Lịch UBND tuần thứ 32/2018

Lịch UBND tuần thứ 32

Số kí hiệu VB1002
Ngày ban hành 03/08/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                                  Bình Phước, ngày  03  tháng 8  năm 2018
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 32 (từ ngày 06/7 đến ngày 10/8/2018)

CHỦ NHẬT (ngày 05/8)
1. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Nội vụ: Dự Lễ khai mạc và Lễ Bế mạc Đại giới đàn Trí Tịnh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 ngày 05/8/2018,08 giờ 30 ngày 06/8/2018 tại Hội trường Chùa Quang Minh, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT: Dự Hội nghị Tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2017 và định hướng triển khai giai đoạn 2018 - 2020.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới.
Thời gian, địa điểm: 02 ngày, bắt đầu từ 13 giờ 30 ngày 05/8/2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, số 09 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
THỨ HAI (ngày 06/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án tại Khu di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Lộc Ninh, Ban QLRPH Tà Thiết  và 02 xã thuộc khu vực (giao UBND huyện Lộc Ninh mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Khu di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ chào cờ tháng 8/2018.
Cùng dự: LĐVP, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng và Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 15 tại Sảnh trước UBND tỉnh.

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị trực tuyến 03 cấp của Chính phủ về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em (Sở Lao động, Thương ninh và Xã hội chuẩn bị nội dung, báo cáo và bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh; đề nghị Chi nhánh Viettel Bình Phước hỗ trợ, chuẩn bị các địa điểm tổ chức họp trực tuyến từ tỉnh đến huyện).
Kính mời dự: Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh.
Mời dự:
- Cấp tỉnh: Đại diện lãnh đạo: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh; Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh (giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trung tâm Hội nghị trực tuyến Chi nhánh Viettel Bình Phước.
- Cấp huyện: Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã triệu tập thành phần họp gồm: Đại diện lãnh đạo: UBND các huyện (thị), Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện (thị), Huyện (thị) đoàn, Hội LHPN huyện (thị); Viện KSND huyện, TAND huyện, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.
(Đối với huyện Hớn Quản họp ở điểm cầu trực tuyến của Viettel tại thị xã Bình Long; huyện Bù Gia Mập họp ở điểm cầu trực tuyến của Viettel tại thị xã Phước Long)
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trụ sở Trung tâm Viettel huyện, thị xã.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Nghỉ phép năm 2018.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKS nhân dân tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00 tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 07/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 07 giờ 30: Hội ý tuần 32/2018.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, KSTTHC, TCD, Trung tâm: TH-CB, HCC).
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- 08 giờ 30: Họp Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nội dung: báo cáo tiến độ thực hiện các dự án còn tồn đọng; các kiến nghị, khó khăn của các doanh nghiệp, chủ trương tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp ngành điều của tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, kế hoạch làm việc).
Kính mời dự: Bí thư Tỉnh ủy.
Mời dự: Các thành viên Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho danh nghiệp theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh gồm các ông/bà: GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, CVP Tỉnh ủy, CVP UBND tỉnh, GĐ Sở Công Thương, GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, GĐ Sở Xây dựng, GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, GĐ Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Ban Quản lý KKT, TP KTĐN - Sở Kế hoạch và Đầu tư; VPUB: LĐVP, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với Bí thư Tỉnh ủy (theo chương trình riêng).
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời); VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Nghe báo cáo tiến độ và Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công ty Becamex Bình Phước chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Bình Phước, Công ty Becamex Bình Phước (Văn phòng UBND tỉnh mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng TH, KT, NC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự họp Ban QLDA đường tuần tra biên giới trên địa bàn Quân khu 7 (giai đoạn 2017 - 2020).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, đường Cách mạng tháng 8, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh (giao Sở Y tế thông báo đến các thành viên); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Y tế.
THỨ TƯ (ngày 08/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 23/2018, nội dung:
- Từ 08 giờ 00 đến 08 giờ 30: Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW.
 Mời dự: Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Từ 08 giờ 30 đến 09 giờ 30: Tổ xây dựng Đề án hợp nhất Báo Bình Phước - Đài PTTH tỉnh báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng; Giám đốc Sở Nội vụ, Lãnh đạo Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh.
- Từ 09 giờ 30 đến 10 giờ 30: Sở Nội vụ báo cáo Đề án sáp nhập 3 Ban Quản lý dự án (BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông, BQLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT, BQLD các công trình dân dụng).
 Mời dự: Giám đốc sở Nội vụ; Lãnh đạo: BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông, BQLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT, BQLDA các công trình dân dụng.
- Từ 10 giờ 30: Đ/c Giám đốc Quỹ ASXH tỉnh báo cáo xin chủ trương thanh toán chi phí đầu tư cao su tập trung cho quỹ ASXH tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp giải quyết vướng mắc trong xây dựng trạm biến áp và hướng tuyến đường dây các công trình: 110kV Hoa Lư, 220 Chơn Thành, 110kV Đồng Xoài 2 (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước; UBND các huyện, thị xã: Đồng Xoài, Chơn Thành, Lộc Ninh; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng TH, KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu do Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì (Sở Công Thương phối hợp với Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Công Thương.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Thống nhất, số 135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Nội vụ: Dự Hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập” do Bộ Nội vụ tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Hội trường tầng 2 cơ quan Bộ Nội vụ, số 8 phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp tục dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 23/2018, nội dung UBND tỉnh báo cáo: Công tác khen cao (Ban Thi đua khen thưởng tỉnh chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo); Đề án thành lập Đội xe công của tỉnh (Giám đốc Giám đốc Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo); Các chính sách về thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy (theo Công văn số 2283-CV/TU ngày 25/7/2018 của Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo); báo cáo công tác chuẩn bị chương trình, nội dung xúc tiến đầu tư tại tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công ty Becamex Bình Phước chuẩn bị nội dung báo cáo); hiện trạng, phương án đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung báo cáo); kiến nghị của các ngành (Chánh Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Nghe báo cáo công tác thoái vốn của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước.
Mời dự: Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước; đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; VPUB: LĐVP, phòng TH, KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự lễ Khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2018 (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa địa điểm: 19 giờ 00 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 09/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 24, nội dung:
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung báo cáo Tổ Nhân sự sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác cơ sở Đảng, đảng viên; (2) báo cáo các nội dung theo Công văn số 2283-CV/TU ngày 25/7/2018 của Tỉnh ủy về dự thảo các quy định thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy và Công văn số 2292-CV/TU ngày 02/8/2018 về tình hình thực hiện mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch UBND cấp xã.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, số 6C Rạch Gầm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh (giao Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thông báo); đại diện lãnh đạo 03 Ban QLDA ĐTXD các công trình: DD&CN, NN&PTNT, GT; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và 09 xã phấn đấu về đích năm 2018 (UBND các huyện, thị xã mời); VPUB: LĐVP, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, BGĐ và Trưởng các phòng Sở TN&MT về tình hình thực hiện nhiệm vụ của sở thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2018; tiến độ triển khai thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy.
Mời dự dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư; VPUB: LĐVP; PGĐ Trung tâm Hành chính công, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự lễ Bế mạc Liên hoan Đờn ca tài tử tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2018 (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa địa điểm: 19 giờ 00 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 10/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Nam về giải quyết vướng mắc trong xây dựng trạm biến áp và hướng tuyến đường dây các công trình: 110kV Hoa Lư, 220 Chơn Thành, 110kV Đồng Xoài 2 (Tổng công ty Điện lực miền Nam, Sở Công Thương chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước; UBND các huyện, thị xã: Đồng Xoài, Chơn Thành, Lộc Ninh; Tổng Công ty Điện lực miền Nam và đơn vị tư vấn (Sở Công Thương mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng TH, KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 08 giờ 00: Đi kiểm tra mỏ đá của Công ty TNHH XS TM XNK Ngọc Bích tại xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, UBND Huyện Lộc Ninh, (Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và thông báo cho Công ty TNHH XS TM XNK Ngọc Bích); VPUB: Phòng KT.
Địa điểm: Tập trung tại UBND huyện Lộc Ninh lúc 08 giờ 00.
- 10 giờ 00: Làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng về việc thu hồi đất giao sai chủ trương tại huyện Bù Gia Mập.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Bù Gia Mập; VPUB: Ban TCD, Phòng KT.
Địa điểm: Trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc theo chương trình sau:
- Từ 08 giờ 00 đến 08 giờ 30: Thăm Trường Cao đẳng Y tế tỉnh.
- Từ 08 giờ 30 đến 09 giờ 00: Kiểm tra các công trình, dự án tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
- Từ 09 giờ 00: Làm việc  Đảng uỷ, BGĐ và Trưởng các phòng, Trung tâm của Sở Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2018; tình hình triển khai thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy (Sở Y tế báo cáo cụ thể tình hình sáp nhập, tinh giảm biên chế các trung tâm; tình hình quản lý, phương án sử dụng cơ sở vật chất các đơn vị sau khi sắp xếp,...).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Trung tâm Hành chính công.
Địa điểm: Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Dự tập huấn Khu vực phòng thủ và tổ chức rút kinh nghiệm xử lý tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu; góp ý kiến sửa đổi bổ sung Nghị định số 77, 74, 32 của Chính phủ.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; các phòng ban có liên quan của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Quân khu 7, số 200 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Cùng Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex - Bình Phước.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư,  Ban Quản lý Khu kinh tế, BQLDA ĐTXD các công trình giao thông, Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex - Bình Phước.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)
      •                                                                                                                                                              TL. CHỦ TỊCH
                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                          

                                                                                     Phạm Thị Ánh Hoa

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay4,263
  • Tháng hiện tại109,619
  • Tổng lượt truy cập5,381,072
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây