Lịch UBND tuần thứ 46/2017

Lịch UBND tuần thứ 46

Số kí hiệu VB741
Ngày ban hành 10/11/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 10/11/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
                                                              Bình Phước, ngày 10  tháng 11  năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 46 (từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2017)
 
CHỦ NHẬT (ngày 12/11)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự lễ ra mắt đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài - Công ty TNHH New Apparel Far Eastern thuộc KCN Bắc Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại hội trường Công ty TNHH New Apparel Far Eastern, KCN Bắc Đồng Phú, thị xã Đồng Xoài).
THỨ HAI (ngày 13/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Thông qua các nội dung còn lại trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017 (Giao Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Kính mời dự: Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh.
Mời dự: Các Ủy viên UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; đại diện lãnh đạo: Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh; VPUB: LĐVP, các phòng: TH, KT, KGVX, NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư năm 2017 (theo Kế hoạch số 306/KH-MTTQ-BTT ngày 30/10/2017 của Ban Thường trực MTTQVN tỉnh).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại KP Phú Nghĩa, P. Phú Đức, TX Bình Long.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tiếp tục tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 68 tại Hà Nội (đến hết ngày 24/11/2017).
Địa điểm: Học viện Quốc phòng, số 93, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng:
- 13 giờ 30: Hội ý tuần 46/2017.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB).
- 14 giờ 30: Nghe Sở Công Thương báo cáo Công tác chuẩn bị cho Hội chợ trong khuôn khổ Hội nghị CLV năm 2017 tại tỉnh và những đề xuất kiến nghị.
Mời dự: Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Du lịch; VPUB: LĐVP, Phòng TH.
- 15 giờ 00: Làm việc với Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ về việc xem xét phương án hoán đổi đất cho Công ty CPĐT Thác Mơ tại thị xã Đồng Xoài.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND thị xã Đồng Xoài; Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 13 giờ 30: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2017.
Địa điểm: Trụ sở UBND phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài.
- 15 giờ 00: Tham gia buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Tôn giáo tỉnh với Đoàn công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ.
Cùng dự: Lãnh đạo Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC.
Địa điểm: Phòng họp Tỉnh ủy.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ: Dự Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.
Thời gian, địa điểm: Theo Công văn số 3710/UBND-KGVX ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh.
THỨ BA (ngày 14/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp và làm việc với Ban lãnh đạo Tập đoàn TaTa về dự án nhà máy điện mặt trời tại tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Ngoại vụ; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng khách VIP, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp BTC Hội chợ trong khuôn khổ Hội nghị CLV năm 2017 tại tỉnh.
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch, Sở Thông   tin và Truyền thông, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài; Đơn vị tổ chức sự kiện (Sở Công Thương mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường A, Sở Giáo dục và Đào tạo.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
- Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ: Dự Hội thảo chuyên đề “Thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ các kết quả nghiên cứu kinh nghiệm của Pháp”.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Trung tâm Sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, số 273 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương: Dự Hội nghị Điều Quốc tế Viện Nam 2017.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại KDL Vinpearl  Phú Quốc, huyện Đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 14 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài, thành lập Thành phố Đồng Xoài và thành lập thị trấn Tân Khai huyện Hớn Quản.
Mời dự: Thành viên BCĐ theo Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 gồm các ông/bà: Huỳnh Quang Tiên - UVBTVTU, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài, Nguyễn Thành Chương - GĐ Sở Nội vụ, Huỳnh Thanh Dũng - GĐ Sở Xây dựng, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở TN&MT, Phạm Thị Ánh Hoa - CVP UBND tỉnh, Lê Hoàng Lâm - Bí thư Huyện ủy Hớn Quản, Lê Trường Sơn - CT UBND thị xã Đồng Xoài, Trịnh Minh Hoài - CT UBND huyện Hớn Quản, Lê Văn Sâm - Trưởng phòng Nội chính VPUBND tỉnh, Trần Thái Sơn - Trưởng phòng XDCQ&CTTN - Sở Nội vụ.
- 15 giờ 00: Nghe UBND thị xã Đồng Xoài báo cáo tiến độ và đề xuất kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường, giải tỏa dự án Trung tâm Thương mại Đồng Xoài.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi công tác tại tỉnh Quảng Ninh theo Chương trình của Tỉnh ủy (đến hết ngày 17/11/2017).
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại trụ sở UBND xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải: Dự Hội nghị tổng kết đề án Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác cảng biển nhóm 5 và các bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải” và “Hội thảo điều chỉnh quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ”.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 00 tại Hội trường tầng 9, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, số 10, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu.
THỨ TƯ (ngày 15/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra dự án Trúc lâm Thiền viện.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Lộc Ninh;VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Khu di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết (Ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh)
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông và Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2017 (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Công viên Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 14 giờ 00: Chủ trì, họp thông qua dự thảo Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030.
Mời dự: Các thành viên Ban biên soạn và Tổ giúp việc Ban biên soạn Đề án theo Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh (Ban Dân tộc thông báo đến các thành viên); VPUB: Phòng KGVX.
-15 giờ 30: Dự ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực Bưu chính giữa UBND tỉnh với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.
Kính mời dự: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (giao Bưu điện tỉnh mời); Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Bưu điện tỉnh Bình Phước.
Mời dự: Các sở, ban, ngành tỉnh. VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX, TTHCC tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 16/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự khởi công dự án Khu đô thị The Gold City của Công ty Thành Phương.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại ấp 2, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị sơ kết phong trào “Cựu Thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2012 - 2017.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Hội trường Tỉnh đoàn.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII (đến hết ngày 19/11/2017).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Địa điểm: Nhà hát Cao Văn Lầu, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
THỨ SÁU (ngày 17/11)
SÁNG:
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị thông tin thời sự cho các Bí thư Đảng ủy kiêm Chính trị viên Ban CHQS các xã, phường, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Trường Quân sự tỉnh, ấp 6, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc tại trụ sở.
 
THỨ BẢY (ngày 18/11)
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nội dung:
- Văn phòng Tỉnh ủy báo: (1) tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017  và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Tỉnh ủy; (2) Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình làm việc năm 2017 của Tỉnh ủy; (3) dự thảo Chương trình làm việc năm 2018 của Tỉnh ủy.
- UBKT Tỉnh ủy báo cáo: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018.
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Thông qua Dự thảo Kế hoạch tổ chức lễ tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02) hàng năm; Công tác phát triển đảng viên năm 2018; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, hồ sơ kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình và Đảng.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
                                  (Lịch này thay thư mời)                   
 

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                    
                                                                                       
                                                                                             
                                                                                               
 
                                                                                          Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay4,579
  • Tháng hiện tại109,935
  • Tổng lượt truy cập5,381,388
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây