Lịch UBND tuần thứ 23/2018

Lịch UBND tuần thứ 23

Số kí hiệu VB939
Ngày ban hành 01/06/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 01/06/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
                                                                                                     Bình Phước, ngày  04  tháng 6  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 23 (từ ngày 04/6 đến ngày 08/6/2018)
 
THỨ HAI (ngày 04/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác thành phố Hồ Chí Minh.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự Lễ chào cờ tháng 6/2018.
Cùng dự: Toàn thể CB, CC, VC, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh và Đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 15 tại sảnh trước trụ sở UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp Đoàn kiểm tra liên ngành nghe báo cáo kết quả khảo sát quản lý, sử dụng đất để thực hiện dự án thủy điện của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (giao lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Trưởng đoàn công tác chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Theo Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh (giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời); VPUB: phòng KT, NC.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Trao Quyết định  bổ nhiệm Quyền Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Minh Bình (Sở Nội vụ chuẩn bị).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước, ông Nguyễn Minh Bình; VPUB: phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại phòng khách VIP, UBND tỉnh.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
3. Ủy viên UBND tỉnh, CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Dự Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 6/2018 (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường B, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
THỨ BA (ngày 05/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 07 giờ 30: Hội ý tuần.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, KSTTHC, TCD, Trung tâm: TH-CB, HCC).
- 09 giờ 00: Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thông qua Chương trình phát triển kinh tế xã hội bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 (Ban Dân tộc chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương, Trưởng ban Dân tộc Ma Ly Phước, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; VPUB: TP Tổng hợp Nguyễn Tín Nghĩa, PTP KGVX Cao Thị Nguyệt Nga.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 6/2018.
Mời dự: Các thành viên Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh gồm các ông/bà: GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, CVP Tỉnh ủy, CVP UBND tỉnh, GĐ Sở Công Thương, GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, GĐ Sở Xây dựng, GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, GĐ Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, TP. KTĐN - Sở Kế hoạch và Đầu tư; VPUB: phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Lễ phát động Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới (05/6) và phát động phong trào Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
Mời dự: Các thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh và các thành phần khác có liên quan (Theo Thư mời của Sở Tài nguyên và Môi trường); VPUB: phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 45 tại Trường THPT Bù Đăng (thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng).
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với Thường trực Huyện ủy Chơn Thành về khó khăn vướng mắc trong thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước.
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính; Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế UBND huyện Chơn Thành, Công ty Cổ phần Becamex Bình Phước, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Chơn Thành, đơn vị tư vấn (giao UBND huyện Chơn Thành mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Huyện ủy Chơn Thành.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự tiếp xúc cử tri khu vực thị xã Đồng Xoài trước kỳ họp thứ 6, HĐND khóa IX.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Trụ sở UBND phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài.
3. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 06/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 07 giờ 30: Dự tiếp xúc cử tri khu vực thị xã Đồng Xoài trước kỳ họp thứ 6, HĐND khóa IX.
Cùng dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương.
Địa điểm: Trụ sở UBND phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài.
- 10 giờ 30: Tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Hà Tiên 1.
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản; VPUB: LĐVP, phòng KT, TH.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tài “Nghiên cứu thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng người S’tiêng trên địa bàn tỉnh Bình Phước và đề xuất giải pháp”.
Mời dự: Thành viên Hội đồng KH&CN gồm các ông/bà: Trân Văn Vân - GĐ Sở KH&CN, Đặng Hà Giang - PGĐ Sở KH&CN, Lê Tiến Hiếu - PGĐ Sở Tư pháp, Đỗ Minh Trung - PGĐ Sở VH, TT&DL, Lý Văn Dưỡng - TP. QLKH, Sở KH&CN, các nhà khoa học (giao Sở KH&CN mời); VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ An sinh xã hội.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ (đến hết ngày 07/6 theo Kế hoạch riêng).
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh:
- 13 giờ 30: Chủ trì họp Tổ Kiểm tra, thẩm định Đề án theo Quyết định 999 của Tỉnh ủy đối với việc sáp nhập các đơn vị: Liên minh HTX, Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL, Trung tâm Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Sở Kế hoạch và Đầu tư).
Thành phần: Các thành viên Tổ 4 theo Quyết định số 1004-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy, gồm các ông/bà: Nguyễn Phúc Hậu - PTB Tổ chức Tỉnh ủy, Giang Thị Phương Hạnh - PCNTT Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Khánh - CVP Tỉnh ủy, Phạm Thành Chung - PGĐ Sở Nội vụ, Nguyễn Ngọc Hiền - TP. QLCVVC Sở Nội vụ, Nguyễn Thị Lý - PTP TCCB Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lãnh đạo các Trung tâm và bộ phận tổ chức của các đơn vị.
- 15 giờ 00: Chủ trì họp Tổ Kiểm tra, thẩm định Đề án theo Quyết định 999 của Tỉnh ủy đối với việc sáp nhập các Quỹ từ nguồn ngân sách Nhà nước.
Thành phần: Các thành viên Tổ 4 theo Quyết định số 1004-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy, gồm các ông/bà: Nguyễn Phúc Hậu - PTB Tổ chức Tỉnh ủy, Giang Thị Phương Hạnh - PCNTT Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Khánh - CVP Tỉnh ủy, Phạm Thành Chung - PGĐ Sở Nội vụ, Nguyễn Ngọc Hiền - TP. QLCVVC Sở Nội vụ, Nguyễn Thị Lý - PTP TCCB Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính; Lãnh đạo các Quỹ: Phòng chống thiên tai, Phát triển đất, Bảo vệ môi trường, Phát triển khoa học và công nghệ, Bảo vệ và phát triển rừng, Bảo trì đường bộ, Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Khởi nghiệp.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự tiếp xúc cử tri khu vực thị xã Đồng Xoài trước kỳ họp thứ 6, HĐND khóa IX.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Trụ sở UBND xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài.
4. Ủy viên UBND tỉnh, CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Chủ trì sinh hoạt “Ngày pháp luật”.
Mời dự: Toàn thể CB, CC, VC, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 07/6)
SÁNG:
Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018 (Các đơn vị được giao nhiệm vụ tại Công văn 1289/UBND-TH ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Kính mời dự: Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh.
Mời dự: Thủ trưởng các sở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; VPUB: LĐVP, các phòng: TH, NC, KT, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp tục họp thông qua các nội dung còn lại trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018.
Kính mời dự: Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh.
Mời dự: Thủ trưởng các sở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; VPUB: LĐVP, các phòng: TH, NC, KT, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự tiếp xúc cử tri khu vực thị xã Bình Long trước kỳ họp thứ 6, HĐND khóa IX.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại thị xã Bình Long.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự tiếp xúc cử tri khu vực huyện Hớn Quản trước kỳ họp thứ 6, HĐND khóa IX.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường UBND xã Minh Đức, huyện Hớn Quản.
 
THỨ SÁU (ngày 08/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 16/2018, nội dung:
- Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra thực hiện QCDCCS của Ban Chỉ đạo TW thực hiện QCDCCS.
- UBND tỉnh báo cáo:
+ Tình hình giải quyết các vụ khiến kiện kéo dài, vượt cấp theo Kết luận số 172-KL/TU ngày 15/3/2018 của Tỉnh ủy (Lãnh đạo Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
 + Tình hình giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án của Công ty Hải Vương trên địa bàn tỉnh; việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp theo Công văn số 2169-CV/TU ngày 31/5/2018 của Tỉnh ủy (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
+ Chủ trương về chỉnh lý một đoạn địa giới hành chính mở rộng thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng (Giám đốc Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
+ Một số kiến nghị của UBND tỉnh (Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng dự và báo cáo).
- Giám đốc Quỹ An sinh xã hội báo cáo một số nội dung liên quan đến Quỹ An sinh xã hội.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự tiếp xúc cử tri khu vực thị xã Bình Long trước kỳ họp thứ 6, HĐND khóa IX.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại thị xã Bình Long.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì Hội nghị Tổng kết phòng, chống thiên tai năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chuẩn bị).
Thành phần: Theo Thư mời của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; VPUB: phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
5. Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên ủy quyền Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương – PTB thường trực Ban Chỉ đạo: Họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên 6 tháng đầu năm 2018.
Thành phần: Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên (giao Sở Nội vụ thông báo đến các thành viên); VPUB: phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp tục dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 16/2018, nội dung: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban MTTQ VN tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan theo Quyết định 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy (Thủ trưởng các đơn vị chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị báo cáo tóm tắt Đề án (đánh giá ngắn gọn phần thực trạng, tập trung vào phần phương án sắp xếp và lộ trình thời gian thực hiện, giải trình những nội dung khác với Đề án của Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Làm việc tại trụ sở.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh Liên bang Nga.
Cùng đi: Giám đốc Sở Ngoại vụ Phạm Thị Anh Thư.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00 tại Phòng Khánh tiết “Origami” khách sạn “Hotel Nikko Saigon”, số 235 Nguyễn Văn Cừ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
THỨ BẢY (ngày 09/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 7/2018, nội dung:
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về công tác cán bộ.
- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo dự thảo các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Quyết định 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy (Giám đốc Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
- Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Tỉnh ủy.
Mời dự: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
- Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các cơ quan: UBMTTQVN tỉnh; Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp báo cáo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan theo Quyết định 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)
 

                                                                                           TL. CHỦ TỊCH

                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                         
                                                                         
 
 
 
                                                                                         Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập35
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay4,281
  • Tháng hiện tại109,637
  • Tổng lượt truy cập5,381,090
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây