Lịch UBND tuần thứ 19/2016

Lịch UBND tuần thứ 19

Số kí hiệu VB201
Ngày ban hành 06/05/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 06/05/2016
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Nguyễn Văn Thành

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
                                                                              Bình Phước, ngày 06 tháng 5 năm 2016
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 19 (từ ngày 09/5 đến ngày 13/5/2016)
 
THỨ BẢY (ngày 07/5)
1. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Ngọc Trai: Dự Hội thảo hướng dẫn Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Lấy ý kiến dự thảo Đề án đổi mới hiện đại hóa công tác quản lý thông tin, dữ liệu đầu tư công; giải đáp các vướng mắc trong triển khai Luật Đầu tư công.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT.
Thời gian, địa điểm: 01 ngày, bắt đầu từ 8 giờ 30 tại KS ParkRoyal Sai Gon, số 309B-311 Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch số 9330/KHPH ngày 01/11/2011 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam với Tổng cục VIII - Bộ Công an về việc phối hợp hoạt động giáo dục phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn 02 tỉnh Bình Dương, Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường A, Trung tâm trại giam An Phước, xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
CHỦ NHẬT (ngày 08/5)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Ngọc Trai: Đi công tác Hà Nội làm việc với Bộ KH&ĐT (đến hết ngày 09/5).
Cùng đi: Giám đốc Sở KH&ĐT, Giám đốc Sở Nội vụ.
THỨ HAI (ngày 09/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 7 giờ 30: Hội ý.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: KTTH, KTN, VH-XH, NC-NgV, TCD; GĐ Trung tâm TH-CB).
- 9 giờ 30: Nghe báo cáo đề xuất của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam bộ về vị trí xây dựng Kho dự trữ Nhà nước tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Sở TN&MT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, BQL Khu kinh tế, BCHQS tỉnh, UBND huyện Chơn Thành; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN.
Địa điểm: Phòng họp D.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp xúc cử tri thị xã Bình Long tại Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại UBND xã Thanh Phú, thị xã Bình Long
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Thăm và làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTQVN, các Đoàn thể phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài (giao UBND thị xã Đồng Xoài thông báo).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, BTT UBMTTQVN, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: TP KTTH Nguyễn Tín Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND phường Tân Bình.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp xúc cử tri thị xã Bình Long tại Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp tư vấn giải quyết khiếu nại của:
- 13 giờ 30: Ông Lê Ngọc Tính, ngụ tại ấp 2, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
- 14 giờ 30: Bà Đinh Thị Bảy, ngụ tại xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
- 15 giờ 30: Vụ ông Phạm Cách Thành - phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài (Sở TN&MT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
Địa điểm: Phòng họp C.
THỨ BA (ngày 10/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Trai, Huỳnh Thị Hằng: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  
- Ban TCTU thông qua công tác cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2016;
- UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 (GĐ Sở Nội vụ chuần bị nội dung cùng dự, trực tiếp báo cáo);
- Kết quả kiểm tra giải quyết tố cáo cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân. 
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở Y tế dự Hội nghị trực tuyến về kết hợp quân dân y toàn quốc lần thứ V.
Mời dự: BCHQS tỉnh và các đơn vị thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh (giao BCHQS mời), các đơn vị thuộc ngành y tế, giao Sở Y tế mời).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp G.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Thăm và làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTQVN, các Đoàn thể phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài (giao UBND thị xã Đồng Xoài thông báo).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Ban TT UBMTTQVN, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: TP KTTH Nguyễn Tín Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND phường Tân Phú.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Trai, Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- Đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án BOT Quốc lộ 13 đoạn An Lộc - Chiu Riu.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở GTVT, Sở TN&MT, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Quỹ Đầu tư phát triển, UBND huyện Lộc Ninh, UBND thị xã Bình Long, Công ty Điện lực Bình Phước, Công ty CP BOT Quốc lộ 13 đoạn An Lộc - Hoa Lư (giao Sở GTVT mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN (tập trung tại đầu tuyến, thị xã Bình Long lúc 14 giờ 00 để cùng đi).
- Làm việc với các đơn vị đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án BOT Quốc lộ 13 đoạn An Lộc - Chiu Riu.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại UBND huyện Lộc Ninh.
THỨ TƯ (ngày 11/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện Bù Đốp.
Cùng đi Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 46/QĐ-UBBC ngày 26/4/2016 của Ủy ban Bầu cử (gồm các ông: Trần Thắng Phúc - GĐ Công an tỉnh, Nguyễn Quốc Bình - CHT BCHQS tỉnh, Nguyễn Văn Liên - CHT BCH BĐBP tỉnh, Nguyễn Văn Thành - CVP UBND tỉnh, Bùi Quang Phụng - GĐ Sở Tư pháp, Lê Đức Long - PCVP UBND tỉnh, Nguyễn Đức Toàn - PTP PA83 Công an tỉnh).
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại UBND huyện Bù Đốp lúc 8 giờ 00 để cùng đi.
Phóng viên báo, đài đưa tin.
2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Ngọc Trai: Họp Hội đồng KH&CN xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu bảo tồn và quản lý quỹ gen cây trồng và vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Phước”
Mời họp: Theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh gồm các ông, bà: Trần Văn Vân - GĐ Sở KH&CN, Đặng Hà Giang - PGĐ Sở KH&CN, Nguyễn Phước Thành - PGĐ Sở Tài chính, Phạm Văn Hoang - PGĐ Sở NN&PTNT, Lê Khăc Nguyên - PCT Hội nông dân tỉnh, Nguyễn Thị Minh Nhâm - PTB TTTGTU, Lý Văn Dưỡng - TP.QLKH, Sở KH&CN; các nhà khoa học: Sở KH&CN mời; VPUB: Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Sở KH&CN.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác Hà Nội, làm việc với Bộ Xây dựng (đến hết ngày 12/5).
Cùng đi: GĐ Sở Xây dựng, Trưởng BQL khu kinh tế, lãnh đạo BQL khu công nghiệp Bắc Đồng Phú.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở Nội vụ dự họp giao ban công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (Bộ Nội vụ tổ chức).
Cùng dự: Đại diện: Thường trực HĐND tỉnh, BTT UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, 01 đơn vị bầu cử cấp huyện và cấp xã (giao Sở Nội vụ mời).
Thời gian, địa điểm: 01 ngày, bắt đầu từ 8 giờ 00 tại KS Gold Star, số 45-53 đường Hùng Vương, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện Lộc Ninh.
Cùng đi Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 46/QĐ-UBBC ngày 26/4/2016 của Ủy ban Bầu cử (gồm các ông: Trần Thắng Phúc - GĐ Công an tỉnh, Nguyễn Quốc Bình - CHT BCHQS tỉnh, Nguyễn Văn Liên - CHT BCH BĐBP tỉnh, Nguyễn Văn Thành - CVP UBND tỉnh, Bùi Quang Phụng - GĐ Sở Tư pháp, Lê Đức Long - PCVP UBND tỉnh, Nguyễn Đức Toàn - PTP PA83 Công an tỉnh).
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại UBND huyện Lộc Ninh lúc 14 giờ 00 để cùng đi.
Phóng viên báo, đài đưa tin.
2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Ngọc Trai:
- 13 giờ 30: Chủ trì họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển (Quỹ Đầu tư phát triển).
Mời họp: Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ (các ông, bà: Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Võ Sá - GĐ Sở KH&ĐT, Trương Quang Dũng - GĐ CN NHNN, Võ Thị Anh Đào - GĐ Quỹ Đầu tư phát triển); VPUB: Phòng KTTH.
- 15 giờ 00: Chủ trì họp giải quyết vướng mắc của Trạm kinh doanh xăng dầu tại bến xe khách huyện Bù Đăng của Công ty TNHH Vận tải Thành Công sau khi được bổ sung quy hoạch (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Công Thương, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở GTVT, UBND huyện Bù Đăng; VPUB: Phòng KTTH.
Địa điểm: Phòng họp E.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh (Sở Ngoại vụ chuẩn bị nội dung).
Mời họp: Thành viên BCH Hội (do Sở Ngoại vụ mời).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp D.
4. Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh ủy quyền: Ông Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính - PCT Hội đồng chủ trì họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh:
- Thẩm định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho Công ty CP Khu công nghiệp cao su Bình Long.
- Thẩm định giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất: Khu đất trụ sở UBND phường Tân Đồng (cũ), thị xã Đồng Xoài; khu đất đường Trần Phú, khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh; các khu đất trên địa bàn huyện Bù Đốp.
Mời họp: Ông Trương Văn Phúc - PGĐ Sở TN&MT, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Chơn Thành, Lộc Ninh, Bù Đốp, Đồng Xoài, bà Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá - QLCS - Sở Tài chính, ông Nguyễn Công Thuận - Phó Chi cục trưởng CCQLĐĐ - Sở TN&MT, ông Lê Ngọc Cần - PTP TH-NV&DT - Cục Thuế; VPUB: Phòng KTN, KTTH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp C.
THỨ NĂM (ngày 12/5)
 SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.
Cùng đi Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 46/QĐ-UBBC ngày 26/4/2016 của Ủy ban Bầu cử (gồm các ông: Trần Thắng Phúc - GĐ Công an tỉnh, Nguyễn Quốc Bình - CHT BCHQS tỉnh, Nguyễn Văn Liên - CHT BCH BĐBP tỉnh, Nguyễn Văn Thành - CVP UBND tỉnh, Bùi Quang Phụng - GĐ Sở Tư pháp, Lê Đức Long - PCVP UBND tỉnh, Nguyễn Đức Toàn - PTP PA83 Công an tỉnh).
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại UBND huyện Bù Gia Mập lúc 8 giờ 00 để cùng đi.
Phóng viên báo, đài đưa tin.
2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Ngọc Trai: Dự Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. VPUB: Phòng KTTH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Sở Công Thương.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp Ban Vận động thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (Sở Ngoại vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Ban Vận động (do Sở Ngoại vụ mời).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp D.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở NN&PTNT đi kiểm tra tình hình thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng tại thị xã Phước Long (cả ngày, theo Kế hoạch số 82/KH-BCĐ ngày 14/4/2016 của Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng tỉnh).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở NN&PTNT, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Công an tỉnh, BCHQS tỉnh, BCH BĐBP tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, UBND thị xã Phước Long (tập trung tại UBND thị xã Phước Long lúc 8 giờ 00); VPUB: Phòng KTN.
Phóng viên báo, đài đưa tin.                                                                                 
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: CHT BCHQS tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ và sơ kết Hội trại tòng quân năm 2016.
Mời dự: Theo Thư mời riêng của UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường A, BCHQS tỉnh.
6. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở NN&PTNT dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2015 đến nay và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo năm 2016
Mời dự:
- Thành viên Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh (gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Liên, CHT - BCH BĐBP tỉnh, Nguyễn Quốc Hiệp, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Vũ Hồng Liêm - PGĐ Sở NN & PTNT, Phạm Khắc Toán - P. CHT - TMT Bộ CHQS tỉnh, Bùi Xuân Thắng - PGĐ Công an tỉnh, Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở TN&MT, Lê Tấn Nam - PGĐ Sở KH&ĐT, Nguyễn Phước Thành - PGĐ Sở Tài chính, Nguyễn Văn Hiếu - PGĐ Sở Công Thương, Hồ Trọng Đường - PGĐ Sở GD&ĐT, Trương Đình Vũ - PGĐ Sở TTT&TT, Lê Văn Quang - PGĐ Sở VH-TT&DL, Võ Tất Dũng - PGĐ Sở xây dựng, Quách Ái Đức - PGĐ Sở Y tế, Nguyễn Văn Châu - PGĐ Sở KH&CN, Lê Văn Mãi - PGĐ Sở LĐ-TB&XH, Lã Thị Thu Hương, PCT. UBMT TQ Việt Nam tỉnh, Nguyễn Thị Thuận - PCT Hội chữ thập đỏ tỉnh, Nguyễn Thị Tươi - PCT Hội LHPN tỉnh, Mạc Đình Huấn - PBT Tỉnh đoàn, Lê Anh Nam - Chi cục trưởng Chi cục TL&PCLB, Lê Văn Tánh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Nguyễn Thành Long - PGĐ Đài PTTTH Bình Phước, Đặng Xuân Trường - PGĐ Điện lực Bình Phước, Nguyễn Hải Sơn - GĐ Trung tâm dự báo KTTV tỉnh;
- Đại diện Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thị xã.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp G.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Thăm và làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTQVN, các Đoàn thể xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài (giao UBND thị xã Đồng Xoài thông báo).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Ban TT UBMTTQVN, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: TP KTTH Nguyễn Tín Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND xã Tân Thành.
2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Ngọc Trai:
- 13 giờ 30: Chủ trì họp thống nhất giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với 15 1ô đất giao Công ty TNHHH MTV Xây dựng Bình Phước tiếp tục thực hiện dự án xây dựng nhà liên kế (các đơn vị dự họp chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Cục Thuế, UBND thị xã Đồng Xoài, Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Phước; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTTH.`
- 15 giờ 30: Chủ trì họp nghe báo cáo kết quả xác minh, giải trình nội dung Báo Sài gòn giải phóng (số ra ngày 04/12/2015) phản ánh liên quan đến công tác khen thưởng (Ban TĐ-KT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở KH&CN, Trưởng Ban TĐKT tỉnh, CVP Sở KH&CN; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC-NgV.
Địa điểm: Phòng họp C.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 13/5)
 SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tỉnh Bình Phước (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Kính mời dự và chủ trì: Ông Nguyễn Tấn Hưng - Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ tịch Ủy ban bầu cử.
Mời dự: Thành viên Ủy ban bầu cử (các ông, bà: Nguyễn Văn Dũng - Trưởng ban TCTU, Nguyễn Quang Toản - CT UBMTTQVN tỉnh, Trần Tuyết Minh - Trưởng ban TGTU, Trần Thắng Phúc - GĐ Công an tỉnh, Nguyễn Quốc Bình - CHT BCHQS tỉnh, Nguyễn Tiến Dũng - PCT HĐND tỉnh, Nguyễn Văn Liên - CHT BCH BĐBP tỉnh, Võ Sá - GĐ Sở KH&ĐT, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Nguyễn Văn Thành - CVP UBND tỉnh, Nguyễn Thành Chương - GĐ Sở Nội vụ, Bùi Quang Phụng - GĐ Sở Tư pháp, Vũ Sỹ Thắng - GĐ Sở TT&TT, Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê, Phan Minh Hoàng - GĐ Đài PTTH Bình Phước, Nguyễn Tuấn - GĐ Sở VH-TT&DL, Tôn Ngọc Hạnh - BT Tỉnh đoàn, Nguyễn Thị Xuân Hòa - CT Hội LHPN tỉnh, Nguyễn Hồng Trà - CT LĐLĐ tỉnh,  Phạm Công - CVP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Huỳnh Hữu Thiết - PTB TCTU, Huỳnh Văn Sách - PGĐ Công an tỉnh, Vũ Đức Sơn - PGĐ Sở Nội vụ); VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng NC-NgV.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp A.
Phóng viên báo, đài đưa tin.
2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Ngọc Trai: Tiếp xúc cử tri huyện Đồng Phú tại Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại UBND huyện Đồng Phú. 
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tiếp xúc cử tri huyện Hớn Quản tại Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại UBND huyện Hớn Quản. 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Ngọc Trai: Tiếp xúc cử tri huyện Đồng Phú tại Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND xã Tân Phước, huyện Đồng Phú.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tiếp xúc cử tri huyện Hớn Quản tại Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản. 
TỐI
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2016). VPUB: Phòng VHXH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 tại Tượng đài Chiến thắng Đồng Xoài.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG                                                                       
 
 
 
 
                                                                                               Nguyễn Văn Thành
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay4,212
  • Tháng hiện tại135,993
  • Tổng lượt truy cập5,407,446
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây