Lịch UBND tuần thứ 28/2018

Lịch UBND tuần thứ 28

Số kí hiệu VB978
Ngày ban hành 07/07/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 07/07/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
                                                                                         Bình Phước, ngày  06  tháng 7  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 28 (từ ngày 09/7 đến ngày 13/7/2018)
 
CHỦ NHẬT (ngày 08/7)
Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo: Dự Lễ khai giảng chương trình cử nhân đào tạo từ xa qua mạng K2/2018 của Trường Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường 602, số 97 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
THỨ HAI (ngày 09/7)
SÁNG + CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX.
Cùng dự: LĐVP, các Phòng.
Thời gian, địa điểm: Bắt đầu lúc 07 giờ 20 tại Hội trường tỉnh.
THỨ BA (ngày 10/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX.
Cùng dự: LĐVP, các Phòng.
Thời gian, địa điểm: Bắt đầu lúc 07 giờ 20 tại Hội trường tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời); VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
- Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế: Dự Hội thảo chuyên đề về phát triển kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Trung tâm Hội nghị Khách sạn Sunrise, đường Lê Hoàng Kha, thành phố Tây Ninh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp tục dự kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Ủy viên UBND tỉnh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Dự Hội nghị giao ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh quý II/2018.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
THỨ TƯ (ngày 11/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự diễn tập phòng thủ thử Khung tập Hội nghị BTV Tỉnh ủy ra Nghị quyết chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp.
Thành phần: Các thành viên thuộc Khung diễn tập III theo Quyết định số 03-QĐ/BCĐ ngày 03/7/2018 của Ban Chỉ đạo Diễn tập BP-18.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường B, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2. Chủ tịch Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp tục Dự diễn tập phòng thủ thử Khung tập Hội nghị Chỉ thị hiệp đồng bảo đảm tác chiến phòng thủ của Chủ tịch UBND tỉnh.
Thành phần: Các thành viên thuộc Khung diễn tập VI theo Quyết định số 03-QĐ/BCĐ ngày 03/7/2018 của Ban Chỉ đạo Diễn tập BP-18; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Hội trường B, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị rút kinh nghiệm thi công đường tuần tra biên giới trên tuyến Việt Nam - Campuchia.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Bộ Tư lệnh Quân Khu 7, số 204 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
 
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 22/2018, nội dung:
- 13 giờ 30: Tiến độ giải quyết các vụ khiếu nại kéo dài vượt cấp trên địa bàn tỉnh theo Kết luận 172-KL/TU ngày 15/3/2018 của Tỉnh ủy (Chánh Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; VPUB: LĐVP, Ban TCD.
- 16 giờ 00: Báo cáo đề xuất chủ trương tháo gỡ vướng mắc dự án Becamex - Bình Phước; nội dung chương trình xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản do Công ty Becamex Bình Phước tổ chức (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với doanh nghiệp chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, VPUB: LĐVP.
Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 14 giờ 00: Chủ trì họp Hội đồng quản lý Quỹ Khởi nghiệp, nội dung: Báo cáo tình hình hoạt động để Quỹ đi vào hoạt động (Quỹ Đầu tư phát triển chuẩn bị).
Mời dự: Thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ gồm các ông/bà: Võ Thị Anh Đào - Giám đốc Quỹ Khởi nghiệp, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Võ Sá - GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh đoàn; VPUB: phòng TH.
- 15 giờ 00: Chủ trì họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển, nội dung: Báo cáo tình hình kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và một số kiến nghị của Quỹ (Quỹ Đầu tư phát triển chuẩn bị).
Mời dự: Thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ gồm các ông/bà: Võ Thị Anh Đào - Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển, Phạm Thị Ánh Hoa - CVP UBND tỉnh, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Trương Quang Dũng - GĐ Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh; VPUB: phòng TH.
- 15 giờ 30: Chủ trì họp diễn tập phòng thủ thử Khung tập nội dung Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Kế hoạch hoạt động của Sở Y tế, Sở Công Thương trong tác chiến phòng thủ.
Mời dự: Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đồng Thông, Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Anh Hoàng; VPUB: phòng NC.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh ủy quyền ông Lâm Văn Đạt - PGĐ Sở Tài chính, thường trực Hội đồng: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định giá đất các dự án: Khu dân cư thương mại và dịch vụ Bom Bo (xã Bom Bo, huyện Bù Đăng), Trung tâm hành chính và khu đô thị mới thị xã Phước Long, Công ty Becamex Bình Phước (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thành viên Hội đồng thẩm định giá đất gồm các ông/bà: Trương Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Lê Văn Hảo - TP Giá QLCS - Sở Tài chính, Diệp Trường Vũ - Phó Chi cục trưởng CCQLĐĐ - Sở TN&MT, Phạm Quang Vinh - PTP. Phòng TH-NV&DT - Cục Thuế, Bùi Văn Tâm - PTP. Phòng Giá QLCS - Sở Tài chính, Tống Thị Minh Thương - PTP. Phòng Định giá đất - CCQLĐĐ, Sở TN&MT, Huỳnh Minh - CV. Phòng TH-NV&DT - Cục Thuế; đại diện lãnh đạo UBND thị xã: Phước Long, Bù Đăng, Chơn Thành; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp Sở Tài chính.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Họp Tổ thẩm định Đề án theo Quyết định 999 của Tỉnh ủy đối với Báo Bình Phước - Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00 tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
5. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 12/7)
SÁNG +CHIỀU:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự diễn tập phòng thủ.
Thành phần, thời gian, địa điểm: Theo Quyết định số 04-QĐ/BCĐ ngày 03/7/2018 của Ban Chỉ đạo Diễn tập BP-18 (trừ các Khung tập đã quay phim gồm: Khung tập I, V, VII, X) và Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tiếp và làm việc với Đoàn chuyên gia của ADB về dự án Nâng cấp đô thị Đồng Xoài ứng phó với biến đổi khí hậu (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình: Dân dụng và Công nghiệp, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông; UBND thị xã Đồng Xoài; Sở Ngoại vụ (cử phiên dịch tiếng Anh); VPUB: LĐVP, phòng TH, KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Công Thương: Dự diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 (đến hết ngày 13/7/2018).
Thời gian, địa điểm: Bắt đầu từ 13 giờ 00 tại Khách sạn JW.Marriott, số 8 Đỗ Đức Dục, Hà Nội.
THỨ SÁU (ngày 13/7)
SÁNG + CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp tục Dự diễn tập phòng thủ.
Thành phần, thời gian, địa điểm: Theo Quyết định số 04-QĐ/BCĐ ngày 03/7/2018 của Ban Chỉ đạo Diễn tập BP-18 (trừ các Khung tập đã quay phim gồm: Khung tập I, V, VII, X) và Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                      TL. CHỦ TỊCH

                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                         
                                                             
 
 
 
                                                                                        Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập45
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay4,507
  • Tháng hiện tại109,863
  • Tổng lượt truy cập5,381,316
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây