Lịch UBND tuần thứ 42/2016

Lịch UBND tuần thứ 42

Số kí hiệu VB369
Ngày ban hành 14/10/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 14/10/2016
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
                                                              Bình Phước, ngày 14 tháng 10  năm 2016
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 42 (từ ngày 17/10 đến ngày 21/10/2016)
 
 
THỨ BẢY (ngày 15/10)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giảm nghèo bền vững.
Cùng dự: Theo các Công văn 3061/UBND-HCTC ngày 12/10/2016 và số 3069/UBND-HCTC ngày 13/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp G.
Phóng viên báo, đài dự và đưa tin.
THỨ HAI (ngày 17/10)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khởi công công trình Đài tưởng niệm thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ BCH Quân giải phóng miền Nam Việt Nam.
Cùng dự: Đại diện: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, các Sở: Xây dựng, KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, TN&MT, VH-TT&DL (mời thêm lãnh đạo các phòng, ban, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở), BCHQS tỉnh, BCH BĐBP tỉnh; lãnh đạo Đài PTTH, Báo Bình Phước; lãnh đạo: Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Lộc Ninh, Công an huyện, Ban CHQS huyện, các Phòng: NN&PTNT, TC-KH, TN&MT, KTHT, Quỹ Phát triển đất huyện Lộc Ninh; Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã Lộc Thành và xã Lộc Thịnh (giao UBND huyện Lộc Ninh mời các thành phần thuộc huyện); lãnh đạo BQLRPH Tà Thiết; Công ty Xi măng Bình Phước; lãnh đạo các Đồn Biên phòng cửa khẩu Tà Vát và Tà Nốt; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng VHXH.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30 tại BCH miền Tà Thiết.
Phóng viên báo, đài dự và đưa tin.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tiếp tục công tác Canada (đến hết ngày 20/10).
4. Thành viên UBND tỉnh - GĐ Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Hùng: Dự Lễ khai giảng năm học 2016-2017 của Trường Cao đẳng sư phạm Bình Phước. VPUB: Phòng VHXH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Khu nhà Đa năng Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước.
CHIỀU
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự họp kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa IX. VPUB: LĐVP, Phòng KTN cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ BA (ngày 18/10)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Lễ khai trương tuyến xe buýt QL13. VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trung tâm thương mại An Lộc - thị xã Bình Long.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy với Công ty Nedspice.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND tỉnh giao: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời) tiếp công dân định kỳ (Thường trực HĐND tỉnh chủ trì).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân. 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Hội ý.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: KTTH, KTN, VH-XH, NC-NgV, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp D.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp Đoàn công tác Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đến làm việc tại tỉnh.
Cùng tiếp: Lãnh đạo các sở, ngành: Ngoại vụ, LĐ-TB&XH, GD&ĐT, Tư pháp, Công an tỉnh, BCHQS tỉnh, BCH BĐBP tỉnh, UBND huyện Hớn Quản; Phòng Lãnh sự - Người VN ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng NC-NgV.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Phòng họp A.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp liên tịch với Thường trực HĐND tỉnh, Ban TT UBMTTQVN tỉnh thống nhất nội dung kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX. VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng KTTH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Phòng họp B, HĐND tỉnh.
TỐI
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khai mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh lần thứ X năm 2016. VPUB: Phòng VHXH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 19/10)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với UBND huyện Chơn Thành về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016; tiến độ tiển khai dự án khu công nghiệp và dân cư Becamex Bình Phước, những khó khăn, vướng mắc (UBND huyện Chơn Thành chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: GĐ Sở KH&ĐT, GĐ Sở Tài chính, GĐ Sở Xây dựng, GĐ Sở GTVT, GĐ Sở TN&MT, GĐ Sở Công Thương, Trưởng BQL KKT, Cục trưởng Cục Thuế, Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé, Công ty CP phát triển HTKT Becamex Bình Phước (UBND huyện Chơn Thành mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại UBND huyện Chơn Thành.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Họp xem xét kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB trên địa bàn huyện Đồng Phú giai đoạn 2012-2014 (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, UBND huyện và các đơn vị liên quan của huyện Đồng Phú (giao UBND huyện Đồng Phú mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KTTH, NC-NgV.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp D.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp TTTU:
- Ban TCTU báo cáo công tác đào tạo cán bộ; công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư Tỉnh đoàn.
- Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng.
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng.
- UBND tỉnh, Sở NN&PTNT báo cáo về việc chuẩn bị các nội dung làm việc với Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT (GĐ Sở NN&PTNT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp mặt nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam và tọa đàm “Nữ lãnh đạo, quản lý với công việc, gia đình và xã hội” (Câu lạc bộ Nữ trí thức tổ chức). VPUB: Phòng VHXH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Hội LHPN tỉnh.
TỐI
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Cùng Thường trực Tỉnh ủy tiếp Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00 tại Nhà ăn Tỉnh ủy.
THỨ NĂM (ngày 20/10)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự buổi làm việc của TTTU với Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy. 
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế: Xét công nhận các xã thuộc huyện Hớn Quản (Sở Y tế chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Hội đồng (các ông, bà: Quách Ái Đức - PGĐ Sở Y tế, Phan Xuân Linh - PCVP UBND tỉnh, Trần Thị Toan - TP KHTC Sở Y tế, Lê Văn Đăng - TP TCCB Sở Y tế, Hồ Phấn Cẩm - PTP KHTC Sở Y tế, Đặng Thị Thùy Dương - CV Phòng VHXH Văn phòng UBND tỉnh, Hoàng Thanh Võ - CV Sở KH&ĐT, Phạm Văn Chiểu - CV Phòng CCHC Sở Nội vụ, Nguyễn Thị Thúy Hằng - CV Phòng KHTC Sở Y tế, Lê Quang Thái - CV Phòng KHTC Sở Y tế, lãnh đạo một số Trung tâm, phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế: Giao Sở Y tế mời).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp A.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị tổng kết 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.
Mời dự: Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBMTTQVN  tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; đại diện lãnh đạo TAND, VKSND tỉnh; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thị xã; đại diện lãnh đạo Thanh tra các huyện, thị xã; đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, thị xã (giao UBND các huyện, thị xã mời các thành phần ở huyện, thị xã); các cá nhân, tập thể  được UBND tỉnh tặng Bằng khen (giao Thanh tra tỉnh mời); VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD, Phòng NC-NgV.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Đoàn ca múa nhạc tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh: Đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 (Ngân hàng CSXH chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Ban Đại diện (các ông, bà: Võ Sá - GĐ Sở KH&ĐT, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Trần Văn Lộc - GĐ Sở NN&PTNT, Võ Văn Mãng - GĐ Sở LĐ-TB&XH, Đào Thị Lanh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Nguyễn Thị Xuân Hòa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Lê Đức Hùng - PCT Hội CCB tỉnh); Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, đại diện Thường trực Tỉnh đoàn; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng VHXH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Bế mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh lần thứ X năm 2016. VPUB: Phòng VHXH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 21/10)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Ban TCTU báo cáo công tác đào tạo cán bộ;
- Thường trực Hội LHPN tỉnh thông qua nội dung văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ. 
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh thông qua nội dung văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh.  
- Thông qua dự thảo chính sách đất đai (GĐ Sở TN&MT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Thông qua chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh (GĐ Sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
Mời dự: Giám đốc các sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, NN&PTNT, Xây dựng; Lãnh đạo BQL KKT, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Cục Hải quan Bình Phước. VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTTH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Cục Hải quan Bình Phước.
CHIỀU
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG   

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay4,437
  • Tháng hiện tại109,793
  • Tổng lượt truy cập5,381,246
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây