Lịch UBND tuần thứ 41/2017

Lịch UBND tuần thứ 41

Số kí hiệu VB708
Ngày ban hành 06/10/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 06/10/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
                                                              Bình Phước, ngày 06  tháng 10 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 41 (từ ngày 09/10 đến ngày 13/10/2017
)
 
THỨ BẢY (ngày 07/10)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ Cầu Bông Đình thần Tân Khai.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Đình thần Tân Khai, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản.
THỨ HAI (ngày 09/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác cơ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 08 giờ 00: Nghe Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo kết quả làm việc với Công ty Cổ phần Quang Minh Tiến về việc mở dải phân cách nút giao thông đường trục chính KCN Đồng Xoài II với Quốc lộ 14.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Quang Minh Tiến (Ban Quản lý Khu kinh tế mời); VPUB: Phòng KT.
- 09 giờ 30: Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo giá đất cụ thể tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho Công ty Cổ phần KCN Cao su Bình Long.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND huyện Chơn Thành, Cục Thuế, Công ty Cổ phần KCN Cao su Bình Long (Sở Tài nguyên và Môi trường mời); VPUB: Phòng: KT, TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 13 giờ 30: Hội ý tuần 41/2017.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB).
- 15 giờ 00: Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về đề nghị quyết định chủ trương đầu tư các dự án chăn nuôi heo tập trung đã tiếp nhận hồ sơ trước thời điểm tạm dừng trên địa bàn huyện Lộc Ninh và Hớn Quản.
Cùng dự: Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Đại diện lãnh đạo Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện: Lộc Ninh, Hớn Quản; VPUB: CVP, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Trung tâm HCC, Phòng: TH, KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ BA (ngày 10/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác cơ sở (cả ngày).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển về hoạt động quý III, phương hướng quý IV năm 2017 (giao Quỹ ĐTPT chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Ông Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, ông Trương Quang Dũng - GĐ Chi nhánh NHNN tỉnh, bà Phạm Thị Ánh Hoa - CVP UBND tỉnh, bà Võ Thị Anh Đào - GĐ Quỹ ĐTPT Bình Phước; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi kiểm tra vị trí thực hiện nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty TNHH MTV XNK Tổng hợp Bình Dương tại Khu Kinh tế cửa khẩu Hoa Lư (cả ngày).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Lộc Ninh, Công ty TNHH MTV XNK Tổng hợp Bình Dương (giao Ban Quản lý Khu kinh tế mời); VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại UBND huyện Lộc Ninh lúc 08 giờ 30 để cùng đi.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su.
Cùng dự: VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Hội trường lớn, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ: Dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 -  2018 của Trường Chính trị.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường A, Trường Chính trị.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở bồi thường dự án Trung tâm Thương mại Đồng Xoài (Thường trực Hội đồng chuẩn bị nội dung, báo cáo)
Mời dự: Các thành viên Hội đồng thẩm định gồm các ông, bà: Nguyễn Thụy Phương Thảo - Phó Giám đốc Sở Tài chính; Trương Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế; Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá - QLCS, Sở Tài chính; Nguyễn Công Thuận - Phó Chi cục trưởng CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Phạm Quang Vinh - PTP. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; Bùi Văn Tâm - PTP. Phòng Giá - QLCS, Sở Tài chính; Tống Thị Minh Thương - PTP. Phòng Định Giá đất - CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Huỳnh Minh - CV. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; lãnh đạo UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: Phòng TH.
Địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đón tiếp Đoàn công tác liên ngành Trung ương đến làm việc tại tỉnh.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Cục Hải Quan tỉnh, Công an tỉnh; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng Nội chính; cán bộ Sở Ngoại vụ.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 30 phút, tại Nhà khách tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 11/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác cơ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc với Ban Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng về việc hoàn trả chi phí đã tạm ứng từ ngân sách nhà nước trên diện tích đất tại Cụm công nghiệp Bình Tân.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: TH, KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đối thoại với 20 công dân trên địa bàn huyện Bù Đốp (Có danh sách kèm theo)
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, UBND huyện Bù Đốp, (Giao UBND huyện Bù Đốp mời 20 công dân nêu trên), VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban Tiếp công dân tỉnh. (giao Thanh tra tỉnh và UBND huyện Bù Đốp chuẩn bị tài liệu).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại UBND huyện Bù Đốp (giao UBND huyện Bù Đốp sắp xếp hội trường và đảm bảo an ninh trật tự).
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 07 giờ 30: Làm việc với Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo về giải pháp khắc phục các phòng học tạm, phòng học mượn của các cơ sở giáo dục công lập.
Cùng dự: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
- 08 giờ 30: Chủ trì họp thống nhất nội dung tham mưu công tác quản lý, tổ chức Hội Chọi trâu Đình thần Tân Khai huyện Hớn Quản.
Kính mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Cùng dự: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Huyện ủy, UBND huyện Hớn Quản; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Địa điểm: Phòng họp C, UBND tỉnh.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Lãnh đạo Công an tỉnh: Chủ trì Hội nghị kiểm điểm công tác quý III năm 2017 Đảng ủy Công an tỉnh.
Cùng dự: PCVP Lê Đức Long.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Phòng họp Trung tâm TTCH Công an tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT: Dự Lễ khai trương chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Bình Phước Ecofarm của Công ty TNHH Bình Phước Ecofarm.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại số 10, đường Nguyễn Huệ, phường Phú Đức, thị xã Bình Long.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự hội nghị Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Cùng dự: VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường giao ban - BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp  Ban chỉ đạo xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các ông/bà: Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính; Trương Văn Phúc - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Minh Chiến - PCVP UBND tỉnh; Trần Văn Lộc - GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT; Lê Tiến Hiếu - PGĐ Sở Tư pháp; Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế; Phạm Văn Liêm - PCT UBND thị xã Đồng Xoài; Hoàng Xuân Lương - PCT UBND thị xã Phước Long; Trần Phương Nam - PCT UBND thị xã Bình Long; Nguyễn Văn Tặng - Phó PCT UBND huyện Đồng Phú; Tạ Hữu Dũng - PCT UBND huyện Chơn Thành; Nguyễn Văn Lâm - PCT UBND huyện Hớn Quản; Nguyễn Gia Hòa - PCT UBND huyện Lộc Ninh; Diệp Hoàng Thu - PCT UBND huyện Bù Đốp; Lê Thanh Hải - PCT UBND huyện Bù Đăng; Nguyễn Xuân Hoan - PCT UBND huyện Bù Gia Mập; Nguyễn Quốc Dũng - PCT UBND huyện Phú Riềng; Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá - QLCS, Sở Tài chính; Nguyễn Công Thuận - Phó CCT CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Phạm Quang Vinh - PTP. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; Ngô Quốc Huy - TP. QLXLVPHV&TDTHPL, Sở Tư pháp; Trần Lê Thương - PTP. Phòng TH, Văn phòng UBND tỉnh; Bùi Văn Tâm - PTP. Phòng Giá - QLCS, Sở Tài chính; Nguyễn Văn Long - PTP. Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT; Tống Thị Minh Thương - PTP. Phòng Định Giá đất - CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Trần Thị Lý - CV. Phòng QLXLVPHV&TDTHPL, Sở Tư pháp; Huỳnh Minh - CV. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 12/10)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp Đoàn công tác liên ngành Trung ương đến làm việc tại tỉnh.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Cục Hải Quan tỉnh, Công an tỉnh; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng Nội chính; cán bộ Sở Ngoại vụ.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00 tại Nhà khách tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc với Đoàn công tác liên ngành Trung ương đến làm việc tại tỉnh, (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Cục Hải Quan tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng Nội chính; cán bộ Sở Ngoại vụ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Lễ khánh thành nhà máy nước Phước Long 10.000m3/ngày đêm (Phòng KT cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Đồi 230, KP 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Ban Đối ngoại Quốc phòng tỉnh: Dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Đối ngoại quốc phòng của Quân khu 7 giai đoạn 2014 - 2020 (cả ngày).
Cùng dự: PCVP Lê Đức Long.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Bộ Tham mưu Quân khu 7 (204 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh).
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh: Dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 18/2017, nội dung:
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về công tác cán bộ.
- UBND tỉnh báo cáo:
+ Đề xuất giải quyết những vướng mắc cần xin ý kiến của Chính phủ, UBKT Trung ương đối với từng vụ việc theo Thông báo kết luận 78, 337 của UBKTTW và Kết luận 2299, Báo cáo 3021 của Thanh tra Chính phủ.
+ Báo cáo vụ việc bà Phạm Thị Phúng và Công ty B58 (theo Thông báo kết luận số 1451-TB/TU ngày 14/9/2017 của Tỉnh ủy).
(Giao Chánh Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, cùng dự, báo cáo)
+ Dự thảo Nghị quyết về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, cùng dự, báo cáo).
Cùng dự: CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự buổi họp mặt “Doanh nhân Bình Phước đồng hành phát triển” do Hội Doanh nghiệp trẻ tổ chức.
Cùng dự: LĐVP, Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Nhà hàng VULIA, thị xã Đồng Xoài.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 13/10)
SÁNG:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự lễ khởi công xây dựng Chánh điện Trúc lâm Thiền viện Bình Phước.
(Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ từ lúc 08 giờ 00)
Kính mời dự: Đại diện lãnh đạo HĐND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội đội Biên phòng tỉnh; Đại diện lãnh đạo: Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thị xã; Đại diện các đơn vị thuộc huyện Lộc Ninh: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng NN&PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nội vụ; Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã Lộc Thành và xã Lộc Thịnh (UBND huyện Lộc Ninh mời); Lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Tà Vát và Tà Pét (BCH Bộ đội Biên phòng mời); Công ty Xi măng Bình Phước; Các Công ty Cao su trên địa bàn tỉnh và các thành phần khác theo Thư mời; VPUB: LĐVP, Phòng: KT, KGVX.
Thời gian, địa điểm:  09 giờ 00 tại Khu di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết (Ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh).
CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)
 

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                       
                                                                                             
                                                                                                (Đã ký)
 
                                                                                          Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập90
  • Máy chủ tìm kiếm43
  • Khách viếng thăm47
  • Hôm nay7,183
  • Tháng hiện tại133,269
  • Tổng lượt truy cập5,626,816
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây