Lịch UBND tuần thứ 15/2018

Lịch UBND tuần thứ 15

Số kí hiệu VB885
Ngày ban hành 06/04/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 06/04/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                                      Bình Phước, ngày  06  tháng 4  năm 2018
  
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 15 (từ ngày 09/4 đến ngày 13/4/2018)
 
THỨ HAI (ngày 09/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác thành phố Hồ Chí Minh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc với lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ về kế hoạch triển khai Chứng nhận chỉ dẫn địa lý Điều Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Sở Khoa học và Công nghệ.
Mời dự: Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và các phòng có liên quan; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác theo Công văn số 647/UBND-NC ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh (đến hết ngày 12/4/2018).
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác cơ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu Di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Lộc Ninh; Ban QLRPH Lộc Ninh, UBND xã Lộc Thạnh (UBND huyện Lộc Ninh mời), đơn vị thi công (Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Khu Di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Cùng Bí thư Tỉnh ủy UBND làm việc với Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Giám đốc Công an tỉnh; Chánh án Toà án nhân dân tỉnh; Viện trưởng VKS nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc sở Tài nguyên môi trường; Cục trưởng Cục thi hành án tỉnh; Đại diện đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nội dung: Ban Nội chính Tỉnh uỷ báo cáo: (1)  về việc xử lý tài sản thế chấp của Công ty Đức Bình; (2) báo cáo vụ việc liên quan đến đơn kiến nghị của bà Hoàng Thị Lợi; (3) về giải quyết; báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các vụ án được rà soát năm 2016 và năm 2017 chưa xử lý dứt điểm (theo Báo cáo số 193-BC/BNCTU ngày 29/03/2018 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
THỨ BA (ngày 10/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 10/2018, nội dung:
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thông qua: Công tác cán bộ; chủ trương nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ diện BTV Tỉnh uỷ quản lý; báo cáo công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ; kế hoạch luân chuyển cán bộ.
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp sở Nội vụ báo cáo: Kế hoạch giao chỉ tiêu biên chế cho các ngành, đơn vị, địa phương.
- UBKT Tỉnh uỷ thông qua: Tờ trình về việc ban hành các quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Tỉnh uỷ, BTV Tỉnh uỷ và “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng”.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì, họp Hội đồng thẩm định giá đất, nội dung:
- Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án BOT đường Đồng Phú - Bình Dương.
- Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư thôn 3, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng.
- Thẩm định giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất LK23, LK24,NP6 (180 thửa) và khu đất LK20, LK21, LK22 (155 thửa) thuộc dự án TTHC và khu đô thị mới thị xã Phước Long.
Mời dự: Thành viên Hội đồng, gồm các ông/bà: Lâm Văn Đạt - PGĐ Sở Tài chính; Trương Văn Phúc - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Phước Long, Đồng Phú, Bù Đăng; Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá - QLCS - Sở Tài chính; ông Diệp Trường Vũ - Phó CCT CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Phạm Quang Vinh - PTP. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; Bùi Văn Tâm - PTP. Phòng Giá - QLCS, Sở Tài chính; Tống Thị Minh Thương - TP. Phòng Định giá đất - CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Huỳnh Minh - CV. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; VPUB: phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo theo Công văn số 451/VPUBND-KT ngày 06/3/2018 của Văn phòng UBND tỉnh).
Mời dự: Các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và thành viên Ban Kiểm soát Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đến các thành viên); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp tục dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 10/2018, nội dung:
- Lãnh đạo (Giám đốc, các Phó Giám đốc) Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ thông qua Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của các đơn vị.
Cùng dự: Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ.
- UBND tỉnh báo cáo kiến nghị, đề xuất của các ngành.
Cùng dự: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
 THỨ TƯ (ngày 11/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2017 và sơ kết 01 năm Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động (Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Kính mời dự: Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Mời dự: Theo Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh, gồm: Đại diện lãnh đạo VPTU, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Tỉnh đoàn; Thủ trưởng và Chánh Văn phòng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Viettel Bình Phước, Đài PTTH tỉnh, Báo Bình Phước; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thị xã; VPUB: LĐVP, phòng NC, Trung tâm HCC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì, tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ đối với dự án “Xây dựng mô hình trồng mới, ghép cải tạo và thâm canh điều bền vững tại tỉnh Bình Phước”.
Mời dự: Thành viên Hội đồng gồm các ông/bà: Trần Văn Vân - GĐ Sở Khoa học và Công nghệ, Phạm Văn Hoang - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, Đăng Hà Giang - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ; Phòng QLCS - Sở Khoa học và Công nghệ, các nhà khoa học (giao Sở Khoa học và Công nghệ mời); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp Tổ công tác tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất giao sai chủ trương (Giao UBND huyện Bù Gia Mập chuẩn bị nội dung, kế hoạch để thông qua tại cuộc họp).
Mời dự: Thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh, gồm các ông/bà: Nguyễn Xuân Hoan - PCT UBND huyện Bù Gia Mập, Trần Văn Lộc - GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Nguyễn Song Đoàn - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Phạm Văn Thuấn - Phó Chánh thanh tra tỉnh, Lâm Văn Đạt - PGĐ Sở Tài chính, Phan Xuân Linh - PCVP UBND tỉnh, Vũ Văn Thắng - PGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long, Hoàng Văn Bửu - TP Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập; các thành viên Tổ chuyên viên giúp việc (UBND huyện Bù Gia Mập thông báo đến các thành viên); VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 13 giờ 30: Dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2018 và chấn chỉnh công tác phối hợp giữa các đơn vị trong tham mưu giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Mời dự: Ủy viên UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế, Trung tâm Xúc tiến ĐT, TM&DL, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, KBNN tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh; VPUB: LĐVP, các Phòng, Trung tâm HCC.
- 15 giờ 00: Dự Hội nghị bàn giải pháp chống thất thu thuế, đôn đốc thu nợ đọng và phát triển nguồn thu mới (Cục Thuế, UBND các huyện, thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh.
Mời dự: Thủ trưởng các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, KBNN tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, thị xã (giao Cục Thuế mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 12/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 08 giờ 00: Làm việc về thu hồi dự án, về quy hoạch sử dụng đất và việc quản lý, sử dụng đất, rừng sau thu hồi từ Công ty TNHH SX-TM&DV B58.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Đồng Phú, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Ban TCD, phòng NC.
- 09 giờ 30: Tiếp và làm việc với Trường Đại học Quốc tế Miền Đông về chương trình đào tạo nguồn nhân lực và chương trình chuẩn hóa Anh ngữ cho giáo viên các cấp.
Mời dự: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các Trường THPT trên địa bàn tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 5/2018, nội dung:
- Lãnh đạo (Giám đốc, các Phó Giám đốc) Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ thông qua Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của các đơn vị.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính.
- Đoàn kiểm tra 746 báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
- Dự Hội nghị tổng kết công tác xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phía Nam năm 2017.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế và các thành phần theo Thư mời của Bộ Công Thương, Trung tâm Xúc tiến ĐT, TM&DL; VPUB: Phòng TH.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Lãnh đạo thanh tra tỉnh: Làm việc với Công ty TNHH SX-TM&DV B58 về kết quả quản lý bảo vệ rừng và kiến nghị của Công ty liên quan đến việc triển khai dự án đầu tư trên diện tích trước đây đã giao khóa cho Ban Liên lạc Khối tình báo B58.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Đồng Phú, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Công ty TNHH SX-TM&DV B58 (Thanh tra tỉnh mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Ban TCD, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
- Giám đốc Công an tỉnh: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ Công an tỉnh mở rộng kiểm điểm kết quả công tác quý I/2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý II/2018.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp Trung tâm TTCH Công an tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 14 giờ 00: Cùng Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy gặp các chủ dự án trồng cao su giao lại 10% cho Quỹ ASXH của tỉnh trên địa bàn huyện Lộc Ninh và huyện Bù Đốp.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT.
- 15 giờ 00: Cùng Bí thư, Phó Bí Thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2018 và tình hình triển khai thực hiện các Kết luận của Tỉnh uỷ.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Địa điểm: Huyện ủy Lộc Ninh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 13/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương - Khoá XII; Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW - khoá XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”, Nghị quyết số 21-NQ/TW - Khoá XII về “Công tác dân số trong tình hình mới”.
Cùng dự: Theo Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 06/4/2018 của Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác cơ sở.
CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 14/4)
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự dự họp mặt thân nhân gia đình chiến sĩ mới năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Tiểu đoàn 208/e736/ Bộ CHQS tỉnh (ấp 9, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu (đến hết ngày 15/4/2017).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Địa điểm: thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)
 

                                                                                           TL. CHỦ TỊCH

                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
 
                                                                                                 (ĐÃ KÝ)
 
                                                                                                       
                                                                                       Phạm Thị Ánh Hoa          

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập35
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay7,183
  • Tháng hiện tại133,422
  • Tổng lượt truy cập5,626,969
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây