Lịch UBND tuần thứ 31/2018

Lịch UBND tuần thứ 31

Số kí hiệu VB998
Ngày ban hành 29/07/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 29/07/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                                   Bình Phước, ngày  27  tháng 7  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 31 (từ ngày 30/7 đến ngày 03/8/2018)
 
THỨ HAI (ngày 30/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng:
- 07 giờ 30: Hội ý tuần.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, KSTTHC, TCD, Trung tâm: TH-CB, HCC).
- 09 giờ 00: Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Giám đốc Sở Nội vụ; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, TP Tổng hợp Nguyễn Tín Nghĩa.
- 10 giờ 00: Xem xét phương án thoái vốn, tài sản của Công ty Cao su Sông Bé tại dự án BOT ĐT 741 Bàu Trư - Đồng Xoài (Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư,  Sở Tư pháp, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, Công ty CP Xây lắp miền Nam (giao Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé mời); VPUB: LĐVP, phòng KT, TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị về giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Công điện số 781/CĐ-VPCP (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, bài phát biểu cho lãnh đạo UBND tỉnh).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT; 02 doanh nghiệp (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời doanh nghiệp tham gia).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trung tâm hội nghị Khách sạn Palace Đà Lạt, số 02 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 13 giờ 30: Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ kế hoạch, lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể để hoàn thành việc đấu giá quyền sử dụng đất và định giá đất 4 dự án đã triển khai trên địa bàn thị xã Đồng Xoài, gồm:
+ Dự án Khu dân cư Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài (giai đoạn 1 diện tích 14,4ha).
+ Dự án Khu đất thương mại dịch vụ và nhà ở tại phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài.
+ Dự án Khu trung tâm thương mại Đồng Xoài.
+ Dự án Khu Đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tiến Thành và Khu nhà ở liên kế ấp 2, xã Tiến Thành.
(Các đơn vị chuẩn bị nội dung và báo cáo theo Công văn số 2037/UBND-TH ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: LĐVP, phòng KT, TH.
- 15 giờ 00: Nghe UBND thị xã Đồng Xoài báo cáo khó khăn, vướng mắc về đội ngũ biên chế giáo viên các cấp học thuộc ngành giáo dục - đào tạo thị xã về đề xuất hướng giải quyết.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ; Chủ tịch và Phó Chủ tịch phụ trách khối văn xã UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng NC.
- 15 giờ 30: Xem xét đề nghị thực hiện dự án đầu tư trang trại chăn nuôi heo tại thôn 7, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng của Công ty Cổ phần chăn nuôi Thái Bình (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Học viện Quốc phòng.
Cùng dự: PCVP Phan Xuân Linh, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp giao ban, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
THỨ BA (ngày 31/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 07 giờ 30: Cùng Bí thư Tỉnh ủy họp Ban chỉ đạo Cải cách thủ tục hành chính, công nghệ thông tin, chính quyền điện tử tỉnh.
Mời dự: Các thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh (lãnh đạo các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã); VPUB: LĐVP, phòng KSTTHC.
- 09 giờ 30: Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2019.
Kính mời dự: Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh.
Mời dự: Đại diện các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; VPUB: LĐVP, phòng TH, KT.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị lần thứ 11 - Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự hội nghị “Đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung” do Văn phòng Quốc Hội tổ chức.
Cùng dự: PCVP Phan Xuân Linh, Trưởng phòng HCTC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Nhà khách Quốc hội, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Đại hội Hội xây dựng tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ III (2017-2022).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 45 tại Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời); VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội (đến hết ngày 03/8/2018).
Cùng đi: Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường, Đơn vị tư vấn (Sở Tài nguyên và Môi trường mời), PCVP Nguyễn Minh Chiến.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến hết tháng 7/2018 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, 03 Ban QLDA ĐTXD các công trình: Giao thông, Dân dụng và công nghiệp, Nông nghiệp và PTNT; Kho bạc nhà nước tỉnh; VPUB: phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về công tác quản lý sử dụng quỹ đất do Tập đoàn giao về địa phương theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 26/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ (giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo theo Công văn số 2036/UBND-KT ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh).
Mời dự: Lãnh đạo Sở và Trưởng các Phòng, Chi cục có liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, Thanh tra tỉnh; VPUB: LĐVP, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 01/8)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định giá đất, nội dung:
- Thẩm định giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thương mại dịch vụ và nhà ở tại phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài.
- Thẩm định giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm cho Công ty CP May và XNK Sao Mai Việt Khang (Tiến Hưng, Đồng Xoài).
- Thẩm định giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm cho ông Nguyễn Thành Nhân (Nha Bích, Chơn Thành).
- Thẩm định giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú (Tân Phú, Đồng Phú).
Mời dự: Các thành viên Hội đồng thẩm định gồm các ông/bà: Lâm Văn Đạt - Phó Giám đốc Sở Tài chính, Trương Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Đồng Xoài, Đồng Phú, Chơn Thành, Lê Văn Hảo - TP. Phòng Gía - QLCS, Sở Tài chính, Diệp Trường Vũ - Phó Chi cục trưởng CCQLĐĐ, Sở TN&MT, Phạm Quang Vinh - PTP. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế, Bùi Văn Tâm - PTP. Phòng Giá - QLCS, Sở Tài chính, Tống Thị Minh Thương - TP. Phòng Định Giá đất - CCQLĐĐ, Sở TN&MT; VPUB: phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh  khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại UBND phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
4. Ủy viên UBND tỉnh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Chủ trì họp các ngành giải quyết một số vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Trung tâm HCC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường tầng 3, Trung tâm Hành chính công tỉnh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX.
Cùng dự: PCVP Phan Xuân Linh, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A, HĐND tỉnh
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng quý II/2018.
Cùng dự: CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo đối với công chức: Bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Hoàng Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Bình, Quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Anh Dũng, Quyết định thôi việc theo nguyện vọng Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Văn Vân (Sở Nội vụ chuẩn bị).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ; VPUB: LĐVP, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00 tại Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Công an tỉnh: Dự Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2018.
Mời dự: Các Thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã (thành phần chi tiết theo thư mời của UBND tỉnh); VPUB: phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường Công an huyện Đồng Phú.
THỨ NĂM (ngày 02/8)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 8/2018 (Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp).
Mời dự: Thành viên Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh (gồm các ông/bà: GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, CVP Tỉnh ủy, CVP UBND tỉnh, GĐ Sở Công Thương, GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, GĐ Sở Xây dựng, GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, GĐ Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Ban Quản lý KKT), đại diện lãnh đạo: NHNN Chi nhánh tỉnh; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Trung tâm Hành chính công.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh  khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại UBND phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Nghỉ phép giải quyết việc gia đình (đến hết ngày 04/8/2018).
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Tài chính: Dự Hội nghị phổ biến Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn do Bộ Tài chính tổ chức (đến hết ngày 03/8/2018).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Khách sạn Bavico Dalat Plaza, số 3 Lê Thị Hồng Gấm, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả dự án “Chương trình thực thi chính sách và trị liệu cho người khuyết tật” tại tỉnh Bình Phước năm tài khóa 2018 và thảo luận kế hoạch cho năm tài khóa 2019 (đến hết ngày 04/8/2018).
Địa điểm: Khách sạn Mỹ Lệ, 57 Thùy Vân, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Nghe Sở Nội vụ báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án sáp nhập các Quỹ.
Kính mời dự: Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển; VPUB: phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Ủy viên UBND tỉnh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Chủ trì sinh hoạt “Ngày pháp luật”.
Mời dự: LĐVP, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 03/8)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2018.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Hành chính công.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
 
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Dự tham quan bắn đạn thật của đơn vị dự bị động viên do Quân Đoàn 4 tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 30 tại Trường bắn Mây Tào, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Dự Hội thảo khoa học “Phát triển du lịch gắn với nông nghiệp bền vững, thực trạng và giải pháp do Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp với Tạp chí Công sản tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng, số 10 Lê Hồng Phong, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                        TL. CHỦ TỊCH

                                                                                    CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                         
                                                             
 
 
 
                                                                                        Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm48
  • Hôm nay6,026
  • Tháng hiện tại134,850
  • Tổng lượt truy cập6,177,027
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây