Lịch UBND tuần thứ 21/2018

Lịch UBND tuần thứ 21

Số kí hiệu VB924
Ngày ban hành 18/05/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 18/05/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                         Bình Phước, ngày  18  tháng 5  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 21 (từ ngày 21/5 đến ngày 25/5/2018)
 
THỨ BẢY (ngày 19/5)
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ tổ chức.
Cùng dự: Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra tỉnh, PCVP UBND tỉnh Nguyễn Minh Chiến.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.
CHỦ NHẬT (ngày 20/5)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khai mạc giải Vô địch Đẩy gậy toàn quốc năm 2018 và giải Vô địch Kéo co toàn quốc năm 2018 (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Nhà thi đấu đa năng thị xã Đồng Xoài.
THỨ HAI (ngày 21/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 07 giờ 30: Hội ý tuần.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, KSTTHC, TCD, Trung tâm: TH-CB, HCC).
- 08 giờ 30: Xem xét xử lý những vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án và việc bàn giao dự án BOT đường ĐT741 đoạn Bàu Trư - Đồng Xoài (Sở Giao thông vận tải, Quỹ Bảo trì đường bộ, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở  Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Quỹ Bảo trì đường bộ, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, Công ty TNHH BOT đường ĐT741 đoạn Bàu Trư - Đồng Xoài (Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé mời); VPUB: LĐVP, phòng TH, KT, NC.
- 09 giờ 30: Thống nhất nội dung kế hoạch thuê hạ tầng CNTT tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Chi nhánh Viettel Bình Phước, Trung tâm CNTT&TT (Sở Thông tin và Truyền thông), Trung tâm HCC; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, TT TH-CB, KGVX.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với Thường trực Huyện ủy Chơn Thành về khó khăn vướng mắc trong thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước.
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính; Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế UBND huyện Chơn Thành, Công ty Cổ phần Becamex Bình Phước, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Chơn Thành, đơn vị tư vấn (giao UBND huyện Chơn Thành mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Huyện ủy Chơn Thành.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì, làm việc với Công ty Điện lực Bình Phước và Quỹ Đầu tư phát triển về vay vốn đầu tư xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh.
Mời dự: Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Phước; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đường vào Trảng cỏ Bù Lạch.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp, UBND huyện Bù Đăng, đơn vị thi công, đơn vị giám sát (Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng: KT, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Ngã 3 Vườn Chuối.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
TỐI:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp đoàn Đại biểu tỉnh KampongThom - Vương quốc Campuchia đến thăm và làm việc tại tỉnh.
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Ngoại vụ, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh; VPUB: LĐVP, Phòng Nội chính; cán bộ lễ tân, phiên dịch Sở Ngoại vụ.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00 tại Nhà khách Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00 tại Văn phòng Tỉnh ủy.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Dự Lễ khai mạc Ngày hội văn  hóa - thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần thứ IV năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00 tại Nhà thi đấu - Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Đồng Nai (Số 5 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa).
THỨ BA (ngày 22/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 07 giờ 30: Thông qua các Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị Khối Nội chính và thị xã Đồng Xoài theo Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy (các đơn vị chuẩn bị nội dung theo Công văn số 776/SNV-TCCB ngày 09/5/2018 của Sở Nội vụ).
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị báo cáo tóm tắt Đề án (đánh giá ngắn gọn phần thực trạng, tập trung vào phần phương án sắp xếp và lộ trình thời gian thực hiện; tập trung giải trình những nội dung khác với Đề án của Tỉnh ủy).
Kính mời dự: Thường trực Thị ủy Đồng Xoài.
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: LĐVP, phòng NC.
- 09 giờ 30: Tiếp và làm việc với đoàn Đại biểu tỉnh KampongThom - Vương quốc Campuchia.
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Ngoại vụ, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh; VPUB: LĐVP, Phòng Nội chính; cán bộ lễ tân, phiên dịch Sở Ngoại vụ.
Thời gian, địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội thảo khoa học với chủ đề Giải pháp phát triển ngành hàng Điều gắn với quản lý chỉ dẫn địa lý “Hạt điều Bình Phước” (Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Ngoại vụ, Hội Nông dân tỉnh, Hội điều Bình Phước, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước, Báo Bình Phước; UBND các huyện, thị xã; Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng và Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã (UBND các huyện, thị xã mời). Các thành phần khác theo Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh (có Thư mời riêng); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng TH, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo: Dự Lễ công nhận Trường Mầm non Hoa Lan đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và tổng kết năm học 2017 – 2017.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Trường Mầm non Hoa Lan, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Lễ đón nhận Văn bằng bảo hộ Chỉ dẫn địa lý “Hạt điều Bình Phước” (Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Ngoại vụ, Hội Nông dân tỉnh, Hội điều Bình Phước, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước, Báo Bình Phước; UBND các huyện, thị xã; Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng và Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã (UBND các huyện, thị xã mời). Các thành phần khác theo Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh (có Thư mời riêng); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng TH, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 23/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Nghe UBND huyện Lộc Ninh báo cáo tiến độ thực hiện và những vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn (theo đề nghị của UBND huyện Lộc Linh tại Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 28/3/2018).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh,UBND huyện Lộc Ninh; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Nghe các Ban QLDA ĐTXD các công trình báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến 30/4/2018 (Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Ban QLDA chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc 03 Ban QLDA ĐTXD các công trình: Nông nghiệp và PTNT, Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông; Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, KBNN tỉnh; VPUB: phòng TH, KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc tại trụ sở
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Nghe các huyện, thị xã báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến 30/4/2018 (Sở Kế hoạch và Đầu tư, các huyện, thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, KBNN tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Bình Long, Hớn Quản, Phú Riềng, Bù Gia Mập, Chơn Thành, Đồng Phú; VPUB: phòng TH, KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo việc thanh lý hợp đồng giao khoán để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, UBND các huyện, thị xã; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
 
THỨ NĂM (ngày 24/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Ban Nội dung, Ban Bảo đảm trong diễn tập KVPT, nội dung: triển khai kế hoạch diễn tập, phân công nhiệm vụ cho các thành viên (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các thành viên Ban Nội dung, Ban Bảo đảm theo Quyết định số 1003-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì, làm việc với các ngành về công tác bàn giao Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thị xã; Trạm Chăn nuôi - Thú y, Trạm Trồng trọt - BVTV về các huyện, thị xã quản lý theo Đề án 999 của Tỉnh ủy (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng NC, KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập Trường Cao đẳng đa ngành tỉnh Bình Phước (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thường trực Ban Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh (gồm các ông/bà: Võ Văn Mãng - GĐ Sở LĐ,TB&XH, Nguyễn Thành Chương - GĐ SNV, Nguyễn Đồng Thông - GĐ SYT, Huỳnh Thanh Dũng - GĐ SXD, Lê Văn Mãi - PGĐ Sở LĐ,TB&XH, Lê Hải Đăng - PGĐ Sở GD&ĐT, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ STC, Phan Xuân Linh - PCVP UBND tỉnh, Huỳnh Văn Minh - PGĐ Sở KH&ĐT, Trần Minh Tiến - PHT Trường CĐ Y tế, Nguyễn Bích Liên - PHT Trường CĐSP, Đoàn Thế Nam - HT Trường CĐ nghề, Trần Đông Chí - PTP Dạy nghề, Sở LĐ-TB&XH), thành viên Tổ giúp việc; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh ủy quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Quốc Duy - Phó Trưởng ban Thường trực: Chủ trì Lễ khai mạc hè, phát động Tháng hành động “Vì trẻ em” và Chiến dịch “Những giọt máu hồng” cấp tỉnh năm 2018.
Mời dự: Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu “Vì trẻ em” cấp tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã; các Công ty cao su trên địa bàn tỉnh (Cơ quan Thường trực - Tỉnh đoàn mời); VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Trường Tiểu học Phú Riềng A, huyện Phú Riềng.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và sơ kết 01 năm thực hiện Trung tâm Hành chính công (Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Phước, Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Viettel Bình Phước; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; VPUB: LĐVP, phòng NC, Trung tâm HCC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì, làm việc với các ngành về công tác bàn giao Trung tâm Y tế, các Trường THPT về các huyện, thị xã quản lý theo Đề án 999 của Tỉnh ủy (Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng NC, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 25/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 15/2018, nội dung: Lãnh đạo: Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, MTTQ VN tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng - khóa XII.
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị báo cáo tóm tắt Đề án (đánh giá ngắn gọn phần thực trạng, tập trung vào phần phương án sắp xếp và lộ trình thời gian thực hiện; tập trung giải trình những nội dung khác với Đề án của Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp B, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018).
Kính mời dự: Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các Cục, Phòng, Ban có liên quan; Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 và các Cục, Phòng, Ban có liên quan; Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các phòng, ban có liên quan; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các phòng, ban có liên quan; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ quy Quân sự các huyện, thị xã và các thành phần theo Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh mời thành phần tham dự theo Thư mời riêng); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00 tại Hội trường A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp xem xét tình hình thực hiện và thanh toán dự án BT đường Minh Hưng - Đồng Nơ (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh; Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, UBND huyện Hớn Quản; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT, TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác cơ sở (cả ngày).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tiếp tục họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 15/2018, nội dung:
- Huyện ủy Phú Riềng báo cáo: bản thiết kế trụ sở làm việc của huyện.
Mời dự: Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư.
- UBND tỉnh báo cáo:
+ Tiến độ thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé  và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước (Lãnh đạo các Công ty, UBND thị xã Bình Long chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Lưu ý: Đối Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé báo cáo rõ thêm về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án Becamex - Bình Phước, dự án BOT đường ĐT741 đoạn Bầu Trư - Đồng Xoài, số nợ của Quỹ ASXH đối với Công ty; đối với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước cần báo cáo rõ kết quả bán cổ phần; đối với UBND thị xã Bình Long báo cáo thực trạng Nhà máy nước Bình Long).
Mời dự: Giám đốc Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND thị xã Bình Long.
+ Thông qua chủ trương xử lý các trường hợp tồn đọng trong lĩnh vực đất đai (đất xâm canh trong vùng quy hoạch rừng phòng hộ; các trường hợp hợp đồng giao khoán giao khoán theo Nghị định 01/2005...) (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
+ Chủ trương điều chỉnh quy mô dự án Khu du lịch sinh thái Bù Gia Mập và Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Đồng Phú (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
+ Cho chủ trương chỉnh lý một đoạn địa giới hành chính mở rộng thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng (Giám đốc Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
+ Kiến nghị, đề xuất của các ngành (Chánh Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)
 

                                                                                          TL. CHỦ TỊCH

                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                    
                                                                    
 
 
                                                                                      Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay4,220
  • Tháng hiện tại136,001
  • Tổng lượt truy cập5,407,454
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây