Lịch UBND tuần thứ 29/2018

Lịch UBND tuần thứ 29/2018

Số kí hiệu VB985
Ngày ban hành 15/07/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 15/07/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                                        Bình Phước, ngày  13  tháng 7  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 29 (từ ngày 16/7 đến ngày 20/7/2018)
 
THỨ BẢY (ngày 14/7)
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị cán bộ toàn quốc rút kinh nghiệm về đảm bảo an ninh, trật tự thời gian qua.
Cùng đi: Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nguyễn Quốc Bình, PGĐ Công an tỉnh Bùi Xuân Thắng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trụ sở Trung ương Đảng, số 01, Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.
CHỦ NHẬT (ngày 15/7)
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản (đến hết ngày 21/7/2018).
Thành phần, thời gian, địa điểm: Theo Kế hoạch của UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Tham dự Chương trình “Học bổng an sinh giáo dục” tại tỉnh Bình Phước năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30 tại Nhà hàng Sáu Băng, ngã 3 Hùng Vương, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài.
THỨ HAI (ngày 16/7)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp xem xét, xử lý các tồn tại, vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất thực hiện dự án công trình thủy điện Thác Mơ khu vực Mỏ đất dự phòng và Đảo Sơn Trung (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các thành viên Đoàn kiểm tra khảo sát liên ngành theo Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh (giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các thành viên); đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; UBND thị xã Phước Long, các Phòng chuyên môn và Chủ tịch UBND các xã, phường thuộc thị xã Phước Long; UBND huyện Bù Gia Mập, các Phòng chuyên môn và Chủ tịch UBND các xã thuộc huyện Bù Gia Mập; Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, ông Nguyễn Đình Sang (giao UBND thị xã Phước Long mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KT, NC.
Địa điểm: 08 giờ 00 tại UBND thị xã Phước Long.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Nghe giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo, nội dung: Kết quả kỳ thi tốt nghiệp PTTH Quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên tiếng Anh.
Mời dự: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng, ban chuyên môn có liên quan thuộc Sở (do Giám đốc Sở bố trí); VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 17/7)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Kỳ họp thứ năm, HĐND thị xã Bình Long khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường UBND thị xã Bình Long.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp xem xét thông qua điều chỉnh quy hoạch khu đô thị mới Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, UBND thị xã Đồng Xoài, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cát Tường (giao Sở Xây dựng mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng: KT, TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội thảo Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã từ nay đến năm 2021.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia (số 10 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh).
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do TT. HĐND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời); VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Nghe báo cáo vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đường dây 220kV Bình Long - Tây Ninh đoạn qua tỉnh Bình Phước (Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã: Lộc Ninh, Hớn Quản, Bình Long phối hợp với Ban QLDA các công trình điện Miền Trung chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã: Lộc Ninh, Hớn Quản, Bình Long; lãnh đạo Ban QLDA các công trình điện Miền Trung, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 3; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 18/7)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 7/2018.
Mời dự: Các thành viên Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh gồm các ông/bà: GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, CVP Tỉnh ủy, CVP UBND tỉnh, GĐ Sở Công Thương, GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, GĐ Sở Xây dựng, GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, GĐ Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Ban Quản lý KKT, TP KTĐN - Sở Kế hoạch và Đầu tư; VPUB: LĐVP, phòng TH,
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trung tâm hành chính công.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Công ty Cổ phần BOT Đồng Phú - Bình Dương về tiến độ thực hiện, những khó khăn vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết (Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước phối hợp với Hội đồng đền bù huyện Đồng Phú chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú; đại diện Hội đồng đền bù huyện Đồng Phú; Giám đốc, Chủ tịch Công ty Cổ phần BOT đường Đồng Phú - Bình Dương (Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Lãnh đạo Ban Tôn giáo: Dự Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và Lễ đặt đá khởi công xây dựng giảng đường Chùa Thanh Hưng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Chùa Thanh Hưng, ấp 7, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài.
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân Phan Xuân Linh: Chủ trì, phối hợp với lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện rà soát, thống nhất danh sách công dân khiếu nại để Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra (cả ngày).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT; VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: bắt đầu lúc 08 giờ 30 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chủ yếu áp dụng sản xuất sạch hơn trong chế biến hạt điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.
Mời dự: Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh gồm các ông/bà: Trần Văn Vân - Giám đốc Sở KH&CN; Đặng Hà Giang - Phó Giám đốc Sở KH&CN; Nguyễn Anh Hoàng - Giám đốc Sở Công Thương; Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở TN&MT; Lý Văn Dưỡng - TP.QLKH, Sở KH&CN; các nhà khoa học (giao Sở KH&CN mời): VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Hớn Quản về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, tình hình triển khai thực hiện các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy; tiến độ thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW - khóa XII.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT; VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Huyện ủy Hớn Quản.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo quản lý Chương trình Ngân hàng bò giống sinh sản do Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ, cho vay (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh (giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội mời); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 19/7)
SÁNG:
Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 9/2018, nội dung: Thường trực các huyện, thị ủy: Đồng Xoài, Đồng Phú, Chơn Thành, Hớn Quản báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW.
Mời dự: Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
CHIỀU:
Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp tục họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 9/2018, nội dung: Thường trực các huyện: Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW.
Mời dự: Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Lễ khai mạc Chương trình “Đắk Nông - Mùa Bơ chín” năm 2018 (phòng KT cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 20 giờ 00 tại Hồ Gia Nghĩa, phường Nghĩa Thành, thị xã Đắk Nông, tỉnh Đắk Nông.
THỨ SÁU (ngày 20/7)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh động viên công nghiệp do Bộ Quốc phòng tổ chức (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị chuẩn bị nội dung, tài liệu theo Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh).
Kính mời dự: Bí thư Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công an tỉnh; Lãnh đạo và các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện một số doanh nghiệp (giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng giao ban Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 10/2018, nội dung: Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, UBKT, Ban Nội chính, Ban Dân vận báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW.
Mời dự: Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 (Phòng NC cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 (xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập).
CHIỀU:
Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp tục họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 10/2018, nội dung: Lãnh đạo các đơn vị: MTTQ, Hội Nông dân, Hội LHPN, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW.
Mời dự: Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                     TL. CHỦ TỊCH

                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                    
                                                         
                                                                                             Đã ký
 
 
                                                                                   Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay7,183
  • Tháng hiện tại133,375
  • Tổng lượt truy cập5,626,922
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây