Lịch UBND tuần thứ 33/2018

Lịch UBND tuần thứ 33

Số kí hiệu VB175
Ngày ban hành 12/08/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                           Bình Phước, ngày  10  tháng 8  năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 33 (từ ngày 13/8 đến ngày 17/8/2018)
CHỦ NHẬT (ngày 12/8)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 và Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 (đến hết ngày 15/8/2018).
Cùng dự: Giám đốc Sở Ngoại vụ.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường nhà làm việc Bộ Ngoại giao, số 2 Lê Quang Đạo, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
THỨ HAI (ngày 13/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác ngoài tỉnh (cả ngày).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị trực tuyến của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 26 (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp B, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 14/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án tại Khu di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết và làm việc với Công ty Xi măng Bình Phước.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp, BCH Quân sự tỉnh, UBND huyện Lộc Ninh, Ban QLRPH Tà Thiết (giao UBND huyện Lộc Ninh mời); Công ty Xi măng Bình Phước (Sở Giao thông vận tải mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Khu di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời); VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh:
- 14 giờ 30: Hội ý tuần 33/2018.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, KSTTHC, TCD, Trung tâm: TH-CB, HCC).
- 15 giờ 30: Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện dự án khu du lịch Hồ Suối Cam (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND thị xã Đồng Xoài chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp; UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: LĐVP, phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp Đoàn cán bộ Hưu trí tỉnh Champasak - CHDCND Lào sang nghỉ dưỡng tại tỉnh.
Cùng tiếp: Đại diện lãnh đạo các Sở: Ngoại vụ, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt - Lào; Bệnh viện đa khoa tỉnh; VPUB: LĐVP, Phòng Nội chính; Sở Ngoại vụ: Chuyên viên Sở Ngoại vụ và phiên dịch.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00 tại Nhà khách tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 15/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 08 giờ 00: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công ty Becamex Bình Phước chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước, Công ty Becamex Bình Phước (Văn phòng UBND tỉnh mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng TH, NC.
- 09 giờ 30: Nghe báo cáo vướng mắc trong xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất dự án Becamex (Sở Tài chính phối hợp với UBND huyện Chơn Thành chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Chơn Thành, Công ty Becamex Bình Phước (Văn phòng UBND tỉnh mời); VPUB: LĐVP, phòng TH, KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2017 - 2018 huyện Phú Riềng (phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Đền Hùng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh:
- 14 giờ 00: Xem xét giải quyết các tồn tại, vướng mắc tại dự án BT Minh Hưng - Đồng Nơ (Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, UBND huyện Hớn Quản, UBND thị xã Bình Long; VPUB: LĐVP, phòng: KT, TH.
- 15 giờ 30: Nghe UBND thị xã Bình Long báo cáo những khó khăn vướng mắc tại dự án Hồ Sa Cát (UBND thị xã Bình Long chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT, UBND thị xã Bình Long; VPUB: Phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Công an tỉnh: Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2016 - 2018.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
THỨ NĂM (ngày 16/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Lễ khánh thành nhà máy sản xuất ván MDF - FSC Việt Nam của Công ty Kim Tín.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại KCN Nam Đồng Phú.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Hội đồng thẩm định giá đất, nội dung: thống nhất giá khởi điểm bán đấu giá vườn cao su của Quỹ An sinh xã hội tỉnh đối với các dự án trên địa bàn huyện Bù Đăng (đợt 2).
Mời dự: Các ông/bà thành viên Hội đồng gồm: Lâm Văn Đạt - Phó Giám đốc Sở Tài chính; Trương Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường; Trần Văn Lộc - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế; Nguyễn Tấn Hùng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Vũ Văn Thắng - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long; lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng; đại diện Qũy Hỗ trợ An sinh xã hội tỉnh; Lê Văn Hảo - TP. Phòng Giá - QLCS, Sở Tài chính; Bùi Văn Tâm - PTP. Phòng Giá - QLCS, Sở Tài chính; VPUB: phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khai mạc giải bóng đá U13 và U15 tỉnh Bình Phước năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
2.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Cùng Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, BGĐ và Trưởng các phòng Sở TN&MT về tình hình thực hiện nhiệm vụ của sở thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2018; tiến độ triển khai thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư; VPUB: LĐVP; PGĐ Trung tâm Hành chính công, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 
THỨ SÁU (ngày 17/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 08 giờ 00: Họp tư vấn giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phu (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, UBND thị xã Bình Long, UBND phường An Lộc (Giao UBND thị xã Bình Long mời); VPUB: Ban Tiếp công dân tỉnh.
- 09 giờ 00: Họp tư vấn giải quyết đơn tranh chấp đất đai của bà Trần Thị Yến - ngụ tại Thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, UBND huyện Phú Riềng, UBND xã Phú Trung (Giao UBND huyện Phú Riềng mời); VPUB: Ban Tiếp công dân tỉnh.
- 10 giờ 00: Họp tư vấn giải quyết đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Hương - ngụ tại Thành phố HCM và bà Hoàng Thị Hoa - ngụ tại thị xã Bình Long (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, UBND huyện Lộc Ninh, UBND xã Lộc Hưng (Giao UBND huyện Lộc Ninh mời); VPUB: Ban Tiếp công dân tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Phước lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (cả ngày phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Nội vụ: Họp Hội đồng xét bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên năm 2018 (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Nội vụ và các phòng có liên quan, Chánh Thanh tra tỉnh và các phòng có liên quan; VPUB: phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Nội vụ.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)

 
        •  TL. CHỦ TỊCH
                                         CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                    
                                                                                                    Phạm Thị Ánh Hoa

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay6,242
  • Tháng hiện tại135,066
  • Tổng lượt truy cập6,177,243
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây