Lịch UBND tuần thứ 17/2017

Lịch UBND tuần thứ 17

Số kí hiệu VB540
Ngày ban hành 21/04/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 21/04/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                              Bình Phước, ngày 21 tháng 4  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 17 (từ ngày 24/4 đến ngày 28/4/2017)
  
CHỦ NHẬT (ngày 23/4)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ phát động “Tháng Công nhân” năm 2017 và kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5. VPUB: Phòng KGVX cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 Hội trường TT VHTT Công đoàn tỉnh, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành.
THỨ HAI (ngày 24/4)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 7 giờ 00: Đi khảo sát việc xây dựng cảng ICD.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: BQL Khu kinh tế, Sở KH&ĐT, Sở Công Thương, Sở TN&MT, Sở GTVT, Cục Hải quan, UBND huyện Lộc Ninh, nhà đầu tư (giao BQL Khu kinh tế mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Địa điểm: Trạm kiểm soát Cửa khẩu Hoa Lư.
- 10 giờ 30: Làm việc với Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV (Cục Thuế chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở KH&CN, Cục Thuế; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
Địa điểm: Trạm kiểm soát cửa khẩu Hoa Lư.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi công tác cơ sở (cả ngày).
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Phòng KGVX - Văn phòng UBND tỉnh.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Phòng họp E.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với Thường trực Huyện ủy Lộc Ninh và một số sở, ngành về một số nhiệm vụ quan trọng sắp tới.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở VH-TT&DL, Công an tỉnh, BCHQS tỉnh, BCH BĐBP tỉnh, các nhà thiết kế, xây dựng (giao Sở VH-TT&DL mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, TP TH Nguyễn Tín Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND huyện Lộc Ninh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự công bố văn bản số 1620/BTNMT-TTr ngày 04/4/2017 về khiếu nại của Bộ TN&MT về khiếu nại của bà Đinh Thị Phiến, bà Bùi Thị Dân, bà Trần Thị Hà.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở VH-TT&DL, Thanh tra tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Sở VH-TT&DL (Sở VH-TT&DL chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở Nội vụ, Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở VH-TT&DL.
THỨ BA (ngày 25/4)
SÁNG
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 7 giờ 30: Hội ý.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: Kinh tế, Tổng hợp, Khoa giáo - Văn xã, Nội chính, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB).
- 8 giờ 30: Họp giải quyết một số vướng mắc trong quá trình hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A - Khu phim trường kết hợp du lịch sinh thái thuộc khu du lịch Trảng cỏ Bù Lạch (Đài PTTH Bình Phước chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Đài PTTH Bình Phước, UBND huyện Bù Đăng; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: KT, KGVX.
- 9 giờ 30: Giải quyết vướng mắc trong nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở theo Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương (thay thế Thông tư số 52/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương) (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: GĐ Sở Công Thương, CHT BCH BĐBP tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan, BQL Khu kinh tế, Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
- 10 giờ 30: Dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác tổ chức cán bộ, biên chế công chức hành chính năm 2017 cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (ông Nguyễn Thành Chương - Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh - GĐ Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; VPUB: TP TH Nguyễn Tín Nghĩa.  
Địa điểm: Phòng họp D.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Cùng Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc với bà Đinh Thị Phiến, bà Bùi Thị Dân, bà Trần Thị Hà.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở VH-TT&DL, Sở TN&MT, Thanh tra tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân tỉnh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân. 
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo BCHQS tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và sơ kết “Hội trại tòng quân” năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại BCHQS tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Cùng TTTU đi kiểm tra tiến độ thực hiện cải tạo trụ sở và công tác chuẩn bị đưa Trung tâm hành chính công đi vào hoạt động (Trung tâm Hành chính công chuẩn bị nội dung báo cáo).
Cùng đi: Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh,  đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Hội doanh nghiệp trẻ, Chi nhánh Viettel Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban giám đốc Trung tâm Hành chính công, đơn vị thi công (giao Sở Xây dựng mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Trung tâm THCB, Trung tâm HCC.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Trung tâm HCC.
 
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2016 Cụm Thi đua các huyện, thị xã và ký kết giao ước thi đua năm 2017. VPUB: Phòng NC cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND huyện Hớn Quản.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác tỉnh Kiên Giang, dự họp triển khai số hóa truyền hình mặt đất tại các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở TT&TT, Đài PTTH Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường C, số 06 Nguyễn Công Trứ, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
THỨ TƯ (ngày 26/4)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 7 giờ 30: Dự Hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2017.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy.
- 9 giờ 30: Trao quyết định nghỉ hưu cho ông Phan Minh Hoàng - GĐ Đài PTTH Bình Phước (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Đài PTTH Bình Phước; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC.
Địa điểm: Phòng khách VIP.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện dự án “Khảo sát phông phóng xạ môi trường và xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường tỉnh Bình Phước” (Sở KH&CN chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Hội đồng (các ông, bà: Trần Văn Vân - GĐ Sở KH&CN, Nguyễn Anh Hoàng - GĐ Sở Công Thương, Nguyễn Văn Châu - PGĐ Sở KH&CN, Nguyễn Song Đoàn - PGĐ Sở TN&MT, Đặng Ngọc Điển - TBKHQS BCHQS tỉnh, Nguyễn Ngọc Lai - TP QLCN&TTCN Sở KH&CN, các nhà khoa học: Giao Sở KH&CN mời); VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Sở KH&CN.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác huyện Bù Đốp:
- 8 giờ 00: Chủ trì họp xem xét vướng mắc trong công tác bàn giao công trình sử dụng nước sau thủy điện Cần Đơn (Ban BLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở NN&PTNT, Sở Tài chính, Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT, UBND huyện Bù Đốp, Công ty CP Thủy điện Cần Đơn, Công ty TNHH MTV DVTL Bình Phước, UBND các xã liên quan (giao UBND huyện Bù Đốp mời); VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng KT.
- 9 giờ 30: Xem xét kiến nghị giải quyết đất sản xuất của các hộ dân bị thu hồi đất trên địa bàn huyện Bù Đốp đi khiếu nại tại Ban Tiếp công dân Trung ương (UBND huyện Bù Đốp chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Thanh tra tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD, Phòng KT.
Địa điểm: UBND huyện Bù Đốp.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị Ban Chỉ đạo khu vực phòng tthủ Quân khu 7.
Cùng dự: GĐ Công an tỉnh, CHT BCHQS tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng Hội nghị trực tuyến QK 7.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh, ra mắt BCH mới, tổng kết công tác Hội năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Ngoại vụ.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi khảo sát phương án tuyền tránh Quốc lộ 13 đoạn qua thị trấn Lộc Ninh; sau khi đi khảo sát, họp tại UBND huyện Lộc Ninh xem xét xử lý các nôi dung kiến nghị của Công ty Hoàng Long (giao Sở GTVT, UBND huyện Bù Đốp chuẩn bị nội dung báo cáo).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở GTVT, Sở Xây dựng, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, BQLDA ĐTXD các công trình giao thông, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, Công ty Hoàng Long (giao UBND huyện Lộc Ninh mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT (tập trung tại UBND huyện Bù Đốp lúc 14 giờ 00).

4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: GĐ Sở KH&CN chủ trì họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi heo sau biogas bằng phương pháp lọc màng sinh học (MBR) sử dụng năng lượng tuần hoàn” (Sở KH&CN chuẩn bị nội dung báo cáo).

Mời họp: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh (gồm các ông/bà: Trần Văn Vân - GĐ Sở KH&CN, Đặng Hà Giang - PGĐ Sở KH&CN, Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở TN&MT; Phạm Văn Hoang - PGĐ Sở NN&PTNT; Lý Văn Dưỡng - TP.QLKH, Sở KH&CN, các nhà khoa học: Sở KH&CN mời); VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở KH&CN.
THỨ NĂM (ngày 27/4)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 7 giờ 30: Chủ trì họp giải quyết đơn kiến nghị của Công ty TNHH  Khánh Tùng, địa chỉ khu 3, phường Long Phước, thị xã Phước Long:
- Sở TN&MT: báo cáo việc thuê đất của Công ty Khánh Tùng theo Công văn số 3923/UBND-TD ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh;
- Sở Tài chính và Cục thuế báo cáo việc khấu trừ tiền sử dụng đất của Công ty Khánh Tùng (đất chuyển từ hình thức nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân sang hình thức nhà nước cho thuê đất);
- Cục Thi hành án Dân sự tỉnh báo cáo trình tự thủ tục kê biên, định giá và bán đấu giá tài sản đối với thửa đất số 61, tờ bản đồ số 24 tọa lạc tại phường Long Phước, thị xã Phước Long được UBND tỉnh cho Công ty TNHH TM DV SX  Khánh Tùng thuê và nội dung Công ty Khánh Tùng phản ánh Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phước Long không cho chuộc lại tài sản trước khi tổ chức đấu giá;
Mời họp: Chánh án TAND tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở TN&MT, Cục Thuế, Cục Thi hành án Dân sự, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long, Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh thị xã Phước Long; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD, Phòng NC.
- 10 giờ 00: Làm việc với Tập đoàn ThaiGroup về GPMB thực hiện dự án xi măng Minh Tâm.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở Xây dựng, UBND huyện Hớn Quản; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy với Giám đốc Công ty Cổ phần SX-XD-TM&NN Hải Vương và Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước về một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Sở TN&MT, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi kiểm tra sức khỏe tại TP Hồ Chí Minh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: PCVP UBND tỉnh Phan Xuân Linh chủ trì họp đơn đề nghị xem xét lại kết quả kiểm tra hệ thống xử lý nước thải tại trại heo nái của Công ty TNHH chăn nuôi Tam Hiệp tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh (Sở TN&MT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; VPUB: Phòng NC.                                                                                                       
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp E.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự buổi họp của TTTU xem xét việc giải quyết phản ánh của người dân qua đường dây nóng của Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 13 giờ 30: Chủ trì họp Ban tổ chức Hội nghị quốc tế ngành Điều Bình Phước 2017 (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Ban Tổ chức (gồm các ông, bà: Nguyễn Anh Hoàng - GĐ Sở Công Thương, Nguyễn Đức Thanh - CT Hiệp hội Điều Việt Nam, Trần Thắng Phúc - GĐ Công an tỉnh, Trần Văn Lộc - GĐ Sở NN&PTNT, Phạm Thị Anh Thư - GĐ Sở Ngoại vụ, Nguyễn Đồng Thông - GĐ Sở Y tế, Trần Văn Phụng - CT LM HTX tỉnh, Đào Thị Lanh - CT Hội Nông dân tỉnh, Đỗ Minh Trung - PGĐ Sở VH-TT&DL, Nguyễn Văn Châu - PGĐ Sở KH&CN, Vương Đức Lâm - CT UBND thị xã Đồng Xoài, Nguyễn Đình Trường - PCVP Hiệp hội Điều Việt Nam, Nguyễn Thị Kim Nga - CT Hội Điều Bình Phước, Vũ Duy Khiên - GĐ TT KC&TVPTCN Sở Công Thương, Lê Quang Luyến - CT Hội đồng thành viên Công ty TNHH SX-TM Phúc An Bình Phước), các thành phần khác (giao Sở Công Thương mời); VPUB: Phòng TH.
- 15 giờ 30: Chủ trì họp xem xét điều chỉnh vốn điều lệ trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Beesco Vina (Sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, BQL Khu kinh tế, Cục Thuế, Cục Hải quan, Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành, TGĐ Công ty TNHH Beesco Vina (giao Sở KH&ĐT mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 14 giờ 00: Họp nghe UBND thị xã Phước Long báo cáo phương án hỗ trợ đối với hộ bà Phạm Thị Phúng - tại dự án Khu Trung tâm hành chính và Khu Đô thị mới thị xã Phước Long (UBND thị xã Phước Long chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Sở Tư pháp, UBND thị xã Phước Long, VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban Tiếp công dân.
- 15 giờ 30: Giải quyết khiếu nại của Đinh Thị Thu Hiền và Đinh Thị Kim Lành - ngụ tại thị xã Đồng Xoài (Sở TN&MT chuẩn bị nội dung báo cáo). 
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Sở Tư pháp, UBND huyện Đồng Phú; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban Tiếp công dân
Địa điểm: Phòng họp C.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp xã giao ông Graig Hart - Phó TGĐ USAID Việt Nam.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế; VPUB: Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30 tại Phòng khách VIP.
5. Ủy viên UBND tỉnh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Chủ trì sinh hoạt ngày pháp luật của Văn phòng UBND tỉnh.
Mời dự: Toàn thể công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp G.
THỨ SÁU (ngày 28/4)
SÁNG
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (theo Thông báo số 79/TB-UBND ngày 19/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 6 giờ 00 tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị do Bộ Công an chủ trì về tổng kết chuyên án 715G.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường B, Công an tỉnh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Dự Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Trung tâm Hành chính công.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp BCĐ ừng dụng CNTT tỉnh quý I năm 2017 (Sở TT&TT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thành viên BCĐ (các ông, bà: Nguyễn Văn Khánh - CVP Tỉnh ủy, Vũ Sỹ Thắng - GĐ Sở TT&TT, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Phan Xuân Linh - PCVP UBND tỉnh, Trương Đình Vũ - PGĐ Sở TT&TT, Lê Hải Đăng - PGĐ Sở GD&ĐT, Nguyễn Minh Quang - PGĐ Sở KH&CN, Phạm Thành Chung - PGĐ Sở Nội vụ, Quách Ái Đức - PGĐ Sở Y tế, Phan Thị Kim Oanh - PGĐ Sở KH&ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo CNTT các huyện, thị xã); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp C.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Chủ trì họp thông qua kết quả kiểm tra biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Đoàn Kiểm tra 2850 (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thành phần đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT, Sở Tài chính; Chủ tịch UBND, Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp D. 
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng Thẩm định giá đất để thẩm định giá đất tính tiền bồi thường các dự án:
- Dự án BOT đường Đồng Phú - Bình Dương (đất ở);
- Dự án đường liên xã Bù Nho - Long Tân, huyện Phú Riềng.
Mời họp: Bà Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, ông Trương Văn Phúc - PGĐ Sở TN&MT, ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, lãnh đạo UBND các huyện: Đồng Phú, Phú Riềng; bà Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá - QLCS - Sở Tài chính, ông Nguyễn Công Thuận - Phó Chi cục trưởng CCQLĐĐ, Sở TN&MT, ông Phạm Quang Vinh - PTP.Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế, ông Bùi Văn Tâm - PTP. Phòng Giá - QLCS, Sở Tài chính, bà Tống Thị Minh Thương - PTP. Phòng Định Giá đất - CCQLĐĐ, Sở TN&MT, ông Huỳnh Minh - CV. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp D.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                    
 
 
 
 
 
                                                                                         Phạm Thị Ánh Hoa
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay4,203
  • Tháng hiện tại135,984
  • Tổng lượt truy cập5,407,437
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây