Lịch UBND tuần thứ 01/2018

Lịch UBND tuần thứ 01/

Số kí hiệu VB793
Ngày ban hành 30/12/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 30/12/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                                 Bình Phước, ngày 29  tháng 12  năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 01 (từ ngày 02/01 đến ngày 05/01/2018)
 
THỨ HAI (ngày 01/01)
SÁNG:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nghỉ Tết dương lịch năm 2018 (CBCC Văn phòng UBND tỉnh trực Tết theo Thông báo số 2202/TB-VPUBND ngày 29/12/2017 của Văn phòng UBND tỉnh).
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân năm 2018 do UBND thị xã Đồng Xoài tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00 tại Quảng trường tỉnh (23/3).
THỨ BA (ngày 02/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội.
Cùng đi: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Sá, PCVP UBND tỉnh Nguyễn Minh Chiến.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp công dân định kỳ (do TTTU chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp giải quyết khó khăn vướng mắc dự án The gold city (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung báo cáo)
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục Thuế tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
 
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Công Thương.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Sở Công Thương.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với lãnh đạo Công ty Nông súc Hạnh Phúc, Công ty TNHH C&N New Vina để thực hiện dự án KCN Tân Khai II.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hớn Quản; Lãnh đạo 02 Công ty (giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng KT.
Thời gian, điạ điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 03/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 07 giờ 30: Cùng Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Trung tâm Hành chính công tỉnh.
- 08 giờ 30: Cùng Bí thư Tỉnh ủy tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 01/2018.
Mời dự: Thành viên Tổ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp theo Quyết định 1789/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng TH.
Địa điểm: Trung tâm Hành chính công tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì, họp Hội đồng thẩm định giá đất, nội dung:
- Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Trường Mẫu giáo Bù Nho và Khu dân cư xã Bù Nho, huyện Phú Riềng.
- Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường vào khu B Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (huyện Đồng Phú).
- Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ấp Pa Pếch, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú.
- Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường PTT3 từ đường Nơ Trang Long đến đường TPT22 (thị xã Bình Long).
Mời dự: Các ông, bà hội đồng thẩm định giá đất gồm: Nguyễn Thụy Phương Thảo - Phó Giám đốc Sở Tài chính; Trương Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Bình Long, Đồng Phú, Phú Riềng; Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá - QLCS - Sở Tài chính; Nguyễn Công Thuận - Phó Chi cục trưởng CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Phạm Quang Vinh - PTP. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; Bùi Văn Tâm - PTP. Phòng Giá - QLCS, Sở Tài chính; Tống Thị Minh Thương - PTP. Phòng Định Giá đất - CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Huỳnh Minh - CV. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Giao thông vận tải.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Sở Giao thông vận tải.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí UVBTV Thị ủy Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp BTV Thị ủy Đồng Xoài.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường UBND xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 04/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh HuỳnhThị Hằng: Chủ trì triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018 (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo).
Kính mời dự: Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Mời họp: Thủ trưởng và Trưởng phòng Kế hoạch (hoặc Kế toán trưởng) các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND và Trưởng phòng TC-KH các huyện, thị xã; VPUB: LĐVP, các Phòng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh.
Mời dự: Theo Thư mời của Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 07 giờ 30: Họp Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 và Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các thành viên); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
- 08 giờ 30: Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Tiểu ban chuyên môn Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ V, năm 2018 (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức theo Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 24/01/2017, Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 18/12/2017,  của UBND tỉnh; Quyết định số 358/QĐ-BCĐĐH ngày 21/02/2017, Quyết định số 3281/QĐ-BCĐĐH ngày 18/12/2017 của Ban Chỉ đạo Đại hội; Quyết định số 3249/QĐ-BTCĐH ngày 18/12/2017 của Ban Tổ chức Đại hội (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các thành viên); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Địa điểm: Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo của Công an tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Công an tỉnh.
 2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Cục Thống kê.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Cục Thống kê.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa IX.
Cùng dự: PCVP UBND tỉnh Phan Xuân Linh, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp C, HĐND tỉnh.
 
TỐI:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nghe Sở Công Thương báo cáo phương án xây dựng đường dây và trạm cắt 220kV Lộc Tấn - Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh.
Kính mời dự: Bí thư Tỉnh ủy.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, BCH Quân sự tỉnh, UBND huyện Lộc Ninh; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 05/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Cùng dự: PCVP Lê Đức Long, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Cùng dự: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường B, Công an tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác theo Kế hoạch của UBND tỉnh (đến hết ngày 06/01/2018).
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Y tế.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Y tế.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương: Chủ trì họp Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Bình Phước năm 2017 (giao Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo kết quả cuộc họp với Chủ tịch UBND tỉnh).
Mời dự: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng và chuyên viên phòng CCVC Sở Nội vụ; VPUB: Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Nội vụ.
- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Văn Vân: Chủ trì họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn giao trực tiếp thực hiện đề tài: Xây dựng mô hình toán số 3 chiều và phần mềm dự báo phát tán ô nhiễm từ các sự cố hóa chất làm cơ sở phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 3103/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 gồm các ông, bà: Đặng Hà Giang - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ, Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Phạm Văn Hoang - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Lý Văn Dưỡng - TP QLKH, Sở Khoa học và Công nghệ, các nhà khoa học (giao Sở Khao học và Công nghệ mời); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Sở Khoa học và Công nghệ.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 1/2018, nội dung:
- Tổ thư ký Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 - khóa XII: Thông qua dự thảo Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII.
- Văn phòng Tỉnh ủy: Thông qua nội dung gợi ý kiểm điểm tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.
- UBND tỉnh thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên đán năm 2018 (Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cùng dự và báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 06/01)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Phước Long (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)
 

                                                                                               TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                                            
                                                                                                                   
                                                                                                                       
 
                                                                                          Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay7,183
  • Tháng hiện tại133,471
  • Tổng lượt truy cập5,627,018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây