Lịch UBND tuần thứ 40/2016

Lịch UBND tuần thứ 40

Số kí hiệu VB358
Ngày ban hành 30/09/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 30/09/2016
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
                                                              Bình Phước, ngày 30 tháng 9  năm 2016
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 40 (từ ngày 03/10 đến ngày 07/10/2016)
 
THỨ HAI (ngày 03/10)
SÁNG
1. Lãnh đạo UBND tỉnh: Dự chào cờ.
Cùng dự: Toàn thể CB, CC, VC, NV Văn phòng UBND tỉnh, Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 15 tại sảnh trụ sở UBND tỉnh.
2. UBND tỉnh họp:
- Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2016, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 (Sở KH&ĐT chuần bị nội dung, tài liệu báo cáo);
- Triển khai nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (Sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo).
- Thông qua dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND tỉnh về đặt tên Quảng trường tỉnh (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo).
- Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm (Văn phòng Điều phối Chương trình chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo).
- Kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2015 tỉnh Bình Phước (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Kính mời dự: Thường trực HĐND tỉnh;
Mời họp: Thành viên UBND tỉnh; Cục trưởng: Cục Thống kê, Cục Thuế, Cục Hải quan; GĐ KBNN Bình Phước, GĐ Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL, Trưởng ban BQL Khu kinh tế, GĐ Chi nhánh NHNN; CHT BCH BĐBP tỉnh, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; VPUB: LĐVP, các Phòng: KTN, VHXH, NC-NgV, KTTH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp G.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác TP.HCM.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”. VPUB: Phòng VHXH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường Đoàn ca múa nhạc.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra tiến độ triển khai các dự án tại Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
Cùng đi: GĐ: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở VH-TT&DL, Sở Xây dựng; CHT BCHQS tỉnh, CHT BCH BĐBP tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, BQLDA ngành VH-TT&DL, BQLRPH Tà Thiết, UBND xã Lộc Thành (giao UBND huyện Lộc Ninh mời), các Đồn Biên phòng: Tà Nốt, Tà Vát (giao BCH BĐBP tỉnh mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN, VHXH. 
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại BCH miền Tà Thiết.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc với Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển về tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2016; tình hình vay vốn của các Công ty cao su khối Đảng, một số đề xuất, kiến nghị của Quỹ, chủ trương tăng vốn điều lệ của Quỹ (Quỹ Đầu tư phát triển chuẩn bị nội dung báo cáo).
Kính mời dự: Thường trực HĐND tỉnh.
Mời họp: Thành viên HĐQL Quỹ (các ông, bà: GĐ Sở KH&ĐT, GĐ Sở Tài chính, CVP UBND tỉnh, GĐ Chi nhánh NHNN Bình Phước, GĐ Quỹ ĐTPT), Quỹ ĐTPT;  VPUB: Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Phòng họp D. 
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 04/10)
SÁNG
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: 
- 7 giờ 30: Hội ý.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: KTTH, KTN, VH-XH, NC-NgV, TCD; PGĐ Trung tâm TH-CB).
- 9 giờ 00: Giải quyết đơn kiến nghị của 43 công chức Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng VQG Bù Gia Mập (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: GĐ Sở Nội vụ, lãnh đạo Sở Tài chính, lãnh đạo VQG Bù Gia Mập, ông Nguyễn Văn Bình - Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng VQG Bù Gia Mập; VPUB: LĐVP, Phòng NC-NgV.
Địa điểm: Phòng họp D.
2. Chủ tịch UBND tỉnh giao: Lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời) tiếp công dân định kỳ (Đoàn ĐBQH chủ trì).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân. 
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở Nội vụ dự Hội thảo góp ý Đề án “Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (Bộ Nội vụ tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại KDL Mỹ Trà, số 272 đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với UBND huyện Chơn Thành về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016; tiến độ tiển khai dự án khu công nghiệp và dân cư Becamex Bình Phước, những khó khăn, vướng mắc (UBND huyện Chơn Thành chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: GĐ Sở KH&ĐT, GĐ Sở Tài chính, GĐ Sở Xây dựng, GĐ Sở GTVT, GĐ Sở TN&MT, GĐ Sở Công Thương, Trưởng BQL KKT, Cục trưởng Cục Thuế, Công ty HTKT Becamex Bình Phước (UBND huyện Chơn Thành mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND huyện Chơn Thành.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp xét duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bổ sung năm 2017.
Mời họp: Thành viên Hội đồng KH&CN theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh (gồm các ông, bà: Trần Văn Vân - GĐ Sở KH&CN, Nguyễn Thị Lan Hương - CT Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, Nguyễn Anh Hoàng - GĐ Sở Công Thương, Đặng Hà Giang - PGĐ Sở KH&CN, Phạm Văn Hoang - PGĐ Sở NN&PTNT, Nguyễn Phước Thành - PGĐ Sở Tài chính, Phan Thị Kim Oanh - PGĐ Sở KH&ĐT, Đỗ Văn Mạnh - PCVP HĐND tỉnh, Nguyễn Thị Minh Nhâm - PTBTT Ban TGTU, Lý Văn Dưỡng  - TP.QLKH, Sở KH&CN); VPUB: Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Sở KH&CN.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi kiểm tra chương trình nông thôn mới tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (giao UBND huyện Chơn Thành thông báo cho xã).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở NN&PTNT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở GTVT, Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT, Huyện ủy, UBND huyện Chơn Thành, Văn phòng Điều phối Chương trình; VPUB: Phòng KTN (các đơn vị ở thị xã Đồng Xoài tập trung tại Văn phòng UBND tỉnh lúc 13 giờ 00 để cùng đi 01 xe, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND xã Minh Hưng.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 05/10)
SÁNG
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự họp BCH Đảng bộ tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường Tỉnh ủy.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh:
- 13 giờ 30: Thông qua dự thảo Quyết định ban hành các chính sách liên quan đến giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất (từng khu vực cụ thể) và cơ chế ưu đãi về đất đai đối với các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh (Sở TN&MT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở NN&PTNT, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế, Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL, UBND các huyện, thị xã; VPUB: LĐVP, Phòng KTTH, KTN.
- 15 giờ 30: Thông qua Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với một số dự án phân lô tái định cư trên địa bàn thị xã Đồng Xoài (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Cục Thuế, Thanh tra tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài, Văn phòng Đăng ký QSDĐ tỉnh, Văn phòng Đăng ký QSDĐ thị xã Đồng Xoài, Chi cục Cục Thuế thị xã Đồng Xoài và các đơn vị có liên quan (giao UBND thị xã Đồng Xoài); VPUB: LĐVP, Phòng KTN, NC-NgV.
Địa điểm: Phòng họp D.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố; 10 năm công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tong Phong trào xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (2006-2016); 05 năm thực hiện Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Tổ An ninh nhân dân.
Mời họp: Lãnh đạo Bộ Công an, Cục V28, Công an tỉnh (lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ theo Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh); Ban DVTU, Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội CCB tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng; Chủ tịch UBND, đại diện lãnh đạo, Chỉ huy đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các xã, phường, thị trấn (giao UBND các huyện, thị xã mời), Trưởng ban Bảo vệ dân phố; các gương điển hình tiên tiến, khen thưởng (giao Công an tỉnh mời) (các lực lượng thuộc Công an giao Công an tỉnh mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC-NgV.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
Phóng viên báo, đài dự và đưa tin.
THỨ NĂM (ngày 06/10)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp TTTTU.
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung và báo cáo: Danh sách đề nghị tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2016.
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- UBND tỉnh chuẩn bị nội dung và báo cáo:
+ Quy định về chính sách giao đất, cho thuê đất, đấu giá đất trên địa bàn tỉnh (GĐ Sở TN&MT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
+ Đề xuất kiến nghị các ngành (CVP UBND tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp thường niên với Ngân hàng Thế giới và Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia về “Xây dựng năng lực cho tái định cư bắt buộc ngành năng lượng Việt Nam”.
Cùng dự: Đại diện BTT UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Công ty Điện lực Bình Phước, UBND các huyện, thị xã: Hớn Quản, Lộc Ninh, Bình Long; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Phòng họp D. 
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi kiểm tra chương trình nông thôn mới tại xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh (giao UBND huyện Lộc Ninh thông báo cho xã).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở NN&PTNT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở GTVT, Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT, Huyện ủy, UBND huyện Lộc Ninh và các phòng, ban liên quan của huyện (UBND huyện mời), Văn phòng Điều phối Chương trình; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN (các đơn vị ở thị xã Đồng Xoài tập trung tại Văn phòng UBND tỉnh lúc 6 giờ 00 để cùng đi 01 xe Văn phòng UBND tỉnh bố trí).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại UBND xã Lộc Hưng.
Phóng viên cùng đi và đưa tin.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996-2016).
Mời dự: Có thư mời riêng, VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng NC-NgV.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường A, BCHQS tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ trương về chính sách liên quan đến việc đầu tư các dự án của Vincom, Alphanam, Dabaco... (GĐ Sở TN&MT phối hợp với các Công ty chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
Mời dự: Giám đốc các sở: K&ĐT, Tài chính, TN&MT, NN&PTNT, Công Thương, Xây dựng; Chánh văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Ban Quản lý KKT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi (Sở GD&ĐT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên BCĐ Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục tỉnh (gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Hùng - GĐ Sở GD&ĐT, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Nguyễn Hồng Trà - CT LĐLĐ tỉnh, Lã Thị Thu Hương - PCT UBMTTQVN tỉnh, Nguyễn Văn Tư - PTB TGTU, Huỳnh Hữu Thiết - PTB TCTU, Dương Văn Tải - PCT Hội Khuyến học tỉnh, Nguyễn Thị Hương Giang - PCT Hội LHPN tỉnh, Thường trực Tỉnh đoàn, Lê Đức Hùng - PCT Hội CCB tỉnh, Nguyễn Văn Phương - Phó Chính ủy BCH BĐBP tỉnh, Hồ Hải Thạch - PGĐ Sở GD&ĐT, Hồ Trọng Đường - PGĐ Sở GD&ĐT, Lê Hải Đăng - PGĐ Sở GD&ĐT, Trần Hữu Quyền - PGĐ Sở LĐ-TB&XH, Phan Thị Kim Oanh - PGĐ Sở KH&ĐT, Lê Văn Quang - PGĐ Sở VH-TT&DL, Phạm Thành Chung- PGĐ Sở Nội vụ, Lê Anh Tuấn - PGĐ Sở Y tế, Nguyễn Thành Long - PGĐ Đài PTTH Bình Phước, Hồ Kim Công - TP VHXH Văn phòng UBND tỉnh, Trần Ngọc Thắng - TP GDTrH Sở GD&ĐT, Nguyễn Thị Hồng Cúc - Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT, Hà Minh Quan - Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT, Phạm Hồng Thắng - TP TCCB Sở GD&ĐT, Nguyển Ngọc Tỉnh - TP KHTC Sở GD&ĐT, Trần Văn Thường - TP GD TH Sở GD&ĐT, Vũ Thị Kim Huệ - TP GDMN Sở GD&ĐT, Trần Văn Trọng - TP GDTX-CN Sở GD&ĐT); Trưởng BCĐ CMC - PCGD các huyện, thị xã, lãnh đạo và 01 chuyên viên phụ trách công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục, 01 chuyên viên phụ trách mầm non thuộc Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã (giao UBND các huyện, thị xã mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng VHXH.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Phòng họp G.
4. Thành viên UBND tỉnh - GĐ Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Hùng: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT. 
Thời gian, địa điểm: Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 00 tại Phòng họp G.
THỨ SÁU (ngày 07/10)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội thảo khoa học “Phát triển du lịch bền vững từ thực tiễn của các tỉnh, thành phía Nam”. VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng VHXH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường KDL sinh thái Mỹ Lệ.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp giải quyết vướng mắc trong thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Nhà máy xi măng Minh Tâm (UBND huyện Hớn Quản chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, UBND huyện Hớn Quản, Tập đoàn Thaigroup (gUBND huyện Hớn Quản mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp D.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở Nội vụ dự Đại hội Hội KHHGĐ tỉnh nhiệm kỳ IV (2016-2020).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất ủy quyền: Thành viên UBND tỉnh - GĐ Sở Tài chính Trần Văn Mi - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất chủ trì họp thẩm định giá đất:
- Khu quy hoạch phân lô dân cư Trường Tiểu học Minh Trung A;
- Khu quy hoạch phân lô dân cư Trường Tiểu học Minh Trung B;
- Khu quy hoạch khu dân cư TTHC xã Thành Tâm.
Mời họp: Ông Trương Văn Phúc - PGĐ Sở TN&MT, ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, lãnh đạo UBND huyện Chơn Thành, bà Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá - QLCS - Sở Tài chính, ông Nguyễn Công Thuận - Phó Chi cục trưởng CCQLĐĐ, Sở TN&MT, ông Lê Ngọc Cần - PTP TH-NV&DT - Cục Thuế; VPUB: Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Phòng họp C.  
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị Đảng ủy BĐBP tỉnh quý III/2016.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại BCH BĐBP tỉnh.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Làm việc với Văn phòng UBND tỉnh về tình hình hoạt động tháng 9, nhiệm vụ tháng 10/2016.
Mời họp: Toàn thể CB, CC, VC, NV Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp G.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG                             
                                                                                                (đã ký)
                                                                                      Phạm Thị Ánh Hoa 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập80
  • Máy chủ tìm kiếm45
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay7,183
  • Tháng hiện tại133,254
  • Tổng lượt truy cập5,626,801
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây