Lịch UBND tuần thứ 20/2017

Lịch UBND tuần thứ 20

Số kí hiệu VB564
Ngày ban hành 13/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 13/05/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
                                                              Bình Phước, ngày 12 tháng 5  năm 2017
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 20 (từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2017)
 
CHỦ NHẬT (ngày 14/5)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Quốc tế ngành điều Bình Phước 2017 (Sở Công Thương báo cáo tình hình thực hiện và đi kiểm tra thực tế).
Mời họp: GĐ Sở Công Thương, đại diện lãnh đạo: Sở Y tế, Sở VH-TT&DL, Công an tỉnh, Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL, CT Hội Điều Bình Phước, GĐ TT KC&TVPTCN Sở Công Thương; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Phòng họp D.
THỨ HAI (ngày 15/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị trực tuyến về tình hình an ninh, trật tự trong thời gian gần đây.
Mời dự: TTTU, Chánh án TAND tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban DVTU, CVP Tỉnh ủy, GĐ Sở Tư pháp, Chánh Thanh tra tỉnh, GĐ Công an tỉnh, CHT BCHQS tỉnh, CHT BCH BĐBP tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp G.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh quý II/2017, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XII; triển khai nội dung cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. VPUB: LĐVP cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở Y tế dự Hội thảo góp ý văn bản về tổ chức y tế ở địa phương và công tác cán bộ (Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: 
 - 13 giờ 30: Hội ý.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVH, NC, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB).
Địa điểm: Phòng họp D.
- 15 giờ 00: Chủ trì họp xem xét thông qua quy hoạch khu dân cư kết hợp một số cơ quan tại xã Tân Tiến và quy hoạch khu dân cư tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú (Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước chuẩn bị nội dung báo cáo và mời đơn vị tư vấn).
Kính mời dự: TTTU.
Mời họp: GĐ: Sở Xây dựng, Tài chính, TN&MT, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước, đơn vị tư vấn; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng Kinh tế.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 13 giờ 30: Báo cáo TTTU nội dung, chương trình Hội nghị khách hàng Quốc tế ngành Điều - Bình Phước năm 2017 (GĐ Sở Công Thương chuẩn bị nội dung báo cáo).
Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
- 15 giờ 00: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Quốc tế ngành điều Bình Phước 2017.
Cùng đi: Thành viên Ban Tổ chức; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở Y tế dự Hội nghị triển khai Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
TỐI
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp Đoàn công tác tỉnh Kampong Thom - Vương quốc Campuchia thăm và làm việc với tỉnh.
Mời dự: TTTU.
Cùng tiếp: Theo Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 12/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 30 tại Nhà khách tỉnh.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự tiệc chiêu đãi đại biểu Hội nghị Quốc tế ngành điều Bình Phước 2017.
Mời dự: TTTU, TT HĐND tỉnh.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hiệp hội ngành nghề, UBND các huyện, thị xã, thành viên Ban Tổ chức; VPUB: LĐVP, Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 30 tại KS Bom Bo.
THỨ BA (ngày 16/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 8 giờ 00: Dự Khai mạc Hội nghị khách hàng Quốc tế ngành điều - Bình Phước 2017.
Địa điểm: Hội trường tỉnh.
- 9 giờ 30: Làm việc với Đoàn công tác tỉnh Kampong Thom - Vương quốc Campuchia thăm và làm việc với tỉnh.
Mời dự: TTTU.
Cùng dự: Theo Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 12/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng NC.
Địa điểm: Phòng họp A.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị khách hàng Quốc tế ngành điều - Bình Phước 2017 (cả ngày).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hiệp hội ngành nghề, UBND các huyện, thị xã, thành viên Ban Tổ chức; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự buổi làm việc của TTTU với BTV Thị ủy Đồng Xoài về tình hình kinh tế - xã của thị xã 5 tháng đầu năm 2017, công tác chỉnh trang đô thị, tiến độ thực hiện các tiêu chí để công nhận thành phố Đồng Xoài vào năm 2018.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban TCTU, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở GTVT, Sở Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Thị ủy Đồng Xoài.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị triển khai Quyết định kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2016 tại tỉnh Bình Phước.
Mời họp: TT HĐND tỉnh, GĐ Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, GĐ KBNN Bình Phước, GĐ và Kế toán trưởng BQLDA ĐTXD các công trình giao thông vận tải; Chủ tịch và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã: Bù Đốp, Bù Gia Mập, Đồng Phú, Đồng Xoài; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30 tại Phòng họp D.
5. Chủ tịch UBND tỉnh giao: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời) tiếp công dân định kỳ (Thường trực HĐND tỉnh chủ trì).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân. 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra các dự án tại Khu di tích Bộ chỉ huy miền Tà Thiết.
Cùng đi: GĐ: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở VH-TT&DL, Sở NN&PTNT, CHT BCH BĐBP tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, BQLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, BQLRPH Tà Thiết, UBND xã Lộc Thành (giao UBND huyện Lộc Ninh mời), các Đồn Biên phòng: Tà Pét, Tà Vát (giao BCH BĐBP tỉnh mời), đơn vị thi công (giao BQLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại BCH miền Tà Thiết.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp nghe BQL Khu kinh tế báo cáo:
+  Việc quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh: Thứ tự ưu tiên các dự án cần thực hiện cưa cắt cao su trong năm 2017 (yêu cầu có danh mục cụ thể); xem xét các khu đất có vị trí thuận lợi để điều chỉnh thành các dự án khu dân cư; tham mưu UBND tỉnh các khu đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất.
+ Xem xét việc cho Công ty Uy Vũ thuê đất để mở rộng dự án đầu tư kinh doanh nhà hàng, khách sạn, Công ty Quốc Hùng thuê đất xây dựng nhà máy thu mua, sơ chế hàng nông sản.
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: BQL Khu kinh tế, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy với BTV Huyện ủy Chơn Thành về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2017; tình hình thực hiện dự án Becamex - Bình Phước.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban TCTU, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở GTVT, BQL Khu kinh tế; Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Huyện ủy Chơn Thành.
THỨ TƯ (ngày 17/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (cả ngày): BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo:
- Tình hình thu, chi ngân sách (GĐ Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo);
- Tình hình quản lý quỹ đất công (phương án các khu đất có vị trí thuận lợi để điều chỉnh thành các dự án khu dân cư; phương án các khu đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất) (Trưởng BQL Khu kinh tế chuẩn bị nội dung báo cáo);
- Tình hình thực hiện các nội dung theo Thông báo 41/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ (các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo tiến độ thực hiện Công văn số 595//UBND-KTTH ngày 02/3/2017 và Công văn số 866/UBND-KTTH ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh, gửi Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất 15 giờ 00 ngày 15/5/2017, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, trực tiếp báo cáo); Cùng dự: GĐ Sở: KH&ĐT, GĐ: NN&PTNT.
- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn (GĐ Sở VH-TT&DL chuẩn bị nội dung, cùng dự trực tiếp báo cáo).
- Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty nông, lâm nghiệp và thành lập BQL rừng (GĐ Sở NN&PTNT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Đề xuất, kiến nghị các ngành.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị trực tuyến Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017 với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp”.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, Sở Công Thương, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở KH&CN, Sở GD&ĐT, Sở Y tế, Sở VH-TT&DL, Sở LĐ-TB&XH, BQL Khu kinh tế, Cục Thuế, Cục Hải quan, Công an tỉnh, Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL, Liên minh HTX tỉnh, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, Hội Điều Bình Phước, Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Nữ doanh nhân, các doanh nghiệp (giao Sở KH&ĐT phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ mời 10 doanh nghiệp, BQL Khu kinh tế mời 10 doanh nghiệp), lãnh đạo các huyện, thị xã; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp G.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với Văn phòng UBND tỉnh về việc sửa chữa trụ sở UBND tỉnh.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh, đơn vị tư vấn, Chi nhánh Viettel Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Phòng họp C.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh.
Mời họp: Thành viên Ban Chỉ đạo (các ông, bà: Nguyễn Văn Hùng - GĐ Sở GD và ĐT, Nguyễn Hữu Huy Nhật - PHT Đại học KT TPHCM, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Võ Hùng Minh - PGĐ Công an tỉnh, Phan Xuân Linh - PCVP UBND tỉnh, Lê Anh Tuấn - PGĐ Sở Y tế, Hồ Hải Thạch - PGĐ Sở GD và ĐT, Hồ Trọng Đường - PGĐ Sở GD và ĐT, Lê Hải Đăng - PGĐ Sở GD và ĐT, Nguyễn Văn Hiếu - PGĐ Sở Công Thương, Trương Đình Vũ - PGĐ Sở TT và TT, Đỗ Đức Trường - GĐ KBNN Bình Phước, Đoàn Như Viên - TBT Báo Bình Phước, Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh Đoàn, Nguyễn Thành Long - PGĐ Đài PT TH Bình Phước, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã phụ trách khối VHXH, Đặng Xuân Trường - PGĐ Công ty Điện lực Bình Phước, Nguyễn Ngọc Tú - TP KTKĐCLGD Sở GD&ĐT, Hồ Kim Công - TP KGVX, Văn phòng UBND tỉnh, Trần Sơn Ngọc - PTP GDTX-CN Sở GD&ĐT, Dương Văn Ca - PTP KTKĐCLGD Sở GD&ĐT, Nguyễn Thanh Phú - PHT Trường CĐSP Bình Phước); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp A.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp tục dự họp Thường trực Tỉnh ủy:
a) Ban TCTU báo cáo:
- Công tác cán bộ; thông qua danh sách lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức và danh sách lớp Hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng Cao cấp chính trị; kết quả kỳ thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2016.
- Sửa đổi, bổ sung Quyết định 821-QĐ/TU ngày 13/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định chế độ khám, điều trị bệnh cho cán bộ thuộc diện Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
b) Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh thông qua văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022.  
c) Trường Chính trị báo cáo Đề án và dự thảo kết luận “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030”.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 14 giờ 00: Chủ trì họp xem xét đầu tư cung cấp điện cho các xã chưa đạt tiêu chí về điện trong xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch năm 2017 của UBND tỉnh (Sở Công Thương phối  hợp với BQLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp chuẩn bị nội dung báo cáo). 
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: BQLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp, Sở Công Thương, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, UBND huyện Đồng Phú, UBND huyện Lộc Ninh, Công ty Điện lực Bình Phước, UBND các xã: Tân Lợi, Tân Phước (giao UBND huyện Đồng Phú mời), Lộc Hiệp (giao UBND huyện Lộc Ninh mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
- 15 giờ 30: Nghe báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2013-2020 sử dụng vốn NSTW (Sở KH&ĐT phối hợp với BQLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: BQLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp, Sở Công Thương, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, UBND huyện, thị xã, Công ty Điện lực Bình Phước; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp xem xét việc chuyển đổi diện tích đất cao su chuyển thành khu dân cư (BQL Khu kinh tế, Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở TN&MT, BQL Khu kinh tế, UBND huyện Hớn Quản, UBND thị xã Bình Long; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND thị xã Bình Long.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với UBND huyện Đồng Phú về tình hình kinh tế - xã hội của huyện, một số đề xuất, kiến nghị.
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở GD&ĐT, Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH, Sở TT&TT, Sở Nội vụ; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND huyện Đồng Phú.
TỐI
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Bình Phước lần XI năm 2017. VPUB: Phòng KGVX cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 18/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ tiếp nhận hỗ trợ và khởi công dự án Trường THPT Đồng Phú. VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú.

2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa cùng dự.

Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ trao nhà đại đoàn kết cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại Sóc Bom Bo, huyện Bù Đăng. VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX cùng dự.
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại tại xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú lúc 8 giờ 30.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 13 giờ 30: Họp nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thanh tra toàn diện dự án tái định cư khu vực Đa Bông Cua thuộc dự án đầu tư bố trí hợp lý dân cư ở Vườn Quốc gia Cát Tiên.
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Sở GTVT, Sở Tư pháp; UBND huyện Bù Đăng, Ban QLDA Tiểu dự án tái định cư khu vực Đa Bông Cua và các đơn vị có liên quan (giao UBND huyện Bù Đăng mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KT, NC.
- 15 giờ 00: Nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về quyết toán khối lượng thực hiện dự án BOT Quốc lộ 14 đoạn Cầu 38 - Đồng Xoài trong giai đoạn UBND tỉnh Bình Phước là cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Sở GTVT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở GTVT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, nhà đầu tư (giao Sở GTVT mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng TH, KT.
- 16 giờ 00: Làm việc với BQLDA Trảng cỏ - Bù Lạch về tiến độ thực hiện dự án.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, TN&MT, NN&PTNT, Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL, UBND huyện Bù Đăng; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng KT, KGVX.
Địa điểm: Phòng họp D.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp quyết toán lớp lưới dính nhựa đường tuần tra phía nam Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (BQL Vườn Quốc gia Bù Gia Mập chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở GTVT, KBNN Bình Phước, BQL Vườn Quốc gia Bù Gia Mập và đơn vị tư vấn, thiết kế; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00 tại Phòng họp C.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác tỉnh Bình Dương, làm việc với UBND tỉnh Bình Dương thống nhất phương án kết nối đường Đồng Phú - Bình Dương vào dự án đường tạo động lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng của tỉnh Bình Dương.
Cùng đi: GĐ Sở GTVT, TGĐ Công ty CP BOT đường Đồng Phú - Bình Dương; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND tỉnh Bình Dương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
TỐI
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Bình Phước lần XI năm 2017. VPUB: Phòng KGVX cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 19/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Cùng Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra dự án Quốc lộ 13, những nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh giao theo Công văn số 54/UBND-KTTH ngày 25/4/2017 và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2017.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban TCTU, UBND tỉnh, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, Xây dựng, TN&MT, GTVT; Công ty BOT QL 13  (Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé), Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh (Đoàn tập trung tại Bến xe Lộc Ninh lúc 7 giờ 30’ để cùng đi).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển (Quỹ Đầu tư phát triển chuẩn bị nội dung báo cáo)
Mời họp: Thành viên HĐQL Quỹ (các ông, bà: Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Phạm Thị Ánh Hoa - CVP UBND tỉnh, Trương Quang Dũng - GĐ CN NHNN Bình Phước, Võ Thị Anh Đào - GĐ Quỹ Đầu tư phát triển), Quỹ Đầu tư phát triển; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp D
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác cơ sở (cả ngày).
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì Lễ công nhận tỉnh Bình Phước đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trường Cao đẳng Nghiệp vụ Cao su Bình Phước.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: CHT BCHQ tỉnh - PTB Chỉ đạo 1237 của tỉnh chủ trì buổi Tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Mời dự: Theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 04/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường A, BCHQS tỉnh.
6. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: GĐ Sở TT&TT dự Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận số 19-TB/TW ngày 19/12/2016 của Ban Bí thư Khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường Nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với CB, CC huyện Chơn Thành và Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại UBND huyện Chơn Thành.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Trung tâm Hành chính công về tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công.
Kính mời dự: TTTU.
Mời dự: Theo Công văn số 680/VPUBND-HCTC ngày 12/5/2017 của Văn phòng UBND tỉnh; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Trung tâm HCC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Trung tâm Hành chính công.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
 
 
 
 
 
                                                                                         Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay7,183
  • Tháng hiện tại133,398
  • Tổng lượt truy cập5,626,945
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây