Lịch UBND tuần thứ 25/2017

Lịch UBND tuần thứ 25

Số kí hiệu VB593
Ngày ban hành 18/06/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 18/06/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
                                                              Bình Phước, ngày 16 tháng 6  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 25 (từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2017)
 
THỨ BẢY (ngày 17/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác huyện Lộc Ninh (cả ngày, có chương trình riêng).
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
a) Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo dự thảo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
b) UBKT Tỉnh ủy báo cáo dự thảo tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. 
c) BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo:
- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm (GĐ Sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Đánh giá tình hình hoạt động của Trung tâm HCC tỉnh từ ngày đi vào hoạt động đến nay (tập trung những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị) (CVP UBND tỉnh - GĐ Trung tâm HCC chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Tình hình thực hiện Kết luận số 86-KL/TU ngày 15/3/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện các nội dung kết luận của:
+ UBKT Trung ương (GĐ Sở NN&PTNT, GĐ Sở TN&MT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
+ Thanh tra Chính phủ (Chánh Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm (GĐ Sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- 01 năm thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (GĐ Sở NN&PTNT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
(Các đơn vị chuẩn bị báo cáo hoàn chỉnh; đồng thời, chuẩn bị báo cáo tóm tắt để trình bày tại phiên họp).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
CHIỀU
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp tục dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Đảng Đoàn HĐND tỉnh báo cáo các nội dung, Chương trình kỳ họp thứ 4 - Khóa IX.
- Thường trực Hội Cựu chiến binh báo cáo dự thảo văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X). 
- Trưởng Ban TGTU báo cáo kết quả góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
THỨ HAI (ngày 19/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh:
- 7 giờ 30: Hội ý.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVH, NC, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB).

- 9 giờ 00: Xem xét chủ trương giải quyết đối với kết luận thanh tra các dự án tại khu dân cư Tân Khai và xem xét giải quyết kiến nghị của DNTN Gia Hồng (Sở TN&MT chuẩn bị nội dung, báo cáo tóm tắt).

Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, BQL Khu kinh tế; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Nghe Đoàn Thanh tra số 306 báo cáo kết quả thanh tra toàn diện Sở Thông tin và Truyền thông.
Mời họp: Đoàn Thanh tra 306 (Thanh tra tỉnh mời), đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở TT&TT, Sở Nội vụ; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng: KGVX, Nội chính.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại Phòng họp D.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường Tỉnh ủy.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác cơ sở.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Dự buổi giám sát của HĐND tỉnh đối với UBND tỉnh về tình hình thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (Sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung báo cáo theo Công văn số 1285/UBND-TH ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh và phô tô 50 bộ tài liệu phục vụ Hội nghị).
Cùng dự: Ủy viên UBND tỉnh, BQL Khu kinh tế, Cục Thuê, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Chi nhánh NHNN; VPUB: LĐVP, các Phòng: KT, NC, KGVX, TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị giao ban về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài (Thanh tra Chính phủ tổ chức).
Cùng dự: Chánh Thanh tra tỉnh và 01 Trưởng phòng nghiệp vụ; VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh.
THỨ BA (ngày 20/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị tại QK7.
Cùng dự: GĐ Sở Tài chính, GĐ Sở Công Thương, GĐ Sở Y tế, GĐ Sở Ngoại vụ, Cục trưởng Cục Hải quan, GĐ Công an tỉnh, CHT BCHQS tỉnh, CHT BCH BĐBP tỉnh, PGĐ Sở VH-TT&DL Đỗ Minh Trung, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh; VPUB: PCVP Lê Đức Long.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng Hội nghị trực tuyến Quân khu 7, số 204 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp (cả ngày).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài Chính, Sở Xây dựng, Sở GD&ĐT, Sở Công Thương; Văn phòng điều phối nông thôn mới; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Bù Đốp; Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thiện Hưng, BQL đề án NTM xã (giao UBND huyện Bù Đốp mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT (tập trung tại Văn phòng UBND tỉnh lúc 6 giờ 00 để cùng đi, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe 16 chỗ). 
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại UBND xã Thiện Hưng. 
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tiếp và làm việc với Công ty TM XNK Thanh Lễ về triển khai công tác khai thác đá xây dựng.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi kiểm tra Dự án định canh, định cư tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đắk Ơ - huyện Bù Gia Mập theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ (cả ngày, giao Ban Dân tộc chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Đại diện BTT UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh, Ban Dân tộc, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, UBND huyện Bù Gia Mập; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KG-VX (tập trung tại Văn phòng UBND tỉnh lúc 7 giờ 00 để cùng đi xe do Văn phòng UBND tỉnh bố trí).
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ (Thường trực HĐND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời). 
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân. 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác cơ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 14 giờ 30: Dự Lễ bế mạc Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh lần thứ III năm 2017. VPUB: Phòng KGVX.
Địa điểm: Trung tâm TDTT tỉnh.
- 16 giờ 30: Tiếp Đoàn kiểm tra của Ủy ban Dân tộc.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30 tại Ban Dân tộc.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở GTVT dự họp nghe báo cáo giữa kỳ nghiên cứu lập dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 Hội trường tầng 2, nhà D, trụ sở Bộ GTVT, số 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
THỨ TƯ (ngày 21/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc theo phân công của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 (đến buổi sáng ngày 22/6). VPUB: PCVP Lê Đức Long cùng dự.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng theo Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề án “Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và vai trò của các Hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên họp Hội đồng (các ông, bà: Nguyễn Anh Hoàng - GĐ Sở Công Thương, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Lê Văn Mãi - PGĐ Sở LĐTB&XH, Lê Tấn Nam - PGĐ Sở KH&ĐT, Nguyễn Văn Châu - PGĐ Sở KH&CN, Nguyễn Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch thường trực Liên Hiệp các Hội KHKT tỉnh, Phùng Hữu Sơn - Phó Chủ tịch Hội Điều Bình Phước, Lường Thị Xuyến - Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ, Lý Thị Mỹ Loan - PTP. QLCN Sở Công Thương); VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Phòng họp D.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Xem xét tiến độ thực hiện Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh và những khó khăn, vướng mắc (Sở TN&MT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Cục Thuế; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã; Trưởng phòng TN&MT các huyện, thị xã có đất lâm nghiệp giao về địa phương quản lý (giao UBND các huyện, thị xã mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp A.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự buổi kiểm tra của Ủy ban Dân tộc kiểm tra việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Bù Đốp. VPUB: PVCP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại UBND huyện Bù Đốp.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Cục Thuế chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Ban Chỉ đạo (các ông, bà: Trần Văn Hướng - Cục trưởng Cục Thuế, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Đỗ Phước Hiệp - PGĐ KBNN Bình Phước, Nguyễn Thị Thanh Loan - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Trương Văn Phúc - PGĐ Sở TN&MT, Lê Tiến Hiếu - PGĐ Sở Tư pháp, Võ Sá - GĐ Sở KH&Đ, Bùi Xuân Thắng - PGĐ Công an tỉnh, Nguyễn Thị Hoa - PGĐ NHNN Chi nhánh Bình Phước, Nguyễn Quốc Dũng - PCT UBND huyện Phú Riềng, Nguyễn Xuân Hoan - PCT UBND huyện Bù Gia Mập, Giang Xuân Sơn - PCT UBND thị xã Đồng Xoài, Nguyễn Văn Tặng - PCT UBND huyện Đồng Phú, Nguyễn Văn Lâm - PCT UBND huyện Hớn Quản, Vũ Hồng Dương - CT UBND thị xã Bình Long, Nguyễn Như Tuân - CT UBND huyện Chơn Thành, Nguyễn Gia Hòa - PCT UBND huyện Lộc Ninh, Hoàng Xuân Lương - PCT UBND thị xã Phước Long, Nguyễn Thanh Bình - CT UBND huyện Bù Đăng, Diệp Hoàng Thu - PCT UBND huyện Bù Đốp, Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, thị xã); VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp Tổ rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, Sở TN&MT báo cáo phương án đơn giản hóa TTHC).
Mời họp: Các ông, bà: Võ Sá - GĐ Sở KH&ĐT, Lê Tiến Hiếu - PGĐ Sở Tư pháp, Phạm Thị Ánh Hoa - CVP UBND tỉnh, Nguyễn Phú Quới - GĐ Sở TN&MT, Nguyễn Văn Dũng - Trưởng BQL Khu kinh tế, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Võ Tất Dũng - PGĐ Sở Xây dựng, Phạm Thành Chung - PGĐ Sở Nội vụ, Nguyễn Văn Ngọc - PGĐ Sở GTVT, Bùi Văn Khánh - PGĐ Trung tâm HCC tỉnh; VPUB: Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Thăm, làm việc với một số hội, đoàn thể cấp tỉnh.
TỐI
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khai mạc Ngày hội gia đình các tỉnh Đông Nam bộ lần thứ VIII năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai.
THỨ NĂM (ngày 22/6)
SÁNG
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ Xuất quân chương trình “Học kỳ trong quân đội tỉnh” lần thứ VIII, năm 2017. VPUB: Phòng KGVX cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 6 giờ 30 tại Tượng đài Chiến thắng Đồng Xoài.
CHIỀU
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Họp xem xét kết quả thanh tra toàn diện tình hình thực hiện thu phí và sử dụng tiền thu phí Dự án BOT nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741 đoạn Bàu Trư - Đồng Xoài (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đoàn Thanh tra số 2455 (giao Thanh tra tỉnh mời); đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở GTVT, Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Phước, Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D.
THỨ SÁU (ngày 23/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy.  
- Ban TCTU báo cáo về công tác cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ của một số đơn vị.
- Thường trực Tỉnh đoàn báo cáo dự thảo văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên CSHCM tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Ban TGTU báo cáo nội dung tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Bình Phước.
- UBND tỉnh báo cáo kiến nghị, đề xuất các ngành.
- Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo Tờ trình của các đơn vị.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tài “Xây dựng mô hình xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột khoai mỳ bằng công nghệ sinh thái trên cơ sở ứng dụng thực vật thủy sinh” (Sở KH&CN chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Hội đồng KH&CN theo Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh (gồm các ông, bà: Trần Văn Vân - GĐ Sở KH&CN, Đặng Hà Giang - PGĐ Sở KH&CN, Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở TN&MT, Phạm Văn Hoang - PGĐ Sở NN&PTNT, Lý Văn Dưỡng - TP.QLKH, Sở KH&CN; các nhà khoa học: Sở KH&CN mời); VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Sở KH&CN.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 7 giờ 30: Làm việc với Sở VH-TT&DL và Ban Quản lý di tích tỉnh về thăm dò khảo cổ Di tích Thành đất hình tròn Long Hà 1 và Long Hưng, huyện Phú Riềng. 
Mời dự: Đại diện Sở VH-TT&DL và Ban Quản lý di tích tỉnh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Địa điểm: Phòng họp E.
- 8 giờ 00: Dự họp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Bình Phước.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH.
Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc với Trung tâm Hành chính công về tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công.
Mời dự: Theo Công văn số 786/VPUBND-HCTC ngày 02/6/2017; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Trung tâm HCC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Trung tâm Hành chính công.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Đoàn giám sát công tác phòng, chống dịch năm 2017 của Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện hoạt động phòng, chống dịch bệnh 5 tháng đầu năm về công tác giám sát, thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân, chuẩn bị hậu cần; các hoạt động liên ngành và truyền thông phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, phòng, chống sốt rét. 
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Y tế và các trung tâm liên quan; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp D.
CHỦ NHẬT (ngày 25/6)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Khai mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, chuyên đề “Bệnh tim mạch và bệnh lý nội tiết”. VPUB: Phòng KGVX cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Lầu 1, sảnh 3, KS Bom Bo, thị xã Đồng Xoài.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                                 (Đã ký)
                                                                                         Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay4,090
  • Tháng hiện tại135,871
  • Tổng lượt truy cập5,407,324
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây