Lịch UBND tuần thứ 45/2017

Lịch UBND tuần thứ 45

Số kí hiệu VB735
Ngày ban hành 03/11/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 03/11/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
                                                              Bình Phước, ngày 03  tháng 11  năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 45 (từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2017)
 
THỨ BẢY (ngày 04/11)
SÁNG:
Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp: Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành Bộ luật hình sự và Luật tiếp cận thông tin do Bộ Tư pháp tổ chức (theo Công văn số 3706/UBND-NC ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh).
Kính mời dự: Đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh; Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; TAND tỉnh; Cục Thi hành án tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Chi cục Kiểm lâm; Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp trực tuyến VNPT Bình Phước (1137 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài).
THỨ HAI (ngày 06/11)
SÁNG:
1. Lãnh đạo UBND tỉnh: Dự Lễ chào cờ đầu tháng 11/2017.
Cùng dự: Toàn thể CB, CC, VC, NV Văn phòng UBND tỉnh, Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 15 tại sảnh trước trụ sở UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng:
- 07 giờ 30: Hội ý tuần 45/2017.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB).
- 08 giờ 30: Họp giải quyết vướng mắc trong công tác thành lập Quỹ khởi nghiệp tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp; Quỹ Đầu tư phát triển, Công ty Cây xanh Công Minh (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời); VPUB: LĐVP, Phòng: NC, TH.
- 09 giờ 30: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thông qua Đề án thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bình Phước (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh VP. UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; VPUB: Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tiếp tục tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 68 tại Hà Nội (đến hết ngày 24/11/2017).
Địa điểm: Học viện Quốc phòng, số 93, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tham dự Hội nghị tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam (đến hết ngày 10/11/2017).
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Aryana Đà Nẵng.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 13 giờ 30: Chủ trì, họp Hội đồng thẩm định giá đất để thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất dự án xây dựng đường từ khu TTHC huyện Đồng Phú đến KCN Bắc Đồng Phú và dự án nâng cấp đường nhựa nối dài hai đầu đường vành đai từ thị trấn Tân Phú đến giáp ranh xã Tân Lập.
Mời dự: Thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, gồm các ông/bà: Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính; Trương Văn Phúc - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Xuân Thành - PCT Cục Thuế; Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá QLCS, Sở Tài chính; Nguyễn Công Thuận - Phó CCT CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Phạm Quang Vinh - PTP. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; Bùi Văn Tâm - PTP. Phòng Giá  QLCS, Sở Tài chính; Tống Thị Minh Thương - PTP. Phòng Định giá đất - CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Huỳnh Minh - CV. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; đại diện lãnh đạo UBND huyện Đồng Phú; VPUB: Phòng TH.
- 14 giờ 30: Họp xét Chứng thư thẩm định giá khởi điểm để bán đấu giá vườn cao su của Quỹ An sinh xã hội tỉnh (07 dự án trên địa bàn huyện Bù Đốp và 01 dự án của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Gia Thiện trên địa bàn huyện Bù Đăng).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Quỹ ASXH; các Thành viên Hội đồng, gồm các ông/bà: Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Trương Văn Phúc - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Trần Văn Lộc - GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Nguyễn Tấn Hùng - PGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Vũ Văn Thắng - PGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long, lãnh đạo UBND huyện Bù Đốp; Các thành viên  Tổ giúp việc, gồm các ông/bà: Nguyễn Thị Thanh Liên, Bùi Văn Tâm (Sở Tài chính); Nguyễn Văn Long (Sở Nông nghiệp và PTNT); Nguyễn Khắc Điệp, Trần Hữu Trí (Sở TN&MT); Đoàn Thị Mỹ Duyên (Cục Thuế tỉnh); Lê Ngọc Bá (Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long); Nguyễn Minh Luận (Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước); Đinh Văn Hải, Trần Thanh Tốt (Ban QLRPH Lộc Ninh); VPUB: Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 07/11)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2017 (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: bắt đầu từ 07 giờ 30 tại thị xã Bình Long.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi kiểm tra tiến độ xây dựng Trường THPT Đồng Phú.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo UBND huyện Đồng Phú; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại UBND huyện Đồng Phú.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ (do TTTU chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ: Dự Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Lễ khánh thành Việt Nam Quốc Tự.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Việt Nam Quốc Tự, số 242-244 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 14 giờ 00: Làm việc với Thường trực Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh (Ban Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban Dân tộc; VPUB: Phòng KGVX.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- 16 giờ 00: Trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo đối với các ông/bà:
+ Bổ nhiệm ông Phạm Thế Võ giữ chức vụ Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển.
+ Bổ nhiệm ông Bùi Quốc Khánh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.
+ Bổ nhiệm ông Vũ Sao Sáng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Bổ nhiện lại ông Trương Tấn Nhất Linh giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.
+ Bổ nhiệm lại ông Quách Ái Đức giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế.
+ Giao ông Trương Đình Vũ - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách, điều hành hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch, Quỹ Đầu tư phát triển; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng NC.
Địa điểm: Phòng khách VIP.
THỨ TƯ (ngày 08/11)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại thị xã Bình Long.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017 (Các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh chuẩn bị nội dung và pho to 50 bộ tài liệu phục vụ cuộc họp và gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước 16 giờ ngày 07/11/2017 theo Công văn số 3626/UBND-TH ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh).
Kính mời dự: Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh.
Mời dự: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; VPUB: LĐVP, các Phòng.
Thời gian, địa điểm: 01 ngày, bắt đầu từ 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Cùng Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 10/2017.
(Các đơn vị cùng dự chuẩn bị và báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại các buổi tiếp doanh nghiệp các kỳ trước).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị:  Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Họp Thường trực HĐND tỉnh quý IV/2017 nghe UBND tỉnh báo cáo giải trình về tình hình giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 15/10/2017, ước thực hiện cả năm 2017; việc xử lý các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (vốn trong nước) đến ngày 30/9/2017 giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017 được giao đầu năm (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc KBNN Bình Phước, một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp C, HĐND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Xây dựng: Dự Diễn đàn Đô thị Việt Nam - Đô thị hóa hướng tới phát triển bền vững do Bộ Xây dựng tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, 799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
          TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp và dự buổi giao lưu với Đoàn Công tác của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đến làm việc tại tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00 tại Nhà dệt thổ cẩm xã Thanh An, huyện Hớn Quản.
THỨ NĂM (ngày 09/11)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 07 giờ 30: Chủ trì họp xem xét giải quyết kiến nghị của chùa Phật Quốc Vạn Thành liên quan đến việc giải phóng mặt bằng xây dựng chùa (giao UBND thị xã Bình Long phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), UBND thị xã Bình Long, đại diện chùa Phật Quốc Vạn Thành (UBND thị xã Bình Long mời); VPUB: Phòng KT.
- 09 giờ 00: Họp Hội đồng thẩm định dự án vay vốn “Đổi mới công nghệ trong việc nâng cao chất lượng, tăng năng suất trong chế biến nhân điều xuất khẩu” của Công ty Mỹ Lệ TNHH.
Mời dự: Thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 16/10/2017, gồm các ông/bà: Trần Văn Vân - GĐ Sở Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Nguyễn Thị Lan Hương - CT Liên hiệp các Hội KHKT, Huỳnh Thị Kim Thoa - PTP KHTC, Sở Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Thị Kim Nga - CT Hội Điều Bình Phước, Nhà Khoa học (giao Sở Khoa học và Công nghệ mời); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương: Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện dự án 513 của Bộ Nội vụ.
Mời dự: Các thành viên BCĐ 513 tỉnh Bình Phước và Tổ giúp việc BCĐ theo Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh (giao Sở Nội vụ thông báo đến các thành viên). Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Bù Đăng và xã Phú Sơn (UBND huyện Bù Đăng mời); Đồng Xoài và phường Tân Thiện, Tân Bình (UBND thị xã Đồng Xoài mời); Bình Long và phường Phú Đức, Phú Thịnh (UBND thị xã Bình Long mời); VPUB: Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 22/2017, nội dung:
- UBND tỉnh thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018; kiến nghị của các doanh nghiệp (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
- BCĐ thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 báo cáo Kế hoạch, đề cương sắp xếp lại hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập.
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, hồ sơ kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình vào Đảng.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
THỨ SÁU (ngày 10/11)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị gặp gỡ Tổng Lãnh sự Hàn Quốc và các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại tỉnh Bình Phước (giao các đơn vị chuẩn bị nội dung theo Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh).
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; Tổng Lãnh sự Hàn Quốc (Sở ngoại vụ liên hệ và gửi thư mời).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Ngoại vụ, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục Thuế tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch, Công an tỉnh, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước, Công ty CP Cấp thoát nước Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, Báo Bình Phước; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các doanh nghiệp Hàn quốc (giao Ban Quản lý Khu kinh tế liên hệ và gửi thư mời). VPUB: Phòng KT, TH, NC, KGVX.
Thời gian, địa điểm: bắt đầu từ 08 giờ 00 tại Khách sạn Bom Bo, QL14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư năm 2017 (theo Kế hoạch số 306/KH-MTTQ-BTT ngày 30/10/2017 của Ban Thường trực MTTQVN tỉnh).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện dự án 513 của Bộ Nội vụ.
Mời dự: Các thành viên BCĐ 513 tỉnh Bình Phước và Tổ giúp việc BCĐ theo Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh (giao Sở Nội vụ thông báo đến các thành viên). Đại diện lãnh đạo các đơn vị: UBND huyện Bù Đăng và xã Phú Sơn (UBND huyện Bù Đăng mời); UBND thị xã Đồng Xoài và phường Tân Thiện, Tân Bình (UBND thị xã Đồng Xoài mời); UBND thị xã Bình Long và phường Phú Đức, Phú Thịnh (UBND thị xã Bình Long mời); VPUB: Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
                                  (Lịch này thay thư mời)                   
 

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                       
                                                                                             
                                                                                               
 
                                                                                          Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập52
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay4,103
  • Tháng hiện tại135,884
  • Tổng lượt truy cập5,407,337
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây