Lịch UBND tuần thứ 36/2017

Lịch UBND tuần thứ 36

Số kí hiệu VB669
Ngày ban hành 01/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 01/09/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
                                                              Bình Phước, ngày 01  tháng 9 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 36 (từ ngày 03/9 đến ngày 08/9/2017)
 
CHỦ NHẬT (ngày 03/9)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ cầu siêu các chiến sỹ hy sinh, đồng bào tử nạn trong chiến tranh năm 1972 tại Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Di tích mộ 3.000 người, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
THỨ HAI (ngày 04/9)
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nghỉ bù Lễ Quốc khánh 02/9.
THỨ BA (ngày 05/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Lễ khánh thành công trình “Đài tưởng niệm” thuộc dự án: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (1972-1975).
Mời dự: Theo thư mời riêng của UBND tỉnh.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương theo Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 2/8/2017 của UBND tỉnh; VPUB: LĐVP, các Phòng.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết (ấp Cần Dực, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh).
 2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 07 giờ 00: Dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 tại Trường THPT Chuyên Bình Long.
Địa điểm: Trường THPT Chuyên Bình Long.
- 10 giờ 00: Dự Lễ khánh thành công trình “Đài tưởng niệm” tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
Địa điểm: Ấp Cần Dực, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 07 giờ 30: Dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 tại Trường THPT Thanh Hòa, huyện Bù Đốp.
Địa điểm: Trường THPT Thanh Hòa, huyện Bù Đốp.
- 10 giờ 00: Dự Lễ khánh thành công trình “Đài tưởng niệm” tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
Địa điểm: Ấp Cần Dực, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 07 giờ 30: Dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 tại Trường THPT Chuyên Quang Trung.
Địa điểm: Trường THPT Chuyên Quang Trung.
- 10 giờ 00: Dự Lễ khánh thành công trình “Đài tưởng niệm” tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
Địa điểm: Ấp Cần Dực, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Chánh thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tham dự Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Summit 2017) (đến hết sáng ngày 07/9).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông.
Thời gian, địa điểm: bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 06/9/2017 tại Khách sạn InterCotinental Hà Nội Landmark 72, tòa nhà Keangnam, đường Phạm Hùng, Hà Nội.
THỨ TƯ (ngày 06/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 06 giờ 30: Dự Lễ mít tinh, diễu hành ra quân phát động Tháng cao điểm đảm bảo Trật tư an toàn giao thông (tháng 9/2017).
Cùng dự: PCVP Lê Đức Long, Phòng NC.
Địa điểm: Quảng trường tỉnh (Quảng trường 23/3).
- 07 giờ 30: Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 15/2017, nội dung:
+ Tổ công tác 179 của UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kết luận 3021 của Thanh tra Chính phủ.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chánh thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long (các đơn vị chuẩn bị nội dung có liên quan để báo cáo); VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
+ Đảng ủy Công an tỉnh báo cáo chuẩn bị đầu tư lắp đặt camera giám sát an ninh, giao thông trên địa bàn tỉnh.
Cùng dự: Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Viettel Bình Phước (giao Công an tỉnh mời).
+ Đảng đoàn Hội Văn học Nghệ thuật, Đảng đoàn Liên hiệp các hội KHKT tỉnh thông qua văn kiện, nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Cùng dự: Giám đốc Sở Nội vụ.
+ Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: công tác cán bộ, công tác đào tạo - bồi dưỡng cán bộ.
Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29/10/2012 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Cùng dự: PCVP Lê Đức Long, Phòng NC.
Địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Giáo sư Min Gu và một số giáo sư, giảng viên trường Đại học RMIT về việc giới thiệu nghiên cứu phát triển năng lượng tái tạo tại tỉnh Bình Phước (Giao Sở Công thương chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh đoàn, bà Bùi Thị Minh Thúy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài; ông Bùi Gia Khánh - Phó giám đốc TTHCC.
(Lãnh đạo các sở, ngành tập trung tại Trụ sở Tỉnh ủy lúc 12 giờ 30’ để cùng đi, xe do Văn phòng Tỉnh ủy bố trí).
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00 tại trường RMIT, Campus Nam Sài Gòn, 702 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố HCM.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Kiểm tra thực tế các công trình xin thanh lý của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh (Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chuẩn bị nội dung báo cáo).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 07/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Cùng Bí thư Tỉnh ủy thăm Tổng Lãnh sứ quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh (giao Sở Ngoại vụ chuẩn bị nội dung, chương trình).
Cùng dự: Giám đốc Sở Ngoại vụ.
Thời gian, địa điểm: 11 giờ 30 tại Dinh thự Tổng Lãnh sứ quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh (số 150, đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Cùng Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 9/2017.
(Các đơn vị cùng dự chuẩn bị và báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại các buổi tiếp doanh nghiệp các kỳ trước và kết quả giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH BEESCO VINA).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị:  Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế; VPUB: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Trụ sở Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Kiểm tra tiến độ thi công các công trình do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước làm chủ đầu tư trên địa bàn thị xã Phước Long (Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước, UBND thị xã Phước Long; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Nhà máy nước Phước Long.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội làm việc với Bộ Tài chính (đến hết ngày 08/9).
Cùng đi: Giám đốc Sở Tài chính - Trần Văn Mi, PCVP UBND tỉnh -Nguyễn Minh Chiến.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu làm việc Ban Thường vụ huyện ủy Phú Riềng về việc triển khai thực hiện Dự án Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng.
Cùng dự: Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Huyện ủy Phú Riềng.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Kiểm tra kết quả thực hiện Đề án “Củng cố lực lượng và phát triển phong trào nông dân, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020” năm 2017 tại huyện Chơn Thành.
Thành phần: Các thành viên Ban Chỉ đạo 192, gồm các ông/bà: Đào Thị Lanh - CT Hội Nông dân, Trịnh Thanh Tuệ - PTB Dân vân Tỉnh ủy, Phạm Kim Trọng - PCT Hội Nông dân, Lê Văn Mãi - PGĐ Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phạm Văn Hoang - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Phan Thị Kim Oanh - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phạm Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Đặng Hà Giang - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Văn Giang - CVP Hội Nông dân, các ủy viên BTV Hội Nông dân phụ trách địa bàn và các thành viên khác có liên quan (giao Hội Nông dân mời); Thành phần đơn vị được kiểm tra (do UBND huyện Chơn Thành mời); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại UBND huyện Chơn Thành.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 08/9)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh xét duyệt danh mục Đề tài khoa học và công nghệ năm 2018 (Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh theo Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh gồm các ông/bà: Ông Trần Văn Vân - GĐ Sở Khoa học và Công nghệ, ông Đặng Hà Giang - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Anh Hoàng - GĐ Sở Công Thương, Ông Phạm Văn Hoang - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Phan Thị Kim Oanh - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch liên hiệp các Hội KHKT, Nguyễn Thị Minh Nhâm - PTB Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ông Lý Văn Dưỡng - TP.QLKH, Sở Khoa học và Công nghệ; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi khảo sát một số vị trí trụ sở dự kiến bố trí nơi làm việc tạm cho TAND thị xã Đồng Xoài (Sở Xây dựng chuẩn bị).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: Tập trung lúc 07 giờ 30 tại Văn phòng UBND tỉnh để cùng đi.
3. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Bà Đào Thị Lanh - CT Hội Nông dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 192: Đi kiểm tra kết quả thực hiện Đề án “Củng cố lực lượng và phát triển phong trào nông dân, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020” năm 2017 tại huyện Phú Riềng.
Thành phần: Các thành viên Ban Chỉ đạo 192, gồm các ông/bà: Trịnh Thanh Tuệ - PTB Dân vân Tỉnh ủy, Phạm Kim Trọng - PCT Hội Nông dân, Lê Văn Mãi - PGĐ Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phạm Văn Hoang - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Phan Thị Kim Oanh - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phạm Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Đặng Hà Giang - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Văn Giang - CVP Hội Nông dân, các ủy viên BTV Hội Nông dân phụ trách địa bàn và các thành viên khác có liên quan (giao Hội Nông dân mời); Thành phần đơn vị được kiểm tra (do UBND huyện Phú Riềng mời); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại UBND huyện Phú Riềng.
CHIỀU:
1. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Cùng Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Trường Đại học Quốc tế Miền Đông.
Cùng dự: Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính; Trưởng BQL Khu kinh tế; Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé; Hiệu trưởng: Trường CĐSP Bình Phước, Trường THPT chuyên Quang Trung, THPT Chuyên Bình Long (giao Sở Giáo dục và Đào tạo mời).
(Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tập trung tại trụ sở Tỉnh ủy lúc 12 giờ 30’ để cùng đi, xe do Văn phòng Tỉnh ủy bố trí).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tham dự Lễ công bố xuất khẩu lô hàng thịt gà đầu tiên đi Nhận Bản do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức (đến hết ngày 09/9).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT.
Thời gian, địa điểm: Cảng quốc tế Long An, ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
TỐI:
1. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ bế mạc liên hoan “Kỹ năng thanh thiếu nhi khu vực phía Nam lần thứ II, năm 2017” (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 tại Trung tâm Hoạt động thanh, thiếu nhi tỉnh.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)
 

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                    
                                                                                       
                                                                                              (Đã ký)
 
 
                                                                                          Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay4,565
  • Tháng hiện tại109,921
  • Tổng lượt truy cập5,381,374
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây