểm: Nhà khách Tỉnh ủy.
Thành phần cùng dự: Theo Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 07/9/2016 của Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác của VPTW Đảng khảo sát một số mô hình Hợp tác xã điều, tiêu. Nội dung và thành phần cùng đi: theo Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 07/9/2016 của Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với BTV Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về công tác chuẩn bị đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Mời dự: Đ/c Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Chiều:        - 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của VPTW Đảng. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung và Thành phần cùng dự: Theo Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 07/9/2016 của Tỉnh ủy.
Thứ tư (14/9):
Sáng:         - 08 giờ 45’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Văn Trăm – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập VSIP. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và triển lãm Tp. Mới Bình Dương.
- 08 giờ 00’:  Đ/c Lê Văn Châu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với lãnh đạo Cơ quan đại diện TTXVN – khu vực phía Nam. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy. Nội dung: giới thiệu nhân sự phụ trách cơ quan Thường trú TTXVN tại tỉnh Bình Phước (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Lãnh đạo Cơ quan đại diện TTXVN – khu vực phía Nam thống nhất chương trình làm việc).
Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Chiều:        - 13 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy đi công tác cơ sở.
Thứ năm (15/9):
Sáng:          - 10 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Công ty WWB (Nhật Bản) và Công ty Cổ phần đầu tư ALPHANAM. Nội dung: về chủ trương thực hiện dự án Nhà máy năng lượng mặt trời (Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Công ty để thống nhất về nội dung, chương trình làm việc). Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch – Đầu tư, Tài nguyên – Môi trường, NN&PTNT, Trưởng BQL các KKT, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh VP Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền cho Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Hội nghị: Phát hành – Bạn đọc và cộng tác viên của Tạp chí Cộng sản khu vực các tỉnh, thành phía Nam do Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức. Địa điểm: Phòng họp số 3 – VP. Tỉnh ủy Bến Tre.
Chiều:        - 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội thảo về chính sách đất đai của tỉnh do Đoàn Đại biểu QH tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. Nội dung: Văn phòng Đoàn ĐBQH chuẩn bị.
Thành phần cùng dự: Các đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy; các thành phần khác theo Thư mời của Đoàn ĐBQH tỉnh (gồm Đại biểu QH tỉnh, lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở TN-MT, Sở KH-ĐT, Sở Xây dựng, Sở Công thương, BQL các Khu kinh tế, Liên minh HTX tỉnh; VP. UBND tỉnh, VP. HĐND tỉnh, VP. Đoàn ĐBQH tỉnh, VP. Tỉnh ủy; Trung tâm phát triển Quỹ đất, Trung tâm DV bán đấu giá tài sản; Hội Doanh nghiệp trẻ; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã; Hội nữ doanh nhân; các doanh nghiệp, các chuyên gia trong và ngoài tỉnh).
Thứ sáu (16/9):
Sáng:           - 07 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 28/2016.
Nội dung:
1. Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2016 của Tỉnh ủy.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị và báo cáo:
- Kết quả triển khai thực hiện các chủ trương của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế, xã hội (theo chương trình làm việc của Tỉnh ủy năm 2016, các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
- Việc thực hiện các chính sách của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế, các chính sách liên quan đến doanh nghiệp (ưu đãi đầu tư, thuế, đất đai…); những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.
Mời dự: Giám đốc các sở: KH-ĐT, NN&PTNT, Tài chính, Công thương, TN-MT, LĐ-TB và XH, Trưởng BQL Khu Kinh tế, Cục trưởng Cục Thuế.
Chiều:          - 13 giờ 30’: Các đ/c Thường trực Tỉnh ủy đi công tác cơ sở.
- 13 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền đ/c Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự Hội nghị “Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HNDTW, ngày 19/7/2010 của BCHTW Hội Nông dân Việt Nam (Khóa V) về Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân giai đoạn 2010 – 2015”. Địa điểm: Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh.
Chủ nhật (18/9):
Tối:              - 17 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp và dùng cơm với Đoàn công tác của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.
* Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 08 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.    
             (Lịch này thay thư mời; đăng trên Website Internet tại địa chỉ:  Tinhuybinhphuoc.vn)
 
       T/L BAN THƯỜNG VỤ
 CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
             Đã ký
 
 
  Nguyễn Văn Khánh
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay4,163
  • Tháng hiện tại135,944
  • Tổng lượt truy cập5,407,397
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây