Lịch UBND tuần thứ 02/2017

Lịch UBND tuần thứ 02

Số kí hiệu VB447
Ngày ban hành 05/01/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 05/01/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
                                                              Bình Phước, ngày 06 tháng 01  năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 02 (từ ngày 09/01 đến ngày 13/01/2017)
 
THỨ BẢY (NGÀY 07/01)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khánh thành và bàn giao Nhà Tình nghĩa do Lữ đoàn 94, Tổng cục II xây dựng và trao tặng cho tặng đối tượng chính sách.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30 tại xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh. 
THỨ HAI (ngày 09/01)
 SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Họp Ban Chỉ đạo kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên năm 2016 theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư BCH TW (khóa XII).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 ngành tài nguyên và môi trường toàn quốc.
Cùng dự: Đại diện: Đoàn ĐBQH tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo: Sở NN&PTNT, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Sở KH&ĐT; Trưởng BQL Khu kinh tế; Chủ tịch, Trưởng Phòng TN&MT các huyện, thị xã: Chơn Thành, Đồng Phú, Hớn Quản, Lộc Ninh, Đồng Xoài; VPUB: Phòng KTN.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp G.
CHIỀU
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Tài chính năm 2016. 
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Tài chính.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 13 giờ 30: Chủ trì họp xem xét phương án mở rộng đường ĐT741 giai đoạn 2, đoạn giáp ranh tỉnh Bình Dương đến Trường Cao đẳng Công nghiệp cao su (Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở GTVT, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, UBND huyện Đồng Phú, UBND thị xã Đồng Xoài, Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé, Công ty Điện lực Bình Phước, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN.
Địa điểm: Phòng họp D.
- 14 giờ 30: Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở NN&PTNT năm 2016.
Địa điểm: Sở NN&PTNT.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp xúc cử tri thị xã Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại UBND phường Tân Xuân.
THỨ BA (ngày 10/01)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi thăm, chúc tết các đồn biên phòng: Đắk Pô, Đắk Ka, Bù Gia Mập, Đắk Ơ.  
Cùng đi: Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chính ủy BCHQS tỉnh, đại diện lãnh đạo: Ban DVTU, Ban TGTU, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND huyện Bù Gia Mập; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng NC-NgV, phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH Bình Phước (các đơn vị tại thị xã Đồng Xoài tập trung tại Văn phòng UBND tỉnh lúc 6 giờ 00 để đi 01 xe do Văn phòng UBND tỉnh bố trí).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển: Đánh giá tình hình hoạt động năm 2016, phương hướng năm 2017, một số đề xuất, kiến nghị của Quỹ Đầu tư phát triển (Quỹ Đầu tư phát triển chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ (các ông, bà: Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Võ Sá - GĐ Sở KH&ĐT, Trương Quang Dũng - GĐ Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Võ Thị Anh Đào - GĐ Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước), Quỹ Đầu tư phát triển; VPUB: Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Quỹ Đầu tư phát triển.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 ngành giao thông vận tải toàn quốc.
Mời dự: Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; Sở GTVT (lãnh đạo Sở và các phòng, ban trực thuộc); các đơn vị thuộc ngành GTVT đứng chân trên địa bàn tỉnh (giao Sở GTVT mời), UBND các huyện, thị xã; VPUB: Phòng KTN.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp G.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp xúc cử tri thị xã Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại UBND phường Tân Thiện.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời). 
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân. 
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của UBKT Tỉnh ủy và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị tổng kết năm 2016 của Công ty CP Hùng Nhơn.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Hội trường Công ty CP Hùng Nhơn.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
-13 giờ 30: Tiếp xúc cử tri thị xã Đồng Xoài.
Địa điểm: UBND xã Tiến Hưng.
- 15 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết năm 2016 của Công ty CP Hùng Nhơn.
Địa điểm: Hội trường Công ty CP Hùng Nhơn.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở TT&TT dự Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2017 của Bưu điện tỉnh.  
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Bưu điện tỉnh (lầu 4).
THỨ TƯ (ngày 11/01)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2016, triển khai kế hoạch công tác Biên phòng năm 2017. VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng NC-NgV cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại BCH BĐBP tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp xúc cử tri xã Thanh Lương, thị xã Bình Long. VPUB: Phòng KTTH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại UBND xã Thanh Lương.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 7 giờ 30: Chủ trì họp xác định giá trị tài sản đã đầu tư trên đất thu hồi của Công ty TNHH Vina Phygen tại Tiểu khu 199, BQLRPH Bù Đăng (Sở TN&MT, Sở Tài chính chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở NN&PTNT, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở GTVT, Sở Xây dựng, UBND huyện Bù Đăng, Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước, BQLRPH Bù Đăng (giao UBND huyện Bù Đăng mời, Công ty TNHH Vina Phygen (giao Sở TN&MT mời); VPUB: Phòng KTN, KTTH.
Địa điểm: Phòng họp D.
- 9 giờ 00: Tiếp Nhà đầu tư TP Hồ Chí Minh đến tìm hiểu đầu tư khu dân cư tại tỉnh Bình Phước.
Cùng tiếp: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, BQL Khu kinh tế, UBND huyện Chơn Thành; VPUB: Phòng KTN.
Địa điểm: Phòng khách VIP.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016.
Mời dự: Theo Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 27/12/2016 gồm:
- Thành viên Ban ATGT tỉnh (GĐ Công an tỉnh, GĐ Sở GTVT, GĐ Sở Tư pháp, CT UBMTTQVN tỉnh, GĐ Sở Tài chính, GĐ Sở GD&ĐT, GĐ Sở Y tế, GĐ Sở VH-TT&DL, GĐ Sở TT&TT, CHT BCHQS tỉnh, CVP UBND tỉnh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh, Chánh Thanh tra Sở GTVT, GĐ Đài PTTH Bình Phước, TBT Báo Bình Phước, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh);
- Đại diện lãnh đạo: Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Hội CCB tỉnh, Ban Dân tộc, Ban TĐKT tỉnh; VPUB: Phòng NC-NgV;
- Lãnh đạo Phòng PC67; đại diện lãnh đạo các Phòng PC65, PC64, PX15, PV11, PV28, Đội trưởng và Trạm trưởng PC67, Đội trưởng Cảnh sát trật tự PC64, Đội trưởng tuyên truyền PX15 (giao Công an tỉnh mời);
- Đại diện lãnh đạo: Thanh tra giao thông, Phòng quản lý Phương tiện người lái, Trung tâm Đăng kiểm, Quản lý vận tải, Quản lý giao thông, Ban quản lý dự án, Khu quản lý đường bộ và các Đội trưởng Thanh tra giao thông (giao Sở Giao thông vận tải mời);
- Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Trưởng Phòng KTHT, Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng GD&ĐT, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN\các huyện, thị xã; Đội trưởng CSGT - Công an các huyện, thị xã (giao UBND các huyện, thị xã mời).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường B, Công an tỉnh.
5. Thành viên UBND tỉnh - GĐ Sở VH-TT&DL Nguyễn Tuấn: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Cục Công tác phía Nam của Bộ VH-TT&DL, số 170 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm dự họp TTTU:
- Ban TCTU báo cáo:  Công tác cán bộ, kế hoạch đào tạo lý luận chính trị, cử nhân chính trị văn bằng hai, sau đại học và thu hút phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020.
- UBND tỉnh báo cáo: Công tác chuẩn bị thành lập Trung tâm hành chính công (GĐ Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo); đề xuất kiến nghị các ngành.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội.
Cùng đi: GĐ Sở KH&ĐT, GĐ Sở Tài chính, GĐ Sở Xây dựng, GĐ Sở TN&MT, GĐ Sở NN&PTNT, GĐ Sở GTVT, GĐ Sở Y tế, GĐ Sở GD&ĐT; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp xúc cử tri xã Thanh Phú, thị xã Bình Long. VPUB: Phòng KTTH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại UBND xã Thanh Phú.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị tổng kết ngành xây dựng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. VPUB: Phòng KTN cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Sở Xây dựng.
THỨ NĂM (ngày 12/01)
SÁNG
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp xúc cử tri phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long. VPUB: Phòng KTTH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi thăm, chúc tết các đồn biên phòng: Hoa Lư, Tà Nốt, Tà Pét, Tà Vát (cả ngày). 
Cùng đi: Ông Nguyễn Thành Chương - GĐ Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo: Ban TCTU, Công an tỉnh, UBND huyện Lộc Ninh; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng NC-NgV, phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH Bình Phước (các đơn vị tại thị xã Đồng Xoài tập trung tại Văn phòng UBND tỉnh lúc 6 giờ 00 để đi 01 xe do Văn phòng UBND tỉnh bố trí).
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 8 giờ 00: Dự đua Sky, lễ phát giải chặng 4 Giải xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình Bến Tre lần thứ XIX. VPUB: Phòng VHXH cùng dự.
Địa điểm: Đường Hùng Vương, thị xã Đồng Xoài.
- 9 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, ký kết chương trình phối hợp giữa Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh với UBMTTQVN tỉnh, Sở KH&CN; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2017 trong hệ thống Liên hiệp hội. VPUB: Phòng VHXH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Trụ sở Liên hiệp các Hội.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: GĐ Sở Tư pháp - PCT TT Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì họp đánh giá kết quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016, nhiệm vụ năm 2017.
Mời họp: Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh (gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Hùng - GĐ Sở GD&ĐT, Nguyễn Đồng Thông - GĐ Sở Y tế, Vũ Sỹ Thắng - GĐ Sở TT&TT, Nguyễn Anh Hoàng - GĐ Sở Công Thương, Trần Văn Lộc - GĐ Sở NN&PTNT, Nguyễn Thành Chương - GĐ Sở Nội vụ, Nguyễn Phú Quối, GĐ Sở TN&MT, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Ma Ly Phước - TB Dân tộc, Nguyễn Văn Ngọc - PGĐ Sở GTVT, Phan Minh Hoàng - GĐ Đài PTTH Bình Phước, Nguyễn Thanh Bình - Chính ùy BCHQS tỉnh, Phạm Xuân Chiến - PGĐ Công an tỉnh, Lê Văn Quang - PGĐ Sở VH-TT&DL, Lê Văn Mại - PGĐ Sở LĐ-TB&XH, Lê Tiến Hiếu - PGĐ Sở Tư pháp, Đinh Văn Tiếng - PCT TT UBMTTQVN tỉnh, Nguyễn Thị Hương Giang - PCT Hội LHPN tỉnh, Nguyễn Quốc Ngữ - PCT Hội CCB tỉnh, Đoàn Văn Rồi - PCT LĐLĐ tỉnh, Lê Khắc Nguyên - PCT Hội Nông dân tỉnh, đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, Vương Quốc Huỳnh - PCN Đoàn Luật sư, Nguyễn Tấn Ngà - PCT Hội Luật gia, Bùi Gia Nên - UV BCH Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường B, Sở Tư pháp. 
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở Tài chính dự Hội nghị tổng kết công tác thu Thuế năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.  
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Cục Thế tỉnh.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo Đề án 192, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ: Đánh giá kết quả hoạt động năm 2016, kế hoạch năm 2017 (Hội Nông dân tỉnh - Thường trực BCĐ chuẩn bị nội dung).
Mời họp: Thành viên 02 BCĐ theo Quyết định số 174-QĐ/TU ngày 24/3/2016 của Tỉnh ủy và Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh (gồm đại diện lãnh đạo: Hội Nông dân tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Ban DVTU, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở LĐ-TB&XH, Sở KH&CN, Sở TT&TT, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh); VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng VHXH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 13/01)
SÁNG
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 7 giờ 30: Hội ý.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: KTTH, KTN, VH-XH, NC-NgV, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB).
- 9 giờ 00: Họp nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh.
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, BQL Khu kinh tế; UBND các huyện, thị xã: Bù Đăng, Lộc Ninh, Bình Long và các đơn vị có liên quan (giao UBND các huyện, thị xã mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KTN, NC-NgV.
Địa điểm: Phòng họp D.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm - Tổ trưởng Tổ biên tập xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết số 05-NQ/TW, số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Chủ trì họp thông qua Chương trình hành động (GĐ Sở KH&ĐT, GĐ Sở Công Thương chuẩn bị nội dung báo cáo theo Công văn số 3880/UBND-KTTH của Chủ tịch UBND tỉnh).
Mời họp: Thành viên Tổ theo Quyết định số 444-QĐ/TU ngày 02/12/2016 của Tỉnh ủy (các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, GĐ Sở KH&ĐT, GĐ Sở Công Thương, GĐ Sở Tài chính, GĐ Sở NN&PTNT, GĐ Sở TN&MT, GĐ Sở KH&CN, GĐ Sở VH-TT&DL, GĐ Sở LĐ-TB&XH, GĐ Sở Ngoại vụ, GĐ Công an tỉnh, CHT BCHQS tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, CVP UBND tỉnh, ông Nguyễn Công Sởi - PTB TGTU, ông Nguyễn Minh Chiến - PCVP UBND tỉnh); VPUB: Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại Phòng họp D.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự lễ phát giải chặng 5 Giải xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình Bến Tre lần thứ XIX.  
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00 tại Quảng trường tỉnh.
CHIỀU
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Làm việc với Văn phòng UBND tỉnh về tình hình hoạt động năm 2016, nhiệm vụ năm 2017.
Mời dự: Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp G.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG    

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay4,577
  • Tháng hiện tại109,933
  • Tổng lượt truy cập5,381,386
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây