Lịch UBND tuần thứ 43/2017

Lịch UBND tuần thứ 43

Số kí hiệu VB719
Ngày ban hành 20/10/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 20/10/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
                                                              Bình Phước, ngày 20  tháng 10  năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 43 (từ ngày 23/10 đến ngày 27/10/2017)
 
THỨ HAI (ngày 23/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Cùng dự: các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng; lãnh đạo UBND tỉnh nguyên là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Giao VP. UBND tỉnh liên hệ mời và tổ chức đưa, đón các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh nguyên là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.                                         
- 10 giờ 00: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 20, nội dung:
+ Ban TCTU báo cáo công tác cán bộ liên quan đến nhân sự lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh.
Mời dự: Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh - Giám đốc Nội vụ Nguyễn Thành Chương.
+ Đoàn kiểm tra 756 của BTV Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại kỷ luật đảng.
+ Tổ Công tác 586 của Tỉnh ủy báo cáo kết quả giám sát dự án đầu tư xây dựng công trình đường cứu hộ, cứu nạn Sao Bọng - Đăng Hà.
+ UBND tỉnh báo cáo đề xuất, kiến nghị các ngành.
Cùng dự: CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa.
Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 68 tại Hà Nội (đến hết ngày 24/11/2017).
Địa điểm: Học viện Quốc phòng, số 93, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 14, nội dung:
- Từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 00: Tỉnh đoàn báo cáo công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 00: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo:
+ Công tác cán bộ.
+ Kết quả rà soát Bảo vệ chính trị nội bộ đối với nguồn quy hoạch cán bộ diện Trung ương quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Từ 15 giờ 00 đến 15 giờ 30: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt Đề án “Đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017 - 2020”; Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tóm tắt Đề án phát huy vai trò của MTTQ VN và các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.
Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp với các ngành thống nhất danh mục, trình tự thủ tục có liên quan đến các nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm 2017.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Điều phối CTMTQG Nông thôn mới; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Phan Xuân Linh, các Phòng: TH, NC, KGVX, KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Giám đốc Sở Ngoại vụ: Dự tiệc chiêu đãi chia tay Đại sứ Hoa Kỳ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00 tại Phòng tiệc Camellia, khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương: Tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Jaks Resources Berhad đến liên hệ khảo sát đầu tư dự án điện mặt trời.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch, UBND huyện Lộc Ninh; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Sở Công Thương.
THỨ BA (ngày 24/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng:
- 07 giờ 30: Hội ý tuần 43/2017.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm: TH, KT, KGVX, NC, TCD, TH-CB).
- 08 giờ 30: Tiếp Đoàn doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến chào xã giao và tìm hiểu đầu tư tại tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch; VPUB: LĐVP, Phòng KT, TH.
- 09 giờ 30: Làm việc với Công ty Nam Sài Gòn và các đối tác đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Gao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch, UBND huyện Chơn Thành; VPUB: LĐVP, Phòng KT, TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Nghe Đoàn Thanh tra 1210 báo cáo kết quả thanh tra trách nhiệm công tác quản lý Nhà nước của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với Trường THPT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2016 (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Phú (giao Sở Giáo dục và Đào tạo mời); các thành viên Đoàn Thanh tra 1210 (theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 25/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội (đến hết ngày 26/10).
Cùng đi: PCVP Nguyễn Minh Chiến.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 08 giờ 00: Chủ trì, họp Hội đồng thẩm định giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Nam.
Mời dự: Các ông/bà Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, gồm: Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính; Trương Văn Phúc - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Xuân Thành - PCT Cục Thuế; Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá QLCS, Sở Tài chính; Nguyễn Công Thuận - Phó CCT CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Phạm Quang Vinh - PTP.Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; Bùi Văn Tâm - PTP. Phòng Giá - QLCS, Sở Tài chính; Tống Thị Minh Thương - PTP. Phòng Định Giá đất - CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Huỳnh Minh - CV. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Đồng Xoài, Bù Đăng. VPUB: Phòng TH.
- 08 giờ 30: Chủ trì, họp xét chứng thư thẩm định giá khởi điểm để bán đấu giá vườn cao su của Quỹ ASXH (07 dự án trên địa bàn huyện Bù Đốp và 01 dự án của Công ty TNHH XDTM Gia Thiện trên địa bàn huyện Bù Đăng).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Quỹ ASXH; các Thành viên Hội đồng gồm các ông, bà: Trần Văn Lộc - GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Trương Văn Phúc - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Xuân Thành - PCT Cục Thuế tỉnh, Nguyễn Tấn Hùng - GĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Vũ Văn Thắng - PGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long, đại diện lãnh đạo UBND huyện Lộc Ninh. Tổ giúp việc, gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Thanh Liên, Bùi Văn Tâm (Sở Tài chính); Nguyễn Văn Long (Sở Nông nghiệp và PTNT); Nguyễn Khắc Điệp, Trần Hữu Trí (Sở Tài nguyên và Môi trường); Đoàn Thị Mỹ Duyên (Cục Thuế tỉnh); Lê Ngọc Bá (Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long); Nguyễn Minh Luận (Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước); Đinh Văn Hải, Trần Thanh Tốt (Ban QLRPH Lộc Ninh); Công ty Thẩm định giá Đất Việt (Sở Tài chính mời); VPUB: Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Giám đốc Sở Nội vụ: Dự lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên và tương đương theo chỉ tiêu năm 2016 và thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Phước.
Mời dự: Đại điện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00 tại Trường Cao đẳng Y tế.
- Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông: Dự Hội nghị quốc tế về thành phố thông minh 2017.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, số 88, Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ: Dự Hội nghị khoa học và công nghệ vùng Đông Nam bộ lấn thứ XIV tại thành phố Hồ Chí Minh (đến hết ngày 26/10).
Thời gian, địa điểm: Bắt đầu từ lúc 13 giờ 30 tại Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
THỨ NĂM (ngày 26/10)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi công tác tại tỉnh Đồng Tháp (đến hết ngày 27/10).
Cùng đi: Theo Công văn số 3470/UBND-TH ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì, họp thông qua dự thảo Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030.
Mời dự: Các thành viên Ban biên soạn và Tổ giúp việc Ban biên soạn Đề án theo Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh (Ban Dân tộc thông báo đến các thành viên); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì, họp Ban Chỉ đạo Đề án 192 thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của BCĐ và các nội dung khác có liên quan (Hội Nông dân chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 174-QĐ/TU ngày 24/3/2017 của Tỉnh ủy, gồm đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nông dân tỉnh (Hội Nông dân thông báo đến các thành viên); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 27/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 07 giờ 30: Họp Hội đồng xét tinh giản biên chế đợt I/2018 (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 10/10/2015 của UBND tỉnh, gồm: Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc BHXH tỉnh, Trưởng phòng CCVC- Sở Nội vụ; VPUB: Phòng NC.
- 09 giờ 00: Họp thông qua báo cáo kết quả thanh tra trách nhiệm việc chấp hành pháp luật thực hiện Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 – 2015 (Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước, Chi cục Thủy lợi và PCLB, các thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Đại hội đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tỉnh Bình Phước lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo: Dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (1957 - 2017).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Hội trường A5, Trường Đại học Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, phường 4, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông: Dự Hội thảo về xây dựng thành phố thông minh và xúc tiến đầu tư, phát triển CNTT.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Khách sạn Nalod, 192 Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự bàn giao công trình dự án năng lượng điện tái sinh do Dự án năng lượng tái sinh Hàn Quốc tại trợ tại huyện Đồng Phú.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Phước; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và các phòng, ban, đơn vị có liên quan của huyện Đồng Phú (UBND huyện Đồng Phú mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng Nội chính.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND huyện Đồng Phú.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)
 

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                       
                                                                                             
                                                                                               
 
                                                                                          Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay3,674
  • Tháng hiện tại128,300
  • Tổng lượt truy cập5,621,847
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây