Lịch UBND tuần thứ 34/2017

Lịch UBND tuần thứ 34

Số kí hiệu VB653
Ngày ban hành 18/08/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 18/08/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
                                                              Bình Phước, ngày 18  tháng 8 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 34 (từ ngày 21/8 đến ngày 25/8/2017)
 
THỨ HAI (ngày 21/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 07 giờ 30: Hội ý.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB).
- 08 giờ 30: Họp xem xét việc giải chấp tài sản thế chấp của Công ty BOT QL 13 (Quỹ Đầu tư Phát triển và Công ty BOT QL 13 chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Quỹ Đầu tư Phát triển, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Phước, Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bình Phước (Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Phước mời), Công ty BOT QL 13 (Quỹ Đầu tư Phát triển mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
- 09 giờ 30: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
Mời dự: Giám đốc Sở Nội vụ - Nguyễn Thành Chương, CVP UBND tỉnh - Phạm Thị Ánh Hoa, TP Tổng hợp - Nguyễn Tín Nghĩa.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp trực tuyến Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018 (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Ban Giám đốc và các phòng, đơn vị có liên quan (Sở Giáo dục và Đào tạo mời); PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Kiểm tra tình hình triển khai dự án Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng Sok Bom Bo.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo các Sở: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng Sok Bom Bo.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với Ban QLDA đường Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa tại QL 13 trên địa bàn huyện Chơn Thành tại trụ T1 (Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Chơn Thành chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND huyện Chơn Thành, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển quỹ đất; VPUB: Phòng KT, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại trụ sở UBND huyện Chơn Thành.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Xuất nhập khẩu Anh Đức về dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Hoàng Long.
Cùng dự: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch Nguyễn Tiến Dũng.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn tiến Dũng: Tiếp Đoàn Ủy ban công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài.
Cùng dự: Theo Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00 tại Nhà khách Tỉnh ủy.
THỨ BA (ngày 22/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội làm việc với Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ (đến hết ngày 23/8).
Cùng đi: Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, PCVP Nguyễn Minh Chiến.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp và làm việc với Đoàn Ủy ban công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài
Cùng dự: Theo Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017, tổng kết công tác bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018.
Cùng dự: PCVP UBND tỉnh Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp A, Sở Giáo dục và Đào tạo.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp theo Chương trình của trưởng Đoàn Giám sát 660
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Chánh thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp mặt với các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh (Theo Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 31/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với UBND thị xã Đồng Xoài (UBND thị xã Đồng Xoài chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Thị ủy Đồng Xoài, UBND thị xã Đồng Xoài và các phòng, ban có liên quan (do UBND thị xã Đồng Xoài mời), VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: : 13 giờ 30 tại UBND thị xã Đồng Xoài.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 14 giờ 00: Dự Lễ khai mạc Chương trình giao lưu thanh niên Việt - Nhật lần II, năm 2017.
Cùng dự: PCVP UBND tỉnh Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Địa điểm: Hội trường tỉnh.
- 16 giờ 30: Dự lễ bế mạc Hội thi văn nghệ, thể thao Người cao tuổi tỉnh Bình Phước năm 2017.
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 23/8)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Cùng Bí thư Tỉnh ủy thăm Lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh (giao Sở Ngoại vụ chuẩn bị nội dung, chương trình).
Cùng dự: Giám đốc các sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; Giám đốc Trung tâm XTĐT-TM&DL; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, Chánh Văn phòng UBND tỉnh (lãnh đạo các đơn vị tập trung tại Văn phòng Tỉnh ủy lúc 7 giờ 00 để cùng đi xe do Văn phòng Tỉnh ủy bố trí).
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại Lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ, giai đoạn 2010 - 2017.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và đơn vị liên quan của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, TTTU, TTHĐND tỉnh; các tập thể và cá nhân được khen thưởng (có thư mời riêng).
Đại diện lãnh đạo: Các sở, ban, ngành tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; UBND các huyện, thị xã.
Đại diện lãnh đạo: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và  các phòng, ban trực thuộc BCH Quân sự tỉnh; Ban Giám hiệu Trường Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, trợ lý DQTV, Tác huấn Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã (giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mời); VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp tư vấn giải quyết đơn khiếu nại vụ bà Bùi Thị Khang ngụ tại tổ 9, khu phố 6, phường Long Phước, thị xã Phước Long (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh; UBND thị xã Phước Long; VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì, họp Ban Chỉ đạo du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh (giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 14 giờ 00: Làm việc với Công ty TNHH Khai thác Khoa học Nông súc Hạnh Phúc và Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển HHP (giao Ban Quản lý Khu kinh tế mời, Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh (giao Ban Quản lý Khu kinh tế mời) VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng KT.
- 15 giờ 00: Nghe Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 308/TB-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc xem xét giải tỏa đền bù chi phí đã đầu tư dự án Khu công nghiệp – Khu dân cư Sài Gòn - Bình Phước (Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Tài chính chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; đại diện lãnh đạo UBND huyện Chơn Thành, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, Công ty Cổ phần PTHTKT Becamex Bình Phước (giao Ban Quản lý Khu kinh tế mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng: KT, TH.
Địa điểm: Phòng họp C, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 24/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ trao học bổng “Học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học tốt tỉnh Bình Phước” năm 2017 do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức.
Cùng dự: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 07 giờ 30: Chủ trì họp Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá trị đầu tư diện tích trồng cao su cho Quỹ An sinh xã hội trên địa bàn tỉnh (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thành viên Hội đồng gồm các ông, bà: Trần Văn Lộc - GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Trương Văn Phúc - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Thanh Bình - Chỉ tịch UBND huyện Bù Đăng, Lê Quang Oanh - Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, Nguyễn Văn Tặng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú. Tổ tư vấn, gồm các ông, bà: Nguyễn Đăng Quang, Trần Ái Quốc, Trần Minh Tâm, Trần Ánh Sáng (Sở Tài chính); Trần Xuân Huệ, Nguyễn Đình Long (Sở Nông nghiệp và PTNT); Trần Khắc Điệp (Sở Tài nguyên và Môi trường); Trịnh Duy Thanh (VP. UBND tỉnh); Nguyễn Ngọc Cường (Phòng TCKH huyện Đồng Phú); Đinh Đức Hạnh (Phòng NN&PTNT huyện Đồng Phú); VPUB: Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp B, UBND tỉnh.
- 10 giờ 00: Tiếp và làm việc với đại diện tập đoàn Phelan Energy Group (Nam Phi) tìm hiểu đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời tại tỉnh.
Cùng dự: Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Ngoại vụ; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
Địa điểm: Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi kiểm tra tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn phòng Điều phối nông thôn mới; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đồng Phú; Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Lợi, BQL đề án NTM xã (giao UBND huyện Đồng Phú mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT (tập trung tại Văn phòng UBND tỉnh lúc 7 giờ 00 để cùng đi, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe 16 chỗ).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại UBND xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú.
CHIỀU:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh: Làm việc với Đoàn kiểm tra giám sát của Tỉnh ủy về việc thực hiện các kết luận, kế hoạch, chương trình, nghị quyết của Tỉnh ủy.
Cùng dự: Lãnh đạo các các đơn vị: Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Cục Thuế; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, TP Tổng hợp Nguyễn Tín Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Cùng Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt đoàn biểu thanh niên Việt – Nhật.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ SÁU (ngày 25/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với Ban Giám đốc Sở Tư pháp về tình hình hoạt động thời gian qua và một số nhiệm vụ về công tác bổ trợ tư pháp, thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Giải quyết các vấn đề về Quốc tịch, Hộ tịch, Hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự doa từ Campuchia về nước.
 Mời dự: Ban Giám đốc Sở Tư pháp và các phòng nghiệp vụ có liên quan thuộc Sở; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Tư pháp.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định giá đất, cụ thể:
- Thẩm định giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng khu đất thực hiện dự án Trung tâm Thương mại Đồng Xoài.
- Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở bồi thường dự án Trung tâm Thương mại Đồng Xoài.
- Thẩm định giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho Công ty TNHH Đầu tư Đại Nam.
(Thường trực Hội đồng chuẩn bị nội dung, báo cáo)
Mời dự: Các thành viên Hội đồng thẩm định gồm các ông, bà: Nguyễn Thụy Phương Thảo - Phó Giám đốc Sở Tài chính; Trương Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế; Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá - QLCS, Sở Tài chính; Nguyễn Công Thuận - Phó Chi cục trưởng CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Phạm Quang Vinh - PTP. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; Bùi Văn Tâm - PTP. Phòng Giá - QLCS, Sở Tài chính; Tống Thị Minh Thương - PTP. Phòng Định Giá đất - CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Huỳnh Minh - CV. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; lãnh đạo UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: Phòng TH.
Địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp C, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự tham quan diễn tập phòng không nhân dân huyện Bù Đăng năm 2017.
Cùng dự: PCVP Lê Đức Long, TPNC Lê Văn Sâm.
Thời gian, địa điểm: Hội trường Huyện ủy Bù Đăng.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi kiểm tra tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản (cả ngày).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Điều phối nông thôn mới; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đồng Phú; Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Lợi, BQL đề án NTM xã (giao UBND huyện Hớn Quản mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT (tập trung tại Văn phòng UBND tỉnh lúc 7 giờ 00 để cùng đi, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe 16 chỗ).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại UBND xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Cùng Bí thư Tỉnh ủy thăm Lãnh sứ quán Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh (giao Sở Ngoại vụ chuẩn bị nội dung, chương trình).
Cùng dự: Giám đốc Sở Ngoại vụ.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Lãnh sứ quán Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc với Trung tâm Hành chính công về tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công.
Mời dự: Theo Công văn số 786/VPUBND-HCTC ngày 02/6/2017; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Trung tâm HCC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Trung tâm Hành chính công.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội thao nhân kỷ niệm ngày truyền thống văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước tại huyện Hớn Quản.
THỨ BẢY (ngày 26/8)
Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự Lễ kỷ niệm ngày truyền thống văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2017).
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 30 tại UBND huyện Hớn Quản.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                               TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                                            
 
 
 
                                                                                          Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay4,367
  • Tháng hiện tại109,723
  • Tổng lượt truy cập5,381,176
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây