Lịch UBND tuần thứ 45/2018

Lịch UBND tuần thứ 45

Số kí hiệu VB258
Ngày ban hành 03/11/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                           Bình Phước, ngày  02  tháng 11  năm 2018
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 45 (từ ngày 05/11 đến ngày 09/11/2018)

THỨ HAI (ngày 05/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự Lễ chào cờ tháng 11/2018.
Cùng dự: LĐVP, CBCC, nhân viên Văn phòng và Đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 15 tại sảnh trước UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 30/2018, nội dung:
- Thường trực HĐND tỉnh: Thông qua nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2018.
- UBND tỉnh báo cáo: (1) Một số nội dung trình kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND tỉnh (sửa đổi chính sách khuyến khích thu hút đầu tư, kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung cùng dự, báo cáo; sửa đổi chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực - Giám đốc Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung cùng dự, báo cáo); (2) Dự kiến bố trí nguồn vượt thu năm 2018; dự kiến thu, chi ngân sách năm 2019 (Giám đốc Sở Tài chính chuẩn bị nội dung cùng dự, báo cáo); (3) Phương án nộp tiền thanh lý cao su cho Tập đoàn CNCS Việt Nam; tình hình quản lý, sử dụng diện tích 36,5 ha tại huyện Chơn Thành (Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế chuẩn bị nội dung cùng dự, báo cáo); (4) Chính sách khoán hoạt động cho các thôn, ấp, khu phố (Giám đốc Sở Tài chính chuẩn bị nội dung cùng dự, báo cáo); (5) Phương án thành lập đội xe công của tỉnh (Giám đốc Sở Tài chính chuẩn bị nội dung cùng dự, báo cáo); (6) Giải quyết các khoản tạm ứng ngân sách của 2 doanh nghiệp Đảng; (Giám đốc Sở Tài chính chuẩn bị nội dung cùng dự, báo cáo); (7) Phương án đấu giá các khu đất công (Giám đốc Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung cùng dự, báo cáo).
(Lưu ý: Các đơn vị được giao chuẩn bị nội dung, photo 10 bộ tài liệu phục vụ cuộc họp)
Mời dự: Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Trưởng ban Ban Quản lý KKT; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
3. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự tập huấn ứng dụng ký số trên văn bản điện tử và bàn giao thiết bị chữ ký số.
Mời dự: LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm.
(Lưu ý: Khi tham dự tấp huấn mang theo máy tính xách tay để cài đặt chữ ký số)
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, UBND thị xã Đồng Xoài về Chương trình Lễ công bố thành phố Đồng Xoài.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: LĐVP, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp tục dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 30/2018, nội dung:
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: công tác cán bộ, công tác đào tạo cán bộ
- Công an tỉnh: Báo cáo vụ việc tại Công ty Phú Riềng - Kratie.
- Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn Tỉnh ủy báo cáo: (1) Chủ trương tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh năm 2019; (2) Chương trình, nội dung lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Xoài, phường Tiến Thành và thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản (Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài chuẩn bị nội dung).
- UBND tỉnh báo cáo: (1) Tình hình quản lý, sử dụng đất đai theo Công văn 3173-CV/UBKTTW ngày 20/8/2018 của UBKT Trung ương (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung cùng dự, báo cáo); (2) Tình hình thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển đàn trâu trong vùng đồng bào dân tộc theo Thông báo 2824-TB/TU ngày 22/6/2018 của Tỉnh ủy (Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung cùng dự, báo cáo); (3) Phương án sắp xếp các Hội đặc thù (Giám đốc Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung cùng dự, báo cáo); (4) Chủ trương tổ chức gặp mặt đầu xuân và lễ hội văn hóa - thể thao các dân tộc tỉnh năm 2019 (Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung cùng dự, báo cáo.)
(Lưu ý: Các đơn vị được giao chuẩn bị nội dung, photo 10 bộ tài liệu phục vụ cuộc họp)
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng; Giám đốc: Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Hội đồng thẩm định giá đất để thẩm định: (1) Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường quy hoạch số 11, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài; (2) Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường quy hoạch số 18, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài; (3) Giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài; (4) Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án TTHC huyện Phú Riềng (đợt 1); (5) Giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất tái định cư dự án TTHC huyện Phú Riềng; (6) Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu di tích lịch sử căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam - Tà Thiết, huyện Lộc Ninh; (7) Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án nâng cấp mở rộng đường Phan Chu Trinh, huyện Lộc Ninh.
Mời dự: Thành viên Hội đồng, gồm các ông/bà: Lâm Văn Đạt - PGĐ Sở Tài chính; Trương Văn Phúc - PGĐ Sở TN&MT; Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế; lãnh đạo UBND huyện, thị xã: Đồng Xoài, Phú Riềng, Lộc Ninh; Lê Văn Hảo - TP. Phòng Giá - QLCS, Sở Tài chính; Diệp Trường Vũ - Phó CCT CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Phạm Quang Vinh - PTP. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; Bùi Văn Tâm - PTP. Phòng Giá - QLCS, Sở Tài chính; VPUB: phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 06/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
(1) Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ.
(2) Các đoàn kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy theo Quyết định số 959, 960, 961, 962, 963, 964- QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018.
(3) Thảo luận một số nội dung về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng; dự thảo Tờ trình và dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và phòng, chống chạy chức, chạy quyền”.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Họp Ban Tổ chức Lễ công bố thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh (UBND thị xã Đồng Xoài chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh (gồm các ông/bà: Trần Tuyết Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Huỳnh Quang Tiên - Bí thư Thị ủy Đồng Xoài; Nguyễn Quang Toản - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Long - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; Giang Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND thị xã Đồng Xoài; Nguyễn Văn Hào - Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Đồng Xoài; Lê Trường Sơn - Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài; Nguyễn Thành Chương - Giám đốc Sở Nội vụ; Trần Văn Chung - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Thắng Phúc - Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Quốc Bình - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh; Phạm Thị Ánh Hoa - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trần Văn Mi - Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Minh Bình - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Đồng Thông - Giám đốc Sở Y tế; Phan Văn Thảo - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình; Đoàn Như Viên - Tổng biên tập Báo Bình Phước; Lê Tấn Quang - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Phước; Bùi Thị Minh Thuý - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: CVP, phòng: NC, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do TTTU tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời); VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu 7.
Địa điểm: Tại Quân khu 7, thành phố Hồ Chí Minh.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018 (Giám đốc các Sở, ngành có liên quan chuẩn bị nội dung và photo 45 bộ tài liệu theo Công văn số 3112/UBND-TH ngày 22/10/2018 và Công văn số 3210/UBND-TH ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh).
Kính mời dự: Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh;
Mời dự: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; VPUB: LĐVP, phòng: NC, KT, KGVX, TH.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 07/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 07 giờ 30: Giao ban Thường trực UBND tỉnh.
Mời dự: Giám đốc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành; Công ty CP Phát triển HTKT Becamex - Bình Phước; Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, KSTTHC, TCD, Trung tâm: TH-CB, PVHCC).
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh
- 09 giờ 00: Chủ trì họp (1) tình hình thu chi ngân sách năm 2018 và dự toán năm 2019, những kiến nghị đề xuất; (2) tình hình nợ tạm ứng kéo dài và phương hướng  giải quyết.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban KTNS (HĐND tỉnh), Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN tỉnh; Chủ tịch UBND, Trưởng phòng TCKH, Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, thị xã (UBND các huyện, thị xã mời); VPUB: LĐVP, phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Thành viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Cùng Thường trực Tỉnh ủy tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 11/2018.
Mời dự: Thành viên Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thành lập theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh (gồm: đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục Thuế và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra dự án Khu di tích Bộ chỉ huy miền Tà Thiết.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Nông nghiệp & PTNT, BCH Quân sự tỉnh, Ban QLDA ĐT XD các công trình DD&CN; Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh; đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý di tích căn cứ BCH các LLVT giải phóng miền Nam Việt Nam, Đồn Biên phòng Tà Vát, Đồn Biên phòng Tà Pét, Ban QLRPH Tà Thiết; UBND 2 xã có liên quan (giao UBND huyện Lộc Ninh mời), đơn vị thi công (giao Ban QLDA ĐT XD các công trình DD&CN mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tập trung tại Khu di tích Bộ chỉ huy miền Tà Thiết.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Họp Hội đồng đào tạo - bồi dưỡng cán bộ tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00’ tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
3. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 08/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về tình hình triển khai Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 07 giờ 30: Dự Lễ khai mạc giải vô địch các câu lạc bộ bóng đá 5 người tỉnh Bình Phước năm 2018.
Địa điểm: Tại sân vận động tỉnh.
- 09 giờ 00: Họp BTC triển khai Kế hoạch tổ chức giải Vô địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 25, năm 2019 (Sở Văn hóa, Thể  thao và Du lịch chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Các thành viên Ban Tổ chức gồm các ông/bà: Trần Văn Chung - GĐ Sở VH,TT&DL; Trần Thế Anh - PGĐ Sở VH,TT&DL; Phan Văn Thảo - GĐ Đài PT-TH; Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính; Từ Phương Nam - PGĐ Sở Y tế; Nguyễn Văn Ngọc - PGĐ Sở GTVT; Dương Văn Mạnh - PGĐ Công an tỉnh; Trần Bá Chung - PCHT Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phạm Thụy Luân - PCT UBND thị xã Phước Long; Phan Xuân Linh - PCVP UBND tỉnh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Địa điểm: Tại phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2018, HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại thị xã Bình Long.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì Hội nghị sơ kết 4 năm (2014-2018) thực hiện Đề án phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020 (Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Kính mời dự: Bà Trần Tuyết Minh - UVBTV, Trưởng Ban TGTU.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban TGTU, Sở Ngoại vụ, Sở VH-TT&DL, Sở KH&ĐT, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban QLKKT, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ); Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã; đại diện lãnh đạo các Đồn Biên phòng (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh mời); các cơ quan thông tấn, báo chí; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 09/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2018, HĐND tỉnh (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại thị xã Bình Long
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm các ông/bà: Trần Văn Chung - GĐ Sở VH,TT&DL; Phạm Thị Anh Thư - GĐ Sở Ngoại vụ; Đỗ Minh Trung - PGĐ Sở VH,TT&DL; Phan Xuân Linh - PCVP  UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hòa - PGĐ TTXTĐTTM&DL; Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính; Đoàn Như Viên - TBT Báo Bình Phước; Nguyễn Văn Hiếu - PGĐ Sở Công thương; Trương Đình Vũ - PGĐ Sở TT&TT; Nguyễn Thành Long - PGĐ Đài PT&TH tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở KH&ĐT; Bùi Thị Minh Thúy - PCT UBND thị xã Đồng Xoài; Phạm Thụy Luân - PCT UBND thị xã Phước Long; Phan Xuân Vĩnh - PCT UBND thị xã Bình Long; Lương Hận - PCT UBND huyện Bù Đăng; Nguyễn Văn Thịnh - PCT UBND huyện Bù Đốp; Phạm Hồng Khanh - PCT UBND huyện Bù Gia Mập; Trần Thị Bích Lệ - PCT UBND huyện Lộc Ninh; Phạm Văn Hùng - PCT UBND huyện Chơn Thành; Nguyễn Khắc Vĩnh - PCT UBND huyện Đồng Phú; Vũ Long Sơn - PCT UBND  huyện Hớn Quản; Trần Thị Loan - PCT UBND huyện Phú Riềng; Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
CHIỀU:
Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 10/11)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Diễn đàn kinh tế Đông Nam bộ, chủ đề “Hoàn thiện cơ chế điều phối liên kết và Quy hoạch phát triển kinh tế vùng Đông Nam bộ”.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
                                             (Lịch này thay thư mời)
 
        •                                 TL. CHỦ TỊCH
                                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                     
                                                                                                                                                  Phạm Thị Ánh Hoa
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập55
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm53
  • Hôm nay7,183
  • Tháng hiện tại133,303
  • Tổng lượt truy cập5,626,850
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây