Lịch UBND tuần thứ 29/2017

Lịch UBND tuần thứ 29

Số kí hiệu VB621
Ngày ban hành 14/07/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 14/07/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          _______      
                                                              Bình Phước, ngày 14  tháng 7 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 29 (từ ngày 17/7 đến ngày 21/7/2017)
 
 
CHỦ NHẬT (ngày 16/7)
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp cơm với Đoàn cán bộ 3 tỉnh thuộc CHDCND Lào (theo Công văn số 2314/UBND-NC ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 30 tại Nhà khách Tỉnh ủy.
THỨ HAI (ngày 17/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Kho K882 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Kho K882, QL14, ấp 4, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Tiếp và làm việc với Tổng Công ty Becamex IDC về xúc tiến đầu tư quốc tế tại Khu liên hợp công nghiệp và đô thị Becamex Bình Phước.
Mời dự: Bí thư Tỉnh ủy.
Mời họp: Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Khu kinh tế, Trung tâm Xúc tiến ĐT, TM&DL, Cục Hải quan, Cục Thuế; Công ty Điện lực Bình Phước; Bí thư và Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành; Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé; Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: KT, TH.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 tại Hội trường Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (đến hết ngày 17/7/2017).
Thời gian, địa điểm: 01 ngày, bắt đầu từ 08 giờ 30 ngày 17/7/2017 tại Hội trường UBND tỉnh Gia Lai (số 02 đường Trần Phú, thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai).
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Nội vụ:
- Dự khai giảng lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên chính năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Sở Nội vụ.
- Dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo giữa các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 01 ngày, bắt đầu từ 08 giờ 00 tại phòng LOTUS a, tầng 1, khách sạn REX (141 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát, tọa đàm về “Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Cùng dự: Theo Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 11/7/2017 của Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 14 giờ 00: Tiếp và làm việc với Công ty ReNew Power Ventures Pvt.Ltd (Ấn Độ) về đầu tư năng lượng mặt trời và năng lượng gió (Sở Ngoại vụ mời Công ty).
Mời họp: Lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, NN&PTNT, TN&MT, Xây dựng, Ngoại vụ, Ban QLKKT; Công ty Điện lực Bình Phước; CVP UBND tỉnh, Phòng TH.
Địa điểm: Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
- 15 giờ 00: Họp Nhóm biên tập Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XII (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung theo Công văn số 2158/UBND-TH ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh).
Mời họp: Ông Trần Thắng Phúc - GĐ Công an tỉnh, ông Nguyễn Quang Toản - CT UBMTTQ Việt Nam tỉnh, ông Vũ Tiến Điền - Chính ủy BCH Quân sự tỉnh, ông Nguyễn Anh Hoàng GĐ Sở Công Thương, ông Võ Sá - GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, ông Trần Văn Lộc - GĐ Sở NN&PTNT, ông Nguyễn Hồng Trà - CT Liên đoàn Lao động tỉnh, ông Nguyễn Thành Chương - GĐ Sở Nội vụ, ông Nguyễn Phú Quới - GĐ Sở TN&MT, ông Huỳnh Thanh Dũng - GĐ Sở Xây dựng, ông Trần Văn Vân - GĐ Sở Khoa học và Công nghệ, ông Bùi Quang Phụng - GĐ Sở Tư pháp, bà Phạm Thị Anh Thư - GĐ Sở Ngoại vụ, ông Võ Văn Mãng - GĐ Sở LĐTB&XH, ông Lê Văn Quang - PGĐ Sở Văn hóa, TT&DL, ông Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục thống kê, ông Nguyễn Công Sởi - Phó Trưởng Ban TGTU, CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ BA (ngày 18/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (cả ngày).
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về công tác cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ của một số địa phương, sở, ngành; hồ sơ đề nghị kết nạp lại người vào Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng;
- Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo Tờ trình của các đơn vị.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Phòng họp C, Văn phòng Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp HĐND thị xã Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường UBND thị xã.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp Đoàn Kiểm tra Thanh tra của UBKT Tỉnh ủy.
Thời gian: Theo Kế hoạch làm việc của UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: UBKT Tỉnh ủy.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự kỳ họp thứ Ba HĐND huyện Bù Đăng khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường huyện Bù Đăng.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ (Thường trực HĐND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp tục họp Thường trực Tỉnh ủy:
- Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bình Phước giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Sở Công Thương và đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung báo cáo).
Cùng dự: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh; Thủ trưởng các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp, Hớn Quản, Đồng Phú, Bù Đăng; đơn vị tư vấn (giao Sở Công Thương mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến.
- Việc triển khai quy hoạch dự án khu dân cư từ quỹ đất cao su do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao về cho tỉnh (Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Cùng dự: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh; Giám đốc Sở: Xây dựng, KH&ĐT; Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
- Nghe báo cáo phương án đầu tư thực hiện dự án đường vòng quanh hồ Phước Hòa (Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Cùng dự: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh, Giám đốc: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Sở GTVT, Sở KH&ĐT; Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
- Kiến nghị, đề xuất các ngành.
Cùng dự: Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp C, Văn phòng Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.
Mời họp: Ban đại diện HĐQT theo Quyết địnhh số 81/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh, gồm: Ông Trương Quang Dũng - GĐ Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, ông Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, ông Võ Sá - GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, bà Phạm Thị Ánh Hoa - CVP UBND tỉnh, ông Võ Văn Mãng - GĐ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, ông Trần Văn Lộc - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, ông Trương Thanh Dũng - GĐ Ngân hàng CSXH, bà Đào Thị Lanh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Xuân Hòa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, ông Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh đoàn, ông Lê Đức Hùng - PCT Hội Cựu chiến binh tỉnh; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
THỨ TƯ (ngày 19/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng:
- 7 giờ 30: Hội ý.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB).
- 08 giờ 30: Thông qua Đề án thành lập Đội xe của tỉnh theo hình thức đầu tư tư - sử dụng công và khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác trên địa bàn tỉnh (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; VPUB: CVP, các PCVP, Phòng TH.
- 09 giờ 30: Xem xét xử lý tiền thuế chậm nộp của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé (Cục Thuế, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.
- 10 giờ 00: Nghe Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo tình hình cưa cắt cao su và những vấn đề liên quan đến diện tích đất do Tập đoàn Công nghiệp cao su bàn giao về địa phương quản lý (Ban Quản lý Khu kinh tế chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Ban QLKKT, ông Đào Văn Hoàng - Phó Trưởng Ban QLKKT; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: TH, KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự khai mạc kỳ họp thứ tư, HĐND huyện Hớn Quản khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
CHIỀU:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
Mời họp: CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa, GĐ Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương, TP Tổng hợp VP UBND tỉnh Nguyễn Tín Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi công tác Hà Nội tham dự họp về tình hình giải ngân vốn đầu tư từ nguồn NSNN (đến hết ngày 20/7/2017).
Cùng đi: Lãnh đạo Sở KH&ĐT, VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung báo cáo).
Cùng dự: Lãnh đạo các đơn vị: Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Phước, Ban TĐKT - Sở Nội vụ, UBND các huyện thị, VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại phòng họp B, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở Nội vụ họp xét khen thưởng cấp nhà nước đợt 1/2017 (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Ban TĐKT tỉnh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 20/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Riềng.
Mời họp: Thủ trưởng các sở, ngành: Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Tư pháp; Trưởng phòng Tổng hợp Nguyễn Tín Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Huyện ủy Phú Riềng.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng ủy quyền: Ông Trần Văn Vân - GĐ Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tài “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh thán thư hại hoa và quả cây điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.

Mời họp: Theo Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh gồm các ông/bà: Ông Trần Văn Vân - GĐ Sở Khoa học và Công nghệ; Ông Đặng Hà Giang - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ; Lê Khắc Nguyên - PCT Hội Nông dân; Ông Phạm Văn Hoang - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT; Ông Lý Văn Dưỡng - TP.QLKH, Sở Khoa học và Công nghệ; các nhà khoa học (giao Sở Khoa học và Công nghệ mời); Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh (cả ngày).
Mời dự: Theo Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 Hội trường Đảng ủy khối cơ quan tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự kỳ họp thứ Ba HĐND huyện Đồng Phú khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường huyện Đồng Phú.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh dự Lễ khánh thành nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Quân đoàn 4 và họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ; 43 năm ngày truyền thống Quân đoàn 4.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Quân đoàn 4 (số 189B, Đại lộ Độc Lập, Dĩ An, Bình Dương).
6. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông dự Hội nghị giao ban trực tuyến quản lý nhà nước bưu chính, viễn thông 6 tháng đầu năm 2017.
Thành phần: Giao Sở Thông tin và Truyền thông mời; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.
7. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự Hội nghị phổ biến Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính phủ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Khách sạn Intercontinental Hotel, 82 đường Hai Bà Trưng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội đến hết ngày 21/7/2017.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị giao ban ngành y tế quý II/2017.
Mời dự: Giao Sở Y tế mời các thành phần dự họp; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại BCH Quân sự tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 21/7)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Hội đồng xác định giá khởi điểm bán đấu giá vườn cao su Quỹ ASXH tỉnh để thống nhất giá khởi điểm bán đấu giá vườn cao su Quỹ ASXH tỉnh đối với các dự án trên địa bàn huyện Lộc Ninh.
Mời họp: Lãnh đạo các sở, ngành (Theo Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh) gồm: Bà Nguyễn Thụy Phương Thảo – PGĐ Sở Tài chính, ông Trương Văn Phúc – PGĐ Sở TN & MT, ông Trần Văn Lộc – GĐ Sở NN&PTNT, ông Nguyễn Xuân Thành – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, ông Vũ Văn Thắng – PGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long, Lãnh đạo UBND huyện Lộc Ninh và Tổ giúp việc Hội đồng xác định giá khởi điểm bán đấu giá vườn cao su Quỹ ASXH tỉnh, VPUB: Phòng Tổng hợp.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp D.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp xem xét việc chuyển đổi diện tích đất cao su chuyển thành khu dân cư (BQL Khu kinh tế, Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Ban QL Khu kinh tế, UBND huyện Hớn Quản, UBND thị xã Bình Long, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại UBND thị xã Bình Long.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2017 (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Ban Dân tộc.
CHIỀU:
1. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng, Huỳnh Anh Minh: làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                       
 
 
 
 
                                                                                          Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập35
  • Hôm nay13,739
  • Tháng hiện tại70,560
  • Tổng lượt truy cập6,307,805
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây