Lịch UBND tỉnh tuần thứ 38/2018

Lịch UBND tỉnh tuần thứ 38

Số kí hiệu VB206
Ngày ban hành 15/09/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                           Bình Phước, ngày 07  tháng 9  năm 2018
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 38 (từ ngày 17/9 đến ngày 21/9/2018)

THỨ BẢY (ngày 15/9)
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (phiên đột xuất), nội dung: Trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về điều động, bố trí cán bộ đối với đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự trao giải đua Xe đạp quốc tế VTV Cúp năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 11 giờ 30 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
CHỦ NHẬT (ngày 16/9)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự và cổ vũ trận đấu bóng đá hạng Nhất Quốc gia, mùa bóng 2018 giữa CLB Bình Phước và Công an nhân dân.
Địa điểm: 16 giờ 15 tại Sân vận động tỉnh.
THỨ HAI (ngày 17/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Chủ trì họp Tổ nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.
Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phó Cục trưởng phụ trách Cục thống kê và các thành viên khác theo Quyết định số 1079-QĐ/TU ngày 20/7/2018 của Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su (phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, làm việc với Ban Lãnh đạo Tập đoàn FLC đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung theo đề nghị tại Công văn số 574/FLC-BĐT ngày 23/8/2018 của Tập đoàn FLC).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở Công Thương.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 13 giờ 30: Cùng Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra các công trình, dự án của tỉnh và của huyện Chơn Thành trên địa bàn huyện Chơn Thành; khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Becamex - Bình Phước.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng; Ban QLDA ĐT các công trình giao thông, Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến (Đoàn tập trung tại Văn phòng tỉnh ủy lúc 12 giờ 30 để cùng đi).
- 15 giờ 30: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chơn Thành về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018; tình hình triển khai thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy.
Mời dự: Như thành phần đi kiểm tra.
Địa điểm: Huyện Chơn Thành.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Tiếp và làm việc với Ban Lãnh đạo Tập đoàn FLC đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tập đoàn FLC chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở Công Thương; VPUB: LĐVP, phòng TH, KT.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (nội dung và thành phần liên quan do Sở chuẩn bị).
Cùng dự: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự lễ khai mạc giải Vô địch Taekwondo các Câu lạc bộ mạnh toàn quốc năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Đồng Xoài
THỨ BA (ngày 18/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp Thường trực Tỉnh ủy, nội dung:
- 07 giờ 30 đến 08 giờ 30: (1) Họp Tổ nhân sự sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. (2) Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ.
- 08 giờ 30 đến 09 giờ 00: Tổ lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ thông qua  Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.
- 09 giờ 00 đến 10 giờ 30:  UBND tỉnh báo cáo: (1) Chủ trương giải quyết vướng mắc trong việc quyết toán vốn đầu tư 03 dự án (đường Lộc Tấn - Bù Đốp, khu dân cư và đất xây dựng trụ sở Sở NN&PTNT, cụm công trình thủy lợi huyện Đồng Phú - Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo); (2) đề xuất, kiến nghị của các ngành (Chánh Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT.
- 10 giờ 30: Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) Đề án cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; (2) Chủ trương thanh toán chi phí đầu tư cao su tập trung cho quỹ ASXH tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 08 giờ 00: Họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển về tình hình hoạt động đến ngày 31/8/2018, phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2018 (Quỹ Đầu tư phát triển chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ gồm các ông/bà: Võ Thị Anh Đào - GĐ Quỹ ĐTPT, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Trương Quang Dũng - GĐ Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Phước, Phạm Thị Ánh Hoa - CVP UBND tỉnh; VPUB: phòng TH.
- 08 giờ 30: Họp Hội đồng quản lý Quỹ Khởi nghiệp về tình hình hoạt động đến ngày 31/8/2018, phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2018 (Quỹ Đầu tư phát triển chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ gồm các ông/bà: Võ Thị Anh Đào - GĐ Quỹ ĐTPT, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Võ Sá - GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh đoàn; VPUB: phòng TH.
Địa điểm: Quỹ Đầu tư phát triển.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Công bố Quyết định 768/QĐ-TTCP ngày 05/9/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do HĐND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời); VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư: Dự khai giảng và thông báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018 tại Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt Hội Cựu chính binh các cấp.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh.
- Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông: Dự Hội nghị Thượng đỉnh về Thành phố thông minh ASOCIO 2018 - Hà Nội do UBND thành phố Hà Nội tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Khách sạn InterContinental Landmark 72, đường Phạm Hùng, Hà Nội.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp tục dự họp Thường trực Tỉnh ủy, nội dung:
- Từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 30: BGH Trường Chính trị tỉnh báo cáo phương án đầu tư xây dựng Trường Chính trị tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.
- Từ 14 giờ 30: Tổ nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X thông qua dự thảo các báo cáo. Mời dự: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục thống kê tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp B,Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Họp về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định công tác thu, chi các khoản được vận động thu tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Tài chính; VPUB: phòng KGVX, NC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 19/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 07 giờ 30: Hội ý tuần 37/2018.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, KSTTHC, TCD, Trung tâm: TH-CB, HCC).
- 09 giờ 00: Nghe UBND thị xã Bình Long báo cáo những khó khăn vướng mắc tại dự án Hồ Sa Cát (UBND thị xã Bình Long chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT, UBND thị xã Bình Long; VPUB: Phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch: Dự Diễn đàn Xúc tiến thương mại và Đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Trung tâm Hội nghị Queen Plaza, số 16 Lê Hồng Phong, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 14 giờ 00: Làm việc với thị xã Phước Long và kiểm tra dự án Núi Bà Rá.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã Phước Long lúc 14 giờ 00.
- 17 giờ 00: Tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel về những nội dung liên quan đến dự án Viettel đang triển khai tại tỉnh (Trung tâm THCB chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng KGVX, Trung tâm THCB, Trung tâm HCC.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh ủy quyền Q. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tài “Nghiên cứu tiềm năng và cơ hội khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Bình Phước”.
Mời dự: Các thành viên Hội đồng KHCN tỉnh theo Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh, gồm các ông/bà: Hà Anh Dũng - Q. Giám đốc Sở KH&CN, Đặng Hà Giang - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Huỳnh Văn Minh - PGĐ Sở KH&ĐT, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ sở Tài chính, Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh đoàn, Lý Văn Dưỡng - TP.QLKH, Sở KH&CN; các nhà khoa học (Sở KH&CN mời); VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Giải quyết một số vướng mắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Chi cục Kiểm lâm; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc.
THỨ NĂM (ngày 20/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 17/2018, nội dung:
- 07 giờ 30 đến 08 giờ 30: Tổ Nhân sự, Tổ Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh báo cáo các nội dung liên quan.
- 08 giờ 30: (1) Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2018 và các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019; (2) Tổ nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X thông qua dự thảo các báo cáo.
Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng, Huỳnh Anh Minh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục thống kê, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Dự Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 837/CT/BTL của Tư lệnh Quân khu và Hướng dẫn số 7678/HD-BTM của Bộ Tham mưu Quân khu.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường B, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 13 giờ 30 đến 15 giờ 30: Cùng Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra các công trình, dự án của tỉnh và của Thị xã Đồng Xoài trên địa bàn thị xã Đồng Xoài.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng; Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông; Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến.
- 15 giờ 30: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Đồng Xoài về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018; tình hình triển khai thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy.
Thành phần dự họp: Như thành phần đoàn đi kiểm tra.
Địa điểm: Tại Thị ủy Đồng Xoài.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp giao ban chuyên đề về giải ngân xây dựng cơ bản 8 tháng đầu năm (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 03 Ban QLDA đầu tư xây dựng (NN&PTNT, Giao thông, Dân dụng và công nghiệp), Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, Sở Y tế, Chi cục Kiểm lâm, Văn phòng Điều phối CTMTQG Nông thôn mới, Hạt Kiểm lâm Bù Đốp (Chi cục Kiểm lâm mời), Công ty BOT Quốc lộ 13 (Sở Kế hoạch và Đầu tư mời); Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; VPUB: LĐVP, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Tổng Biên tập Báo Bình Phước và Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước về tiến độ thực hiện đề án hợp nhất Báo Bình Phước và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước theo Quyết định 999-QĐ/TU.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp C, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 21/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác thành phố Hồ Chí Minh (PCVP Nguyễn Minh Chiến cùng đi).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 (Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo theo Công văn số 2674/UBND-TH ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Hành chính công.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết do Tổng Công ty Điện lực miền Nam tài trợ (phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Nghe báo cáo kết quả rà soát việc quản lý, sử dụng đất thực hiện dự án công trình thủy điện Thác Mơ và  phương án cắm mốc công trình thủy điện theo quy định mới (Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ chuẩn bị).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, UBND thị xã Phước Long, UBND huyện Bù Gia Mập, UBND huyện Bù Đăng, Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ (Giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KT, NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Xây dựng: Dự Hội nghị giao ban các đô thị hội viên  Cụm Miền Đông Nam bộ lần thứ VII năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Lầu 1, Nhà hàng Cát Tường Garden Long Khánh, số 174-178 Khổng Tử, phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Cùng Bí thư Tỉnh ủy dự giao ban các sở, ngành và Trung tâm hành chính công.
Mời dự: Thủ trưởng các sở, ngành có Thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng KSTTHC, Trung tâm HCC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Trung tâm Hành chính công
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 22/9)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khai mạc Hội thi bắn đạn thật lực lượng phòng không Quân khu năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Trường bắn TB-3, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
                                             (Lịch này thay thư mời)           
        •                                        TL. CHỦ TỊCH
                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                     
                                                                                                                                                                Phạm Thị Ánh Hoa
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay4,558
  • Tháng hiện tại109,914
  • Tổng lượt truy cập5,381,367
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây