Lịch UBND tỉnh tuần 24/2016

Lịch UBND tỉnh tuần 24/2016

Số kí hiệu VB239
Ngày ban hành 10/06/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 10/06/2016
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Nguyễn Văn Thành

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
                                                              Bình Phước, ngày 10 tháng 6 năm 2016


                                                       LỊCH LÀM VIỆC
                   Tuần lễ 24 (từ ngày 13/6 đến ngày 17/6/2016)

 
THỨ HAI (ngày 13/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi kiểm tra tiến độ triển khai các dự án tại Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở VH-TT&DL, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT, BCH BĐBP tỉnh, UBND huyện Lộc Ninh, BQLDA ngành VH-TT&DL, BQLRPH Lộc Ninh, UBND xã Lộc Thành (giao UBND huyện Lộc Ninh mời), các Đồn Biên phòng: Tà Nốt, Tà Vát (giao BCH BĐBP tỉnh mời); VPUB: CVP Nguyễn Văn Thành, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại BCH miền Tà Thiết.
2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Ngọc Trai: Chủ trì họp Hội đồng giám sát XSKT tỉnh (Công ty TNHH MTV XSKT&DVTH tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Hội đồng giám sát (các ông: Đinh Văn Tiếng - PCT UBMTTQVN tỉnh, Bùi Quang Phụng - GĐ Sở Tư pháp, Nguyễn Văn Giúp - Chánh Thanh tra tỉnh, Nguyễn Phước Thành - PGĐ Sở Tài chính, Phan Ngọc Sự - Chủ tịch kiêm GĐ Công TNHH MTV XSKT&DVTH Bình Phước, Đỗ Văn Bình - TP PC46 Công an tỉnh); VPUB: Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp E.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tiếp tục công tác tại Vương quốc Campuchia.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Trai, Huỳnh Thị Hằng: Dự họp Tổ xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 
Cùng dự: Các ông: Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Võ Sá - GĐ Sở KH&ĐT, Vũ Tiến Điền - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Nguyễn Văn Thành - CVP UBND tỉnh, Nguyễn Văn Phương - Chính ủy BCH BĐBP tỉnh, Huỳnh Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: GĐ Sở TT&TT chủ trì Hội nghị tổng kết Đề án phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh.
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan báo chí (giao Sở TT&T mời), các tập thể, cá nhân được khen thưởng (giao Sở TT&TT mời); VPUB: Phòng VHXH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở TT&TT.
THỨ BA (ngày 14/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Trai, Huỳnh Thị Hằng: Làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh (Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Cục Thuế chuẩn bị nội dung báo cáo theo Công văn số 1278/UBND-KTTH ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở GTVT, Sở Xây dựng, Sở VH-TT&DL, Sở Y tế, Sở GD&ĐT, Sở KH&CN, Sở LĐ-TB&XH, Ban Dân tộc, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, BQL Khu kinh tế, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Thống kê; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTTH, KTN, VHXH.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp A.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác tỉnh Đăk Lăk, làm việc với Bộ KH&ĐT, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về dự án phát triển khu vực biên giới.
Cùng đi: GĐ Sở KH&ĐT.
Thời gian, địa điểm: 01 ngày, bắt đầu từ 8 giờ 00 tại UBND tỉnh Đăk Lăk, số 09 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân. 
4. Thành viên UBND tỉnh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Ủy quyền PCVP UBND tỉnh Phan Xuân Linh chủ trì họp thống nhất hướng giải quyết nhu cầu xin giao đất, cấp GCNQSD đất của Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Vô Nhiễm Thác Mơ (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo)
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo, UBND thị xã Phước Long; VPUB: Phòng NC-NgV.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp E.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp TTTU.
- Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước và Công ty TNHH MTV cao su Phước Long báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và việc tiếp nhận cao su tạo Quỹ an sinh xã hội (Công ty TNHH MTV cao su Phước Long báo cáo thêm việc triển khai thực hiện Dự án Quy hoạch đất lâm nghiệp lưu vực hồ Cần Đơn).  
- Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo một số vấn đề về lĩnh vực Nội chính.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó  Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Ngọc Trai: Chủ trì họp Hội đồng KH&CN tỉnh xét duyệt danh mục đề tài nghiên cứu ứng dụng KHCN năm 2017 (Sở KH&CN chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: 
Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh (gồm các ông, bà: Trần Văn Vân - GĐ Sở KH&CN, Đặng Hà Giang - PGĐ Sở KH&CN; Nguyễn Anh Hoàng - PGĐ Sở Công Thương, Nguyễn Phước Thành - PGĐ Sở Tài chính, Phạm Văn Hoang - PGĐ Sở NN&PTNT, Phan Thị Kim Oanh - PGĐ Sở KH&ĐT, Đỗ Văn Mạnh - PCVP HĐND tỉnh, Nguyễn Thị Lan Hương - CT Liên hiệp các Hội KHKT  tỉnh, Nguyễn Thị Minh Nhâm - PTB TT Ban TGTU, Lý Văn Dưỡng - TP.QLKH, Sở KH&CN, các nhà khoa học: Sở KH&CN mời); VPUB: Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở KH&CN.

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh (Sở VH-TT&DL chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên BCĐ (các ông, bà: Nguyễn Tuấn - GĐ Sở VH-TT&DL, Đỗ Minh Trung - PGĐ Sở VH-TT&DL, Phạm Thị Anh Thư - GĐ Sở Ngoại vụ, Nguyễn Phước Thành - PGĐ Sở Tài chính, Nguyễn Văn Hiếu - PGĐ Sở Công Thương, Phan Thị Kim Oanh - PGĐ Sở KH&ĐT, Trương Đình Vũ - PGĐ Sở TT&TT, Nguyễn Quang Hòa - PGĐ TT XT ĐT-TM&DL, Phan Xuân Linh - PCVP UBND tỉnh, Đoàn Như Viên - TBT Báo Bình Phước, Nguyễn Thành Long - PGĐ Đài PTTH Bình phước, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã phụ trách du lịch); VPUB: Phòng VHXH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A. 
Phóng viên dự và đưa tin.
THỨ TƯ (ngày 15/6)
SÁNG
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp tỉnh Bình Phước năm 2016.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở KH&CN, Sở LĐ-TB&XH, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, BQL Khu kinh tế, Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL, Chi nhánh NHNN, Đài PTTH Bình Phước, Báo Bình Phước; lãnh đạo các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp (có Thư mời riêng); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
Phóng viên dự và đưa tin.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Ngọc Trai: Làm việc với GĐ Sở Tài chính, GĐ Sở KH&ĐT, Cục trưởng Cục Thuế về tình hình thu - chi ngân sách. VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, TP KTTH Nguyễn Tín Nghĩa cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp D.
2. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp:
- Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Nhà nước để kết nối các ứng dụng CNTT của tỉnh Bình Phước,
- Viện Công nghệ viễn thông đề nghị tặng phần mềm Quản lý văn bản cho UBND tỉnh;
(Sở TT&TT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở TT&TT; Viettel Bình Phước, VNPT Bình Phước, Viện Công nghệ viễn thông; VPUB: VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, TT THCB, Phòng VHXH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại Phòng họp D.
THỨ NĂM (ngày 16/6)
 SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Trai, Huỳnh Thị Hằng: Dự họp BTV Tỉnh ủy:
- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
Cùng dự: GĐ Sở KH&ĐT, GĐ Sở Tài chính, PCVP UBND tỉnh Nguyễn Minh Chiến.
- UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện, phương hướng thời gian tới và đề xuất, kiến nghị để thực hiện (báo cáo tóm tắt):
+ Cải cách thủ tục hành chính (GĐ Sở Tư pháp chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo);
+ Nâng cao năng lực cạnh tranh (GĐ Sở Công Thương chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo);
+ Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (GĐ Sở NN&PTNT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo);
+ Xây dựng nông thôn mới (GĐ Sở NN&PTNT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo);
+ Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và dạy nghề (GĐ Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với GĐ Sở LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo);
+ Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân (GĐ Sở Y tế chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
(Các sở gửi báo cáo cho các UVBTV trước ngày 15/6 để nghiên cứu).
- BCHQS tỉnh thông qua Đề án “Xây dựng Khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 (Sở NN&PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực Miền Nam (Sở NN&PTNT mời); thành viên BCH PCTT&TKCN tỉnh theo Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh (gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Liên - CHT BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Vũ Hồng Liêm - PGĐ Sở NN&PTNT, Phạm Khắc Toán - PCHT - TMT Bộ CHQS tỉnh, Bùi Xuân Thắng - PGĐ Công an tỉnh, Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở TN&MT, Lê Tấn Nam - PGĐ Sở KH&ĐT, Nguyễn Phước Thành - PGĐ Sở Tài chính, Nguyễn Văn Hiếu - PGĐ Sở Công Thương; Hồ Trọng Đường - PGĐ Sở GD&ĐT, Trương Đình Vũ - PGĐ Sở TT&TT, Lê Văn Quang - PGĐ Sở VH-TT&DL, Võ Tất Dũng - PGĐ Sở xây dựng, Nguyễn Quốc Hiệp - GĐ Sở GTVT, Quách Ái Đức - PGĐ Sở Y tế, Nguyễn Văn Châu - PGĐ Sở KH&CN, Lê Văn Mãi - PGĐ Sở LĐ-TB&XH, Nguyễn Thành Long - PGĐ Đài PTTH Bình Phước, Đặng Xuân Trường - PGĐ Công ty Điện lực Bình Phước; Nguyễn Hải Sơn - GĐ Trung tâm dự báo KTTV tỉnh, Lã Thị Thu Hương - PCT. UBMT TQ Việt Nam tỉnh, Nguyễn Thị Thuận - PCT Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Nguyễn Thị Tươi - PCT Hội LHPN Việt Nam tỉnh, Mạc Đình Huấn - PBT Tỉnh đoàn, Lê Văn Tánh - CCT Chi cục Kiểm lâm, Lê Anh Nam - CCT Chi cục TL&PCLB);
- UBND các huyện, thị xã; Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thị xã.
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, Công ty cổ phần thủy điện Srok Phu Miêng – IDICO, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước; Báo Bình Phước, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Bình Phước (giao Sở NN&PTNT mời);
- VPUB: Phòng KTN.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp A.
Phóng viên dự và đưa tin.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Ngọc Trai: Dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tỉnh Bình Phước (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự:
- Bộ Nội vụ và cơ quan đại diện phía Nam, Bộ Nội vụ (giao Sở Nội vụ mời);
- Ông Nguyễn Tấn Hưng - Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử.
- Thành viên BCĐ theo Quyết định số 130-QĐ-TU ngày 02/02/2016 của Tỉnh ủy (có thư mời riêng của UBBC tỉnh).
- Thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh (các ông, bà: Nguyễn Văn Dũng - TB TCTU, Nguyễn Quang Toản - CT UBMTTQVN tỉnh, Trần Tuyết Minh - TB TGTU, Trần Thắng Phúc - GĐ Công an tỉnh, Nguyễn Quốc Bình - CHT BCHQS tỉnh, Nguyễn Tiến Dũng - PCT HĐND tỉnh, Nguyễn Văn Liên - CHT BCH BĐBP tỉnh, Võ Sá - GĐ Sở KH&ĐT, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Nguyễn Văn Thành - CVP UBND tỉnh, Nguyễn Thành Chương - GĐ Sở Nội vụ, Bùi Quang Phụng - GĐ Sở Tư pháp, Vũ Sỹ Thắng - GĐ Sở TT&TT,  Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê, Phan Minh Hoàng - GĐ Đài PTTH Bình Phước, Nguyễn Tuấn - GĐ Sở VH-TT&DL, Tôn Ngọc Hạnh - BT Tỉnh đoàn, Nguyễn Thị Xuân Hòa - CT Hội LHPN tỉnh, Nguyễn Hồng Trà - CT LĐLĐ tỉnh, Phạm Công - CVP HĐND tỉnh, Huỳnh Hữu Thiết - PTB TCTU, Huỳnh Văn Sách - PGĐ Công an tỉnh, Vũ Đức Sơn - PGĐ Sở Nội vụ).
- Đại diện BTT UBMTTQVN tỉnh;
- Lãnh đạo 2 ban bầu cử Quốc hội và 26 ban bầu cử HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành liên quan đến công tác bầu cử và các cá nhân thuộc các sở, ngành được khen thưởng (đã được Sở Nội vụ thông báo);
- 04 Tiểu ban bầu cử;
- Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 (do UBBC tỉnh mời);
- Huyện, Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTQVN các huyện, thị xã (giao UBND các huyện, thị xã mời);
- Các tổ chức, các nhân được khen thưởng (giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã có cá nhân, tổ chức được khen thưởng mời).
- VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng NC-NgV.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
Phóng viên dự và đưa tin.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi học tập kinh nghiệm về ứng dụng và phát triển CNTT tại TP Cần Thơ (đến hết ngày 18/6/2016). VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng VHXH cùng đi.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với Sở NN&PTNT về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành, tập trung vào công tác quản lý, bảo vệ rừng và tình hình thực hiện các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng cây điều và hoạt động của BQLDA ngành NN&PTNT (Sở NN&PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Quỹ Bảo vệ phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm giống nông lâm nghiệp; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở NN&PTNT.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: GĐ Sở KH&CN Trần Văn Vân - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Vai trò của già làng và người có uy tín trong phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước” (Sở KH&CN chuẩn bị nội dung).
Mời họp: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh (gồm các ông, bà: Nguyễn Quang Toản – CT UBMTTQVN tỉnh, Điểu Huỳnh Sang - PTB TT Ban DVTU, Nguyễn Thị Minh Nhâm - PTB TT Ban TGTU, Đặng Hà Giang - PGĐ Sở KH&CN,  Lý Văn Dưỡng - TP.QLKH Sở KH và CN; các nhà khoa học: Sở KH&CN mời); VPUB: Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Sở KH&CN.
THỨ SÁU (ngày 17/6)
 SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội, làm việc với các bộ, ngành Trung ương (đến hết ngày 19/6).
Cùng đi: CVP UBND tỉnh, lãnh đạo Sở VH-TT&DL (Sở VH-TT&DL chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ chuyến đi).
2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Ngọc Trai:
- 9 giờ 30: Tiếp Đoàn doanh nghiệp Canada đến thăm và làm việc tại  tỉnh.
Cùng tiếp: Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Ngoại vụ, Công Thương, Tài chính, KH&ĐT,  VH-TT&DL, Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL, Chi nhánh NHNN Bình Phước, BQL Khu kinh tế, Hội doanh nghiệp trẻ, Hiệp hội doanh nghiệp NVV; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng NC-NgV.
Địa điểm: Phòng khách VIP.
- 11 giờ 00: Tiếp cơm trưa Đoàn doanh nghiệp Canada.
Địa điểm: Văn phòng UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Đại hội đại biểu Hội Điều tỉnh Bình Phước khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020. VPUB: Phòng KTN cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại KS Bom Bo, thị xã Đồng Xoài.
CHIỀU
Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Trai, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG                                                                        
                                                                                             
                                                                                                      (Đã ký)


                                                                                              Nguyễn Văn Thành

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay4,302
  • Tháng hiện tại136,083
  • Tổng lượt truy cập5,407,536
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây