Lịch UBND tuần thứ 17/2018

Lịch UBND tuần thứ 17

Số kí hiệu VB898
Ngày ban hành 21/04/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 21/04/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                                   Bình Phước, ngày  20  tháng 4  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 17 (từ ngày 23/4 đến ngày 27/4/2018
)
 
THỨ BẢY (ngày 21/4)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự và cổ vũ trận đấu giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia, mùa bóng 2018 giữa CLB Bình Phước và CLB Viettel.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 15 tại Sân vận động tỉnh.
CHỦ NHẬT (ngày 22/4)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Chương trình trao học bổng “Vì tương lai Việt Nam” năm 2018 khu vực Đông Nam bộ (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Hội trường Công ty Điện lực Bình Phước.
THỨ HAI (ngày 23/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng:
- 07 giờ 30: Giải quyết vấn đề liên quan đến biên chế Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai (Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai (Sở Nông nghiệp và PTNT mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC.
- 08 giờ 30: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương, CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa, TP. Tổng hợp VP. UBND tỉnh Nguyễn Tín Nghĩa.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- 09 giờ 30: Nghe báo cáo tiến độ và Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Công ty Becamex Bình Phước và các đơn vị được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước, Công ty Becamex Bình Phước (Văn phòng UBND tỉnh mời), Trung tâm Văn hóa tỉnh (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng TH, KT, NC.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu (giao Sở Công Thương liên hệ với Bộ Công Thương để chuẩn bị tài liệu, nội dung để lãnh đạo UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Cục Hải quan tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh; Hội Điều Bình Phước; Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé; Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh; Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long; Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long; Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Tài chính: Dự Hội thảo về việc sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 do Kiểm toán nhà nước tổ chức (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Khách sạn Viễn Đông, số 275A Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Trảng cỏ Bù Lạch.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp, UBND huyện Bù Đăng, Công ty Hải Vương (Sở Kế hoạch và Đầu tư mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại Trảng cỏ Bù Lạch.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh quý I/2018 (Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh theo Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh, gồm các ông/bà: Trương Quang Dũng - GĐ Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Võ Sá - GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phạm Thị Ánh Hoa - CVP UBND tỉnh, Võ Văn Mãng - GĐ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trần Văn Lộc - GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Trương Thanh Dũng - GĐ Ngân hàng CSXH tỉnh, Đào Thị Lanh - CT Hội Nông dân tỉnh, Nguyễn Thị Xuân Hòa - CT Hội LHPN tỉnh, Huỳnh Văn Nước - CT Hội CBB tỉnh, Trần Quốc Duy - BT Tỉnh Đoàn, đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.
3. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 24/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Chủ trì thông qua dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021 (Sở Nội vụ chuẩn bị).
Mời dự: Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND và Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thị xã (UBND các huyện, thị xã mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Phan Xuân Linh, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2/2018 và đợt 5 lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc (gồm các ông, bà: Trần Văn Vân - GĐ Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; Phan Thị Phấn - PGĐ Sở Nội vụ; Nguyễn Minh Quang - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ; Hồ Trọng Đường - PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo; Phan Xuân Linh - PCVP UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Trà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Lê Khắc Nguyên - PCT Hội Nông dân tỉnh; Lê Hữu Hoà - TP Quản lý Chuyên ngành - Sở KH&CN; Phạm Thị Hồng Vân - PTP QLKH Sở KH&CN; Dương Hồng Nhung - TP. Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT; Nguyễn Vũ Quế - PTP. Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh; Đinh Công Cương - Chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Trần Trung Thành - Chuyên viên Sở KH&CN; Lê Thị Hương Bình - Chuyên viên Sở KH&CN; Bùi Thanh Liêm - Chuyên viên Sở KH&CN); Các chuyên gia trong lĩnh vực áp dụng sáng kiến (giao Sở KH&CN mời); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Phó Chủ tịch Huỳnh Anh Minh: Đi kiểm tra sức khỏe định kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh (cả ngày theo Thông báo của Ban BVSKCB).
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự và làm việc với Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Hội Nông dân tỉnh.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
- Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương: Dự Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2018 do Bộ Công Thương tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 13 giờ 30: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé (Sở Tài chính phối hợp với Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm các ông (bà): Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Huỳnh Văn Minh - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phan Thị Phấn - PGĐ Sở Nội vụ, Nguyễn Phú Quới - GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Trần Văn Lộc - GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Lê Văn Mãi - PGĐ Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Nguyễn Anh Tuấn - PGĐ Sở Giao thông vận tải, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục thuế, Huỳnh Thị Thùy Trang - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, Nguyễn Đông Dần - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé; VPUB: Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- 14 giờ 30: Đi kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Khu du lịch tâm linh Núi Bà Rá.
Cùng đi: Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT, KGVX.
Địa điểm: Núi Bà Rá, thị xã Phước Long.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2018 (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 358/QĐ-BCĐĐH ngày 21/02/2017 của Ban Chỉ đạo Đại hội về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình phước lần thứ V năm 2018 gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Phước, Công ty Điện lực tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
 THỨ TƯ (ngày 25/4)
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018 (phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: tập trung lúc 06 giờ 15 tại trụ sở UBND huyện Phú Riềng.
THỨ NĂM (ngày 26/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 07 giờ 30: Nghe báo cáo kết quả kiểm tra lâm sản tại các khu vực thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh (Sở Nông nghiệp phối hợp với Sở Tài chính chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, Công ty TNHH MTV Cao su: Bình Phước, Phước Long; Ban QLRPH Tà Thiết và 04 doanh nghiệp (giao Sở NN&PTNT mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
- 08 giờ 30: Cùng Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam về công tác nhân sự Bộ đội biên phòng tỉnh.
Địa điểm: Tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
- 10 giờ 00: Làm việc với lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và Chi nhánh Viettel Bình Phước về hạ tầng công nghệ thông tin.
Mời dự: CVP UBND tỉnh, Trung tâm THCB.
Địa điểm: phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung làm việc theo Kế hoạch số 115/KH-VPTT ngày 18/4/2018 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia).
Mời dự: Thành viên và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/BP (giao Thường trực BCĐ-389/BP mời); VPUB: phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Chi cục Quản lý thị trường.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp Tổ Công tác 475 về dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm thương mại và Khu dân cư Thanh Bình, thị xã Bình Long (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Cùng đi: Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh, gồm các ông/bà: Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND thị xã Bình Long; đại diện lãnh đạo Công ty Hải Vương (giao UBND thị xã Bình Long mời); VPUB: Phòng TH, KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh động viên công nghiệp do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Bộ Tham mưu Quân khu 7 (209 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc về công tác thanh tra (Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tập trung kết hợp bố trí một số cơ quan nhà nước, trường học xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú (Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước và Công ty TNHH Tư vấn Quy hoạch kiến trúc và Hạ tầng Phương Nam chuẩn bị nội dung báo cáo).
Kính mời dự: Bí thư Tỉnh ủy.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Đồng Phú; Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Công ty TNHH Tư vấn Quy hoạch kiến trúc và Hạ tầng Phương Nam (đơn vị tư vấn); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 27/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) và ngày Quốc tế Lao động (1/5).
Thành phần: Theo Thông báo của UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 00 tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Thông qua Kế hoạch diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các thành phần có liên quan; đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng NC
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét và công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” giai đoạn 2013 - 2018.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường B, Công an tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tổ chức “Hội trại tòng quân” năm 2018.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy nhiệm lãnh đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm công tác vận động “Hiến máu tình nguyện”, 10 năm tổng kết phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” và Lế phát động “Tháng nhân đạo” 2018 do Hội Chũ thập đỏ Việt Nam tổ chức (đến hết ngày 28/4/2018, phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: bắt đầu lúc 08 giờ 00 tại Hội trường D, Nhà khách La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
6. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Làm việc tại trụ sở.
CHỦ NHẬT (ngày 29/4)
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự Lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết nhân kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5/) năm 2018.
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở ban, ngành sở, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp; các Công ty TNHH MTV Cao su: Bình Long, Lộc Ninh; UBND 11 huyện, thị xã; Ban QLRPH Tà Thiết, UBND xã Lộc Thành (UBND huyện Lộc Ninh mời); VPUB: LĐVP, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Khu di tích lịch sử quốc gia Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                           TL. CHỦ TỊCH

                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                         
                                                                         

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay4,265
  • Tháng hiện tại109,621
  • Tổng lượt truy cập5,381,074
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây